Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně patologické jevy u seniorů

Sociálně patologické jevy u seniorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Hantychová
Šetření:21. 02. 2014 - 23. 03. 2014
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěla bych vás touto cestou požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma: Sociálně patologické jevy u seniorů. Dotazník obsahuje 14 jednoduchých otázek a je zcela anonymní. Výsledky dotazníku budou použity k vypracování mé bakalářské práce. 

Děkuji

Klára Hantychová, UJEP

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10379,23 %79,23 %  
muž2720,77 %20,77 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let7860 %60 %  
26 - 40 let3224,62 %24,62 %  
41 - 55 let1410,77 %10,77 %  
do 15 let32,31 %2,31 %  
56 - 65 let21,54 %1,54 %  
66 let a více10,77 %0,77 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7860 %60 %  
vysokoškolské3930 %30 %  
základní75,38 %5,38 %  
vyšší odborné53,85 %3,85 %  
střední s vyučením10,77 %0,77 %  

Graf

4. Jaký je Váš vztah k seniorům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný6348,46 %48,46 %  
cítím úctu5542,31 %42,31 %  
nezajímají mě86,15 %6,15 %  
záporný43,08 %3,08 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s týráním seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v televizi, novinách atd.8867,69 %67,69 %  
ne3224,62 %24,62 %  
ano, byl/a jsem toho svědkem107,69 %7,69 %  

Graf

6. Z jakého důvodu podle Vás užívají někteří senioři marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívají ji jako lék11689,23 %89,23 %  
nemyslím si, že ji užívají118,46 %8,46 %  
pro jejich vlastní zábavu21,54 %1,54 %  
drogová závislost10,77 %0,77 %  

Graf

7. Myslíte si, že se senioři vyskytují i v oblasti prostituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5240 %40 %  
Ano4131,54 %31,54 %  
Nevím3728,46 %28,46 %  

Graf

8. Z jakého důvodu si myslíte, že senioři páchají sebevraždy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"trápení" bolest myslí si, že jsou přítěží pro druhé

Bezmoc, ztráta svého partnera, bojí se toho, že za chvíli nebudou soběstační a čím starší budou, tím se vše bude jen zhoršovat.

Bojí se smrti nebo zůstali sami

bolest, samota, realita současného světa

Celý život se starají o své děti, které jim nakonec "přerostou přes hlavu" a na sklonku života zůstávají sami. Nedostatek lásky, péče, přátelství..

Cítí se méněcenní, nestýkají se společností , jsou osamělí, nemají chut žít.

cítí se opuštěně, nechtějí být na obtíž

co já vim, jsem snad důchodce ???

demence, nemoci, neschopnost postarat se sám o sebe

deprese

deprese

deprese, osamocenost, nezájem okolí

dlouhodobé bolesti, nemoc, pocity osamocení, nepotřebnosti

Dlouhodobé psychické týrání od svých dětí

ekonomická situace - ceny rostou rychleji než se zvyšují důchody, senioři vidí svojí současnou ekonomickou situaci neřešitelnou

finanční důvody nebo zdravotní problémy

finanční důvody, zdravotní důvody

Finanční problémy; osamělost; nemají v životě už další cíle- život je nebaví

finanční situace, zdravotní problémy

finanční, osobní, rodinné, zdravotní

jsou nespokojeni s tím, že se o sebe už nedokážou sami postarat a jsou odkázáni na pomoc druhých

jsou opuštění, nemocní a nemají důvod, proč dál žít

Komu není dvacet, tomu se chce zvracet!

kvůli nemocem, samotě

Malé důchody - nemají z čeho žít, Úmrtí partnera či někoho blízkého...

Myslí si, že jsou někomu na obtíž. Nedokáží se srovnat s bolestmi, nemocí. Nedokáží se vyrovnat se stárnutím.

Myslí si, že jsou rodině na obtíž.

Nátlak ze společnosti

Nebaví je jen sedět doma.

necitelnost ze strany mladších spoluobčanů (krádeže, týrání, urážení), nedostatek peněz

Nedostatek financí, nevyléčitelné choroby, bolesti, pocit odvrhnutí rodinou, ztráta přátel (všichni umřeli)...

nedostatek peněz, špatné zdraví

Nechtějí být na obtíž, když se o sebe nemohou pořádně postarat sami. Mají velké bolesti.

Nechtějí být ostatním na obtíž, cítí se osamoceni.

Nechteji uz byt na svete....nemoc, zemrel jim partner, citi,ze jsou rodine na obtiz, nesmiri se s tim,ze potrebuji pomoc druhych a nepostaraji se o sebe sami...apod..

nechut k zivotu

nemají cíle, ztratili smysl života..spíše z psychických důvodů

Nemají pro co žít. Smysl života.

nemoc

Nemoc, bezmoc, pocit samotný, pocit nechtenosti

nemoc, finanční potíže,

nemoc, nespokojenost se životem

nemoc, opuštění, ztráta smyslu života

nemoc, osamelost

nemoc, samota

Nemoc, samota, bezmocnost

Nemožnost sexuálního styku, nešŤasstnou náhodou či omylem, z nepozornosti apod.

nemyslím, že by je vyloženě páchali, spíš se smíří s tím, že jsou již staří a nemají chuť, sílu žít a tím, že to přijmou za fakt prostě zemřou

Neunesou ztrátu blízkého cloveka v rodině

Nevidí budoucnost ve svém životě, utpení, zdravotní stav, závislost na druhých, uvědomění si bezmocnosti či zmatenosti, týrání, změna v životě - přestěhování, úmrtí nejbližších, afektivní stavy.

nevím o žádných sebevraždách seniorů

nezájem rodiny a příbuzných, odmítavý postoj společnosti

obvykle kvůli těžké nevyléčitelné nemoci

Osamělost

osamělost

Osamělost

osamělost, deprese, bolesti, psychická nevyrovnanost

osamělost, nemoc, únava ze života

osamělost, nezájem blízkých, finanční problémy

Osamělost, závislost na alkoholických látkách

osamelost,nezajem okoli

osamoceni, finanční situace

osamocenost

osamocenost, nedostatek financí

pocit bezmocnosti, ztráta smyslu života

pocit nepotrebnosti

Pocit nepotřebnosti

Pocit nepotřebnosti, opuštěnosti.

pocit nepotřebnosti, zoufalost ze zdravotního stavu, snižující se životní úroveň, pocit "že jsou na obtíž"

pocit samoty, ponížení, nedůležitosti, nemoc

Pocit samoty, ztráta smyslu života, úzkosti ze ztráty partnera, fyzická bolest z nevyléčitelných nemocí

Pokud ztratí životního partnera, rodinu, nebo smysl života

připadají si méněcenní, zbyteční, neužiteční a jako přítěž, důvodem může být i osamělost, nevyléčitelné onemocnění, či smrt partnera, kterou pro mnohe končí smysl života, důvodem může být i finanční situace

samota

Samota

samota

samota

samota a absence smyslu života

samota, beznaděj, nepochopení okolí, nemoc, lhostejnost vlastní rodiny, úmrtí velmi blízké osoby (partner), špatné zacházení (domov důchodců, LDN, vlastní rodina)...

samota, existenční problémy, psychické nemoci

samota, fyzická bolest, život bez cíle

samota, nedůstojný život dle jejich mínění

samota, nemoci,

samota, nepotřebnost, nemoci

samota, nevyléčitelná nemoc

samota, strach, bolest, bezmocnost, finance

samota, strach, nemoc

Samota, špatně sociální podmínky pro život

samota, unavenost životem

Samota, vážná nemoc, chudoba...

