Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně patologické jevy na pracovišti

Sociálně patologické jevy na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Sulovská
Šetření:15. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Tento průzkum slouží pro účely bakalářské práce. Týká se výskytu sociálně patologických jevů na pracovištích (mobbing, bossing, sexuální obtěžování apod.)

Odpovědi respondentů

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4362,32 %62,32 %  
vysokoškolské vzdělání1623,19 %23,19 %  
vyšší odborná škola57,25 %7,25 %  
středoškolské bez maturity (vyučení)34,35 %4,35 %  
základní vzdělání22,9 %2,9 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let4362,32 %62,32 %  
5 - 10 let1724,64 %24,64 %  
více než 10 let913,04 %13,04 %  

Graf

3. Jaká panuje atmosféra na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně příjemná4971,01 %71,01 %  
příjemná, do práce se těším1217,39 %17,39 %  
nepříjemná, do práce se netěším68,7 %8,7 %  
převážně nepříjemná11,45 %1,45 %  
je mi to jedno11,45 %1,45 %  

Graf

4. Vztahy se svými kolegy bych jedním slovem charakterizoval/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré4768,12 %68,12 %  
skvělé1115,94 %15,94 %  
neutrální1115,94 %15,94 %  

Graf

5. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4768,12 %68,12 %  
ano 1217,39 %17,39 %  
nejsem si jist/a1014,49 %14,49 %  

Graf

6. Stal/a jste se na pracovišti někdy obětí pomluv ze strany kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3144,93 %44,93 %  
nevím2231,88 %31,88 %  
ne1623,19 %23,19 %  

Graf

7. Míváte někdy pocit, že jste vyčlenován/a z kolektivu? (např. nedostáváte informace o pracovních, ale i ryze soukromých schůzkách; nejste přizváni k akcím, na které chodí Vaši kolegové apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4057,97 %57,97 %  
Ano, občas mám takový pocit1623,19 %23,19 %  
Nevím1115,94 %15,94 %  
Ano, jsem si toho vědom/a22,9 %2,9 %  

Graf

8. "Hází" na Vás kolegové své povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3449,28 %49,28 %  
Ano, ale jen ve výjimečných případech2942,03 %42,03 %  
Ano, raději vyhovím, abych měl/a klid68,7 %8,7 %  

Graf

9. Byl/a jste na pracovišti vystaven/a těmto situacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem nebyl/a vystaven/a takovýmto situacím4159,42 %59,42 %  
kolegové meli na mou osobu sexuální narážky1724,64 %24,64 %  
kolegové neberou mou práci vážně1115,94 %15,94 %  
mám pocit, že kolegové zesměšnují to, co řeknu či jak to řeknu811,59 %11,59 %  
ze strany kolegů na mě byl vyvíjen psychický nátlak68,7 %8,7 %  
kolegové zesměšnovali můj soukromý život57,25 %7,25 %  
kolegové zesměšnovali moje zájmy, koníčky nebo mé přátele45,8 %5,8 %  
klegové na mě křičeli, nadávali mi nebo se mnou hrubě zacházeli45,8 %5,8 %  
kolegové mě fyzicky omezovali, použili násilí22,9 %2,9 %  
kolegové znevažovali nebo zesměšnovali mé pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci, zdraví, národnost, náboženské či politické přesvědčení22,9 %2,9 %  

Graf

10. Kdybyste se stal/a obětí mobbingu, jak byste řešil/a svou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdělil/a bych to nadřízenému3652,17 %52,17 %  
svěřil/a bych se spřízněnému kolegovi (kolegyni)3144,93 %44,93 %  
podal/a bych výpověd1115,94 %15,94 %  
neřešil/a bych to710,14 %10,14 %  
poradil/a bych se s psychologem57,25 %7,25 %  

Graf

11. Pokud byste se svěřil/a nadřízenému, myslíte si, že by Vám pomohl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě3246,38 %46,38 %  
Vyslechl by mě, ale asi by mi nepomohl1826,09 %26,09 %  
Nevím1420,29 %20,29 %  
Ne57,25 %7,25 %  

Graf

12. Setkal/a jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5173,91 %73,91 %  
Nejsem si jist/a1014,49 %14,49 %  
Ano811,59 %11,59 %  

Graf

13. Máte pocit, že Vás nadřízený neustále kontroluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5173,91 %73,91 %  
Ano1014,49 %14,49 %  
Nevím811,59 %11,59 %  

Graf

14. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává primitivní úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4666,67 %66,67 %  
Ano, občas1826,09 %26,09 %  
Ano34,35 %4,35 %  
Nevím22,9 %2,9 %  

Graf

15. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává příliš těžké úkoly nebo nezvladatelné termíny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6086,96 %86,96 %  
Ano68,7 %8,7 %  
Nevím34,35 %4,35 %  

Graf

16. Ztotožnujete se s některými situacemi uvedenými níže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neztotožnuji.5884,06 %84,06 %  
Dostávám úkoly, které neodpovídají mé kvalifikaci a funkci.811,59 %11,59 %  
K mé práci má stále někdo připomínky a kritizuje ji.57,25 %7,25 %  
Má rozhodnutí a pracovní výkony jsou často zpochybnovány.45,8 %5,8 %  
Máte pocit, že se Vás chce zaměstnavatel zbavit.22,9 %2,9 %  

