Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální inteligence

Sociální inteligence

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Bočincová
Šetření:11. 09. 2012 - 12. 10. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):32 / 28.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnenie dotazníka, zameraného na oblasť sociálnej zrelosti, ktorá predstavuje súhrn charakterových a vôľových vlastností, kognitívno-kreatívnych vlastností, vlastností temperamentu, emočných a somatických vlastností prejavujúcich sa v chovaní a jednaní kompetentného manažéra.

Dotazník má za cieľ zmapovať preferované osobnostné vlastnosti, ktoré vytvárajú sociálnu zrelosť z hľadiska jej významu a uplatňovania v podnikaní. Pri vyplňovaní vychádzajte prosím, zo svojich osobných poznatkov, skúseností a postojov.

Dotazník bude použitý pre účely dizertačnej práce: „Sociálna zrelosť (sociálna inteligencia – SQ) ako jeden z pilierov celostnej spôsobilosti manažérov“.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3862,3 %62,3 %  
muž2337,7 %37,7 %  

Graf

2. Koľko Vám je rokov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-351626,23 %26,23 %  
26-301422,95 %22,95 %  
36-401219,67 %19,67 %  
41-50813,11 %13,11 %  
51 a viac69,84 %9,84 %  
21-2558,2 %8,2 %  

Graf

3. Typ pracovnej pozície

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THP zamestnanec3150,82 %50,82 %  
predstaviteľ managementu2236,07 %36,07 %  
pedagóg11,64 %1,64 %  
*11,64 %1,64 %  
student11,64 %1,64 %  
študent11,64 %1,64 %  
vedúci pobočky štátneho úradu11,64 %1,64 %  
vedúci oddelenia v štátnej organizácii11,64 %1,64 %  
právnik11,64 %1,64 %  
vedúci oddelenia 11,64 %1,64 %  

Graf

4. Koľko zamestnancov má firma, v ktorej pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51-2001524,59 %24,59 %  
500 a viac1422,95 %22,95 %  
11-501321,31 %21,31 %  
201-4991016,39 %16,39 %  
1-10711,48 %11,48 %  
podnikám bez zamestnancov23,28 %3,28 %  

Graf

5. V akom odvetví podniká Vaša firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
orgán štátnej správy1422,95 %22,95 %  
strojárenstvo1016,39 %16,39 %  
IT69,84 %9,84 %  
automobilový priemysel69,84 %9,84 %  
finančné a bankové služby46,56 %6,56 %  
poradenské služby34,92 %4,92 %  
marketing, média a reklama23,28 %3,28 %  
potravinárstvo23,28 %3,28 %  
chemický11,64 %1,64 %  
grafický a plastikářský průmysl11,64 %1,64 %  
školstvo a vzdelávanie11,64 %1,64 %  
súkromné školstvo11,64 %1,64 %  
zdravotníctvo11,64 %1,64 %  
Loterie11,64 %1,64 %  
vzdelávanie11,64 %1,64 %  
textilná výroba11,64 %1,64 %  
obchod11,64 %1,64 %  
cestovný ruch, ubytovanie, gastronómia11,64 %1,64 %  
univerzita11,64 %1,64 %  
právo11,64 %1,64 %  
lesnictví11,64 %1,64 %  
súkromná VŠ11,64 %1,64 %  

Graf

6. Stretli ste sa vo svojej kariére s pojmom sociálna inteligencia – sociálna zrelosť manažérov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, viem o čo ide3455,74 %55,74 %  
nie2744,26 %44,26 %  

Graf

7. Súhlasíte s tvrdením, že kľúčom úspechu manažéra je miera jeho celostnej spôsobilosti, ktorá je tvorená troma základnými piliermi – sociálna zrelosť, odborná zdatnosť a praktická zručnosť. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12845,9 %45,9 %  
22540,98 %40,98 %  
346,56 %6,56 %  
446,56 %6,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.65
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:2
Modus:1

Graf

8. Čo Vám pomohlo vypracovať sa na miesto, ktoré dnes zastávate?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

*

*

*

Autovzdělávání a nemít strach se prodat.

