Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální důsledky drogové závislosti

Sociální důsledky drogové závislosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Machala
Šetření:29. 01. 2011 - 05. 02. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 jaké mají studenti poznatky a názory na drogy, zda považují současnou prevenci za zajímavou a smysluplnou.

Odpovědi respondentů

1. má smysl preventivní program

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2051,28 %51,28 %  
spíše souhlasím1230,77 %30,77 %  
nevím410,26 %10,26 %  
spíše nesouhlasím37,69 %7,69 %  

Graf

2. je obtížné sehnat nelegální drogu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2051,28 %51,28 %  
spíše nesouhlasím1435,9 %35,9 %  
nevím410,26 %10,26 %  
spíše souhlasím12,56 %2,56 %  

Graf

3. máš zkušensti s alkoholem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3384,62 %84,62 %  
spíše souhlasím37,69 %7,69 %  
nesouhlasím25,13 %5,13 %  
nevím12,56 %2,56 %  

Graf

4. máš zkušenosti s marihuanou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2666,67 %66,67 %  
nesouhlasím1025,64 %25,64 %  
spíše souhlasím25,13 %5,13 %  
spíše nesouhlasím12,56 %2,56 %  

Graf

5. stýkáš se s přáteli , kteří používají drogu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1743,59 %43,59 %  
spíše nesouhlasím820,51 %20,51 %  
nesouhlasím717,95 %17,95 %  
spíše souhlasím615,38 %15,38 %  
nevím12,56 %2,56 %  

Graf

6. užívá drogu někdo z vaší rodiny

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1846,15 %46,15 %  
souhlasím820,51 %20,51 %  
nevím512,82 %12,82 %  
spíše nesouhlasím512,82 %12,82 %  
spíše souhlasím37,69 %7,69 %  

Graf

7. jsou tresty za užívání měkkých drog přísné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1230,77 %30,77 %  
nevím820,51 %20,51 %  
souhlasím820,51 %20,51 %  
spíše nesouhlasím615,38 %15,38 %  
nesouhlasím512,82 %12,82 %  

Graf

8. měly by se tresty za prodej tvrdých drog zmírnit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2461,54 %61,54 %  
spíše nesouhlasím820,51 %20,51 %  
nevím410,26 %10,26 %  
souhlasím37,69 %7,69 %  

Graf

9. měly by se tresty za prodej tvrdých drog zpřísnit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2256,41 %56,41 %  
spíše souhlasím820,51 %20,51 %  
nevím410,26 %10,26 %  
nesouhlasím37,69 %7,69 %  
spíše nesouhlasím25,13 %5,13 %  

Graf

10. je legalizace marihuany správná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1128,21 %28,21 %  
spíše souhlasím1025,64 %25,64 %  
spíše nesouhlasím820,51 %20,51 %  
nesouhlasím615,38 %15,38 %  
nevím410,26 %10,26 %  

Graf

11. je marihuana startovací droga

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1128,21 %28,21 %  
nesouhlasím923,08 %23,08 %  
souhlasím820,51 %20,51 %  
spíše souhlasím820,51 %20,51 %  
nevím37,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machala, M.Sociální důsledky drogové závislosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://socialni-dusledky-drogove-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.