Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální kompetence pedagoga

Sociální kompetence pedagoga

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Bergmannová
Šetření:04. 03. 2020 - 20. 03. 2020
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, zabývám se problematikou sociálních kompetencí pedagogů na základní škole v oblasti prevence rizikového chování. Mapuji současný stav prevence rizikového chování na školách, nejčastější problémy, se kterými se pedagogové setkávají a nové jevy, které se ve školním prostředí u dětí objevují. Tento datazník pomůže analyzovat problematiku sociálních kompetencí a jejích použití v prevenci rizikového chování. Je určen pouze pro učitele základních škol. Děkuji

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2875,68 %75,68 %  
Muž924,32 %24,32 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 55 let1232,43 %32,43 %  
Do 35 let924,32 %24,32 %  
Nad 55 let821,62 %21,62 %  
Do 45 let821,62 %21,62 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete v učitelské profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 20 let1232,43 %32,43 %  
Do 10 let924,32 %24,32 %  
Nad 30 let924,32 %24,32 %  
Nad 10 let718,92 %18,92 %  

Graf

4. Pracujete na svém seberozvoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3491,89 %91,89 %  
Nevím, snažím se38,11 %8,11 %  

Graf

5. Umíte vždy vyřešit případný konflikt s žáky či mezi žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2362,16 %62,16 %  
Nejsem si jistý/á1232,43 %32,43 %  
Ne25,41 %5,41 %  

Graf

6. Chodí za Vámi často žák se svými problémy (osobními, studijními)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2362,16 %62,16 %  
Zřídka1129,73 %29,73 %  
Ne38,11 %8,11 %  

Graf

7. Ohodnoťte se, prosím, dle vlastního uvážení z hlediska sociálních kompetencí škálou 1 až 5:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31232,43 %32,43 %  
21027,03 %27,03 %  
4616,22 %16,22 %  
1410,81 %10,81 %  
538,11 %8,11 %  
3 - není jasná otázka, co se tím přesně myslí12,7 %2,7 %  
nerozumím otázce12,7 %2,7 %  

Graf

8. Jak často se vzděláváte (kurzy, školení apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x do roka1437,84 %37,84 %  
Více než 3x do roka1335,14 %35,14 %  
1x do roka1027,03 %27,03 %  

Graf

9. Osobnost pedagoga má vliv na rizikové chování ve školní třídě a ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1951,35 %51,35 %  
spíše souhlasím1335,14 %35,14 %  
spíše nesouhlasím38,11 %8,11 %  
nesouhlasím25,41 %5,41 %  

Graf

10. V rámci prevence rizikového chování ve škole je důležité, aby šel pedagog příkladem (byl spravedlivý, nikoho nediskriminoval atd.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3389,19 %89,19 %  
spíše souhlasím410,81 %10,81 %  

Graf

11. Pedagog by měl podporovat, aby si žáci osvojili hodnoty, které umožňují předcházet rizikovému chování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3491,89 %91,89 %  
spíše souhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

12. Každý učitel by měl mít základní vědomosti nutné pro prevenci rizikového chování ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3491,89 %91,89 %  
spíše souhlasím38,11 %8,11 %  

Graf

13. Do prevence rizikového chování by měl být zapojen celý školní kolektiv.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3286,49 %86,49 %  
spíše souhlasím513,51 %13,51 %  

Graf

14. Škola by měla mít strategii prevence rizikového chování, se kterou by měli být seznámeni všichni zaměstnanci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2978,38 %78,38 %  
spíše souhlasím718,92 %18,92 %  
nevím12,7 %2,7 %  

Graf

15. Vedení školy by mělo poskytnout pedagogům podporu v oblasti prevence rizikového chování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3389,19 %89,19 %  
spíše souhlasím410,81 %10,81 %  

Graf

16. Sociální kompetence pedagoga hrají v oblasti prevence rizikového chování mládeže značný význam, protože má učitel vliv na proces socializace žáka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2362,16 %62,16 %  
spíše souhlasím1027,03 %27,03 %  
nevím38,11 %8,11 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

17. Pro prevenci rizikového chování je důležité, aby byl učitel schopen jednat s rodiči žáků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3286,49 %86,49 %  
spíše souhlasím410,81 %10,81 %  
spíše nesouhlasím12,7 %2,7 %  

Graf

18. Sociální kompetence pedagoga ovlivňují sociální klima ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2054,05 %54,05 %  
spíše souhlasím1129,73 %29,73 %  
nevím616,22 %16,22 %  

Graf

19. Z níže uvedených sociálních dovedností učitele vyberte 5 z Vašeho pohledu nejdůležitějších a označte je.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovednost naslouchat2567,57 %67,57 %  
Zvládání konfliktních situací2464,86 %64,86 %  
Přijímání osobnosti žáka a rodiče takového, jakým je (akceptace)2259,46 %59,46 %  
Dovednost vcítit se do situace žáka a rodiče (empatie)1848,65 %48,65 %  
Otevřenost a upřímnost v jednání (autenticita)1745,95 %45,95 %  
Umění pochválit1643,24 %43,24 %  
Dovednost náhledu na své jednání (sebereflexe)1335,14 %35,14 %  
Tolerance a úcta (respekt) k projevům druhých1335,14 %35,14 %  
Odpovědnost za sebe a druhé1232,43 %32,43 %  
Vedení ke spolupráci924,32 %24,32 %  
Dovednost být konkrétním (např. uvést důvody hodnocení)821,62 %21,62 %  
Dovednost odlišit prožitky od úsudků (emoce od rozumového pohledu)513,51 %13,51 %  
Porozumění mimoslovním (neverbálním) projevům jedince (řeč těla)38,11 %8,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bergmannová, P.Sociální kompetence pedagoga (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://socialni-kompetence-pedagoga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.