cieľavedomosť

dlhoročné odborné skúsenosti

důslednost, charakter, vědomosti

Iniciativa a zájem o obor, soustředěnost na cíl, přesnost, preciznost a důvěryhodnost.

inteligence, technické myšlení, pracovitost

Kreativita, analytické myšlení, prezentační dovednosti

kvalitní práce

kvalitní příprava, vzdělání, kontakty

nevím

odborná zdatnosť, skúsenosti, schopnosť komunikovať s ľuďmi

odbornosť, zodpovednosť

odvaha využiť ponúkanú príležitosť

ohleduplnost, spravedlivost, poctivost, svědomitost, vytrvalost

Ochota neustále se učit, vnímat ostatní jako partnery a ne jako nepřátele, být konzistetní, znát hodnoty lidí, s nimiž spolupracuji a umět s tím zacházet

Píle, Pokora, Pracovitost a štěstí (nebo náhoda?!?)

píle, snaha, odborná znalost

píle, vůle, tvrdohlavost, zručnost

potřeba seberealizace, vlastní ctižádost

pracovitosť a komunikatívnosť

pracovitosť, lojálnosť, slušnosť

pracovitost, ochota k vykonávaní úkolu

praktické skúsenosti z oboru

prax v danom obore, práca so skúsenými kolegami od ktorých som sa veľa naučil, snaha učiť sa nové veci

prax, štúdium

praxe

praxe

praxe

praxe, rada zkušených známých

selský rozum, aktivní prístup

schopnosti

schopnosti

schopnosti a zručnosti, charakterové a vôľové vlastnosti a predpoklady

skúsenosti, známosti, vzdelanie

sociálna zrelosť, odborná zdatnosť a praktická zručnosť

sociální dovednosti (komunikativnost, schopnost vyjednávat, empatie atd...) odbornost schopnost prezentovat a prosadit své návrhy (kreativita, odhodlanost, trpělivost, jasné postoje...) globální pohled na řešení problémů

štěstí

trpezlivosť, usilovnosť, nekonfliktnosť

vedomosti, spoľahlivosť, komunikatívnosť, schopnosť organizovať, ochota učiť sa nové veci,flexibilita

vhodné vzdelanie, prax, moja povaha, záujem o danú oblasť

VŠ vzdelanie + prax v danej oblasti

vůle

Výberové konanie

vytrvalost

vytrvalosť, korektnosť, schopnosť prevziať zodpovednosť

vzdělání a praxe

vzdelanie a vôľa

vzdelanie, jazykové dovednosti

x

zájem a chuť to dělat

zájem o postup, podpora manažera, prístup k práci, soustavné zdokonalování a studium

Zejména schopnost pracovat s lidmi a doručovat vysoké výsledky. Vlastnosti jako spolehlivost, pečlivost a houževnatost i zvídavost.

změna práce

znalosti z danej oblasti

znalosti, praxe

známosti, odborná spôsobilosť, láska k práci v tomto odbore

zodpovědný a proaktivní přístup

zvýšenie vzdelania v oblasti riadenia ľudských zdrojov, postupné získanie praktických zručností a vedomostí na rôznych pracovných pozíciách a snaha pracovať na neustálom zvyšovaní a rozširovaní vedomostí v oblasti, kde pôsobím

9. Myslíte, že „znalosti získané vzdelaním predikujú úspešnosť v pracovnej kariére“. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33354,1 %54,1 %  
21422,95 %22,95 %  
41118,03 %18,03 %  
534,92 %4,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.41
Směrodatná odchylka:0.64
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Ohodnoťte, aký veľký význam majú pre Vás (1 – veľký význam, 5 – žiadny význam):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Poznatky o systémovom riadení2.6230.858
Poznatky o funkciách riadenia2.7380.751
Poznatky o objekte, v ktorom pracujete, alebo ho riadite1.6230.628
Schopnosti komunikovať s ostatnými1.3280.712
Schopnosti motivovať seba i druhých1.6560.849
Schopnosti tímovej práce a vedenie tímu1.6890.903
Schopnosti self a time managementu (poznatky o osobnostnom managemente)1.8520.847
Charakterové vlastnosti manažéra1.9510.801
Vôľové vlastnosti manažéra1.9840.836
Kreatívne vlastnosti1.9840.836
Kognitívne (poznávacie) vlastnosti2.0330.687
Vlastnosti temperamentu2.5740.736
Emočné vlastnosti2.4750.905
Somatické vlastnosti (fyzické zdravie manažéra, spirituálne)2.4430.87

