Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální deviace

Sociální deviace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Špetlová
Šetření:09. 04. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výstupy budou použity jako podklad pro praktickou část mé semestrální práce. Cílem tohoto dotazníku je zmapovat současné pojetí, vnímání, reakce a povědomí široké veřejnosti o pojmu sociální deviace. 

Odpovědi respondentů

1. Jak na Vás působí pojem deviace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně17673,03 %73,03 %  
neutrálně4619,09 %19,09 %  
nijak166,64 %6,64 %  
pozitivně31,24 %1,24 %  

Graf

2. Sociálně patologické jevy v dnešní společnosti narůstají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11045,64 %45,64 %  
souhlasím6928,63 %28,63 %  
nevím3916,18 %16,18 %  
spíše nesouhlasím208,3 %8,3 %  
nesouhlasím31,24 %1,24 %  

Graf

3. Pojem deviace už je nejednoznačně určitelný, protože dnešní společnost je stále více tolerantnější

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9840,66 %40,66 %  
ne7932,78 %32,78 %  
nevím6426,56 %26,56 %  

Graf

4. Dnešní společnost by už nefugovala bez deviací

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7832,37 %32,37 %  
nevím5623,24 %23,24 %  
nesouhlasím5020,75 %20,75 %  
spíše souhlasím3815,77 %15,77 %  
souhlasím197,88 %7,88 %  

Graf

5. Který z uvedených termínů je podle Vás sociální deviace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vandalismus16970,12 %70,12 %  
šikana16568,46 %68,46 %  
prostituce11146,06 %46,06 %  
alkoholismus9137,76 %37,76 %  
promiskuita8334,44 %34,44 %  
bezdomovectví7731,95 %31,95 %  
workoholismus4619,09 %19,09 %  
kouření3715,35 %15,35 %  
nezaměstnanost3012,45 %12,45 %  
chudoba145,81 %5,81 %  
abstinence145,81 %5,81 %  

Graf

6. Myslíte si, že se sociální deviace se týká i Vaší osoby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14560,17 %60,17 %  
ano4920,33 %20,33 %  
nevím4719,5 %19,5 %  

Graf

7. Pokládáte si často otázky ohledně Vaší současné sociální situace (finance, post, statut a pod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně - stále se snažím o zlepšení8936,93 %36,93 %  
příležitostně - až tolik mě tato otázka netíží8234,02 %34,02 %  
jsem relativně spokojen/a4920,33 %20,33 %  
neřeším - je mi to celkem jedno124,98 %4,98 %  
jiné 93,73 %3,73 %  

Graf

8. Vyskytla/vyskytuje se podle Vás ve Vaší rodině nějaká forma sociální deviace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10242,32 %42,32 %  
v žádném případě6526,97 %26,97 %  
ano, ale v malé míře6024,9 %24,9 %  
ano145,81 %5,81 %  

Graf

9. Jaká je podle Vás míra přípustnosti těchto jevů pro současnou společnost? (1 - přípustné, 5 - velmi nepřípustné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Alkoholismus2.8221.308
Bezdomovectví3.561.334
Kouření marihuany2.7391.33
Prostituce3.4231.281
Promiskuita2.8341.242
Nezaměstnanost2.6971.34
Sekty3.8461.383

Graf

10. Kdyby se ve Vaší bezprostřední blízkosti (rodina i mimo ní) odehrávala (podle Vás negativní) forma sociální deviace, podněcovalo by Vás to nějak zasáhnout?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15266,09 %63,07 %  
nevím6427,83 %26,56 %  
ne146,09 %5,81 %  

Graf

11. Jak často sledujete všeobecné dění (prostřednictvím novinek, zpráv, internetu a pod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně16769,29 %69,29 %  
občas5824,07 %24,07 %  
spíše ne135,39 %5,39 %  
vůbec31,24 %1,24 %  

Graf

12. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou16568,46 %68,46 %  
3313,69 %13,69 %  
2510,37 %10,37 %  
Vyšší odborné72,9 %2,9 %  
SOU62,49 %2,49 %  
SŠ bez maturity52,07 %2,07 %  

Graf

13. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 3013254,77 %54,77 %  
méně než 208133,61 %33,61 %  
41 - 50114,56 %4,56 %  
31 - 40114,56 %4,56 %  
51 a více62,49 %2,49 %  

Graf

14. Muž/Žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15363,49 %63,49 %  
muž8836,51 %36,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Váš věk

  • odpověď méně než 20:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 12. Vaše vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak na Vás působí pojem deviace?

2. Sociálně patologické jevy v dnešní společnosti narůstají

3. Pojem deviace už je nejednoznačně určitelný, protože dnešní společnost je stále více tolerantnější

4. Dnešní společnost by už nefugovala bez deviací

5. Který z uvedených termínů je podle Vás sociální deviace?

6. Myslíte si, že se sociální deviace se týká i Vaší osoby?

7. Pokládáte si často otázky ohledně Vaší současné sociální situace (finance, post, statut a pod.)?

8. Vyskytla/vyskytuje se podle Vás ve Vaší rodině nějaká forma sociální deviace?

9. Jaká je podle Vás míra přípustnosti těchto jevů pro současnou společnost? (1 - přípustné, 5 - velmi nepřípustné)

10. Kdyby se ve Vaší bezprostřední blízkosti (rodina i mimo ní) odehrávala (podle Vás negativní) forma sociální deviace, podněcovalo by Vás to nějak zasáhnout?

11. Jak často sledujete všeobecné dění (prostřednictvím novinek, zpráv, internetu a pod.)?

12. Vaše vzdělání

13. Váš věk

14. Muž/Žena

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak na Vás působí pojem deviace?

2. Sociálně patologické jevy v dnešní společnosti narůstají

3. Pojem deviace už je nejednoznačně určitelný, protože dnešní společnost je stále více tolerantnější

4. Dnešní společnost by už nefugovala bez deviací

5. Který z uvedených termínů je podle Vás sociální deviace?

6. Myslíte si, že se sociální deviace se týká i Vaší osoby?

7. Pokládáte si často otázky ohledně Vaší současné sociální situace (finance, post, statut a pod.)?

8. Vyskytla/vyskytuje se podle Vás ve Vaší rodině nějaká forma sociální deviace?

9. Jaká je podle Vás míra přípustnosti těchto jevů pro současnou společnost? (1 - přípustné, 5 - velmi nepřípustné)

10. Kdyby se ve Vaší bezprostřední blízkosti (rodina i mimo ní) odehrávala (podle Vás negativní) forma sociální deviace, podněcovalo by Vás to nějak zasáhnout?

11. Jak často sledujete všeobecné dění (prostřednictvím novinek, zpráv, internetu a pod.)?

12. Vaše vzdělání

13. Váš věk

14. Muž/Žena

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špetlová, A.Sociální deviace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://socialni-deviace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.