Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově

Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Šerá
Šetření:28. 02. 2016 - 28. 03. 2016
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):34 / 32.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/paní,

jmenuji se Eva Šerá a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati, Fakulty humanitních studií, oboru Sociální pedagogika (kombinovaná forma). Jako téma mé bakalářské práce jsem zvolila „ Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově“. Obracím se na Vás tedy s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou sloužit pro potřeby výzkumu jako podklad ke zpracování bakalářské práce. Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu odpověď. Neexistuje špatná odpověď, proto pokud váháte s odpovědí, označte prosím tu, která Vás napadne jako první. 

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a strávený čas při vyplňovaní dotazníku, kterým mi tak velmi pomůžete.

Tento dotazník je určen seniorům ze Zlínského kraje, žijícím v přirozeném sociálním (domácím) prostředí, tzn. mimo domovy pro seniory a jiná ústavní zařízení za účelem zkvalitnění jejich společenského života a vyplnění volného času.

S vděčným pozdravem, Šerá

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1770,83 %70,83 %  
muž729,17 %29,17 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60-65937,5 %37,5 %  
66-70729,17 %29,17 %  
55-59625 %25 %  
71-7528,33 %8,33 %  

Graf

3. Obec ve které žijete má status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město1666,67 %66,67 %  
obec833,33 %33,33 %  

Graf

4. Kolik obyvatel má obec ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 a více833,33 %33,33 %  
5001 – 10 000625 %25 %  
1001 - 5000416,67 %16,67 %  
501 - 1000312,5 %12,5 %  
1 - 500312,5 %12,5 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské729,17 %29,17 %  
vyučení625 %25 %  
středoškolské, konzervatoř520,83 %20,83 %  
střední odborné416,67 %16,67 %  
vyučení s maturitou14,17 %4,17 %  
vyšší odborné14,17 %4,17 %  

Graf

6. Momentálně jste: (v případě potřeby, označte více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starobní důchodce1770,83 %70,83 %  
pracující na plný úvazek28,33 %8,33 %  
pracující na částečný úvazek28,33 %8,33 %  
plně invalidní důchodce28,33 %8,33 %  
osoba samostatně výdělečně činná14,17 %4,17 %  
částečně invalidní důchodce14,17 %4,17 %  

Graf

7. Uvítal/a byste více možností a příležitostí zapojit se znovu do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano velmi, zvládl/a bych i plný úvazekotázka č. 8, ano, ale jen na částečný úvazekotázka č. 8, ano, ale jen občas na dohodu o provedení práceotázka č. 8, ne, nezvládl/a bych již pracovatotázka č. 9, ne, chci již odpočívatotázka č. 9, stále pracuji/podnikámotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen občas na dohodu o provedení práce729,17 %29,17 %  
ne, chci již odpočívat625 %25 %  
ne, nezvládl/a bych již pracovat416,67 %16,67 %  
stále pracuji/podnikám312,5 %12,5 %  
ano velmi, zvládl/a bych i plný úvazek28,33 %8,33 %  
ano, ale jen na částečný úvazek28,33 %8,33 %  

Graf

8. Proč byste si rád(a) přivydělal(a)/byl(a) zaměstnán(a) či stále pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční důvody750 %29,17 %  
potřeba být mezi lidmi428,57 %16,67 %  
vyplnění volného času214,29 %8,33 %  
potřeba být mezi lidmi a také finance17,14 %4,17 %  

Graf

9. Jste se svým současným životem spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %66,67 %  
ne416,67 %16,67 %  
nevím416,67 %16,67 %  

Graf

10. Jak jste spokojen/a s kvalitou a úrovní společenského a kulturního života ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně spokojen/á1041,67 %41,67 %  
spokojen/á1041,67 %41,67 %  
nespokojen/á416,67 %16,67 %  

Graf

11. Používáte počítač a internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často1562,5 %62,5 %  
ano, ale jen zřídka729,17 %29,17 %  
ne, ani nemám zájem28,33 %8,33 %  

Graf

12. Jaké jsou Vaše nejdůležitější potřeby? Označte prosím 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina1562,5 %62,5 %  
zdraví1562,5 %62,5 %  
kontakt s přáteli, známými937,5 %37,5 %  
mít smysl života520,83 %20,83 %  
soběstačnost/ nebýt na obtíž520,83 %20,83 %  
pocit jistoty a bezpečí520,83 %20,83 %  
ekonomická nezávislost416,67 %16,67 %  
láska416,67 %16,67 %  
zájmy a koníčky28,33 %8,33 %  
být užitečný28,33 %8,33 %  
kvalitní spánek28,33 %8,33 %  
společenský život a mezilidské vztahy14,17 %4,17 %  
Sex14,17 %4,17 %  
víra /duchovní/spirituální potřeby14,17 %4,17 %  
životní partner14,17 %4,17 %  