Graf

11. Venuje sa Vaša spoločnosť ohodnocovaniu celostnej kompetentnosti svojich manažérov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 12, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4878,69 %78,69 %  
áno1321,31 %21,31 %  

Graf

12. Akým spôsobom ohodnocuje Vaša spoločnosť celostnú kompetentnosť?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

autokorektívny dotazník - sebahodnotenie zamestnanca spolu s jeho trénerom/manažérom na konci každého mesiaca = podľa koeficientu sa určuje jeho pohyblivá zložka mzdy.

dotazník 360

Hodnocení 1x ročně Měsíční schůzky s nadřízeným Psychologické testy a zpětná vazba

komplexné prehodnotenie - formou osobných pohovorov

KPI a personal assessment

Možností se účastnit projektů, na které je potřeba opravdová kvalita lidského kapitálu. Nekompetentní se do spolupráce na těchto projektech a možnostech výdělku nedostanou.

osobné pohovory

osobní pohovor, hodnotící dotazník

školení, kurzy

Vždy vo výplatnom termíne osobný rozhovor s vedúcim mng., špeciálne tlačivá čo som za mesiac urobila - zamerané na sebarozvoj a emočnú inteligenciu, prácu s klientom

13. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že osobnostné vlastnosti majú výrazný podiel na úspechu človeka? (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22845,9 %45,9 %  
12236,07 %36,07 %  
3914,75 %14,75 %  
523,28 %3,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Aké osobnostné vlastnosti sa v súčasnosti vyžadujú od úspešného manažéra?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

agresivita voči okoliu, docilita voči nadriadeným

asertivita, cieľavedomosť, presviedčacia schopnosť

cieľavedomosť, vytrvalosť, ochota sa učiť nové veci

cieľavedomosť, vytrvalosť, priebojnosť

cílevědomost, asertivita, kreativita, komunikační schopnosti,

cílevedomost, orientace na výsledek, sebevedomí

cílevědomost, zodpovědnost, sebevědomí, předvídavost, vytrvalost

ctižádostivost, píle, kreativita, kritické myšlení

ctižádostivost, rozhodnost ve stresových situacích

dobrá informovanost, rychlé reagování, chut něco změnit, cílevědomost, zodpovědnost, komunikativnost

dokázat motivovat zaměstnance, empatie

dôveryhodnosť, ctižiadostivosť, samostatnosť

dravost a orientace spíše na čísla, než na lidi - finanční služby

flexibilita, cieľavedomosť, loajalita, samostatnosť, precíznosť, komunikatívnosť, pozitívny prístup

flexibilita, schopnost riadit tim, konzistentnost,otvorenost, pozitivny pristup k praci

flexibilita, schopnosť vychádzať dobre s ľuďmi, vedieť ich motivovať, komunikatívnosť, otvorenosť, kreativita

komunikatívnosť, kreatívnosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť, schopnosť viesť a motivovať ľudí

kreativita, silná vůle, ctižádost, rozhodnost, zodpovědnost

kreativita, vůdčí osobnost, důslednost, schopnost komunikace

kreativita, vzdelávanie

Lidskost a pokora. Umění pracovat s lidmi a zaměření na výsledek jakéhokoliv snažení.

