Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální marketing- kampaně proti týrání dětí v ČR

Sociální marketing- kampaně proti týrání dětí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Floriánová
Šetření:24. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Sociální marketing je marketingové odvětví, které se zabývá informováním společnosti o důležitých společenských problémech, snaží se vzbudit zájem veřejnosti a motivovat ji k určité změně chování. Tomuto tématu se věnuji ve své diplomové práci a proto bych Vás ráda požádala o pomoc s její praktickou částí. 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy dříve o sociálním marketingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8073,39 %73,39 %  
ne2926,61 %26,61 %  

Graf

2. Pamatujete si nějakou sociálně marketingovou kampaň, která byla prezentována v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8174,31 %74,31 %  
ne2825,69 %25,69 %  

Graf

3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domácí násilí4944,95 %44,95 %  
děti4743,12 %43,12 %  
zdraví3431,19 %31,19 %  
handicapovaní3330,28 %30,28 %  
doprava2825,69 %25,69 %  
ekologie2623,85 %23,85 %  
závislosti2422,02 %22,02 %  
chudoba1917,43 %17,43 %  
jiné1311,93 %11,93 %  
vzdělání1311,93 %11,93 %  
živelná katastrofa109,17 %9,17 %  
práce76,42 %6,42 %  
finanční gramotnost65,5 %5,5 %  
nevím32,75 %2,75 %  
Nepamatuji! Tahle otazka ma byt volitelna10,92 %0,92 %  
NE10,92 %0,92 %  
prarodiče10,92 %0,92 %  
??10,92 %0,92 %  
neznám10,92 %0,92 %  
nepamatuji10,92 %0,92 %  

Graf

4. Jak často se setkáváte s podobnými kampaněmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka5045,87 %45,87 %  
tak akorát často4743,12 %43,12 %  
Vůbec se s nimi nesetkávám.1110,09 %10,09 %  
příliš často10,92 %0,92 %  

Graf

5. Takovéto kampaně

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutí mě k zamyšlení4238,53 %38,53 %  
Často mě zaujmou.3633,03 %33,03 %  
Se mě nedotýkají.2724,77 %24,77 %  
Někdy ovlivní mé jednání.2018,35 %18,35 %  
Jsou někdy až příliš kontroverzní.43,67 %3,67 %  

Graf

6. V běžném životě.. (doplňte větu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se mi alespoň jednou nějaká kampaň vybavila a já se zamyslel(a) nad tím, co dělám.3935,78 %35,78 %  
nepozoruji žádnou souvislost mezi mým jednáním a jakoukoliv kampaní.3532,11 %32,11 %  
se díky některé kampani zvýšila má citlivost na sledování témat, kterých jsem si dříve nevšímal(a).2623,85 %23,85 %  
ovlivnila alespoň jednou sociálně marketingová kampaň mé chování.1816,51 %16,51 %  

Graf

7. Znáte nějakou kampaň proti týrání dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7972,48 %72,48 %  
ne3027,52 %27,52 %  

Graf

8. Vzpomenete si na jejího organizátora?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1331,71 %11,93 %  
linka bezpečí512,2 %4,59 %  
UNICEF37,32 %2,75 %  
nadace Naše dítě24,88 %1,83 %  
nevím24,88 %1,83 %  
Naše dítě, Linka bezpečí, Fond ohrožených dětí12,44 %0,92 %  
Fond ohrožených dětí12,44 %0,92 %  
Linka bezpečí, respektive Kocábministerstvo. 12,44 %0,92 %  
Pomozte dětem12,44 %0,92 %  
linka bezbeci12,44 %0,92 %  
ostatní odpovědi NE! Vubec nevim co jsou sociální kampaně!
spolužačka ze třídy
Nadace - Naše dítě a Linka bezpečí a pomoci
Nase dite
klokanek
Fond ohrožených dětí / Proximty Prague
Člověk v tísni
bohužel
Linka bezpeci
Maxova?
naše dítě
1126,83 %10,09 % 

Graf

9. Které z následujících pojmů znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Linka bezpečí10596,33 %96,33 %  
Klokánek9788,99 %88,99 %  
Nadace Naše dítě8678,9 %78,9 %  
Fond ohrožených dětí8174,31 %74,31 %  
Dětské krizové centrum5247,71 %47,71 %  
Růžová linka65,5 %5,5 %  
ad11 policie / socialka10,92 %0,92 %  
Slabikář proti týrání dětí10,92 %0,92 %  
Kapka Naděje10,92 %0,92 %  
Kuře10,92 %0,92 %  

