Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Socializace dítěte v MŠ - pro učitele MŠ

Socializace dítěte v MŠ - pro učitele MŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Keselicová
Šetření:25. 07. 2019 - 04. 08. 2019
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.23:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Keselicová a jsem studentkou Karlovy univerzity.

Žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na socializaci dítěte v MŠ, způsob spolupráce rodiny a MŠ při socializaci dítěte předškolního věku. Zjištěné výsledky budou užity pro účely bakalářské práce.

Instrukce k vyplňování: není-li uvedeno jinak, u každé otázky uveďte prosím jen 1 odpověď. U otevřených otázek nebo doplňujících otázek prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Vaše anonymita bude samozřejmě zajištěna.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Socializace bývá vymezena jako přechod biologického tvora ve společenskou bytost. Čemu se podle Vás děti v MŠ především učí, s ohledem na stávání se bytostí společenskou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dodržování dohodnutých pravidel, základní etiketu (zdravit, děkovat, poprosit), neublizovat a respektovat ostatní...

fungování v homogenní/heterogenní skupině dětí, učí se kompromisům, učí se, že není vždy po jeho vůli, učí se, že někdy potřebuje, aby bylo po jeho vůli, učí se vyjednávat, čelit konfliktu, učí se, jaká je jeho role ve vztahu k autoritě /učiteli, uznávanému kamarádovi.../, učí se komunikovat, rozvíjí jazykovou stránku, jež je nezbytnou součástí bytosti společenské

Komunikaci

Komunikaci a vytváření sociálních vztahů s vrstevníky i dospělými mimo rodinu, přijímání různorodých sociálních rolí, ohleduplnosti a toleranci k ostatním, schopnosti vyjádřit a prosadit svůj názor ve skupině a zároveň v některých případech podřídit se vetsine

Komunikovať, riešiť konflikty, poďakovať, pozdraviť,

Kooperaci s ostatními, vzájemné komunikaci a respektu

Obecná socializace s kontakt s vrstevníky, první šarvátky s jejich řešení

pozorovat, naslouchat, kominikovat, prosadot se,

Pravidlům

Pravidlům, soužití ve společnosti, soužití s druhým.

Pravidlům, spolupráce, respektování

Respektovat druhého, upřednostnit zájmy jiného před svými, spolupráci ...

Rozvíjí schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem, rozvíjí sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost

Sdílet (pozornost, hračky, prostor...), upozadit své osobní potřeby v zájmu všech. Rozšíří si obzory, co se týče různých lidí, různých názorů a chování. Ohleduplnost, trpělivost.

Společenským návykům celkově,vzájemná spolupráce,tolerance,respekt,soužití se s vrstevníky ve třídě.

Spolupráce s ostatními a oddalování svých tužeb

Toleranci vůči druhým, empatii

Učí se odloučení od matky, zvládat stesk a osamostatňován se.

2. Na jaké oblasti se výchova a vzdělávání v MŠ podle Vás nejvíce zaměřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vše přibližně stejnou měrou1266,67 %66,67 %  
Rovinu sociální (sociální dovednosti – např. komunikace, adaptace, porozumění sobě i druhým)422,22 %22,22 %  
záleží na zřízení, nelze podle mě unifikovat - rovinu emoční bych ale vyloučila15,56 %5,56 %  
Rovinu kognitivní (paměť, pozornost, myšlení atd.)15,56 %5,56 %  

Graf

3. Spatřujete soulad v tom, jak rodina a MŠ působí na socializaci dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1161,11 %61,11 %  
Ne738,89 %38,89 %  

Graf

4. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí učení k odpovědnosti, spolehlivosti.... 20.stoleti je nazýváno stoletím selhání otců..... Ztráta komunikace - moderní technologie přináší pohodlnost pro rodiče, technologie devastuji rodinu....

ne vzdy a neni to vzdy snadne. ... predstavy a moznosti rodici skloubit s predstavu a moznosti zalozeni

Ne vždy. Mnohdy rodiče upřednostňují pouze své zájmy a nehledí na okolí a další okolnosti.