motivace, průbojnost, dravost, spolehlivost

odborné a riadiace,sociálno-vzťahové, aktivačno-motivačné

orientácia na tím - tímový hráč, schopnosť získať kolektív za účelom dosiahnutia dobrých výsledkov

otevrenost, diplomacie, schopnost vést, integrita, emocionální inteligence, extroverze, sebejistota, ctižádostivost, zodpovednost, pohotovost

pracovitost, komunikativnost

respekt

rýchlosť, flexibilita, komunikatívnosť, prezentačné schopnosti

samostatnost, ctižádost, důslednost, iniciativnost, zodpovědnost

samostatnost, kreativita

sebezodpovědnost, spolehlivost, férovost, loajalita

schopnosť motivovať, vysoké nasadenie v práci, odbornosť, sebavedomie

schopnosť učiť sa a vôľa pracovať na sebe, dravosť, nevzdávať

schopnost vedení, flexibilnost, komunikativnost

Schopnost vést lidí, komunikační dovednosti, energičnost

schopnosť viesť kolektív

sociálna zrelosť, osobnostná zrelosť, empatia, schopnosť rýchlo rozhodnúť, schopnosť meniť rozhodnutia flexibilne a efektívne, rozhodnosť, schopnosť delegovať

sohlasnost s vyšším vedením

spravedlnost, tah na branku, kreativita, umění kritiky nejen k ostatním, ale i k sobě

tah na branku

vek, jazyky, vzdelanie, politická orientácia, tolerantnosť, trpezlivosť

vidiet veci globalne, vysledok aky bude mat dopad na vsetky zucastnene strany

všeobecný rozhľad, time managament, sociálne cítenie

Vysoká odolnost vůči stresu Self management Schopnost týmové práce Inovativnost Komunikační a vyjednávací schopnosti Emoční zralost

vytrvalosť, nadhľad, tvrdý na seba aj ostatných, osobný príklad

vytrvalost, odolnost, iniciativa, kreativita

x

x

Záleží na tom, v jaké sféře manažer pracuje - je rozdíl mezi sektorem neziskovým a ziskovým. Základ zůstává stejný - vyrovnanost, konzistentnost, empatie, zdravé sebevědomí, umění kompromisu, znalosti, dovednosti

zásadovosť, vytrvalosť, dôslednosť

zodpovednosť, priebojnosť, flexibilnosť

15. Vlastnosti, ktorými človek disponuje sú do určitej miery vrodené. Ale aj vzdelávanie a výchova hrajú významnú úlohu v rozvoji človeka. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12744,26 %44,26 %  
22439,34 %39,34 %  
3813,11 %13,11 %  
423,28 %3,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.69
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.48
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Aká je najlepšia cesta v rozvoji osobnostných vlastností? Max. 3 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Objasňovanie (pôsobenie poznatkovými argumentmi)4268,85 %68,85 %  
Príkladovanie (pôsobenie vzormi a osobnostnými modelmi)4167,21 %67,21 %  
Výcvik (osvojovanie si zručnostných praktík – schopnosť vystupovať, počúvať, plánovať a využívať čas a pod.)3963,93 %63,93 %  
Cvičenie (riešenie praktických príkladov, praktické cvičenia)3659,02 %59,02 %  
Presvedčovanie (pôsobenie hodnotovými argumentmi)69,84 %9,84 %  
Vsugerovanie – vnucovanie (pôsobenie sugestívnymi formuláciami)11,64 %1,64 %  
obojí výcvik i cvičení - teorie i praktické použití11,64 %1,64 %  

Graf

17. Ktoré z uvedených charakterových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dôveryhodnosť85.754200133.235
úprimnosť87.705199565.815
morálnosť87.148199820.355
čestnosť87.18199815.099
humánnosť90.23199147.128
zdvorilosť88.852199375.273
ľudskosť89.246199311.628
poctivosť87.508199844.873
spolupatričnosť89.361199213.936
veľkorysosť91.574198762.179
vernosť, oddanosť89.689198993.067
obetavosť90.426199366.736

Graf

18. Ktoré z uvedených vôľových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
svedomitosť88.869200859.524
vytrvalosť88.508201163.102
sebadôvera87.41201346.504
iniciatívnosť89.246200708.743
optimizmus90.393200606.73
ctižiadostivosť89.18200974.705
samostatnosť88.803201033.633
zodpovednosť86.852201435.339
dôslednosť88.885200936.856
rozhodnosť88.426201012.048
pohotovosť90.197200802.584
zásadovosť91.574200329.589