Graf

13. Věříte v Boha nebo jste jinak duchovně/spirituálně založen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem ateista833,33 %33,33 %  
věřím v nějaký vyšší princip, který vše řídí a přesahuje nás729,17 %29,17 %  
věřím Boha520,83 %20,83 %  
Agnostik14,17 %4,17 %  
nevím14,17 %4,17 %  
jiná možnost14,17 %4,17 %  
Verím v to, že Boh vytvoril svet, ľudí, etc. ale nie som si istá, či všetko riadi aj teraz.14,17 %4,17 %  

Graf

14. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější a nejčastější volnočasové aktivity (hobby, koníčky) ? Označte prosím 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházky/pobyt v přírodě/houbaření1041,67 %41,67 %  
četba knih/ novin/časopisů937,5 %37,5 %  
setkávání se s rodinou/přáteli/známými833,33 %33,33 %  
práce na zahradě729,17 %29,17 %  
domácí mazlíčci729,17 %29,17 %  
pc / internet625 %25 %  
sledování televize/poslech rozhlasu520,83 %20,83 %  
výstavy/ koncerty520,83 %20,83 %  
luštění křížovek/sudoku/tajenek520,83 %20,83 %  
vzdělávací aktivity416,67 %16,67 %  
cestování (dovolená, zájezdy apod.)416,67 %16,67 %  
vaření416,67 %16,67 %  
ruční práce312,5 %12,5 %  
návštěva kavárny/ hospody28,33 %8,33 %  
hraní her (karty/ deskové hry apod.)28,33 %8,33 %  
kutilství14,17 %4,17 %  
divadlo/ kino14,17 %4,17 %  

Graf

15. Jak často se stýkáte s rodinou a blízkými příbuznými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den729,17 %29,17 %  
několikrát ročně625 %25 %  
několikrát týdně625 %25 %  
několikrát měsíčně416,67 %16,67 %  
vůbec14,17 %4,17 %  

Graf

16. Jste plně soběstační nebo se o Vás někdo stará?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem plně soběstačný/á2083,33 %83,33 %  
jsem většinou sobestačný/á (jen občas mi někdo pomáhá )416,67 %16,67 %  

Graf

17. Jaký význam mají pro Vás společenské kontakty a mezilidské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem za ně rád/a, ale nevadí mi být i sám/a1250 %50 %  
jsou pro mě velmi důležité1041,67 %41,67 %  
nejsou pro mě důležité, jsem rád/a sám/a28,33 %8,33 %  

Graf

18. Máte zájem o změnu a zkvalitnění Vašeho společenského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám1354,17 %54,17 %  
v minulosti ano, dnes už nemám833,33 %33,33 %  
nemám28,33 %8,33 %  
mám a velký14,17 %4,17 %  

Graf

19. Jak často Vaše obec pořádá společenské volnočasové aktivity (př. taneční zábavy, plesy, koncerty, výstavy, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok1250 %50 %  
jednou za měsíc625 %25 %  
každý týden312,5 %12,5 %  
nikdy28,33 %8,33 %  
několikrát za týden14,17 %4,17 %  

Graf

20. Jak často Vaše obec pořádá kulturní a vzdělávací akce a besedy pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok1145,83 %45,83 %  
jednou za měsíc625 %25 %  
jednou za rok312,5 %12,5 %  
nikdy28,33 %8,33 %  
každý týden28,33 %8,33 %  

Graf

21. Jaký je Váš rodinný stav ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná1354,17 %54,17 %  
vdovec/vdova520,83 %20,83 %  
rozvedený/á416,67 %16,67 %  
svobodný/á28,33 %8,33 %  

Graf

22. Žijete sám/a a nebo s někým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s manželem/ manželkou1354,17 %54,17 %  
s příbuznými416,67 %16,67 %  
s druhem/družkou28,33 %8,33 %  
sám/a28,33 %8,33 %  
Sama ne, s mými pejsky.14,17 %4,17 %  
s manželem/druhem i příbuznými14,17 %4,17 %  
jinak14,17 %4,17 %  
NECHCEM ODPOVEDAŤ!14,17 %4,17 %  

