Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sochy v ulicích 2011

Sochy v ulicích 2011

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Tomečková
Šetření:06. 11. 2009 - 13. 11. 2009
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vzhledem k připravované výstavní akci Sochy v ulicích, která proběhne v ulicích města Brna v roce 2011, je pro nás prioritní Váš názor. Projekt se snaží propojit běžný život s uměním přímo v ulicích  Brna. Výstava Sochy v ulicích 2011 by měla oživit brněnský pouliční život, pobavit a zejména přijít s něčím originálním, novým. Dotazník je vodítkem pro provedení analýzy trhu, zejména se zabývá potřebností projektu a smyslem výstavy. Důležitou roli pro vypracování analýzy budou hrát odpovědi týkající se poptávky tohoto projektu a reakce na případnou nasycenost trhu. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k umění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umění věnuji svůj volný čas2046,51 %46,51 %  
nerozumím mu1227,91 %27,91 %  
profesionální716,28 %16,28 %  
žádný613,95 %13,95 %  
nic12,33 %2,33 %  

Graf

2. Jaké téma by měla nést připravovaná výstava Sochy v ulicích 2011?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průmyslový design (produkty denní potřeby)1535,71 %34,88 %  
více námětů současně1126,19 %25,58 %  
umělecké dílo a životní prostředí921,43 %20,93 %  
performance716,67 %16,28 %  

Graf

3. Jakou finanční částku jste ochoten/a zaplatit za výstavu umění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100,-2046,51 %46,51 %  
pokud mě téma výstavy zajímá, cena pro mě nehraje roli1125,58 %25,58 %  
do 1000,-613,95 %13,95 %  
žádnou613,95 %13,95 %  

Graf

4. Myslíte si, že sochy v ulicích přitáhnou pozornost kolemjdoucích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4195,35 %95,35 %  
nevím24,65 %4,65 %  

Graf

5. Myslíte si, že výstava Sochy v ulicích 2011 je ztělesněním umění, které v Brně chybí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2251,16 %51,16 %  
ano1432,56 %32,56 %  
ne716,28 %16,28 %  

Graf

6. Projekt Sochy v ulicích 2011 je potřebný z důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oživení města, originality a kreativity projektu3173,81 %72,09 %  
realizace mladých umělců, či absolventů1842,86 %41,86 %  
integrace zahraničních umělců do našeho prostředí716,67 %16,28 %  
není potřebný614,29 %13,95 %  

Graf

7. Smyslem výstavy Sochy v ulicích 2011 je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volným a nenuceným způsob propojit umění s běžným životem obyvatel Brna2969,05 %67,44 %  
oslovit návštěvníky (kolemjdoucí) všech skupin a zájmů1638,1 %37,21 %  
nevědomky zatáhnout potenciální diváky do středu dění výstavy1638,1 %37,21 %  
povznést obyvatele na vyšší společenskou úroveň24,76 %4,65 %  

Graf

8. Je pro Vás instalace soch v ulicích Brna atraktivní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %74,42 %  
ne818,6 %18,6 %  
nevím36,98 %6,98 %  

Graf

9. Jste obyvatel Brna, případně jel/a byste se na tuto výstavu podívat z jiného města?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebydlím v Brně1944,19 %44,19 %  
nebydlím v Brně, ale jel/a bych se na výstavu podívat1227,91 %27,91 %  
studuji v Brně920,93 %20,93 %  
ano, bydlím v Brně36,98 %6,98 %  

Graf

10. Navštívil/a byste tuto výstavu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímá mě to, je to něco jiného, netradičního2148,84 %48,84 %  
ano, ale pouze pokud bych šel/la náhodou kolem1534,88 %34,88 %  
ne, takové akce mě nezajímají613,95 %13,95 %  
ne, raději jdu na výstavu umění do galerie12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Tomečková, A.Sochy v ulicích 2011 (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://sochy-v-ulicich-2011.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.