Graf

19. Ktoré z uvedených tvorivých (kreatívnych) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
odmietanie rutiny88.967203155.868
neuznávanie formálnej autority92.082202640.075
vynaliezavosť a zvedavosť87.311203681.46
nezávislosť89203565.541
energickosť88.262203354.816
neústupnosť90.754202942.579
impulzívnosť91.459202659.363
rebelanstvo92.656202459.275
sebavedomie87.311203846.018
originálnosť87.803203600.256
pohotovosť87.705203615.421
kritickosť90.607202882.501

Graf

20. Ktoré z uvedených kognitívnych (poznávacích) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
postreh89.279204603.545
sústredenosť89.131204626.147
predstavivosť89.328204510.647
schopnosť vnímať vzťahy89.869204421.852
pozornosť90204562.918
predvídavosť89.066204803.963
intuitívnosť89.705204368.175
poznanie vlastných limitov91.459204324.379
vytrvalosť pri získavaní poznatkov90.41204579.914
dlhodobá pamäť91.803204184.027
komplexnosť pri riešení problémov88.295205019.257
schopnosť úsudku a inšpirácie88.918204830.108

Graf

21. Ktoré z uvedených emočných vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
empatia88.852206093.077
vytváranie osobných vzťahov90.311205681.657
schopnosť dôverovať ľuďom90.377205754.596
citlivosť92.639205125.772
schopnosť ovplyvňovať ostatných89.213206117.119
schopnosť naslúchať89.213206030.463
schopnosť vyjadrovať, ovládať a riadiť svoje emócie88.689206036.772
porozumieť motívom ostatných90.475205985.561
sebauvedomenie89.115205881.446
sociálne uvedomenie90.525205563.659
tolerancia91.115205627.872
vnútorná istota89.803206019.109

Graf

22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
prispôsobivosť89.459207580.117
racionálne založený89.639207465.247
otvorenosť89.279207356.857
prístupnosť90.295207102.503
spoločenskosť89.59207305.16
priateľskosť90.131207049.327
uzavretosť94.754206269.333
impulzívnosť92.967206321.704
spoľahlivosť88.279207862.529
oddanosť91.639206877.214
vyrovnanosť88.672207544.286
pozitívny prístup k životu88.951207584.67

Graf

23. Ako často pociťujete v práci stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekoľkokrát týždenne3557,38 %57,38 %  
výnimočne (min. 1 x mesačne)1321,31 %21,31 %  
každý deň813,11 %13,11 %  
výnimočne (min. x mesačne)23,28 %3,28 %  
nikdy23,28 %3,28 %  
1x týdně11,64 %1,64 %  

Graf

24. Koľko hodín trávite denne v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9-11 hodín3049,18 %49,18 %  
8 hodín2744,26 %44,26 %  
12-14 hodín34,92 %4,92 %  
menej ako hodín11,64 %1,64 %  

Graf

25. Venujete sa vo svojom voľnom čase pracovným záležitostiam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 26, nieotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3150,82 %50,82 %  
nie3049,18 %49,18 %  

Graf

26. Uveďte počet hodín (práca doma):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2620,69 %9,84 %  
1310,34 %4,92 %  
2-326,9 %3,28 %  
1-226,9 %3,28 %  
5 hodín týždenne13,45 %1,64 %  
1 hod./den13,45 %1,64 %  
2-413,45 %1,64 %  
2-3 hod.13,45 %1,64 %  
Pro mě jako podnikatele je všechna práce tak trochu doma :) max. 1 hodinu denně navíc13,45 %1,64 %  
4-6hod/denne13,45 %1,64 %  
ostatní odpovědi 1-2h tydne
3.5 h týdně
max 1 hod.
5 hod/týden
4
2h/den
1 až 2 za týždeň
2 hod denne
1 hod
3
1034,48 %16,39 % 

Graf

27. Pracujete často nadčas (přesčas)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 28, nieotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3253,33 %52,46 %  
nie2846,67 %45,9 %  

