Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně - patologické jevy

Sociálně - patologické jevy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva kavurová
Šetření:14. 03. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

jmenuji se Eva Kavurová a jsem studentkou třetího ročníku na Vyšší odborné škole Sociálně právní, obor Sociální pedagogika. Ve své absolventské práci se zajímám o práci sociáního pedagoga a o sociálně - patologické jevy, především o rasismus v České republice. 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který je  anonymní a výsledky budou použity pro napsání mé praktické části absolventské práce.

Všem děkuji za ochotu, hodně mi to pomůže.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4078,43 %78,43 %  
muž1121,57 %21,57 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21- 25 let2447,06 %47,06 %  
26 - 30 let1325,49 %25,49 %  
31 - 35 let611,76 %11,76 %  
41 let a více35,88 %5,88 %  
15 - 20 let35,88 %5,88 %  
36 - 40 let23,92 %3,92 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední2854,9 %54,9 %  
vysokoškolské1937,25 %37,25 %  
základní23,92 %3,92 %  
vyšší23,92 %3,92 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy s pojmem sociálně - patologické jevy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
spíše ano713,73 %13,73 %  
spíše ne611,76 %11,76 %  
ne47,84 %7,84 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s pojmem rasismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5098,04 %98,04 %  
spíše ano11,96 %1,96 %  

Graf

6. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem sociálně - patologické jevy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2039,22 %39,22 %  
spíše ano1529,41 %29,41 %  
spíše ne1121,57 %21,57 %  
ne59,8 %9,8 %  

Graf

7. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem rasismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4078,43 %78,43 %  
spíše ano1121,57 %21,57 %  

Graf

8. Stal/a jste se někdy obětí rasismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4282,35 %82,35 %  
ano917,65 %17,65 %  

Graf

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí rasismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2650,98 %50,98 %  
ne1325,49 %25,49 %  
nevím o tom1223,53 %23,53 %  

Graf

10. Jak se zachováte, při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavolám Policii ČR3058,82 %58,82 %  
Pomohu ji1019,61 %19,61 %  
Odejdu611,76 %11,76 %  
Budu dělat, že to nevidím59,8 %9,8 %  

Graf

11. Jak se zachováte při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohu ji2854,9 %54,9 %  
Zavolám Policii ČR1937,25 %37,25 %  
Odejdu35,88 %5,88 %  
Budu dělat, že to nevidím11,96 %1,96 %  

Graf

12. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohu ji2039,22 %39,22 %  
Budu dělat, že to neslyším1427,45 %27,45 %  
Odejdu917,65 %17,65 %  
Zavolám Policii ČR815,69 %15,69 %  

Graf

13. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohu ji4180,39 %80,39 %  
Budu dělat, že to neslyším611,76 %11,76 %  
Zavolám Policii ČR23,92 %3,92 %  
Odejdu23,92 %3,92 %  

Graf

14. Co si myslíte, že je důvodem rasistického chování jedinců ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenávist2854,9 %54,9 %  
strach1223,53 %23,53 %  
neznalost odlišné kultury1121,57 %21,57 %  

Graf

15. Zúčastnil/a jste se někdy multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3160,78 %60,78 %  
ano2039,22 %39,22 %  

Graf

16. Chtěl/a byste se zúčastnit multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1937,25 %37,25 %  
možná1427,45 %27,45 %  
nevím917,65 %17,65 %  
ne917,65 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Zúčastnil/a jste se někdy multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem rasismus?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možná na otázku 16. Chtěl/a byste se zúčastnit multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Setkal/a jste se někdy s pojmem sociálně - patologické jevy?

5. Setkal/a jste se někdy s pojmem rasismus?

6. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem sociálně - patologické jevy?

7. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem rasismus?

8. Stal/a jste se někdy obětí rasismu?

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí rasismu?

10. Jak se zachováte, při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

11. Jak se zachováte při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

12. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

13. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

14. Co si myslíte, že je důvodem rasistického chování jedinců ?

15. Zúčastnil/a jste se někdy multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

16. Chtěl/a byste se zúčastnit multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Setkal/a jste se někdy s pojmem sociálně - patologické jevy?

5. Setkal/a jste se někdy s pojmem rasismus?

6. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem sociálně - patologické jevy?

7. Dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem rasismus?

8. Stal/a jste se někdy obětí rasismu?

9. Znáte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí rasismu?

10. Jak se zachováte, při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

11. Jak se zachováte při fyzickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

12. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou neznáte?

13. Jak se zachováte, při psychickém napadení oběti rasismu, kterou znáte?

14. Co si myslíte, že je důvodem rasistického chování jedinců ?

15. Zúčastnil/a jste se někdy multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

16. Chtěl/a byste se zúčastnit multikulturní akce k poznání odlišných kultur?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kavurová, e.Sociálně - patologické jevy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://socialne-patologicke-jevy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.