Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální inženýrství a další metody počítačové kriminality

Sociální inženýrství a další metody počítačové kriminality

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Horníček
Šetření:01. 04. 2009 - 15. 04. 2009
Počet respondentů:254
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je zaměřen na Sociální inženýrství a bezpečnost na internetu. Jedná se o téma mojí bakalářské práce, kde průzkum tvoří její praktickou část. Otázky jsou anonymní a sestaveny pouze za účelem určité klasifikace znalostí z oblasti sociálního inženýrství a bezpečnosti na internetu. Po vyhodnocení provedu analýzu daného průzkumu. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o pojmu sociální inženýrství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ale nevím, co to znamená.otázka č. 2, Neotázka č. 2, Ano, vím, co to znamená.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, co to znamená.11645,67 %45,67 %  
Ano, ale nevím, co to znamená.8232,28 %32,28 %  
Ne5622,05 %22,05 %  

Graf

2. Říká Vám něco jméno Kevin Mitnick?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8259,42 %32,28 %  
Ano, vím kdo to je.2921,01 %11,42 %  
Ano, ale netuším kdo to je.2719,57 %10,63 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s touto metodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5749,14 %22,44 %  
Ano, v zaměstnání.3227,59 %12,6 %  
Ano, ve škole.2723,28 %10,63 %  

Graf

4. Říká Vám něco Phishing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setkal jsem se s ním.8935,04 %35,04 %  
Ne7931,1 %31,1 %  
Někdy jsem to slyšel, ale nevím co to znamená.7529,53 %29,53 %  
Někdy jsem to slyšel, ale nevíc co to znamená.114,33 %4,33 %  

Graf

5. Znáte Vishing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15561,02 %61,02 %  
ano9938,98 %38,98 %  

Graf

6. Používáte antivirový program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20982,28 %82,28 %  
Ne4517,72 %17,72 %  

Graf

7. Jaký antivirový program používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NOD 327435,41 %29,13 %  
AVAST5626,79 %22,05 %  
AVG4019,14 %15,75 %  
Kaspersky antivirus2511,96 %9,84 %  
Jiný typ.146,7 %5,51 %  

Graf

8. Používáte další doplňky pro ochranu PC ze strany internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firewall i Spyware8935,04 %35,04 %  
Spyware6726,38 %26,38 %  
Firewall6023,62 %23,62 %  
Ne3814,96 %14,96 %  

Graf

9. Máte nastavenou automatickou aktualizaci těchto programů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19677,17 %77,17 %  
ne5822,83 %22,83 %  

Graf

10. Používáte některé prvky sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skype14757,87 %57,87 %  
Icq14456,69 %56,69 %  
Facebook11344,49 %44,49 %  
MySpace218,27 %8,27 %  
Ne207,87 %7,87 %  

Graf

11. Používáte internet banking?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16765,75 %65,75 %  
ne8734,25 %34,25 %  

Graf

12. Odpovídáte na neznáme emaily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15962,6 %62,6 %  
Občas6425,2 %25,2 %  
Ano3011,81 %11,81 %  
Vyjímečně10,39 %0,39 %  

Graf

13. Setkali jste se někdy s emailem, který Vás odkazoval na finanční instituci a požadoval Vaše přihlášení v podobě loginu a hesla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14256,13 %55,91 %  
ne11143,87 %43,7 %  

Graf

14. Používáte pro přihlášení na různé stránky stejná hesla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13151,78 %51,57 %  
ne12248,22 %48,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšeli jste někdy o pojmu sociální inženýrství?

  • odpověď Ano, vím, co to znamená.:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, v zaměstnání. na otázku 3. Setkali jste se někdy s touto metodou?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ve škole. na otázku 3. Setkali jste se někdy s touto metodou?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Setkali jste se někdy s touto metodou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu sociální inženýrství?

2. Říká Vám něco jméno Kevin Mitnick?

3. Setkali jste se někdy s touto metodou?

4. Říká Vám něco Phishing?

5. Znáte Vishing?

6. Používáte antivirový program?

7. Jaký antivirový program používáte?

8. Používáte další doplňky pro ochranu PC ze strany internetu?

9. Máte nastavenou automatickou aktualizaci těchto programů?

10. Používáte některé prvky sociálních sítí?

11. Používáte internet banking?

12. Odpovídáte na neznáme emaily?

13. Setkali jste se někdy s emailem, který Vás odkazoval na finanční instituci a požadoval Vaše přihlášení v podobě loginu a hesla?

14. Používáte pro přihlášení na různé stránky stejná hesla?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu sociální inženýrství?

2. Říká Vám něco jméno Kevin Mitnick?

3. Setkali jste se někdy s touto metodou?

4. Říká Vám něco Phishing?

5. Znáte Vishing?

6. Používáte antivirový program?

7. Jaký antivirový program používáte?

8. Používáte další doplňky pro ochranu PC ze strany internetu?

9. Máte nastavenou automatickou aktualizaci těchto programů?

10. Používáte některé prvky sociálních sítí?

11. Používáte internet banking?

12. Odpovídáte na neznáme emaily?

13. Setkali jste se někdy s emailem, který Vás odkazoval na finanční instituci a požadoval Vaše přihlášení v podobě loginu a hesla?

14. Používáte pro přihlášení na různé stránky stejná hesla?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horníček, J.Sociální inženýrství a další metody počítačové kriminality (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://socialni-inzenyrstvi-a-dalsi-metody-pocitacove-kriminality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.