Graf

28. Uveďte počet hodín (nadčasov/přesčasu)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2413,79 %6,56 %  
426,9 %3,28 %  
2-326,9 %3,28 %  
2 hod.26,9 %3,28 %  
5 hodín týždenne13,45 %1,64 %  
10/měs13,45 %1,64 %  
40-60 měsíčně13,45 %1,64 %  
5-10 týždenne13,45 %1,64 %  
15-20 hodin mesacne13,45 %1,64 %  
1-2 hod13,45 %1,64 %  
ostatní odpovědi 1-3
3
2-5 denně
5-15 mesačně
3-4 hod týdně
4hod/týden
1-2 denne
2 hod/týdenně
4 hod
1-2
20
cca 10 hod/týždeň
12-15 h mesačne
1344,83 %21,31 % 

Graf

29. Venujete sa vo svojom voľnom čase (viac možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šport4066,67 %65,57 %  
rodina3863,33 %62,3 %  
cestovanie2541,67 %40,98 %  
čítanie kníh2440 %39,34 %  
príroda2338,33 %37,7 %  
umenie (návšteva múzeí, divadlo, kino, koncerty, ...)2033,33 %32,79 %  
štúdium cudzích jazykov1423,33 %22,95 %  
zvyšovanie kvalifikácie1423,33 %22,95 %  
duchovný rozvoj813,33 %13,11 %  
hra na hudobný nástroj711,67 %11,48 %  
umelecká tvorba58,33 %8,2 %  
chovatelství11,67 %1,64 %  

Graf

30. Uveďte meno osobnosti (rodinný príslušník, známa osobnosť, politik), ktorý podľa Vás splňuje predpoklady sociálne zrelého človeka.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dalajláma :)

doc. Jena Śvarcová

Hana Junová

Heidi Klum, Zlatica Puškárová

Ivo Marek

J. Fischer

M. Ftáčnik - primátor BA

mama

Marian

Matka Tereza

Otec

Pär Ahlbom

Robert Redford

rodinný příslušník - František Barták

sestra

T. Baťa

T. Baťa

T. Baťa

T. G. Masaryk

T.G. Masaryk

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa

Václav Havel

Václav Havel

Vladimír Matela

Vladimír Tuka

Winston churhill

31. Doplňte: „Sociálne zrelý manažér je ten, ktorý ...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

, ktorý žije navonok svojím vnútorným životom.

Aktívne využíva nástroje pre riadenie ľudí a nie naháňanie výsledkov

dokáže naplniť svoje poslanie a zároveň pozitívne ovplyvňovať a motivovať ľudí okolo seba

dokáže odhadnout situaci a vzužít všechny své schopnosti k dobře odvedené práci

dokáže přetvořit svůj potenciál ve prospěch nejen svůj, ale i ve prospěch druhých

dokáže řídit sebe, svůj tým, podávat dobré výsledky, s prospěchem pro firmu, tým, okolí i sebe

dokáže skloubit svoji cílevědomost s potřebami ostatních zaměstnanců

dokáže viesť svoju firmu tak, aby bol pocit z jej úspechu pocitom každého z jej zamestnancov

dokáže využiť úspešne svoje schopnosti v prospech veci, a plneniu zadaných úloh spoločnosti

dokáže využít vnitřní integritu svých vlastností k ovlivnění svého okolí.

dokáže zkloubit pracovní a společenské úkoly ke svému prospěchu i těch druhých.

dokaže zvladať stres bez toho aby ho prenášal na členov tímu, používa my namiesto ja, dokáže zorganizovať pracovnú náplň tak aby podriadený nemusel traviť extremne veľa času v práci, udržiavá priateľskú a uvoĺnenú atmosféru na pracovisku

je dobrý člověk.

je sám so sebou spokojný

je schopný niesť za svoje konanie aj zodpovednosť a jeho osobnosť je morálne zrelá

je schopný řídit firmu k ekonomickému rozvoji a současně i pro rozvoj lidí

který má vše pohromadě

má empatii a vůli komunikovat s lidmi

má přirozenou autoritu u spolupracovníků

má schopnost komunikace, vědomosti, nadhled, týmový duch, schopnost řízení, vedení, rozhodnost, cílevědomost

motivuje seba a iných, neustále na sebe pracuje, je dôsledný, kreatívny, vie, čo chce dosiahnuť a s využitím akých prostriedkov.

myslí na potřeby jiných lidí a životní prostředí

myslí na své okolí více, než na vlastní prospech

oplývá především pozitivními lidskými vlastnostmi a při řizení podřízených používá více příklad, než nátlak..