Samota, ztráta smyslu života, nemoc

sdfsdfsdfsfsd

Smota

sociální izolace, nedostatek finančních prostředků, nezájem rodiny, cítí se už zbyteční.....

spatna zivotni situace, nedostatek penez, smrt druha/druzky

stáří

Stáří, menší pohyblivost, osamělost

stesk po zemřelém partnerovi, samota...

Strach z neschopnosti čehokoliv - upoutání k lůžku či naprostá závislost na okolí. Strach z držení těla při životě za každou cenu, ačkoliv mysl a duše jsou již na druhé straně.

strach z pomalé smrti nebo zavřený Lidl.

špatný zdravotní či psychický stav, obava z blízké smrti

Tíživá životní situace, osamělost bez pomoci okolí, příbuzenstva.

úzkost a samota

úzkost, pocit bezvýchodnosti, sociální vyloučenost, ekonomicky neúnosná situace, rodinné problémy, zdravotní problémy, psychické problémy - zřejmě každý z nějakého jiného

Už je život nebaví

velmi špatná finanční situace, ztráta blízkého partnera, osamocení, dluhy

vidina smrti, ztráta blízkého - celoživotního druha

Vysvobození, ttapeni

xxx Vyplnila jsem předchozí dotazník a chci ještě podotknout jednu věc: Možná to z odpovědí vypadá, že jsem cynik (zejména ta otázka o vandalismu), ale jsem opravdu toho názoru, že starý vůl býval mladým volem, resp. z mladého vola bude starý vůl.

Z bolesti

Z důvodu nějaké těžké životní situace. Například špatné sociální zázemí.

Z důvodu nemoci

Z důvodu odloučení od rodiny, zavržení rodinou, nezájmu ze strany rodiny, smrtelné či nesnesitelně bolestivé onemocnění.

Z důvodu osamocenosti

z osamělosti

z osamělosti

Z pocitu osamění, nadbytečnosti, velkých bolestí

Z pocitu osamocení, cítí se být přítěží pro své okolí, nebo pro pocit bezmocnosti, z důvodu nějaké závažné nemoci

Z pocitu samoty, ze strachu ze smrti, z pocitu méněcennosti

zdraví, nechtějí být na obtíž

Zdravotní obtíže

ze samoty

ze smrti životního partnera, ze samoty

Zemřel jim jejich milovaný nebo někdo blízký, ale nemyslim si, že by senioři páchali sebevraždy

zemřela jim druhá polovička, jejich děti se o ně nezajímají

zlá nemoc, osamělost, tuší, že už dlouho fit nebudou a nechtějí být ani ne tak na obtíž, jako spíš nemohoucí

ztráta smyslu života

Ztráta životního smyslu, pocit beznaděje.

9. Co považujete za příčinu týrání seniorů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"silní" lidé využívají jejich nemohoucnost

Agresivita ze strany pečovatele, rodiny...vybíjení si vzteku na základě osobních problémů...pro rodinu může představovat přítěž

bezbrannost

bezbrannost

Bezbrannost

Bezbrannost seniorů

Bezbrannost, snadná a důvěřivá kořist

bezbranost

Bezcitnost okolí, vybíjení si vzteku za vlastní nespokojenost

bezohlednost, frustraci, možnost odreagování agrese, snahu něco získat?

Brutalitě společnosti!

dají se snadno zmanipulovat, jsou důvěřiví, těžko se ubrání

demence seniorů vydráždí ty, co se starají

demenci tyranů

Důchodci mají občas pocit, že musejí dětem či vnukům vypomáhat. Jejich pomoc často přestupuje hranici, kterou si mohou dovolit. Dále sociální či zdravotní profesionál, kdy senioři jsou v podstatě těmto pracovníkům na obtíž.

duševní slabost agresora, náročná zdravotní a finanční péče o nemohoucí, nesrovnání se s realitou

finance

finance, osobní vztahy

Finanční tíseň jejich dětí a špatné sociální zázemí

Hamižnost a nedostatek empatie jejich okolí (především dětí) - spousta seniorů se následkem demence stává "dětmi", což jejich okolí vadí, neboť si jejich stav neumí vysvětlit. Navíc je jistě obtěžuje neustálá péče o nemohoucího seniore. Což je samozřejmě neomlouvá. Mají jim zařídit péči v nějakém z domovů pro seniory. Je však pravdou, že jsou stejně přeplněné jako školky.

choré mozky

chtíč po majetku či penězích

izolovanost seniorů

jejich bezmoc.

Jejich bezmocnost

jejich důvěřivost, bezbranost

jejich oslabenost, závislost na ostatních

Jejich slabota a snadne zneuziti...terc pro okradeni,donuceni,manipulaci...

Jento snady cil, protoze uz nemaji moc sil se bránit a jsou lehky cil pro vyderace

Jsou bezbranní, mají našetřené úspory, lehce je lze oblbnout

Jsou bezmocní, tak toho ostatní zneužívají

jsou jednoduchým cílem

jsou lehce ovlivnitelní, bezbranní

Jsou slabí a nedokáží se bránit.

Jsou slabší než tyrani

jsou slabší protivníci. nemůžou se bránit.

jsou slabší, nemohou se tolik bránit, jsou to snadné oběti

Jsou snadný terč, většinou jsou semilní

jsou snadným cílem

Jsou snadnými oběťmi

Jsou zranitelní a lidi jsou svině.

Každý na ně pohlíží jako na zbytečnost.

Lidi, rodina chce finance nebo se už o ně nestarat - berou je jako přítěž

Na straně seniora jeho senilitu + prepracovanost a neprofesonalita sester

názor, že jsou "na obtíž", nedůstojné chování zdravotních sester, pečovatelek, jejich názor "je to jen další kus", "stejně brzo zemřou", vlastní rodina si neuvědomuje povinnost (nebere jako samozřejmost) postarat se o nemohoucí prarodiče, kteří se o ně starali během jejich dětství (paradox)...

nedokáží se dobře bránit, jsou snadným terčem

Nedokáží se efektivně bránit, tyran si připadá všemocný

nedostatečná pokora

nedostatek pochopení, vztřícnosti, nedostatek energie a syndrom vyhoření ze strany pečovatele, toto vše se ještě stupňuje s narůstající senilitou týraného - napříkad péče o senoira s pohybovými obtížemi a zároveň trpícího Allzheimrem je náročná, a bez dostatku pochopení a pomoci z okolí často vede u pečovatele ke krajním řešením, který může být neadekvátní péče až týrání

Nedostatek úcty

Nedostatek úcty ke stáří.

nedostatek úcty ve vztazích děti X rodiče

Nejsou schopni se bránit jako zdravý a mladý člověk; bojí se, jsou manipulovatelní, bojí se jít na policii

Nejsou tak silní, jsou "snadnou kořistí", zranitelnější

Někteří senioři v utčiém věku mají různé nálady , jsou protivní a někteří lidé jim chtějí ubližovat za cílem aby to přestalo . Ale tohle není řešení .

nemají již tolik sil, jsou slabší

Nemožnost se bránit, snadná oběť, demence, odlišnost od mladší generace.

nenavist,nevzdelanost,asocializace

neschopnost se ohradit vůči druhým

nespokojnost tyrajuceho so svojou osobnostou

neúcta mladších spoluobčanů

neúcta, nepochopení

Neúctu, pokles morálních hodnot ve společnosti.