Někteří rodiče mají různé názory (né vždy správné) a ty vštěpují dětem do paměti a dítě se potom podle toho chová.Ve školce se učí k vzájemné spolupráci a toleranci a né káždý rodič to tak bere.

opět záleží na rodině - výraznější jsou případy, kdy k souladu nedochází, možná jsou ale ojedinělejší

Záleží samozřejmě dítě od dítěte, ale často, zejména u jedináčků, je adaptace ze začátku naročná.

5. U každé položky prosím označte, zda jsou u dětí v MŠ rozvíjeny vybrané vlastnosti, dovednosti, charakteristiky apod. (volba jedné z možností: určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne, nevím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. U každé položky prosím opět označte, zda je u vybraných oblastí dosahováno souladu mezi MŠ a rodinou v tom, jak jsou tyto oblasti (schopnosti apod.) u dětí rozvíjeny:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. V čem vnímáte nesoulad při působení na dítě v MŠ a v rodině (co děláte jinak v MŠ než v rodině):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-v rodinách chybí důslednost při řešení problémů

Důraz na dokončení práce, samostatnost jedince

duslednost, nést důsledky za své jednání,

Jine reseni konfliktů, dodrzovani spolecnych pravidel

Jsme objektivní, ke všem dětem pristupujeme stejně a spravedlivě.

Každá rodina je jiná, těžko říct obecně - nemůžeme na děti křičet a víc se ovládáme - rodiče mají uzdu volnější.

Menej času stráveným s konkrétnym dieťaťom v mš, v mš sú pevné pravidlá v rodine sa môže stať že dieťa má voľný režim

Mš je funguje více institucionálně oproti rodině která k dítěti přistupuje individuálněji.

Někteří rodiče si nepřipouštějí, že jejich zájmy nemusí být vždy ty nejlepší.

Netusim co dělají doma rodiče s dětmi.

Podle mě je to velmi podobné.

Především řešení problémů a konfliktů

Rozvíjení řeči a kognitivni vyvoj

Těžko se soulad rodiny a MŠ posuzuje. Každá rodina je jiná a my nevíme, jak výchova doma probíhá. Ale je pravda, ze jsem u některých rodičů vypozorovala, ze dětem nechávají větší volnost, často je nechávají volnost na úkor druhých a nebo je nechají dělat i nebezpečné věci, u kterých by si dítě mohlo ublížit. S takovými dětmi je pak ve školce práce obtížnější. Jsou zvyklé dělat vše, co je napadne. A to v takovém počtu opravdu nejde.

V rodině toto probíhá vic organicky a nevědomky, ale často tudíž vůbec.

V rozdílnosti názorů na výchovu

Vas na eine aktivity

Zvládání konfliktů a řešení problémů.

8. Jak hodnotíte spolupráci MŠ a rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá1266,67 %66,67 %  
Velmi dobrá633,33 %33,33 %  

Graf

9. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jak kdy ,někdy se k danému problému rodiče postaví a snaží se ho řešit a někdy je problém jen danou věc naznačit a vysvětlit.

z hlediska moznosti ve ststnou skolce asi dobra

Záleží na rodině, převažuje dobrá spolupráce.

10. V případě „problémů“, konkrétních situací, které si vyžadují řešení (např. stravování dítěte, vztah dítěte k vrstevníkům, kázeň atd.), dosahuje většinou MŠ a rodina společného řešení (je nalezena shoda v tom, jak postupovat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1583,33 %83,33 %  
Spíše ne211,11 %11,11 %  
Určitě ano15,56 %5,56 %  

Graf

11. Pociťujete, že Vás rodiče dětí respektují (naslouchají Vám, snaží se porozumět Vašemu přání, stanovisku, hledat řešení atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano844,44 %44,44 %  
Určitě ano633,33 %33,33 %  
Spíše ne422,22 %22,22 %  

Graf

12. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bojim sa kritizovať ich deti, alebo poukazovať na nevhodné správanie

je to tak pul na pul ... naroku nekterych rodici jsou velke

Jsou rodiče naslouchající, i rodiče, kteří naslouchat nechtějí - záleží na zabarvení sdělení, které učitel k rodiči směřuje.

