Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - Krkošková

Sociální pedagogika - Krkošková

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leona Krkošková
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění didaktického testu z předmětu Metodologie a Sociální pedagogika

Odpovědi respondentů

1. Označ 3 etické principy, které by se v současnosti při provádění výzkumů měly dodržovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autonomie a sebeurčení zkoumaných osob2100 %100 %  
Nezpůsobování újmy2100 %100 %  
Princip kontrolovatelnosti150 %50 %  
Spravedlivá distribuce150 %50 %  

Graf

2. Označte správnou odpověď: označte položky, které neobsahuje kodex „EU RESPECT

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodržování vědeckých zásad.150 %50 %  
Žádná odpověď není správná, kodex EU Respect obsahuje všechny výše uvedené položky150 %50 %  

Graf

3. Který typ nepatří do typů výzkumných problémů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvoustranný2100 %100 %  

Graf

4. Existuje přesná šablona toho, jak by měl vypadat „informovaný souhlas“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, existuje a je zveřejněna v kodexu EU Respect150 %50 %  
Existuje, ale není oficiální150 %50 %  

Graf

5. Výzkumný problém by měl být formulován:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jasně2100 %100 %  
stručně150 %50 %  
v tázací formě150 %50 %  

Graf

6. 8. Dotazník umožňuje získat údaje od velkého množství respondentů :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v poměrně krátkém čase2100 %100 %  

Graf

7. Sociální pedagogika úzce nesouvisí s :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chemií150 %50 %  
Sociologií150 %50 %  

Graf

8. obor Sociální pedagogika, nebo jemu příbůzné, můžeme studovat na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké škole2100 %100 %  
Vyšší odbodné škole2100 %100 %  
Střední škole150 %50 %  

Graf

9. Sociální pedagogika se nezabývá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
financováním2100 %100 %  

Graf

10. Samotné označení "sociální pedagogika" a intenzivnější zájem o tuto disciplínu se u nás začal objevovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 90. letech 20. století 2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krkošková, L.Sociální pedagogika - Krkošková (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-krkoskova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.