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím, nechápu pohnutky lidí k týrání seniorů

nevím, peníze?

Nevím.

nezvladatelnost vlastního problému, neochota, socializace tyrana v tyranské rodině

nezvládnutí situace

obecně zpustlou morálku dnešní společnosti, která je orientována na peníze a úspěch za každou cenu

obtiz pro mlade

Oni jsou např, třeba nemocní a někdo toho zneužije

Patologické sociální okolí, peníze, zneužívání, sociální izolace, sociální a zdravotní systém ČR.

patologie

peníze

peníze

peníze

peníze

peníze

peníze

peníze, jsou okolí na obtíž

pocit moci, nenávist

pocit nadvlady nad slabymi u nasilnika...

podomní prodejce

Populace stárne, lidí v důchodovém věku přibývá. To může vést, spolu s nezaměstnaností a nižším příjmem, ke špatným vztahům mezi starší a mladou generací.

Postoj společnosti.

př. mladší rodinné příslušníky péče o seniora "obtěžuje"

přílišná důvěřivost, neúcta

psychické narušení takového jedince, možná pomsta, vycítění převahy (senior=lehká oběť)nezvládnutí seniorova chování

psychycké poruchy trýznitelů

sdffgdfgdf

Senior se hur brani.

Seniori jsou snadnou obeti

senioři jsou snadno zmanipulovatelní a bezbranní

Sexuální nátlak

slabší cíl bez možnosti bránit se

snadná oběť

snadná oběť která se nedokáže bránit

snadný terč

Starají se o ně lidé, kteří k nim nemají absolutně žádný vztah a je jim jedno, co s nimi bude.

stáří

Špatná kontrola vlastního chování.

špatná výchova dětí, kteří se neumí správně chovat k rodičům, neúcta ke stáří od mladých lidí

špatná výchova dětí, senioři si to nechají líbit, špatná doba (ekonomická krize, lidí mohou týrat seniora i kvůli penězům

špatná výchova v rodině, která vede k neúctě ke starým a slabým lidem

špatné vztahy v rodině

špatné vztahy v rodině od samého počátku

takzvaní šmejdi

Tělesné a psychické újmy od blízkých nebo přidružených osob

Těžko říct, možná lidská morálka, že dokáže někdo z lidí klesnout tak hluboko a své problémy si léčit na někom slabším

Těžko říct. Nedostatek úcty.

To jim může dělat jen nenormální člověk! Příčina může být třeba dostat z nich peníze, jsou na obtíž......

touha mladých po penězích, majetku nebo věcí co vlastní senior

touhu po majetku, penězích, jejich bezbrannost a strach o tom mluvit

ubohost

umím si představit jen účelné vydírání - hlavně co se týče finanční stránky, staří lidé jsou důvěřiví a už je nezajímají následky

Vek, jsou slabší

výchova

Výchovu v dětství

xxx

Zdánlivá bezmocnost, kterou tyran velmi dobře využívá. Psychické nemoci, které vedou k hrubému jednání až agresivitě ze strany seniorů, čehož tyran využívá jako důvod k hrubému zacházení se seniorem.

ze strany rodiny: vrací se jim to, co sami napáchali ze strany např.personálu v nemocnicích: selhání systému

zneužití moci a jejich bezmocnosti

Zneužívání jejich důvěřivosti a bezmoci.

10. Z jakého důvodu se podle Vás může stát senior bezdomovcem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alkohol, hazard, rodina se ho vzdá

alkohol, ztrácí přehlad

alkoholismus, příbuzní mu berou peníze

Asi ve většině případů, že přijde o bydlení vinou svých rodinných příslušníků. Dále, že se nechá přemluvit k půjčkám, které pak není schopen splácet.

byl okraden, podepsal něco co neměl, půjčil peníze špatným lidem

Děti ho vyhodí na ulici, nebo naopak nemá rodinu a má potíže

Děti ho zadluží

díky vlastním vnoučatům kteří jsou závislý na drogách ???

dluhové pasti, přepsání majetku na děti, které následně nejsou ochotni si seniora ponechat doma

dluhy

dluhy

dluhy

dluhy a exekuce kvůli předváděcím akcím, snaha finančně pomoci někomu z rodiny, absolutní nezájem potomků

dluhy deti

drahý potomek ho obere o co může. senioři můžou být velice důvěřiví a cizí lidé toho využívají. převědší seniora podepsat smlouvu na nějaký velice nevýhodný obchod.

důchod ho neuživí, jelikož myslí i na své potomky; může se stát, že vše převede na potomky a ty se na něj vykašlou

Důchod mu nestačí na zaplacení nájmu

duševní onemocnění, dluhy, exekuce, závislosti, neutěšené rodinné vztahy, žádná rodina

duveruje nespravnym osobam, spatne hospodareni s financemi.

ekonomická negramotnost

ekonomické důvody.. přijde o partnera, a už vše neutáhne sám, malá státní podpora (důchody) dnešní styl života.. dříve senioři žili společně s mladšími generacemi, dne mladí chtějí žít sami

Exekuce z důvodu upsání se pofidérním firmám, kdy pořádně nerozuměl smlouvě; nedostatek prostředků

exekuce, podvodné jednání a poté ztráta bydlení,

finance, důchod

Finance.

finanční důvody

Hlavne z finančních důvodů - uplatnění na trhu práce je pro starší lidi komplikovanější a v některých regionech i téměř nemožné, dnes se požaduje práce s počítačem a další technikou, znalost cizích jazyků atd. Spousta seniorů těmito dovednostmi neindisponuje a proto přednost dostávají mladší ročníky, které jsou také flexibilnější.

je bez rodiny

Je moc důvěřivý, a každý je schopen ho obrat o peníze.

jeho volba

kapitalismus, nároky trhu práce, nedostatečný důchod versus nepřiměřené náklady na život, vlastní příčina (neschopnost, neochota, lenost, agrese..)

když se o něj rodina nepostará

Kvůle exukuci, která je na něj uvalena z nestíhání placení splátek za přístroje, které jim někdo donutil koupit.

Kvůli špatným sociálním podmínkám, nepodpoře rodiny a statu

Lidé nevzládají platit za zdravotní služby, nájemné, potraviny. Dalším důvodem může být i rozvod.

Má malý důchod

má nízký důchod a nájem v bytě je příliš vysoký, úmrtí partnera, jeho vlastní rodina se o něj nepostará nebo už není nikdo, kdo by jej podporoval a postaral se něj. Ne tak časté případy: přijde o veškeré své úspory - krádež, nevýhodné kupování (viz film Šmejdi)...

Malé důchody - nemají z čeho platit nájem nebo někomu naletí, kdo je okrade, třeba ty firmy, jak nabízí "levné" hrnce "jen" za 100 tis., důchodce naletí, koupí a už v tom plave.

