Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - Krkošková

Sociální pedagogika - Krkošková

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leona Krkošková
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění didaktického testu z předmětu Metodologie a Sociální pedagogika

Odpovědi respondentů

1. Označ 3 etické principy, které by se v současnosti při provádění výzkumů měly dodržovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autonomie a sebeurčení zkoumaných osob2100 %100 %  
Nezpůsobování újmy2100 %100 %  
Princip kontrolovatelnosti150 %50 %  
Spravedlivá distribuce150 %50 %  

Graf

2. Označte správnou odpověď: označte položky, které neobsahuje kodex „EU RESPECT

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodržování vědeckých zásad.150 %50 %  
Žádná odpověď není správná, kodex EU Respect obsahuje všechny výše uvedené položky150 %50 %  

Graf

3. Který typ nepatří do typů výzkumných problémů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvoustranný2100 %100 %  

Graf

4. Existuje přesná šablona toho, jak by měl vypadat „informovaný souhlas“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, existuje a je zveřejněna v kodexu EU Respect150 %50 %  
Existuje, ale není oficiální150 %50 %  

Graf

5. Výzkumný problém by měl být formulován:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jasně2100 %100 %  
stručně150 %50 %  
v tázací formě150 %50 %  

Graf

6. 8. Dotazník umožňuje získat údaje od velkého množství respondentů :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v poměrně krátkém čase2100 %100 %  

Graf

7. Sociální pedagogika úzce nesouvisí s :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chemií150 %50 %  
Sociologií150 %50 %  

Graf

8. obor Sociální pedagogika, nebo jemu příbůzné, můžeme studovat na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké škole2100 %100 %  
Vyšší odbodné škole2100 %100 %  
Střední škole150 %50 %  

Graf

9. Sociální pedagogika se nezabývá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
financováním2100 %100 %  

Graf

10. Samotné označení "sociální pedagogika" a intenzivnější zájem o tuto disciplínu se u nás začal objevovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 90. letech 20. století 2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krkošková, L.Sociální pedagogika - Krkošková (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-krkoskova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.