Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně patologické jednání managementu.

Sociálně patologické jednání managementu.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Nový
Šetření:03. 02. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení, dovoluji si Vás tuto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který se týká sociálně patologického jednání managementu, tedy těch jevů a jednání manažerů a vedoucích na různých úrovních vedení, které jsou společností klasifikovány jako nežádoucí, neboť porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pro zpracování výzkumu v rámci bakalářské práce.

Dotazník je určen respondentům, kteří jsou již zaměstnaní. 

Odpovědi respondentů

1. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž8258,99 %58,99 %  
žena5741,01 %41,01 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306748,2 %48,2 %  
31-404330,94 %30,94 %  
41-502215,83 %15,83 %  
51-6064,32 %4,32 %  
do 20 let10,72 %0,72 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6848,92 %48,92 %  
bakalářské4028,78 %28,78 %  
magisterské1510,79 %10,79 %  
vyšší odborné117,91 %7,91 %  
doktorské a vyšší32,16 %2,16 %  
základní10,72 %0,72 %  
střední10,72 %0,72 %  

Graf

4. Kde pracujete :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služební poměr a zaměstnanec Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Vězeňská služba, apod.7956,83 %56,83 %  
zaměstnanec v soukromém sektoru3021,58 %21,58 %  
zaměstnanec ve veřejném sektoru (státní správa, magistráty, obecní a městské úřady, učitelé apod.)2517,99 %17,99 %  
student21,44 %1,44 %  
Zaměstnavatel10,72 %0,72 %  
podnikatel10,72 %0,72 %  
MD10,72 %0,72 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let5942,45 %42,45 %  
11 až 15 let2719,42 %19,42 %  
6 až 10 let2719,42 %19,42 %  
16 až 20 let1712,23 %12,23 %  
21 let a více96,47 %6,47 %  

Graf

6. Jste spokojen(á) v současném zaměstnání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5640,29 %40,29 %  
spíše ne4028,78 %28,78 %  
určitě ano2719,42 %19,42 %  
nevím85,76 %5,76 %  
určitě ne85,76 %5,76 %  

Graf

7. V případě nespokojenosti uveďte její důvod (lze označit i více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné finanční ohodnocení7075,27 %50,36 %  
nedostatečná komunikace a informovanost ze strany nadřízeného3941,94 %28,06 %  
špatný styl řízení ( manipulace, zastrašování, pronásledování, ponižování, hrozby trestáním apod.)3638,71 %25,9 %  
špatné pracovní prostředí2122,58 %15,11 %  
přetěžování pracovními úkoly1920,43 %13,67 %  

Graf

8. Slyšel(a) jste někdy o pojmu sociálně patologické jednání (Sociální patologie označuje jevy, které jsou společností klasifikovány jako nežádoucí, neboť porušují sociální, morální či právní normy společnosti) :

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10978,42 %78,42 %  
ne2215,83 %15,83 %  
nevím85,76 %5,76 %  

Graf

9. Setkal (a) jste se někdy u některého z nadřízených s některým druhem sociálně patologického jednání (lze vybrat i více možností) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal(a)7352,52 %52,52 %  
bossing (šikana ze strany nadřízeného - zastrašování, výhrůžky, pronásledování, zneužití moci, podvod nebo jiné formy psychologického nebo sociálního násilí)4028,78 %28,78 %  
prospěchářství (získávání výhod pro sebe či osoby blízké, např. zneužití moci k zisku zaměstnání pro člena rodiny či známého)3726,62 %26,62 %  
sexuální obtěžování117,91 %7,91 %  
korupce64,32 %4,32 %  
závislost na alkoholu, omamných a psychotropních látkách,32,16 %2,16 %  
gamblerství10,72 %0,72 %  

Graf

10. Pokud ano, byl(a) jste (nepovinná)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezúčastněný pozorovatel5075,76 %35,97 %  
oběť2233,33 %15,83 %  
agresor11,52 %0,72 %  