Malý důchod, rodina jej zavrhne

mnoho duvodu

Muze chtit...muze prijit o vse diky okradeni,vyuziti,zustane sam bez majetku a penez...

Náhodou, cíleně i svou blbostí!

Např. když podlehne klamným slibům a nevědomě se zadluží.

Např. po úmrtí partnera není schopen z jednoho důchodu platit všechny poplatky nebo úvěry - exekuce

Například mohou naletět nějakému potulnému šejdíři a sepsat s ním nechtěně smlouvu na prodej bydlení za pakatel. Tento dokument se přitom může zdát jako kupní smlouva na nějaké hrnce či co. Senioři jsou až moc důvěřiví a spoustu takových dokumentů si nečtou. Navíc si k sobě do bytu pouštějí cizí lidi, kteří je hodně často napálí či rovnou okradou.

nedokáže dál platit byt, nedokáže se zorientovat v nastalé situaci a řešit ji, je "vyhozen" rodinou, z jakékoli psychické patologie

nedostatečná výše důchodu

Nedostatek finačních prostředků, mnohdy i v případě nezájmu z řad vlastních potomků a rodiny

Nedostatek financí

nedostatek financí (zadlužení, nízké důchody a vysoké životní náklady),rodina nepomůže, je sám

Nedostatek financí, potomek ho vyhodí z bytu, který jeho milý rodič přepsal na něj ve vidině blížící se smrti apod.

nedostatek finančních prostředků, nezájem rodiny

nedostatek peněz - okradení rodinou

nedostatek peněz a stát to nijak neřeší, stará se pouze o menšinu žijící v naší republice

nedostatek peněz, nedostatek zájmu okolí

nechá se snadno ovlivnit, zmanipulovat, je příliš důvěřivý

Nemá peníze a ani rodinu, která by se o něj případně postarala.

nemá peníze na bydlení nebo ho rodina vyštve z domova

Nemá peníze na zvládání svým měsíčních prijmů /výdajů nemá se na koho obrátit. Důchod může mít nízký

Nemá práci ale ještě pořád nemá nárok na důchod

Nemá rodinu, nemá prostředky. Nicméně si myslím že, náš sociální systém je natolik nadstaven, aby se toto nestávalo - kdo volá o pomoc, dostane ji, alespoň částečně. Mluvím teď z praxe, kdy na lůžkovém oddělení nemocnice nepropustíme pacienta aniž bychom věděli, že se o něj někdo postará - funguje je zde i sociální pracovnice, která s každým jednotlivým pacientem tuto situaci probírá

Nemyslím, že se v důchodu někdo stane bezdomovcem. Má důchod, i kdyby měl exekuci, zůstává mu životní minimum a za to by mohl v domově důchodců hlavu složit. V důchodu už člověk není tak dobrodružný, že by šel bydlet pod most s tím, že to nějak dopadne.

Neschopnost platit nájem, "vapečou ho děti", rozvod, alkoholizmus....

Neschopnost platit nájem, nemá kam jít (je bez příbuzných, kteří by se o něj postarali).

neschopnost se sám zabezpečit, nedostatečná podpora rodiny

neštěstí mu zničilo život, nemá proč vést normální život, platit účty a tak přijde exekuce a přijde o všechno

neucta vuci nemu

nevím

Nevím

Nevim

nevím

Nevím.

Nezajem rodiny, samota, nedostatek financi

nízké příjmy, nezájem rodiny

Nízký důchod, rodina o něj přestane mít zájem.

nízký příjem vysoké výdaje, nezájem rodiny

nwm,

okrade ho rodina nebo někdo jiný, špatné investice, závislost na automatech

okradení od rodiny

okradení seniorů, ztráta zaměstnání pokud jěště není v důchodu .

Okradením

podepíše smlouvu bez porady s někým dalším, jeho děti mají dluhy a on se za ně zaručí

Protože ho kvůli vysokému veku nechtějí vzít do práce a nemá peníze na živobytí.

Předváděčky

přijde o peníze

přílišná důvěřivost ( viz Šmejdi), fiananční podpora dospělých dětí ( např. dům do zástavy)

Přírodní katastrofa např. povodeň - přijde o vse

půjčka, zdravotní stav, zavinění jiných lidí, podvod atp.

rodila ne na něho vykašle

rodina ho připraví o majetek, nedostatečné finanční prostředky (nízké důchody)

Rodina se na něj vykašle nebo žádnou rodinu nemají

samota, finanční tíseň

sdfsgdfgdf

smrt partnera, kdy nemá senior dostatek financí na placení bydlení, léků apod.; podlehnutí alkoholu a následné dluhy

snížení úrovně, půjčky, příbuzní

současná výše důchodu versus nájmu, vlastní děti hyenama

spatna finacni situace, podvod, nemoc...zavislosti

Stane se obětí podvodů, je zadlužen, zradí jej jeho nejbližší.

Stejne jako kdokoliv jiny. Shoda spatnych okolnosti

Špatná finanční gramotnost společně s nulovou podporou příbuzenstva.

špatná finanční situace, když senior nemá nikoho, kdo by mu finančně pomohl (děti)

špatný sociální sytém

tím se může stát každý, třeba kvůli dluhům

Uveri různym podvodniku, kteri je oberou o penize. Jsou důvěřivi a tak na všechno naleti

Vlastním nezájmem

Vysoké ceny za potraviny, bydlení atd.

Vysoké životní náklady a nízký příjem

využití seniorů, zadlužení

xxx

z důvodu finančního vydírání, kdy nemyslí na následky a tím pádem příjdou o všechno

Z důvodů nějaké nepředvídatelné životní situace. Nedostatek financí.

z finančního

z finančních důvodů - malý důchod, zadlužení se

z finančních důvodů, jsou stále více a více důvěřiví cizím lidem.

z finančních důvodů. Jsou až moc důvěřivý.

z jakéhokoliv

Z naprosto stejných jako běžný člověk produktivního věku. Částečně také příliš velká důvěřivost k cizím lidem neopatrnost při podepisování dokumentů či podlehnutí tlaku ze strany podvodníků.

Z vlastní vůle

zadlužení

Zadluženost, nemocnost, úmrtí patrnera, rodina zapříčiní, bezmocnost, nezájem systému ČR a okolí, neumí hospodařit, nezvládají se o sebe postarat.

zadluží se a nevyjde s důchodem.

Ze spousty. Buď může mít bezcitné děti, nebo svou důvěřivostí někomu naletět...

ze stejných jako mladý

zřejmě tehdy, když je ze své domácnosti vypuzen partnerem nebo potomky

ztráta bydlení z důvodu nedostaku fin. prostředků

Ztráta kontaktu s rodinnou

Ztráta rodiny, kontaktu s přáteli, málo financí

ztrátou schopnosti zaplatit všechny pohledávky - např. zvyšování nájmů, potřeba více léků, úmrtí parnera a sn ním spojené snížení příjmů

11. Z jakého důvodu si myslíte, že senioři páchají drobné krádeže?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.) osoby, které páchaly krádeže i v průběhu produktivního věku v tom pokračují 2.) jedno z posledních východisek ze špatné finanční situace

aby usetrili,pocit ze neco ziskali zadarmo...nebo finacni krize

Aby ušetřili.

adrenalin

finance

finance, touha šetřit

finanční důvody, někteří proto, že chtějí

Finanční prostředky, myšlení z minulého režimu

finanční situace, osamělost

finanční tíseň

finanční tíseň

Chtějí co nejvíce ušetřit peníze .