pôsobí na okolie ako vodcovská osobnosť, no zároveň ľudsky a s dostatočnou inteligenčnou vyspelosťou

považuje za prioritu pracovať ľudsky.

pozná aj iné hodnoty ako práca

pracuje ku prospěchu firmy a druhých, nejen pro svůj vlastní

pracuje pro lidi

při vedení svého týmu neprosazuje své ego, ale jedná vždy v souladu s hlavní idei podniku, který zastupuje.

rozumí motivaci lidí a dokáže probudit zájem o spolupráci.

sa vyznačuje vysokou mierou nezávislosti na iných a má vytvorený svoj vlastný hodnotový systém ktorým sa riadi a vlastné cieľa, ktoré napĺňa.

si dokaze udrzat stabilny tim.

si dokáže poradit v jakékoliv situaci

umí zvládat sebe a své výkony (včetně vztahových) v čase k tomu daném a významně napomáhat svým spolupracovníkům k témuž.

vede dobře svůj tým

ví, kde je, proč tam je a co chce dokázat.

vie motivovať, viesť a vychádzať s ľuďmi

vie správne pracovať a narábať s podriadenými, kolegami a zamestnancami

žije v souladu s osobními hodnotami a uznává a respektuje hodnoty organizace pro kterou pracuje, jakož i svých kolegu. Je to človek sebevedomý, který umí naslouchat druhým, otevrene komunikovat své názory a ovlivnit svým chováním a vedením druhé ve prospech celku. Je to osobnost, která si je vedoma svých možností a která soustavne usiluje o zdokonalení sebe i druhých

32. Priestor pre Váš komentár, pripomienky, doporučenia.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

diki prosím o zaslanie výsledkov na pea@skolafantazia.sk

dlouhý dotazník, složitý postup při seřaozování hodnot 1-12.

mnohe z vlastnosti, ktore boli dane na vyber su pre manazera rovnako dolezite a je takmer nemozne presne urcit ktora z danych vlastnosti je prenho dolezitejsia a ktora menej dolezita, zaroven zalezi od odboru v ktorom pracuje, a v akej situacii sa prave nachadza, ci sa posudzuju schopnosti manazera smerom do vnutra firmy alebo na vonok k zakaznikovi

moznosti pri tych povahovych otazkach bolo strasne vela. je velmi narocne zoradit vsetky tie vlastnosti od prvej po dvanastu v presnom poradi- tieto otazky boli dost neprehladne a vdaka tomu budu odpovede mozno skreslene..

pre štátnych zamestnancov, ktorí musia konať na základe zákona a sú viazaní zákonom o štátnej službe sa tento dotazník nedá celkom aplikovať

štátna správa je asi o niečom úplne inom...... :) veľmi ťažko sa tam dá hovoriť o zdravom manažmente

zjednodušiť otázky

Zuzi, je to fakt dlouhé. :)))

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlavie

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obetavosť=12 na otázku 17. Ktoré z uvedených charakterových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

10. Ohodnoťte, aký veľký význam majú pre Vás (1 – veľký význam, 5 – žiadny význam):

 • odpověď Schopnosti tímovej práce a vedenie tímu=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi samostatnosť=7 na otázku 18. Ktoré z uvedených vôľových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)
 • odpověď Somatické vlastnosti (fyzické zdravie manažéra, spirituálne)=3:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Charakterové vlastnosti manažéra=3 na otázku 10. Ohodnoťte, aký veľký význam majú pre Vás (1 – veľký význam, 5 – žiadny význam):

22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

 • odpověď impulzívnosť=12:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uzavretosť=11 na otázku 22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)
 • odpověď uzavretosť=11:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi impulzívnosť=12 na otázku 22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)
 • odpověď uzavretosť=12:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi impulzívnosť=11 na otázku 22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

29. Venujete sa vo svojom voľnom čase (viac možností):

 • odpověď rodina:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vnútorná istota=1 na otázku 21. Ktoré z uvedených emočných vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Koľko Vám je rokov?