Graf

23. Jak se většinou cítíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně (ani šťastně ani neštastně)1354,17 %54,17 %  
šťastně/ vesele/ vyrovnaně625 %25 %  
beznadějně/ bezmocně/ rezignovaně312,5 %12,5 %  
nevím14,17 %4,17 %  
něšťastně/ smutně/ nevyrovnaně14,17 %4,17 %  

Graf

24. Máte přátele/ kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2291,67 %91,67 %  
ne28,33 %8,33 %  

Graf

25. Jak často se s přáteli a kamarády stýkáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně1568,18 %62,5 %  
několikrát ročně313,64 %12,5 %  
několikrát týdně29,09 %8,33 %  
téměř každý den29,09 %8,33 %  

Graf

26. Jakým způsobem trávíte s kamarády či přáteli čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzájemně se navštěvujeme a povídáme si1463,64 %58,33 %  
v kavárně/restauraci940,91 %37,5 %  
společné vycházky a výlety627,27 %25 %  
při návštěvě nějaké kulturní/ společenské akce522,73 %20,83 %  
v domove dôchodcov sa občas mihnú z nemocnice14,55 %4,17 %  

Graf

27. Uvítal/a byste více společenských akcí, besed a setkání pro seniory ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno1145,83 %45,83 %  
ano833,33 %33,33 %  
ne312,5 %12,5 %  
ano, velmi bych to ocenil/a28,33 %8,33 %  

Graf

28. Jaké kulturně-společenské akce byste ve Vaší obci uvítal/a rád/a častěji? Můžete označit více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
divadlo, kino729,17 %29,17 %  
výstavy, koncerty729,17 %29,17 %  
pohybové, fyzické aktivity (taneční pro seniory, turistika, cestování atd.)625 %25 %  
vzdělávací aktivity (jazykové, výtvarné či počítačové kurzy, trénink paměti, besedy, semináře, vzdělávání v klubech, univerzitách atd.)520,83 %20,83 %  
kluby, organizace a spolky pro seniory520,83 %20,83 %  
zájmové aktivity (zahrádkářské, včelařské, lidové umění a řemesla, myslivost, šití, pletení, keramika, modelářství, rybaření atd.)520,83 %20,83 %  
akce muzeí a knihoven520,83 %20,83 %  
plesy, večery s tancem a hudbou, lidové zábavy312,5 %12,5 %  
v našem městě je dost využití14,17 %4,17 %  
zúčastňuji se akcí určených nejen pro seniory poměrně často14,17 %4,17 %  
NAP9SALA SOM, 6E JE MI TO JEDNO. ALE AK U6, TAK KIN8 A KNI6NICE. 14,17 %4,17 %  

Graf

29. Cítíte se osaměle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1145,83 %45,83 %  
zřídka625 %25 %  
nikdy520,83 %20,83 %  
často14,17 %4,17 %  
velmi často14,17 %4,17 %  

Graf

30. Jste informováni kdy a kde se konají kulturní a společenské akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 31, neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %75 %  
ne625 %25 %  

Graf

31. Odkud se o kulturních a společenských akcích dovídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, tisku, zpravodaje obce/města738,89 %29,17 %  
z plakátů/ vývěsek obecního úřadu633,33 %25 %  
z internetu422,22 %16,67 %  
od rodiny/ kamarádů či sousedů15,56 %4,17 %  

Graf

32. Brání Vám něco tyto akce navštěvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1354,17 %54,17 %  
finanční situace416,67 %16,67 %  
špatná dostupnost28,33 %8,33 %  
špatný fyzický stav28,33 %8,33 %  
nedostatečná informovanost28,33 %8,33 %  
väščinou to nechcem14,17 %4,17 %  

Graf

33. Z čeho máte největší obavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
že zůstanu na obtíž729,17 %29,17 %  
nesoběstačnosti729,17 %29,17 %  
ztráty partnera/ky416,67 %16,67 %  
osamělosti28,33 %8,33 %  
jiné14,17 %4,17 %  
z alzheimera14,17 %4,17 %  
ztráty nezávislosti14,17 %4,17 %  
nepotřebnosti14,17 %4,17 %  

Graf

34. Máte nějaké požadavky, přání nebo tipy na změnu a zlepšení kvality společenského života u Vás v obci? Uveďte prosím jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani ne, snad jen větší variabi.lita akcí cílených podle zájmů a koníčků.120 %4,17 %  
Aby se zlepšil charakter a chování lidí, je to ale asi jen utopie, vše je stále horší, jak pozoruji, škoda!120 %4,17 %  
zakázat TOP 09120 %4,17 %  
více spolkových a klubových akcí120 %4,17 %  
Asi nie120 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šerá, E.Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://socialni-a-kulturni-zivot-se.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.