Chtějí si přilepšit, nemají na to kupovat si zbytečně maličkosti

Chtějí šetřit, nemají dostatek peněz. Revolta vůči státu, který se o ně nedostatečně stará (kompenzace). Není možné je postihnout.

Chtějí získat něco zadarmo.

ještě jsem o tom neslyšela

jsou nemocní

každý je páchá. senioři z důvodů, že jsou buď zadlužení, nebo o tom nevědí a jsou nemocní anebo pro zpestření procesu stárnutí (to je ale malé procento)

kleptomanie

Kleptomanie, pocit vzrušení, vybočení ze stereotypu

Kleptomanie. Ale třeba i jakési "omládnutí" při neodhalené krádeži, jako jsme dělali v dětských letech :-)

Kleptomanstvi,

Mají malý důchod

Mají malý důchod

mají malý důchod, nudí se, mají za to, že je stejně vše zbytečně předražené

mají pocit nouze, obvykle (bohužel) to dnes není jen pocit, zbídačení lidí této země je obecné, kdo nekrade, je chudák

malé důchody

male duchody

malý důchod

malý důchod

malý důchod, ale možná i určitá senilita.

mnoho duvodu

mohou být senilní nebo mohou využívat toho, že to budou moct hrát, pokud budou přistiženi

Myslím si, že je nepáchají.

Myslím, že nevědomky. Někdy věc omylem strčí do kapsy místo do košíku.

ne

Nedostatek financí

Nedostatek financí

Nedostatek financí

Nedostatek financí

nedostatek financí (nízký důchod)

nedostatek financí, nemoc

Nedostatek financí.

Nedostatek financí.

Nedostatek financí. Ale nemyslím si, že by mnoho seniorů páchalo drobné krádeže, o nikom takovém jsem neslyšela.

nedostatek finančních prostředků

nedostatek peněz

nedostatek peněz

nedostatek peněz

Nedostatek peněz

nedostatek peněz

Nedostatek peněz, možná adrenalin

Nedostatek penez, psy . nemoci

nedostatek peněz, špatná životní úroveň

Nedostatek přijmu

někdy kvůli změnám osobnosti ve stáří, někdy kvůli demenci či jiným nemocem, jindy z hladu či nouze, někdy ze zvyku...(zloděj se těžko ve stáří odnaučí krást)

nemají dostatek vlastních peněz, možná důsledek komunismu, ve kterém žili...

nemají na to

Nemají na to.

Nemají peníze

Nemaji penize

nemají peníze

nemají peníze

nemají peníze, chtějí upoutat pozornost, chtějí společnost

nemaji z ceho zit. jsou donuceni

Nemoci při kterých neví o reálném světě.

nemyslím si, že by páchali drobné krádeže v nějakým velikým měřítku. Kradou lidé všech věkových kategorií.

Nemyslím si, že páchají drobné krádeže. Maximálně nemaj na jídlo.

Nemyslím si, že senioři páchají drobné krádeže

nepříliš vysoké mzdy

Nepříznivá finanční situace.

netuším

Netuším

neuvědomují si své jednání

Nevi co delaji = nemoc, vliv leku..., mozna adrenalin ve stari? :-), maly duchod...manipulace nekym jinym...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, asi chtějí na sebe upozornit, vzbudit zájem

nevím, nebyla jsem toho svědkem.. ale asi z finančních důvodů

nevím, s tím jsem se nesetkala

nízké důchody

nízké finanční příjmy

Nízký důchod

nízký důchod

nízký důchod, rodinná norma (socializace v rodině zlodějů), zábava

nízký příjem vysoké výdaje

Onemocnění, nedostatek peněz

potřeba peněz k přežití, nemoc, chtějí na sebe upozornit

při stavu demence

rodina jim na nic nechce přispět

rostoucí ceny potravin

roztržitost - neúmyslné krádeže, nedostatek financí na základní potřeby

sdfgdfgds

Senilita, demence, prožitek socialismu

snaha upozornit na sebe, peníze

strategie přežití, nemají peníze

špatná finanční situace

špatná finanční situace - nedostatečná výše penzí, minimální valorizace

špatná sociální situace

Špatně sociální podmínky, hlad či nutnost zajistit základní potřeby

to netuším

uchylka, bezradnost

Upozornit na sebe.

v první řadě si myslím že je to z důvodu že někteří jsou zvyklí krást celý, znám to z vyprávění některých starších lidí kteří si dříve hlavně v právi vzali doslova co chtěli, dalším důvodem může být tíživá finanční situace ale to se asi týká velmi úzkého okruhu lidí

V souvislosti s nízkými financemi doufají, že jim to pomůže. Něco potřebují. V souvislosti spokojeného a nudného důchodu se chtějí bavit a nebo sou tak staří, že už si neuvědomují, že kradou :)

V tom nejméně pravděpodobném případě se může jednat o kleptomanství. Nicméně krádeže nejspíše páchají z finančních důvodů.

Vlky z lesů žene hlad!

Vyčůranost. Taková ta česká snaha vyje... s bližním. Z hoodně velké většiny.

vylepseni financni situace

výše důchodu, patologické jednání z dřívějších let, komunismus "kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu"

xxx

Z donuceni nebo z nouze

z důvodu nedostatku financí (nízké důchody) nebo ze závisti

Z finančních důvodů

Z nedostatku financí

Z nedostatku peněz.

z nouze

Závist, predispozice, chudoba, beznaděj, těžká životní situace.

ze stejného jako všichni ostatní - drobně se obohatit

Ze svého důchodu si některé věci nemohou dovolit koupit, tak si je ukradnou.

zoufalá finanční situace

Zoufalství

zoufalství, musí počítat každou korunu

Zřejmě z nedostatku finančních prostředků.

12. Jaké mohou být podle Vás příčiny alkoholismu u seniorů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..

Asi jsou psychicky na dně a chtějí se duševně otupit.

Asi samota a kamarádi a nebo už pijí od mládí :)

Bezmoc, pocit samoty

beznaděj

bezvýchodnost

bolest, samota, dostupnost, české zvyky

bolest, samota, norma v ČR

byli alkoholiky už dříve

deprese

Deprese z přicházející smrti, osamělost

deprese, samota

Deprese, umírání přátel v okolí, ...

Dle mého názoru alkoholismus je problém, který postihuje veškeré generace a příliš nesouvisí s věkem. Mohou tedy za to obecné přičiny alkoholismu možná s větším přičiněním malého vyžití a osamělosti.

dlouhodobé problémy, řešení samoty

finanční krize

Frustrace, deprese, samota.

Hledání útěchy jejich životní situace

Chlast=slast!

Chlastali už před důchodem, nuda, osamělost.

chutná jim to

Mají malý důchod

Myslím, že stejné jako u dospělých - chtějí uniknout nějakému problému aspoň nachvíli

Návyk v průběhu života, nemyslím si, že příčinou je věk.

