Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sociálna práca s ľuďmi ťažko postihnutými

sociálna práca s ľuďmi ťažko postihnutými

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Kopkášová
Šetření:30. 01. 2012 - 06. 02. 2012
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážený respondenti,

            volám sa Renáta Brožinová- Kopkášová, som študentkou Sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bardejove. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka. Tento dotazník je anonymný a bude použitý v prieskumnej časti mojej diplomovej práce, na tému  Sociálna práca s ľuďmi ťažko zdravotne postihnutými.

Pravdivosťou odpovedí prispejete k objektívnejšiemu splneniu sledovaných cieľov. 

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5358,24 %58,24 %  
muž3841,76 %41,76 %  

Graf

2. Váš vek :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30. – 40. rokov4246,15 %46,15 %  
do 30. rokov2628,57 %28,57 %  
nad 40. rokov2325,27 %25,27 %  

Graf

3. Aký druh postihnutia máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telesné3134,07 %34,07 %  
mentálne2123,08 %23,08 %  
kombinované2021,98 %21,98 %  
sluchové88,79 %8,79 %  
zrakové66,59 %6,59 %  
iné55,49 %5,49 %  

Graf

4. Potrebujete pomoc inej osoby pri bežných činnostiach ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno7076,92 %76,92 %  
nie2123,08 %23,08 %  

Graf

5. Je miera Vašej funkčnej poruchy viac ako 70% ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno7279,12 %79,12 %  
nie1920,88 %20,88 %  

Graf

6. Ak áno, žijete v zariadení sociálnych služieb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4453,01 %48,35 %  
áno3946,99 %42,86 %  

Graf

7. Ak nie, žijete v domácom prostredí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno4792,16 %51,65 %  
nie47,84 %4,4 %  

Graf

8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobný/á asistent/tka2551,02 %27,47 %  
rodinný príslušníci2040,82 %21,98 %  
opatrovateľ/ka48,16 %4,4 %  

Graf

9. Čo pre Vás znamená nezávislosť?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatnosť77,69 %7,69 %  
mať vytvorené podmienky spoločnostou na plnohodnotne začenenie sa do nej44,4 %4,4 %  
sloboda rozhodovania44,4 %4,4 %  
sloboda pohybu44,4 %4,4 %  
Sloboda33,3 %3,3 %  
žiť samostatne33,3 %3,3 %  
byť s priateľmi33,3 %3,3 %  
možnosť sama rozhodovať čo chcem robiť, alebo kam chcem isť22,2 %2,2 %  
vedieť sa postarať sam o seba22,2 %2,2 %  
vedieť sa postarať sama o seba22,2 %2,2 %  
ostatní odpovědi internet
těžko říct. Asi, že si můžu se svým životem naložím po svém a nebude do toho nikdo mluvit.
sloboda v pohybe
možnosť sám sa rozhodovať
Volnost
homogenost
velmi vela,nezavislost a slobodu
Robím, čo chcem, kedy chcem, ským chcem a nepotrebujem na niečo alebo na niekoho čakať....................
žiť aspon z časti tak ako zdravý spoluobčania bez prekážok a prosenia o pomoc bez výčitiek
žiť plnohodnotny zivot ako clvoek bez postihnutia, praca, vzdelanie, rodina,partner,dieta....na to treba vela sily a odvahy ale aj to mam dokazala som to s bozou pomocou.
slobodu
nezavislost znamena pre mna,kednepotrebujem pomoct druhych
Nezávyslovať pre známená byť medzi moji kamarátmi aby som stále nemusela byť stále len s mojimi rodičmi.
Nezavislost znamena spoliehat sa predovsetkym na seba.
schopnosť človeka fungovať v bežnom každodennom živote maximálne samostatne
žít samostatně, bez finanční závislosti a potřeby pomoci od druhých
byť čo najviac samostatná
postarať sa sám o seba
mocť rozhodovať o tom čo chcem robiť
vedieť sa čo najviac o seba postarať
čo najmenej žiadať pomoc od iných
čo najmenej hľadať pomoc u iných
byvať sam
Sloboda rozhodovať sa bez prispôsobovania sa osobnej asistentke.
Mať výpomoc pri vykonávaní životných potrieb.
Nebyť odkázaný na pomoc rodiny.
voľnosť ohybu
dostatokfinancií
pomoc kedykoľvek k dispozícií
televízia
voľnosť pohybu
sloboda samostatného života
Žiť ako zdravý ľudia
čo najmenej žiadať o pomoc iných
nemusieť žiadať o pomoc
schopnosť postarať sa sama o seba
veľmi veľa, nemusieť čakať na to kým mi niekto pomôže
môcť isť tam kam chcem
vedieť sa postarať o seba
čo najmenej využívať pomoc iných
sloboda rozhodovania a pohybu
veľmi veľa
robiť to čo chcem
veľmi veľa, robiť to čo chcem ja
žiť čo najviac ako zdraví ľudia
pohybovať sa čo najviac samostatne
žiť čo najviac ako zdravý ľudia
samostatný život
žiť podľa seba
všetko
Nezávyslovať pre známená byť medzi moji kamarátmi aby som stále nemusela byť stále len s mojimi rodičmi
keby som mohol žiť samostatne
žiť podľa vlastných predstav, pracovať
byť s priteľmi
stretávať sa s priateľmi, nesedieť doma
isť tam kam chcem a nečakať na pomoc
5762,64 %62,64 % 