Graf

10. Pokud byste věděli o týrání dítěte, oznámili byste to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8376,15 %76,15 %  
spíše ano2522,94 %22,94 %  
spíše ne10,92 %0,92 %  

Graf

11. Komu byste týrání ohlásili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policii1920,21 %17,43 %  
policie1617,02 %14,68 %  
policie ČR77,45 %6,42 %  
Linka bezpečí44,26 %3,67 %  
Sociálka33,19 %2,75 %  
Policie, Linka bezpečí22,13 %1,83 %  
Policii ČR22,13 %1,83 %  
Policii ČR, Lince bezpečí11,06 %0,92 %  
Policii ČR. Pokud bych týrajícího nezastřelil sám11,06 %0,92 %  
policie, učitel11,06 %0,92 %  
ostatní odpovědi Poradila bych se s rodiči, komu to ohlásit.
sociální službě, popřípadě policii
sociálce
Příslušný sociální odbor / Policie ČR
Záleželo by o jako situaci by se jednalo.
záleží na situaci, možná bych řešil sám
správě sociálního zabezpečení, policii
Policie, Sociálka, Nadace naše dítě, Klokánek
Policie?
policii,socialce
úřad
Policii, sociální pracovnici
asi nějaké z výše zmíněných organizací
linka bezpečí, policie
sociální odbor, lékař
policii, sociálce
policie, sociální správa
Policii, sociálnímu úřadu
státnímu zástupci
policie, sociální péče
Police nebo Sociálnímu úřadu
sociálnímu odboru MU
policie a socialni uřad
nejdříve rodičům, pak policii
rodině, dětské zdravotnici
PČR
policii a socialnimu odboru obecniho uradu
sociálce, policii
Sociální pracovníci
ospod,policie
Správa sociálního zabezpečení, Policie
OSPOD, Policie
policie (soc. pracovnice pracují špatně)
socialka nebo policie
policii, případně dětskému krizovému centru
Policie, Sociální pracovník
sociálnímu pracovišti
na sociálce
3840,43 %34,86 % 

Graf

12. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z vašeho okolí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9592,23 %87,16 %  
ano87,77 %7,34 %  

Graf

13. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z českých médií?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9994,29 %90,83 %  
ne65,71 %5,5 %  

Graf

14. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8275,23 %75,23 %  
muž2724,77 %24,77 %  

Graf

15. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-268577,98 %77,98 %  
27-401816,51 %16,51 %  
méně než 1832,75 %2,75 %  
41-5521,83 %1,83 %  
56-7010,92 %0,92 %  

Graf

16. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7570,09 %68,81 %  
2927,1 %26,61 %  
21,87 %1,83 %  
vyučený10,93 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pamatujete si nějakou sociálně marketingovou kampaň, která byla prezentována v České republice?

  • odpověď ne:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec se s nimi nesetkávám. na otázku 4. Jak často se setkáváte s podobnými kampaněmi?

3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

  • odpověď domácí násilí:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi živelná katastrofa na otázku 3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

4. Jak často se setkáváte s podobnými kampaněmi?

  • odpověď tak akorát často:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi živelná katastrofa na otázku 3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy dříve o sociálním marketingu?

2. Pamatujete si nějakou sociálně marketingovou kampaň, která byla prezentována v České republice?

3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

4. Jak často se setkáváte s podobnými kampaněmi?

5. Takovéto kampaně

6. V běžném životě.. (doplňte větu)

7. Znáte nějakou kampaň proti týrání dětí?

8. Vzpomenete si na jejího organizátora?

9. Které z následujících pojmů znáte?

10. Pokud byste věděli o týrání dítěte, oznámili byste to?

11. Komu byste týrání ohlásili?

12. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z vašeho okolí?

13. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z českých médií?

14. Jste

15. Věk

16. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy dříve o sociálním marketingu?

2. Pamatujete si nějakou sociálně marketingovou kampaň, která byla prezentována v České republice?

3. Pokud ano, čeho se kampaň týkala? Pokud si vzpomínáte na více kampaní, zaškrtněte více možností.

4. Jak často se setkáváte s podobnými kampaněmi?

5. Takovéto kampaně

6. V běžném životě.. (doplňte větu)

7. Znáte nějakou kampaň proti týrání dětí?

8. Vzpomenete si na jejího organizátora?

9. Které z následujících pojmů znáte?

10. Pokud byste věděli o týrání dítěte, oznámili byste to?

11. Komu byste týrání ohlásili?

12. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z vašeho okolí?

13. Víte o nějakém případu týrání nebo zanedbávání dítěte z českých médií?

14. Jste

15. Věk

16. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Floriánová, I.Sociální marketing- kampaně proti týrání dětí v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://socialni-marketing-kampane-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.