Někdo alkohol užívá celý život, u někoho se alkoholismus může objevit až ve stáří. Příčiny - samota, nedostatek sociálních kontaktů, nespokojenost se současným životem,

Nemají peníze

Nemají peníze na nájem, úmrtí blízkého - když se opijou, nemusí na to myslet.

nemoc, samota

Netuším

Nevidím jiné příčiny, než jaké jsou u ostatních generací, tedy řešení problémů alkoholem.

nevim

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

nuda

nuda, nezájem okolí

nuda, potíže v rodině, nedostatek peněz na živobytí

nuda, špatná sociální situace

Nudný život

nudný život, odcizení od rodinných příslušníků

opět bych řekl že to je hlavně celoživotní záležitost, další příčinu bych viděl např. ve smrti partnera

opuštění, nemoc

osamelost

osamelost

osamělost

osamělost nebo vážná nemoc

Osamělost, nedostatek podnětů z okolí, kolektivní trávení času na vesnici - například lidé se vždy scházeli po práci v hospodě, když odchází do důchodu, nic na tomto způsobu sociální interakce nemění, pouze mu věnují více času

Osamělost, nespokojenost, rozčarování z dění ve společnosti

osamělost, nezájem dětí

osamelost,nezajem,snaha zapomenout...

Osamocenost seniorů

osobní vztahy, menší realizace v životě, zažitá traumata, zdraví

pocit nudy. nevyužitý čas.

Pocit osamělosti, dluhy, potíže

pocit samoty, osamelosti.

pocit samoty, úmrtí blízkého člověka (partnera), beznaděj, nepochopení ostatních, nikdo jim nevěnuje čas, nepopovídá si s nimi, pocit "jsem starý, zbytečný na světě", nemají žádné koníčky (ruční práce, vzdělávání, kroužky...)

Pocit ztráty, nejistoty, samoty, zbytečnosti.

Poslední fáze života není určitě psychicky lehká a v pití jím moc nebrání sociální faktory. nemusí do práce, když jsou doma tak patrně často pijí.

Problémy ve vztazích v rodinně , finanční situace , zdravotní komplikace , nějaké osobní problémy, trápení .

Překonání/zapomenutí problémů - osamělost, hádky v dlouhodobém manželství

příliš mnoho volného času

psychické, zdravotní

Psychicky stav....bylo i v minulosti nejen v dobe seniority...

samota

samota

samota

Samota

Samota

samota

samota

Samota

samota

samota,

samota, beznaděj

samota, izolace

Samota, mrtí blízké osoby

Samota, pocity méněcennosti, nefunkční rodina

samota, smrt v rodině

samota, smutek, bolest

samota, stres, finanční problémy

samota, špatné vztahy v rodině, nesmíření se se životem

Samota, úzkost, zatrpklost, úleva od bolestí...

Samota, zoufalá životní situace apod.

sdfsdfgdfgdf

Smrt manzela, samota

smrt partnera a nezvládnutí placení bydlení

smrt partnerky

Smutek, vztek ze současného světa a nevidění možnosti něco s tím udělat.

snaha uniknout realitě

Snaží se tak vyrovnat se špatnými okolnostmi.

Stejné jako u jiných dospělých lidí. Jsou nešťastní, málo peněz, žádná rodina... Čekají, že jim pak bude líp.

stejné jako u neseniorů, tedy u každého jiné

stejné jako u ostatních lidí

stejné jako u sebevražd

Stejné jako u sebevraždy

stejné, jako v jakémkoliv věku

strach, osamocení, chtějí utéct z reality

stres, samota, finanční důvody

špatná finanční situace

špatné zdraví, žádné plány do budoucnosti

špatný psychický stav, nezájem rodiny, časté úmrtí přátel

to že si myslí, že už jsou k ničemu, staří, ...

ty same jako u ostatnich

účinky alkoholu - zrychluje metabolismus, analgetický účinek, uvolňuje napětí, hypnotický účinek, rozšiřuje cévy, zvyšuje krevní tlak, uvolnění napětí, únik z reality - jsou závislí.

Únik od problémů

Únik z krizové situace a neschopnost ji řešit

útěk od bolestí

útěk od reality

utíkání od problémů, ztráta partnera nebo dítěte

Viz odpovědi před tím

vyplnění volného času, nespokojenost se svým životem

vzhledem k věku kolikrát smrtící

xxx

Z osamění

závislost dříve vypěstovaná, snaha uniknout ze své situace, společenské důvody...

Zdravotni stav, špatne mezilidské problémy v rodině, ze něco v zivote chtěli a nesplnili si to ( nedosáhli toho)

Zemrela jim milovama osoba

Zlozvyk z mládí + velké množství volného času

Zoufalost

zoufalství, psychická berlička

Ztráta dětí

ztráta partnera nebo potomka, těžká nemoc

Ztráta partnera, ztráta majetku či bydlení

zvyk

Žal, např. umrtí manžela/ky.

13. Jaké mohou být příčiny patologických mezigeneračních sporů v rodinách se seniory?

(např. psychické vydírání ze strany seniorů)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.-

a co takhle psychické vydírání ze strany dětí, citové + finanční vydírání ze strany dospělých dětí

Asi jsou to převážně mezigenerační konflikty v uznávaných hodnotách.

bezohlednost potomků, demence, pokus o získání pozornosti

cítí se nepotřební

ekononicka situace, nepochopeni mezi generacemi

finance

Finance

finance

Finance , majetek

Chce na sebe upoutat pozornost, aby se mu příbuzní více věnovali.

Jiná doba

jiné hodnoty

Když je někdo prevít, bude vyvolávat spory ať bude kdekoliv. Na stáří se drobné charakterové a povahové "nedostatky" zhoršují.

Majetek

málo pochopení, stavění se do role, od které se stereotypně předpokládá určitá slabost v něčem, co by konkrétní jedinec dokázal, komunikační šum mezi generacemi

mezigenerační rozdíly

Mladší generace se nechce o seniora starat, chce získat jeho majetek apod.

mladší se nechtějí starat o seniory

Mladší si se staršími nerozumí, starší nesnášejí rychlejší tempo, potřebují více klidu, můžou mít proměnlivé nálady, být nepříjemní, záměrně vyvolávat hádky, mladší nemusí jejich potíže správně chápat...

mladý se musí starat

mnoho duvodu

nahromadění osobních problémů

Nárokovani si času, péče, peněz

narušené rodinné vztahy,

ne moc častá návštěvnost členů rodiny - cítí se pak dotčení, odmítaní, nepochopení, osamocení... každého by to štvalo, kdyby byl odstrčený ze společnosti, kor té nejbližší

Nedokážou se smířit, že ta mladší generace, chce žít po svém. Senior se cítí odepsaný, tak jediné jak si udržet tu mladší generaci u sebe je, je psychicky s nimi manipulovat ( ty už mě nemáš rád, já tě vychovala a ty na mě teď kašleš, tolik peněz co jsem do tebe v dětství vrazila a ty mi teď nedáš ani na nájem)

nedostatek peněz, nedostatek svobody, ochoty...

nedostatek pozornosti ze strany mladší generace, generační rozdíly

nejsou smířeny se svým současným životem, jsou nespokojení - jsou zlí vůči ostatním

nepochopení

Neschopnost tolerance obou stran, neúcta mladších k seniorům a naopak neochota seniorů pochopit, že mladší generace má své názory a potřeby

Netusim

Netuším

netuším

Netuším, nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala

netuším.