Graf

10. Myslíte si, že osobná asistencia by Vám pomohla/ pomáha v procese nezávislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite áno5156,04 %56,04 %  
čiastočne3336,26 %36,26 %  
určite nie77,69 %7,69 %  

Graf

11. Myslíte si, že je ťažké nájsť vhodného osobného/nú asistenta/tku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno6167,03 %67,03 %  
neviem2830,77 %30,77 %  
nie22,2 %2,2 %  

Graf

12. Je podľa Vás dostupných dostatok informácií o využívaní osobnej asistencie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dostupných veľmi málo informácií7076,92 %76,92 %  
je dostupných dostatok informácií2123,08 %23,08 %  

Graf

13. Myslíte si, že by sa mali zriaďovať agentúry na sprostredkovanie osobnej asistencie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite áno6065,93 %65,93 %  
neviem2527,47 %27,47 %  
myslím si, že to nie je potrebné66,59 %6,59 %  

Graf

14. Môže podľa Vás život v zariadení sociálnych služieb nahradiť život v domácom prostredí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
môže čiastočne4145,05 %45,05 %  
určite nemôže 3942,86 %42,86 %  
áno, určite môže1010,99 %10,99 %  
môže čiastočne11,1 %1,1 %  

Graf

15. Čo by bolo/je pre Vás lepšie :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiť doma a využívať starostlivosť v dennom stacionári7683,52 %83,52 %  
žiť v zariadení sociálnych služieb1516,48 %16,48 %  

Graf

16. Poznáte vo vašom okolí nejaké zariadenie s celodennou starostlivosťou (denný stacionár)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie5762,64 %62,64 %  
áno3437,36 %37,36 %  

Graf

17. Myslíte si, že je zriaďovaných dostatok zariadení poskytujúcich celodennú starostlivosť ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, je ich veľmi málo7178,02 %78,02 %  
áno, je ich dostatok2021,98 %21,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Ak áno, žijete v zariadení sociálnych služieb?

 • odpověď nie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobný/á asistent/tka na otázku 8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

7. Ak nie, žijete v domácom prostredí?

 • odpověď áno:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobný/á asistent/tka na otázku 8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 6. Ak áno, žijete v zariadení sociálnych služieb?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinný príslušníci na otázku 8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

10. Myslíte si, že osobná asistencia by Vám pomohla/ pomáha v procese nezávislosti?

 • odpověď určite áno:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobný/á asistent/tka na otázku 8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlavie:

2. Váš vek :

3. Aký druh postihnutia máte?

4. Potrebujete pomoc inej osoby pri bežných činnostiach ?

5. Je miera Vašej funkčnej poruchy viac ako 70% ?

6. Ak áno, žijete v zariadení sociálnych služieb?

7. Ak nie, žijete v domácom prostredí?

8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

10. Myslíte si, že osobná asistencia by Vám pomohla/ pomáha v procese nezávislosti?

11. Myslíte si, že je ťažké nájsť vhodného osobného/nú asistenta/tku ?

12. Je podľa Vás dostupných dostatok informácií o využívaní osobnej asistencie?

13. Myslíte si, že by sa mali zriaďovať agentúry na sprostredkovanie osobnej asistencie?

14. Môže podľa Vás život v zariadení sociálnych služieb nahradiť život v domácom prostredí?

15. Čo by bolo/je pre Vás lepšie :

16. Poznáte vo vašom okolí nejaké zariadenie s celodennou starostlivosťou (denný stacionár)?

17. Myslíte si, že je zriaďovaných dostatok zariadení poskytujúcich celodennú starostlivosť ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlavie:

2. Váš vek :

3. Aký druh postihnutia máte?

4. Potrebujete pomoc inej osoby pri bežných činnostiach ?

5. Je miera Vašej funkčnej poruchy viac ako 70% ?

6. Ak áno, žijete v zariadení sociálnych služieb?

7. Ak nie, žijete v domácom prostredí?

8. 8.Ak žijete v domácom prostredí, kto Vám pomáha pri činnostiach, keď potrebujete pomoc inej osoby?

10. Myslíte si, že osobná asistencia by Vám pomohla/ pomáha v procese nezávislosti?

11. Myslíte si, že je ťažké nájsť vhodného osobného/nú asistenta/tku ?

12. Je podľa Vás dostupných dostatok informácií o využívaní osobnej asistencie?

13. Myslíte si, že by sa mali zriaďovať agentúry na sprostredkovanie osobnej asistencie?

14. Môže podľa Vás život v zariadení sociálnych služieb nahradiť život v domácom prostredí?

15. Čo by bolo/je pre Vás lepšie :

16. Poznáte vo vašom okolí nejaké zariadenie s celodennou starostlivosťou (denný stacionár)?

17. Myslíte si, že je zriaďovaných dostatok zariadení poskytujúcich celodennú starostlivosť ľudom s ťažkým zdravotným postihnutím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopkášová, R.sociálna práca s ľuďmi ťažko postihnutými (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://socialna-praca-s-ludmi-tazko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.