Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sochy v ulicích 2011

Sochy v ulicích 2011

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Tomečková
Šetření:06. 11. 2009 - 13. 11. 2009
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vzhledem k připravované výstavní akci Sochy v ulicích, která proběhne v ulicích města Brna v roce 2011, je pro nás prioritní Váš názor. Projekt se snaží propojit běžný život s uměním přímo v ulicích  Brna. Výstava Sochy v ulicích 2011 by měla oživit brněnský pouliční život, pobavit a zejména přijít s něčím originálním, novým. Dotazník je vodítkem pro provedení analýzy trhu, zejména se zabývá potřebností projektu a smyslem výstavy. Důležitou roli pro vypracování analýzy budou hrát odpovědi týkající se poptávky tohoto projektu a reakce na případnou nasycenost trhu. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k umění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umění věnuji svůj volný čas2046,51 %46,51 %  
nerozumím mu1227,91 %27,91 %  
profesionální716,28 %16,28 %  
žádný613,95 %13,95 %  
nic12,33 %2,33 %  

Graf

2. Jaké téma by měla nést připravovaná výstava Sochy v ulicích 2011?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průmyslový design (produkty denní potřeby)1535,71 %34,88 %  
více námětů současně1126,19 %25,58 %  
umělecké dílo a životní prostředí921,43 %20,93 %  
performance716,67 %16,28 %  

Graf

3. Jakou finanční částku jste ochoten/a zaplatit za výstavu umění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100,-2046,51 %46,51 %  
pokud mě téma výstavy zajímá, cena pro mě nehraje roli1125,58 %25,58 %  
do 1000,-613,95 %13,95 %  
žádnou613,95 %13,95 %  

Graf

4. Myslíte si, že sochy v ulicích přitáhnou pozornost kolemjdoucích?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4195,35 %95,35 %  
nevím24,65 %4,65 %  

Graf

5. Myslíte si, že výstava Sochy v ulicích 2011 je ztělesněním umění, které v Brně chybí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2251,16 %51,16 %  
ano1432,56 %32,56 %  
ne716,28 %16,28 %  

Graf

6. Projekt Sochy v ulicích 2011 je potřebný z důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oživení města, originality a kreativity projektu3173,81 %72,09 %  
realizace mladých umělců, či absolventů1842,86 %41,86 %  
integrace zahraničních umělců do našeho prostředí716,67 %16,28 %  
není potřebný614,29 %13,95 %  

Graf

7. Smyslem výstavy Sochy v ulicích 2011 je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volným a nenuceným způsob propojit umění s běžným životem obyvatel Brna2969,05 %67,44 %  
oslovit návštěvníky (kolemjdoucí) všech skupin a zájmů1638,1 %37,21 %  
nevědomky zatáhnout potenciální diváky do středu dění výstavy1638,1 %37,21 %  
povznést obyvatele na vyšší společenskou úroveň24,76 %4,65 %  

Graf

8. Je pro Vás instalace soch v ulicích Brna atraktivní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %74,42 %  
ne818,6 %18,6 %  
nevím36,98 %6,98 %  

Graf

9. Jste obyvatel Brna, případně jel/a byste se na tuto výstavu podívat z jiného města?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebydlím v Brně1944,19 %44,19 %  
nebydlím v Brně, ale jel/a bych se na výstavu podívat1227,91 %27,91 %  
studuji v Brně920,93 %20,93 %  
ano, bydlím v Brně36,98 %6,98 %  

Graf

10. Navštívil/a byste tuto výstavu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímá mě to, je to něco jiného, netradičního2148,84 %48,84 %  
ano, ale pouze pokud bych šel/la náhodou kolem1534,88 %34,88 %  
ne, takové akce mě nezajímají613,95 %13,95 %  
ne, raději jdu na výstavu umění do galerie12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomečková, A.Sochy v ulicích 2011 (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://sochy-v-ulicich-2011.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.