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

Nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevim...,aby se citili obskakovani,mysli jen na sebe,nejaka pomsta v rodine...

nevyřešené rány mezi seniory a jejich dětmi, neváží si sami sebe

nezdravé klima je většinou dané vývojem vztahů, nenastává až v seniorském věku - může to být pocit samoty a malého zájmu od ostatních členů rodiny

nic mě tedka nenapadá

odcizení, snaha o častější kontakt s příbuznými

odmítání ze strany mladších členů rodiny, nezájem, nízká podpora

peníze

penize

peníze

Peníze a majetek

peníze, majetek, výchova, způsob života

peníze, rozdílný náhled na výchovu; jsou "chytřejší", protože toho už zažili více; vše vědí nejlépe

Peníze, senior je na obtíž.....

pocit nedocenění ze strany mladší generace, snížená tolerance u seniorů, nevhodný příklad z rodiny (senior byl třeba svými prarodiči peskován za maličkosti), pocit nevděčnosti ze strany mladých

Pocit osamělosti, pocit méněcennosti a podobně jako dítě se snaží na sebe stáhnout pozornost, může se stejně chovat i senior - záměrně vyvolává nestandartní situace za účelem zájmu o jeho osobu

pracující rodina nemá tolik času věnovat se seniorovi, senior se cítí sám, zbytečný "stejně zanedlouho umřu"...

Pravdou je, že psychické vydírání ze strany seniorů může být jeden z důvodů mezigeneračních sporů, sama bych to nejspíše zmínila. Často to také bývá vyčítáním určitých věcí dětem, např. já jsem se o tebe celý život starala a ty toto, nebo já jsem ti dala život a ty toto...

psych. nemoci; pocit nevděčnosti; jiný pohled na svět

psychická labilita

psychická patologie, nevhodné vzorce jednání v rodinách, dlouhodobě neřešené konflikty, úzkost z osamělosti aj.

psychické vydírání

psychické vydírání ze strany seniorů, tak jejich potomků, rozdílné názory, bezdůvodné vyzdvihování zkušeností = já jsem starší, takže mám pravdu

psychika

psychika, neúcta, získání pozornosti

rozdílný názor na celkové dění, neschopnost seniorů pochopit dnešní svět

rozdílný pohled na výchovu, chování, životní styl, apod.

říkají si, že oni už za celý svůj život pomohli dost a ted je rada na nas

samota, nuda

samota, nuda,

Senior nechce být sám a chce kontakt s rodinou. Rodinní příslušníci ale mají i svoje povinnosti a nemohou se mu tolik věnovat.

senior si myslí, že když jsou starší, tak jsou moudřejší a nechtějí mladším nechat volný prostor

senior-stará škola,jiné mravy

seniori nechteji byt odstrceni

Senioři mají palčivý pocit že jim potomci něco dluží.

Senioři potřebují pozornost a chtějí na sebe nějak upoutat, chtějí se cítit potřební.

Senioři se mohou obávat toho, že je mladí přestávají brát vážně, o to víc "tlačí na pilu" a domáhají se plnění svých názorů.

Senioři se nechtějí smířit s tím, že mladší chtějí dělat věci po svém, případně způsobem, který senioři neznají.

senioři si tím vyžadují pozornost, vybočení ze stereotypu

senioři vyrůstali v jiné době, kde všechno stálo méně a srovnávají to pořád s dnešní dobou a mladší generaci vyčítají, že utrácejí... Že mladá generace nemá respekt ze starší a vlastně skoro z ničeho. Nemají pokoru, jsou drží mnohdy i na vlastní rodiče.

senioři vyrůstali v jiné době, vše jinak stálo a mají pocit, že mladší generace rozhazuje peníze.

Senioři: příliš starostliví, nervózní se sklony k hadkam, sebelitostivy, jejich děti a vnoučata - málo zkušenosti, málo starostliví, flegmticky přístup, využívání financí seniorů

sfdgdssf

Snaha o upoutání pozornosti, zakořeněné zvyky.

Snaha udržet závislost svých dětí na seniorovi a tím dodat důležitost jeho existenci a snaha ovládat a manipulovat,pocit moci

starší generace mají jiný názor na to, jak se mladí chovají

strach, pocit nedůležitosti pro ostatní, málo aktivit, nuda

strach, vynucování pozornosti

strach,osamelost,citova zavislost na detech,nemoc ...

střet názorů, odcizení, nemoc

špatná finanční situace

Špatná komunikace, onemocnění seniora, seniorova potřeba zvýšené péče, demence.

špatná nebo žádná komunikace

špatná výchova potomků

špatné a opožděné chápání

Špatně vztahy v rodině.

špatný psychický stav

Špatný psychický stav, zapšklost.

Taková je postkomunistická doba!

tolerance

umocnění i záporných vlastností, dětinskost, tvrdohlavost,

Upínají se na rodinu - zbytek rodiny. Je to něco ve stylu "staral sem se o tebe jako malýho, starej se teď o mě ty". Vyžadují si pozornost.

úsilí o pozornost

Vrozené povahové rysy, šílenství (potřeba ambulatní psychické péče)

výchova k nedůstojnosti ke stáří, snadná oběť, závislosti okrádajícího, marketing (nákupní zájezdy viz. dokument Šmejdi)

Vzájemné negativní vazby mezi mezi členy rodiny..finance..

vztahy v rodině byly patologické celý život

Vždy je to ta malá dcera či mladší člověk a čekají obdiv, vše berou za samozdřejmost, neakceptují naše potřeby, využívají své situace.

xxx

Zejména finance půjčované v rodině, dědictví, ...

zlost

14. Myslíte si, že se mezi seniory vyskytují vandalové? Odůvodněte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Agrese, neúcta, sebepoškozování, nesoběstačnost.

Ale ano, taky, ale už to není "rozflákat lavičku v parku", ale třeba rozsypat odpadky, strhnout obrázek, čmajznout něco ze schránky...

Ani ne

ano

ano u asocialu urcite alkoholici,bezdomovci...v nekterych pripadech jde o upoutani pozornosti na svou osobu

Ano určíte take. Opet psych.onemocneni, znechuceni..

ano, jsou v kazde skupine lidi

Ano, myslím si, že vandalové se vyskytují ve všech věkových kategoriích, když má senior například problém s alkoholismem tak sem tam po cestě domu něco rozbije.

Ano, nedostatek financí

ano, netuším

ano, pokud jsou alkoholici např.

ano, su to ti isti ludia ako ked boli mladsi

Ano, úmyslné škody na majetku druhých jsou v naší obci celkem časté, od zlámaných květin přes otrávení psa, vše pouze proto že seniorovi něco vadí, velmi často i ze závisti

ano, vandalismus je sice více rozšířen mezi mladšími obyvateli, ale není věkově omezen

Ano, vandalismus se dle mého názoru vyskutuje ve všech generacích - nesouvisí s věkem.

Ano, vlastní zkušenost

Ano, vybíjí svou naštvanost.

ano, ze seniorů se postupem času stávají děti a ty tímto způsobem můžou protestovat

Ano. I seniour může být nevybouřený.

