Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika -

Sociální pedagogika -

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Kabourková
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento didaktický test je úkol z předmětu Sociální pedagogika - metodologie. Děkuji za Vám za jeho vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vždy je pouze jedna správná odpověď

Odpovědi respondentů

1. Sociální pedagog se může uplatnit v rezortu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlnosti583,33 %83,33 %  
dopravy116,67 %16,67 %  

Graf

2. Sociální pedagogika jako věda není ve vztahu s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzikou466,67 %66,67 %  
ekonomikou233,33 %33,33 %  

Graf

3. Počátky sociální pedagogiky jsou spojovány se jménem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Linder6100 %100 %  

Graf

4. Která funkce vzdělávání přispívá k pozitivní připravennosti na změny ve stylu života, zejména v souvislosti s odchodem do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preventivní466,67 %66,67 %  
anticipační233,33 %33,33 %  

Graf

5. Autorem díla Sociální pedagogika s podtitulem Teorie volní výchovy je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Linder466,67 %66,67 %  
P. Natorp116,67 %16,67 %  
R. Wroczyński 116,67 %16,67 %  

Graf

6. Stařecký věk je v letech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
90 a více466,67 %66,67 %  
75 - 89233,33 %33,33 %  

Graf

7. Zkratka CAN znamená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Child Abuse and Neglect6100 %100 %  

Graf

8. Který z typů deviantního chování vychází z předpokladů, že v každé společnosti vznikají situace, kdy část populace na ně reaguje deviantně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teorie strukturálního tlaku350 %50 %  
teorie etikezační233,33 %33,33 %  
teorie kulturního přenosu116,67 %16,67 %  

Graf

9. Negativní sociální deviace se vyskytují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
objektivně v každé společnosti583,33 %83,33 %  
ve společnosti se vůbec nevyskutují116,67 %16,67 %  

Graf

10. Hra dítěte řízená pravidly je od věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 let 466,67 %66,67 %  
2 let233,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kabourková, R.Sociální pedagogika - (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.