Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Socializace dětí z náhradní výchovné péče

Socializace dětí z náhradní výchovné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patricie Víchová
Šetření:26. 02. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dodrý den všem,

cílem mého průzkumu bude dokončení bakalášské práce. Studuji na univerzitě Jana Amose Komenského. Dotazník je určen široké veřejnosti, zajímají mě výsledky všech věkových i sociálních skupin. Děkuji za váš čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Náhradní výchovná péče

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste s s dítětem nebo již dospělým vychovávaným v náhradní výchovné nebo rodinné péči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6556,03 %56,03 %  
ne5143,97 %43,97 %  

Graf

2. Dotýká se vás emocionálně oblast náhradní péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8371,55 %71,55 %  
ne3328,45 %28,45 %  

Graf

3. Pokud se setkáte s dítětem nebo dospělým vychovávaným v náhradní výchovné péči, bude vás zajímat jeho život více než život jiných lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5950,86 %50,86 %  
ano5749,14 %49,14 %  

Graf

4. Budete mít obavy pokud se Vaše dítě bude přátelit s dítětem umístěným v náhradní výchovném zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9682,76 %82,76 %  
ano2017,24 %17,24 %  

Graf

5. Přijmete bez problému pokud Vaše dítě přijme jako partnera osobu vychovanou v náhradní výchovné péči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8875,86 %75,86 %  
ne2824,14 %24,14 %  

Graf

6. Jaké emoce ve Vás vzbudí setkání s takovým dítětem či dospělým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájem5345,69 %45,69 %  
lítost2925 %25 %  
žádné2521,55 %21,55 %  
obavy97,76 %7,76 %  

Graf

7. Ovlivní Vás tato skutečnost při přijímání dotyčného/dotyčné do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10590,52 %90,52 %  
ano119,48 %9,48 %  

Graf

8. V případě omezení založit vlastní rodinu, zvážili byste možnost adopce nebo pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8472,41 %72,41 %  
nevím2925 %25 %  
ne32,59 %2,59 %  

Graf

9. Souhlasíte s tvrzením že největší vliv na dítě má proces jeho socializace, prostředí ve kterém vyrůstá a způsob jeho výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5850 %50 %  
spíše souhlasím5143,97 %43,97 %  
spíše nesouhlasím54,31 %4,31 %  
nevím10,86 %0,86 %  
nesouhlasím10,86 %0,86 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením je nejdůležitějším faktorem pro vývoj osobnosti je jeho tkzv. genofond a následná výchovné péče na jeho vývoj nemá dostatečný vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5143,97 %43,97 %  
nevím2218,97 %18,97 %  
spíše souhlasím1916,38 %16,38 %  
nesouhlasím1512,93 %12,93 %  
souhlasím97,76 %7,76 %  

Graf

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6858,62 %58,62 %  
ano4841,38 %41,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že děti vychované mimo vlastní rodinu bývají zpravidla problémové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5950,86 %50,86 %  
ano5749,14 %49,14 %  

Graf

13. Myslíte si, že je dětem po odchodu z dětských domovů věnována nějaká další péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8674,14 %74,14 %  
ano3025,86 %25,86 %  

Graf

14. Myslíte si, že se děti po odchodu z dětského domova bez následné pomoci a péče mohou zařadit do běžného a plnohodnotného života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4538,79 %38,79 %  
nevím2521,55 %21,55 %  
spíše souhlasím2218,97 %18,97 %  
souhlasím1311,21 %11,21 %  
nesouhlasím119,48 %9,48 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9380,17 %80,17 %  
muž2319,83 %19,83 %  

Graf

16. Vaše věková hranice je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-355648,28 %48,28 %  
16-243631,03 %31,03 %  
36-452017,24 %17,24 %  
46 a více43,45 %3,45 %  

Graf

17. Stali jste se již sami rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6556,03 %56,03 %  
ano5143,97 %43,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Stali jste se již sami rodiči?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-24 na otázku 16. Vaše věková hranice je:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Ovlivní Vás tato skutečnost při přijímání dotyčného/dotyčné do pracovního procesu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste s s dítětem nebo již dospělým vychovávaným v náhradní výchovné nebo rodinné péči?

2. Dotýká se vás emocionálně oblast náhradní péče?

3. Pokud se setkáte s dítětem nebo dospělým vychovávaným v náhradní výchovné péči, bude vás zajímat jeho život více než život jiných lidí?

4. Budete mít obavy pokud se Vaše dítě bude přátelit s dítětem umístěným v náhradní výchovném zařízení?

5. Přijmete bez problému pokud Vaše dítě přijme jako partnera osobu vychovanou v náhradní výchovné péči?

6. Jaké emoce ve Vás vzbudí setkání s takovým dítětem či dospělým?

7. Ovlivní Vás tato skutečnost při přijímání dotyčného/dotyčné do pracovního procesu?

8. V případě omezení založit vlastní rodinu, zvážili byste možnost adopce nebo pěstounské péče?

9. Souhlasíte s tvrzením že největší vliv na dítě má proces jeho socializace, prostředí ve kterém vyrůstá a způsob jeho výchovy?

10. Souhlasíte s tvrzením je nejdůležitějším faktorem pro vývoj osobnosti je jeho tkzv. genofond a následná výchovné péče na jeho vývoj nemá dostatečný vliv?

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

12. Myslíte si, že děti vychované mimo vlastní rodinu bývají zpravidla problémové?

13. Myslíte si, že je dětem po odchodu z dětských domovů věnována nějaká další péče?

14. Myslíte si, že se děti po odchodu z dětského domova bez následné pomoci a péče mohou zařadit do běžného a plnohodnotného života?

15. Jste:

16. Vaše věková hranice je:

17. Stali jste se již sami rodiči?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste s s dítětem nebo již dospělým vychovávaným v náhradní výchovné nebo rodinné péči?

2. Dotýká se vás emocionálně oblast náhradní péče?

3. Pokud se setkáte s dítětem nebo dospělým vychovávaným v náhradní výchovné péči, bude vás zajímat jeho život více než život jiných lidí?

4. Budete mít obavy pokud se Vaše dítě bude přátelit s dítětem umístěným v náhradní výchovném zařízení?

5. Přijmete bez problému pokud Vaše dítě přijme jako partnera osobu vychovanou v náhradní výchovné péči?

6. Jaké emoce ve Vás vzbudí setkání s takovým dítětem či dospělým?

7. Ovlivní Vás tato skutečnost při přijímání dotyčného/dotyčné do pracovního procesu?

8. V případě omezení založit vlastní rodinu, zvážili byste možnost adopce nebo pěstounské péče?

9. Souhlasíte s tvrzením že největší vliv na dítě má proces jeho socializace, prostředí ve kterém vyrůstá a způsob jeho výchovy?

10. Souhlasíte s tvrzením je nejdůležitějším faktorem pro vývoj osobnosti je jeho tkzv. genofond a následná výchovné péče na jeho vývoj nemá dostatečný vliv?

11. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

12. Myslíte si, že děti vychované mimo vlastní rodinu bývají zpravidla problémové?

13. Myslíte si, že je dětem po odchodu z dětských domovů věnována nějaká další péče?

14. Myslíte si, že se děti po odchodu z dětského domova bez následné pomoci a péče mohou zařadit do běžného a plnohodnotného života?

15. Jste:

16. Vaše věková hranice je:

17. Stali jste se již sami rodiči?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Víchová, P.Socializace dětí z náhradní výchovné péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://socializace-deti-z-nahradni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.