Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - metodologie

Sociální pedagogika - metodologie

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Balcarová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test byl vytvořen za účelem naučit se pracovat s tímto programem. Jeho tvorba byla součástí semináře z předmětu sociální pedagogika, a týká se znalostí  z oblasti metodologie.

Odpovědi respondentů

1. Jak se nazývají osoby, které se zúčastňují experimentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
subjekty266,67 %66,67 %  
objekty133,33 %33,33 %  

Graf

2. Jak se nazývá 1. etapa výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení výzkumného problému266,67 %66,67 %  
příprava výzkumných metod133,33 %33,33 %  

Graf

3. Co patří do sekundárních pramenů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovníky266,67 %66,67 %  
encyklopedie266,67 %66,67 %  
odborné časopisy133,33 %33,33 %  
učební texty 133,33 %33,33 %  

Graf

4. Jaký je filozofický základ kvantitativní strategie výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivismus133,33 %33,33 %  
utilitarismus133,33 %33,33 %  
fenomenologie133,33 %33,33 %  

Graf

5. 1) Jaký etický princip v současnosti zahrnuje ochranu osobních dat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
princip autonomie a sebeurčení266,67 %66,67 %  
nezpůsobování újmy133,33 %33,33 %  

Graf

6. 3) U jakého typu výzkumného problému se využívá statistická metoda nazvaná korelační koeficient?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kauzální266,67 %66,67 %  
relační133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaký je filozofický základ kvalitativní strategie výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
existencialismus133,33 %33,33 %  
pozitivismus133,33 %33,33 %  
fenomenologie133,33 %33,33 %  

Graf

8. Kam se datuje vznik sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začátek 20. století266,67 %66,67 %  
začátek 19. století133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jak se nazývá styl rodinné výchovy, kdy rodiče prosazují svou autoritu a neakceptují potřeby dítěte z hlediska jeho samého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní3100 %100 %  

Graf

10. Jaký typ výzkumného problému je popis trestů používaných ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deskriptivní266,67 %66,67 %  
kauzální133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Balcarová, J.Sociální pedagogika - metodologie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-metodologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.