Ano. Mlátí do všeho berlemi!

ano. ti co rezignovali na svet.

ano. v rámci vyrovnání nějaké urážky

ano.. důvodem může být třeba závist

Asi ano

Asi ano, lidé z okraje společnosti, které nezajímají téměř žádné hodnoty.

Asi ano, vyskytují se v každé generaci. Je to podle mého názoru dáno výchovou a životem jako takovým.

asi ano, vyskytují se v každé věkové kategorii

jasně každej je vandal, ne jen senioři

Je možné, že se mezi seniory vandalové vyskytují, ale osobně jsem se nikdy s takovým případem nesetkala. Jedna věc je však logická, pokud se někdo chová jako vandal v mládí, proč by se tak neměl chovat i ve stáří? Mohlo by jít o typický rys osobnosti toho kterého člověka. Jinak mě však napadá vandalství kvůli sousedským sporům apod.

jen výjimečně, spíše s nějakou poruchou osobnosti

Jistě, když byli vandalové během celého svého života, proč by v tom nepokračovali s přibývajícími léty a zkušenostmi.

málo, ze snahy na sebe upozornit, pocit opuštění

minimálně..pokud ano, je to spíše ze závisti

Mozna...verim,ze i seniori nekteri delaji naschvaly a neco nedobreho umyslne...vnitrni jejich stav,zlost na svet,lidi,system apod..

Možná ano, pár z nich je pěkně nevrhlých a naštvaných na vše kolem nich (obrázky v případě napaných lidí nějakých přinasraným seniorem a jeho holí o tom jenom vypovídá)

možná ano, závist, nenávist

Možná, nebyla jsem zatím ničím svědkem. Jediná věc co mě napadá je fronty důchodců za slevami či u lékaře

Myslim si ze ne. Podle meho uz nejsou silni natolik aby byli vandalove

Myslím že vyjímečně a když už tak ze zlosti na současný svět, generaci, internety atd.

myslím, že ne

myslím, že ne..je to jiná generace

Myslím, že pokud je to senior bezdomovec tak ano, jinak si myslím, že ne. Vyrůstali v jiné době a myslím, že by si to nedovolili.

myslím, že spíše ne, možná výjimečně

Myslím, že spíše ne.

myslím, že žádné výrazné procento, generace seniorů má úctu k cizím věcem a věcem obecně, vědí, že něčí jsou, někdo měl práci je vyrobit

n

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne víc než v jiné generaci, spíše méně. Mají jiný vztah k hodnotám ( dokáží snad ničit lavičky v parku? , čmárat po zdech?)

ne, jsou jinak vychovani

ne, jsou přesvedčeni o tom, že mladí jsou vandalové

ne, k čemu by jim to bylo.

ne, nemyslím si to

Ne, nesetkala jsem se s tím.

Ne, váží si více věcí, jak kvůli době, ve které vyrůstali, tak kvůli "moudrosti" a nadhledu, který člověk postupem času získá.

Ne.

Ne. Nikdy jsem se s takovým případem nesetkala

nedokážu si představit seniora s francouzskou holí jak taguje po sloupech veřejného osvětlení, ale úmyslné vyhození odpadku mimo koš, trhání květin v okrasných parcích, apod. možná ano.. jinak každý vandal vyjadřuje nějakou vzpouru vůči něčemu, svým problémům

Nejspíš ano, ale upřímně sem o žádných neslyšela. Takže - asi se nudí, jsou to alkoholici, chtějí si dokazovat něco, co nestihli v mládí, mají potřebu na sebe upozornit, mají nějakou nemoc...

nemyslím

nemyslím

nemyslím

Nemyslím

nemyslím si

nemyslím si

nemyslím si to

nemyslím si to

Nemyslím si to.

Nemyslím si to.

Nemyslím si to. Proč by to dělali?

Nemyslím si, nikdy jsem neviděla seniora rozkopávat koš nebo něco podobného.

nemyslím si, že by toto byl základní problém v seniorském věku, pokud ano, tak výjimečně

Nemyslím.

netuším

netuším

netuším, moc nepředpokládám

Neumím posoudit

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím asi ne

nevím, nebyla jsem toho svědkem. Myslím si, že by si to nedovolily, jsou slušní.Ale pokud ano, tak asi z finančních důvodů. a Pokud je to bezdomovec senior tak ano.

Nevím, sama jsem takové neviděla

Nevím.

Osobně jsme s tímto nesetkala, ale určitě to možné je, každopádně jich nejspíše nebude tolik jako vandalů v pubertálním a postpubertálním věku

Patrně ano a souvisí to s jejich nespokojeností s vlastním životem.

pokud je vnuci neučí graffiti:), jinak závistivci, co závidí druhým bohaství, úspěch, štěstí

Pravděpodobně ne, nebo je jich alespoň méně než mezi mladšími, starší generace byly často vychovávány v jiném duchu a obvykle mají k majetku jiný poměr

S nikým takovým jsem se nesetkala, takže nevím.

Samozřejmě, neexistuje svět pouze s "dobrými" lidmi.

Samozřejmě. Vandalství není dle mého názoru nijak omezeno věkem. Stačí jen odhodlání k činu a důvod.

sfdgddgdgdggddggd

spíše ne

spíše ne, mají uvažování víc svázané pravidly

spíše ne, možná nějaké výjimky

určitě

Určitě

Určitě ano, ale není to výhrada seniorů. Vandalové se vyskytují v každé věkové skupině. záleží na výchově a životních podmínkách

vandalové si nemyslím, že jsou mezi seniory

vandalové ve smyslu sprejerství asi ne, nedokážu si představit dědu, který chodí se spreji, ale pohazovat odpadky po okolí by klidně mohl, sílu na ničení veřejných prostor už asi nemá, pokud má, mohl by

ve všech věkových kategoriích se nachází vandalové a jen tím že se dostanou do důchodového věku se z nich nestanou hodní lidé

velice málo, nemají již to vnitřní nucení jako mladí

vyloženě vandalové nikoliv, ale je možné, že senioři nechápou dnešní systém likvidace odpadu, když za jejich mladých let se všechno vyváželo do škarpy

xxx

závidí druhým finance

Zřejmě ano. I senior může být drzý, neuctivý, nevychovaný.

žádného jsem neviděla/nepotkala, ani o tom neslyšela

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaký je Váš vztah k seniorům?

5. Setkali jste se někdy s týráním seniorů?

6. Z jakého důvodu podle Vás užívají někteří senioři marihuanu?

7. Myslíte si, že se senioři vyskytují i v oblasti prostituce?

13. Jaké mohou být příčiny patologických mezigeneračních sporů v rodinách se seniory?

14. Myslíte si, že se mezi seniory vyskytují vandalové? Odůvodněte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaký je Váš vztah k seniorům?

5. Setkali jste se někdy s týráním seniorů?

6. Z jakého důvodu podle Vás užívají někteří senioři marihuanu?

7. Myslíte si, že se senioři vyskytují i v oblasti prostituce?

13. Jaké mohou být příčiny patologických mezigeneračních sporů v rodinách se seniory?

14. Myslíte si, že se mezi seniory vyskytují vandalové? Odůvodněte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hantychová, K.Sociálně patologické jevy u seniorů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://socialne-patologicke-jevy-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.