Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika -

Sociální pedagogika -

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Kabourková
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento didaktický test je úkol z předmětu Sociální pedagogika - metodologie. Děkuji za Vám za jeho vyplnění.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vždy je pouze jedna správná odpověď

Odpovědi respondentů

1. Sociální pedagog se může uplatnit v rezortu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlnosti583,33 %83,33 %  
dopravy116,67 %16,67 %  

Graf

2. Sociální pedagogika jako věda není ve vztahu s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzikou466,67 %66,67 %  
ekonomikou233,33 %33,33 %  

Graf

3. Počátky sociální pedagogiky jsou spojovány se jménem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Linder6100 %100 %  

Graf

4. Která funkce vzdělávání přispívá k pozitivní připravennosti na změny ve stylu života, zejména v souvislosti s odchodem do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preventivní466,67 %66,67 %  
anticipační233,33 %33,33 %  

Graf

5. Autorem díla Sociální pedagogika s podtitulem Teorie volní výchovy je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Linder466,67 %66,67 %  
P. Natorp116,67 %16,67 %  
R. Wroczyński 116,67 %16,67 %  

Graf

6. Stařecký věk je v letech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
90 a více466,67 %66,67 %  
75 - 89233,33 %33,33 %  

Graf

7. Zkratka CAN znamená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Child Abuse and Neglect6100 %100 %  

Graf

8. Který z typů deviantního chování vychází z předpokladů, že v každé společnosti vznikají situace, kdy část populace na ně reaguje deviantně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teorie strukturálního tlaku350 %50 %  
teorie etikezační233,33 %33,33 %  
teorie kulturního přenosu116,67 %16,67 %  

Graf

9. Negativní sociální deviace se vyskytují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
objektivně v každé společnosti583,33 %83,33 %  
ve společnosti se vůbec nevyskutují116,67 %16,67 %  

Graf

10. Hra dítěte řízená pravidly je od věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 let 466,67 %66,67 %  
2 let233,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kabourková, R.Sociální pedagogika - (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.