Naslochají ale problém je někdy v řešení.

Neplatí vždy

Vždy záleží na konkrétním rodiči, s některými se domluvit dá s jinými ne.

13. Jak hodnotíte komunikaci mezi MŠ a rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá1266,67 %66,67 %  
Velmi dobrá422,22 %22,22 %  
Spíše špatná211,11 %11,11 %  

Graf

14. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (co je dobře/špatně, co by se mělo změnit apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Lze komunikovat pouze s rodičem, který o komunikaci stojí a o své dítě se zajímá aktivně ( ví,jak jeho dítě tráví dny v MŠ)

Rodiče často nenaslouchají a nechtějí si nechat poradit

15. U každé položky prosím vyznačte, jak hodnotíte důležitost jednotlivých prvků spolupráce mezi MŠ a rodinou (hodnota 1 = velmi důležité, hodnota 5 = málo důležité):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Množství informací1.6670.444
Způsob předávání informací (ústní x písemný atd.)1.3890.571
Četnost předávání informací (pravidelně x dle potřeby atd.)1.8330.917
Možnost účasti rodičů na plánování aktivit s dětmi2.4441.025
Možnost účasti rodičů na aktivitách s dětmi1.8331.028
Pomoc s organizací aktivit v MŠ2.3891.349
Zájem o fungování dítěte v MŠ1.2220.284
Humor a odstup při jednání, je-li to vhodné1.6110.46
Slaďování výchovného stylu1.9440.719
Stanovení pravidel vzájemné spolupráce MŠ a rodiny1.3890.46

Graf

16. U každé položky prosím vyznačte, jak jste spokojen/a se spoluprací mezi MŠ a rodinou (hodnota 1 = velmi důležité, hodnota 5 = málo důležité):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Množství informací20.889
Způsob předávání informací (ústní x písemný atd.)1.9441.164
Četnost předávání informací (pravidelně x dle potřeby atd.)2.1111.988
Možnost účasti rodičů na plánování aktivit s dětmi2.2780.867
Možnost účasti rodičů na aktivitách s dětmi1.8890.765
omoc s organizací aktivit v MŠ2.1670.917
Zájem o fungování dítěte v MŠ1.8890.543
Humor a odstup při jednání, je-li to vhodné2.1110.654
Slaďování výchovného stylu2.3330.778
Stanovení pravidel vzájemné spolupráce MŠ a rodiny2.51.139

Graf

17. Zde prosím k výše uvedeným položkám uveďte, v čem spatřujete v rámci vzájemné spolupráce s rodinami dětí nedostatky, co by se mělo změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nevim, vse záleží na problému dítěte, jakým způsobem učitelka komunikuje a povahach obouch stran

-ochota řešit vzniklý problém pro zdravý vývoj ditete

Informace od rodičů o změnách v rodině o momentálním stavu ditete

Každý rodič, stejně jako dítě je jiný. U některých bych rada viděla větší snahu o zájem o dítě, u některých je to v naprostém pořádku. U nás více převažuje druhá strana.

Komunikace

naroku a predstavy rodicu ... naroku a moznosti zalozeni... skloubit

Není to nic, co se dá změnit - ale jestliže rodiče neposlouchají a nedodržují pravidla, ktera si nastavíme, těžko se to naučí jejich děti. (Chodit včas, uklidit před odchodem, nosit si pití, nenosit sladkosti atd atd)

Nevidim

Nezájem rodičů o dění v MŠ

Ocenila bych větší prostor pro aktivní pomoc rodičů při plánování aktivit v MŠ a jejich spoluúčast na činnostech

Rodiče děti s jinými výchovnými potřebami mají problém si tuto skutečnost přiznat a spolupracovat při hledání cesty jak s takovými dětmi pracovat.