3. Typ pracovnej pozície

4. Koľko zamestnancov má firma, v ktorej pracujete?

5. V akom odvetví podniká Vaša firma?

6. Stretli ste sa vo svojej kariére s pojmom sociálna inteligencia – sociálna zrelosť manažérov?

7. Súhlasíte s tvrdením, že kľúčom úspechu manažéra je miera jeho celostnej spôsobilosti, ktorá je tvorená troma základnými piliermi – sociálna zrelosť, odborná zdatnosť a praktická zručnosť. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

9. Myslíte, že „znalosti získané vzdelaním predikujú úspešnosť v pracovnej kariére“. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

10. Ohodnoťte, aký veľký význam majú pre Vás (1 – veľký význam, 5 – žiadny význam):

11. Venuje sa Vaša spoločnosť ohodnocovaniu celostnej kompetentnosti svojich manažérov?

13. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že osobnostné vlastnosti majú výrazný podiel na úspechu človeka? (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

15. Vlastnosti, ktorými človek disponuje sú do určitej miery vrodené. Ale aj vzdelávanie a výchova hrajú významnú úlohu v rozvoji človeka. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

16. Aká je najlepšia cesta v rozvoji osobnostných vlastností? Max. 3 možnosti.

17. Ktoré z uvedených charakterových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

18. Ktoré z uvedených vôľových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

19. Ktoré z uvedených tvorivých (kreatívnych) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

20. Ktoré z uvedených kognitívnych (poznávacích) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

21. Ktoré z uvedených emočných vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

23. Ako často pociťujete v práci stres?

24. Koľko hodín trávite denne v práci?

25. Venujete sa vo svojom voľnom čase pracovným záležitostiam?

27. Pracujete často nadčas (přesčas)?

29. Venujete sa vo svojom voľnom čase (viac možností):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Koľko Vám je rokov?

3. Typ pracovnej pozície

4. Koľko zamestnancov má firma, v ktorej pracujete?

5. V akom odvetví podniká Vaša firma?

6. Stretli ste sa vo svojej kariére s pojmom sociálna inteligencia – sociálna zrelosť manažérov?

7. Súhlasíte s tvrdením, že kľúčom úspechu manažéra je miera jeho celostnej spôsobilosti, ktorá je tvorená troma základnými piliermi – sociálna zrelosť, odborná zdatnosť a praktická zručnosť. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

9. Myslíte, že „znalosti získané vzdelaním predikujú úspešnosť v pracovnej kariére“. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

10. Ohodnoťte, aký veľký význam majú pre Vás (1 – veľký význam, 5 – žiadny význam):

11. Venuje sa Vaša spoločnosť ohodnocovaniu celostnej kompetentnosti svojich manažérov?

13. Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že osobnostné vlastnosti majú výrazný podiel na úspechu človeka? (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

15. Vlastnosti, ktorými človek disponuje sú do určitej miery vrodené. Ale aj vzdelávanie a výchova hrajú významnú úlohu v rozvoji človeka. (1 – jednoznačne súhlasím, 5 – jednoznačne nesúhlasím)

16. Aká je najlepšia cesta v rozvoji osobnostných vlastností? Max. 3 možnosti.

17. Ktoré z uvedených charakterových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

18. Ktoré z uvedených vôľových vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

19. Ktoré z uvedených tvorivých (kreatívnych) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

20. Ktoré z uvedených kognitívnych (poznávacích) vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

21. Ktoré z uvedených emočných vlastností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

22. Ktoré z uvedených vlastností temperamentu podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú úspešnosť manažérov a následne rozvoj a zvyšovanie výkonnosti organizácie? Na základe vlastného poznania a praktických skúseností zoraďte tieto vlastnosti podľa významu, ktorý pre Vás znamenajú. (1 - rozhodujúci význam, 12 - minimálny význam)

23. Ako často pociťujete v práci stres?

24. Koľko hodín trávite denne v práci?

25. Venujete sa vo svojom voľnom čase pracovným záležitostiam?

27. Pracujete často nadčas (přesčas)?

29. Venujete sa vo svojom voľnom čase (viac možností):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bočincová, Z.Sociální inteligence (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://socialni-inteligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.