Graf

17. Jako obět bossingu byste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dal/a bych výpověd3043,48 %43,48 %  
svěřil/a bych se kolegům2231,88 %31,88 %  
vyhledal/a bych odbornou pomoc1217,39 %17,39 %  
přetrpěl/a bych to, bál/a bych se o svou pozici57,25 %7,25 %  

Graf

18. Setkal/a jste se někdy na pracovišti se sexuálním obtěžováním? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé vzkazy, e-maily, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3753,62 %53,62 %  
Ano, osobně1927,54 %27,54 %  
Ano, ale přímo mě se to netýkalo1014,49 %14,49 %  
Nevím34,35 %4,35 %  

Graf

19. Domníváte se, že jsou obětí sexuálního obtěžování spíše ženy nebo muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ženy5579,71 %79,71 %  
Myslím si, že na pohlaví nezáleží1420,29 %20,29 %  

Graf

20. Máte averzi (nesympatie) vůči nějaké skupině obyvatel? (rasa, národnost, homosexualita, náboženství, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ano2840,58 %40,58 %  
Ano, ale neřeším to1826,09 %26,09 %  
Ano, mám silnou averzi1217,39 %17,39 %  
Ne1115,94 %15,94 %  

Graf

21. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s rasismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již vícekrát3855,07 %55,07 %  
Ano, jednou či dvakrát2028,99 %28,99 %  
Ne710,14 %10,14 %  
Je mi to lhostejné45,8 %5,8 %  

Graf

22. Zasáhl/a byste proti rasismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4159,42 %59,42 %  
Ne1521,74 %21,74 %  
Ano 1318,84 %18,84 %  

Graf

23. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5478,26 %78,26 %  
muž1521,74 %21,74 %  

Graf

24. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let5985,51 %85,51 %  
31 - 40 let68,7 %8,7 %  
41 - 50 let34,35 %4,35 %  
51 - 60 let11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Jako obět bossingu byste:

  • odpověď dal/a bych výpověd:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi podal/a bych výpověd na otázku 10. Kdybyste se stal/a obětí mobbingu, jak byste řešil/a svou situaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

2. Jak dlouho pracujete?

3. Jaká panuje atmosféra na Vašem pracovišti?

4. Vztahy se svými kolegy bych jedním slovem charakterizoval/a jako:

5. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Stal/a jste se na pracovišti někdy obětí pomluv ze strany kolegů?

7. Míváte někdy pocit, že jste vyčlenován/a z kolektivu? (např. nedostáváte informace o pracovních, ale i ryze soukromých schůzkách; nejste přizváni k akcím, na které chodí Vaši kolegové apod.)

8. "Hází" na Vás kolegové své povinnosti?

9. Byl/a jste na pracovišti vystaven/a těmto situacím?

10. Kdybyste se stal/a obětí mobbingu, jak byste řešil/a svou situaci?

11. Pokud byste se svěřil/a nadřízenému, myslíte si, že by Vám pomohl?

12. Setkal/a jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

13. Máte pocit, že Vás nadřízený neustále kontroluje?

14. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává primitivní úkoly?

15. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává příliš těžké úkoly nebo nezvladatelné termíny?

16. Ztotožnujete se s některými situacemi uvedenými níže?

17. Jako obět bossingu byste:

18. Setkal/a jste se někdy na pracovišti se sexuálním obtěžováním? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé vzkazy, e-maily, apod.)

19. Domníváte se, že jsou obětí sexuálního obtěžování spíše ženy nebo muži?

20. Máte averzi (nesympatie) vůči nějaké skupině obyvatel? (rasa, národnost, homosexualita, náboženství, apod.)

21. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s rasismem?

22. Zasáhl/a byste proti rasismu?

23. Pohlaví

24. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

2. Jak dlouho pracujete?

3. Jaká panuje atmosféra na Vašem pracovišti?

4. Vztahy se svými kolegy bych jedním slovem charakterizoval/a jako:

5. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Stal/a jste se na pracovišti někdy obětí pomluv ze strany kolegů?

7. Míváte někdy pocit, že jste vyčlenován/a z kolektivu? (např. nedostáváte informace o pracovních, ale i ryze soukromých schůzkách; nejste přizváni k akcím, na které chodí Vaši kolegové apod.)

8. "Hází" na Vás kolegové své povinnosti?

9. Byl/a jste na pracovišti vystaven/a těmto situacím?

10. Kdybyste se stal/a obětí mobbingu, jak byste řešil/a svou situaci?

11. Pokud byste se svěřil/a nadřízenému, myslíte si, že by Vám pomohl?

12. Setkal/a jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

13. Máte pocit, že Vás nadřízený neustále kontroluje?

14. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává primitivní úkoly?

15. Máte pocit, že Vám nadřízený zadává příliš těžké úkoly nebo nezvladatelné termíny?

16. Ztotožnujete se s některými situacemi uvedenými níže?

17. Jako obět bossingu byste:

18. Setkal/a jste se někdy na pracovišti se sexuálním obtěžováním? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé vzkazy, e-maily, apod.)

19. Domníváte se, že jsou obětí sexuálního obtěžování spíše ženy nebo muži?

20. Máte averzi (nesympatie) vůči nějaké skupině obyvatel? (rasa, národnost, homosexualita, náboženství, apod.)

21. Setkal/a jste se někdy ve svém okolí s rasismem?

22. Zasáhl/a byste proti rasismu?

23. Pohlaví

24. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sulovská, H.Sociálně patologické jevy na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://socialne-patologicke-jevy-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.