Rodiče chtějí mít vše pod kontrolou, chtějí MŠ řídit a plně ovlivňovat způsob vzdělávání jejich děti

Rodiče předávají málo důležitých informacích o dětech,někteří se o své děti zajímají jak fungují v MŠ ale spíš se to řeší až nastane nějaký problém nebo po upozornění učitelky že se něco děje.V dnešní době spousta rodičů preferuje spíše volnou výchovu a tak si děti dělají co chtějí.

U nás je komunikace bohužel skoro nulová rodič si pipne čipem ja to uvidim na počítači a dítě pošlu domu.

Větší respekt a naslouchání, nikdo nikomu nechce ublížit, chceme se dobrat společného výsledku.

Větší zájem o aktivitu děti přes den. Větší ochotu, spolehlivost apod.

Vice zajmu ze strany rodicu, dodrzovani vyzvedavani v dany cas, respektovani osobniho zivota ucitelek

Záujem rodičov, možno vytvorenie kurzov pre deti a rodičov a mš, nedostatok času rodičov

18. Jakou formu předávání informací o fungování dítěte v rodině preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinaci pravidelných schůzek a předávání informací dle potřeby1372,22 %72,22 %  
Nahodilé předávání, když je potřeba316,67 %16,67 %  
Pravidelné schůzky rodičů s učitelkou211,11 %11,11 %  

Graf

19. Jaká by měla být podle Vás četnost pravidelných schůzek MŠ a rodičů dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x-4x za rok633,33 %33,33 %  
Dvakrát za rok633,33 %33,33 %  
Jen dle potřeby, nemusí být vůbec, když není potřeba316,67 %16,67 %  
Každý měsíc211,11 %11,11 %  
Jednou za rok15,56 %5,56 %  

Graf

20. Jaké prvky podle Vás mají vliv na úspěšnou spolupráci mezi rodinou a MŠ? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o dítě18100 %100 %  
Informace o fungování dítěte v MŠ/rodině1688,89 %88,89 %  
Zájem o druhou stranu (MŠ/rodinu dítěte)1583,33 %83,33 %  
Osobnost učitelek v MŠ1372,22 %72,22 %  
Vytvoření pravidel spolupráce1372,22 %72,22 %  
Příjemnost prostředí v MŠ1372,22 %72,22 %  
Osobnost rodičů1266,67 %66,67 %  
Četnost akcí MŠ i pro rodiče (zahradní slavnost apod.)1266,67 %66,67 %  
Osobnost dítěte844,44 %44,44 %  
Dobré vybavení MŠ422,22 %22,22 %  
Věk rodičů316,67 %16,67 %  
Věk učitelek v MŠ316,67 %16,67 %  
Vzdělání rodičů316,67 %16,67 %  
Vzdělání učitelek v MŠ316,67 %16,67 %  

Graf

21. Potřebuje MŠ vědět co nejvíce relevantních informací o fungování dítěte v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano1055,56 %55,56 %  
Spíše ano844,44 %44,44 %  

Graf

22. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby učiteľka poznala dôvody správania dieťaťa

nekdy je to Ku prospechu ... nekdy napisu... zalezi na osobnosti ucitele

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18100 %100 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let738,89 %38,89 %  
35-44 let527,78 %27,78 %  
18-24 let527,78 %27,78 %  
45-54 let15,56 %5,56 %  

Graf

25. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou950 %50 %  
Vysokoškolské633,33 %33,33 %  
Vyšší odborné211,11 %11,11 %  
Střední bez maturity15,56 %5,56 %  

Graf

26. Délka Vaší praxe v MŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky950 %50 %  
4-7 let633,33 %33,33 %  
17 a více let15,56 %5,56 %  
12-16 let15,56 %5,56 %  
8-11 let15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Keselicová, K.Socializace dítěte v MŠ - pro učitele MŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://socializace-ditete-v-ms-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.