Graf

11. Jaké následky takového jednání považujete za nejzávažnější :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (stres, deprese, syndrom vyhoření)7856,12 %56,12 %  
ztráta pracovního místa3223,02 %23,02 %  
fyzické (nevolnost, únava, poruchy spánku apod.)2316,55 %16,55 %  
různé - záleži na druhu patol. jevu10,72 %0,72 %  
zhoršení nálady v kolektivu10,72 %0,72 %  
žádné10,72 %0,72 %  
všechny výše uvedené10,72 %0,72 %  
psychické i fyzické zároveň10,72 %0,72 %  
psychické i fyzické, je to velice vyčerpávající a znechucující! A není obrana.10,72 %0,72 %  

Graf

12. Jak byste reagoval(a) na situaci, při které byste byl(a) vystaven(a) takovému jednání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnou pracovního místa3525,18 %25,18 %  
svěřil(a) bych se důvěryhodnému kolegovi3323,74 %23,74 %  
svěřil(a) bych se rodině a přátelům2920,86 %20,86 %  
neřešil(a) bych to z obavy o místo2115,11 %15,11 %  
řešení soudní cestou75,04 %5,04 %  
vyhledal(a) bych pomoc psychologa42,88 %2,88 %  
řešení cestou odborové organizace32,16 %2,16 %  
řešení cestou vyššího nadřízeného10,72 %0,72 %  
záleží na způsobu10,72 %0,72 %  
rozmluva s nadřízeným(aktérem)10,72 %0,72 %  
svěřila bych se rodině a přátelům a důvěryhodnému kolegovi, snažila jsem se to přejít, ale v určité fázi došlo ke konfrontaci a změnila usem místo raději10,72 %0,72 %  
dle situace10,72 %0,72 %  
konzultase s HR10,72 %0,72 %  
různé podle intenzity jednání10,72 %0,72 %  

Graf

13. Vaším nadřízeným je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž11381,29 %81,29 %  
žena2618,71 %18,71 %  

Graf

14. Jaký je věk Vašeho nadřízeného :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-505539,57 %39,57 %  
31-403625,9 %25,9 %  
51-602920,86 %20,86 %  
21-30139,35 %9,35 %  
61 a více64,32 %4,32 %  

Graf

15. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho nadřízeného :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské5841,73 %41,73 %  
bakalářské4431,65 %31,65 %  
střední s maturitou1410,07 %10,07 %  
vyšší odborné139,35 %9,35 %  
doktorské a vyšší85,76 %5,76 %  
střední21,44 %1,44 %  

Graf

16. Můj nadřízený je odborníkem ve svém oboru :

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6848,92 %48,92 %  
souhlasím2820,14 %20,14 %  
spíše nesouhlasím2417,27 %17,27 %  
nesouhlasím117,91 %7,91 %  
nevím85,76 %5,76 %  

Graf

17. Můj nadřízený mi dokáže vysvětlit požadovaný úkol či poradit s vyřešením složitého úkolu :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6848,92 %48,92 %  
určitě ano3021,58 %21,58 %  
spíše ne2316,55 %16,55 %  
určitě ne128,63 %8,63 %  
nevím64,32 %4,32 %  

Graf

18. Dokáže Váš nadřízený správně své podřízené motivovat tak, že dělá takové věci, které podřízené vedou k naplnění potřeb a přání, a tím je přiměje k žádoucím aktivitám :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4633,09 %33,09 %  
spíše ano4230,22 %30,22 %  
určitě ne2215,83 %15,83 %  
určitě ano1913,67 %13,67 %  
nevím107,19 %7,19 %  

Graf

19. Jakou Váš nadřízený nejčastěji používá metodu motivace :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odnímáním odměn, či uložení jiných postihů nebo hrozbou jejich odejmutím či uložením3726,62 %26,62 %  
vyjádřením uznání za výkon3424,46 %24,46 %  
neustálou kontrolou2014,39 %14,39 %  
pomocí odměn nebo prémií1812,95 %12,95 %  
delegace pravomoci či zvýšení kompetencí117,91 %7,91 %  
příležitostí k růstu rozvoji vlastních schopností a kariéry85,76 %5,76 %  
zlepšováním kultury organizace a pracovního prostředí32,16 %2,16 %  
pracuji bez motivace vedoucího pracovníka10,72 %0,72 %  
žádnou10,72 %0,72 %  
nic10,72 %0,72 %  
kontrolou, kritikou, negativní motivací pod pohrůžkou nejrůznějších trestů, zesměšňování10,72 %0,72 %  
kombinace, dle situace10,72 %0,72 %  
neustálým slovním tlakem na plnění úkolů10,72 %0,72 %  
většinou žádnou nepoužívá10,72 %0,72 %  
vůbec žádnou10,72 %0,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk :

 • odpověď 21-30:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Slyšel(a) jste někdy o pojmu sociálně patologické jednání (Sociální patologie označuje jevy, které jsou společností klasifikovány jako nežádoucí, neboť porušují sociální, morální či právní normy společnosti) :

4. Kde pracujete :

 • odpověď služební poměr a zaměstnanec Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Vězeňská služba, apod.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bakalářské na otázku 15. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho nadřízeného :

7. V případě nespokojenosti uveďte její důvod (lze označit i více možností):

 • odpověď nedostatečné finanční ohodnocení:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 6. Jste spokojen(á) v současném zaměstnání :

10. Pokud ano, byl(a) jste (nepovinná)

 • odpověď nezúčastněný pozorovatel:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální obtěžování na otázku 9. Setkal (a) jste se někdy u některého z nadřízených s některým druhem sociálně patologického jednání (lze vybrat i více možností) :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste :

2. Jaký je Váš věk :

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Kde pracujete :

5. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání :

6. Jste spokojen(á) v současném zaměstnání :

7. V případě nespokojenosti uveďte její důvod (lze označit i více možností):

8. Slyšel(a) jste někdy o pojmu sociálně patologické jednání (Sociální patologie označuje jevy, které jsou společností klasifikovány jako nežádoucí, neboť porušují sociální, morální či právní normy společnosti) :

9. Setkal (a) jste se někdy u některého z nadřízených s některým druhem sociálně patologického jednání (lze vybrat i více možností) :

10. Pokud ano, byl(a) jste (nepovinná)

11. Jaké následky takového jednání považujete za nejzávažnější :

12. Jak byste reagoval(a) na situaci, při které byste byl(a) vystaven(a) takovému jednání :

13. Vaším nadřízeným je :

14. Jaký je věk Vašeho nadřízeného :

15. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho nadřízeného :

16. Můj nadřízený je odborníkem ve svém oboru :

17. Můj nadřízený mi dokáže vysvětlit požadovaný úkol či poradit s vyřešením složitého úkolu :

18. Dokáže Váš nadřízený správně své podřízené motivovat tak, že dělá takové věci, které podřízené vedou k naplnění potřeb a přání, a tím je přiměje k žádoucím aktivitám :

19. Jakou Váš nadřízený nejčastěji používá metodu motivace :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste :

2. Jaký je Váš věk :

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Kde pracujete :

5. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání :

6. Jste spokojen(á) v současném zaměstnání :

7. V případě nespokojenosti uveďte její důvod (lze označit i více možností):

8. Slyšel(a) jste někdy o pojmu sociálně patologické jednání (Sociální patologie označuje jevy, které jsou společností klasifikovány jako nežádoucí, neboť porušují sociální, morální či právní normy společnosti) :

9. Setkal (a) jste se někdy u některého z nadřízených s některým druhem sociálně patologického jednání (lze vybrat i více možností) :

10. Pokud ano, byl(a) jste (nepovinná)

11. Jaké následky takového jednání považujete za nejzávažnější :

12. Jak byste reagoval(a) na situaci, při které byste byl(a) vystaven(a) takovému jednání :

13. Vaším nadřízeným je :

14. Jaký je věk Vašeho nadřízeného :

15. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho nadřízeného :

16. Můj nadřízený je odborníkem ve svém oboru :

17. Můj nadřízený mi dokáže vysvětlit požadovaný úkol či poradit s vyřešením složitého úkolu :

18. Dokáže Váš nadřízený správně své podřízené motivovat tak, že dělá takové věci, které podřízené vedou k naplnění potřeb a přání, a tím je přiměje k žádoucím aktivitám :

19. Jakou Váš nadřízený nejčastěji používá metodu motivace :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nový, K.Sociálně patologické jednání managementu. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://socialne-patologicke-jednani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.