Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - metodologie

Sociální pedagogika - metodologie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Balcarová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test byl vytvořen za účelem naučit se pracovat s tímto programem. Jeho tvorba byla součástí semináře z předmětu sociální pedagogika, a týká se znalostí  z oblasti metodologie.

Odpovědi respondentů

1. Jak se nazývají osoby, které se zúčastňují experimentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
subjekty266,67 %66,67 %  
objekty133,33 %33,33 %  

Graf

2. Jak se nazývá 1. etapa výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení výzkumného problému266,67 %66,67 %  
příprava výzkumných metod133,33 %33,33 %  

Graf

3. Co patří do sekundárních pramenů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovníky266,67 %66,67 %  
encyklopedie266,67 %66,67 %  
odborné časopisy133,33 %33,33 %  
učební texty 133,33 %33,33 %  

Graf

4. Jaký je filozofický základ kvantitativní strategie výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivismus133,33 %33,33 %  
utilitarismus133,33 %33,33 %  
fenomenologie133,33 %33,33 %  

Graf

5. 1) Jaký etický princip v současnosti zahrnuje ochranu osobních dat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
princip autonomie a sebeurčení266,67 %66,67 %  
nezpůsobování újmy133,33 %33,33 %  

Graf

6. 3) U jakého typu výzkumného problému se využívá statistická metoda nazvaná korelační koeficient?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kauzální266,67 %66,67 %  
relační133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaký je filozofický základ kvalitativní strategie výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
existencialismus133,33 %33,33 %  
pozitivismus133,33 %33,33 %  
fenomenologie133,33 %33,33 %  

Graf

8. Kam se datuje vznik sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začátek 20. století266,67 %66,67 %  
začátek 19. století133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jak se nazývá styl rodinné výchovy, kdy rodiče prosazují svou autoritu a neakceptují potřeby dítěte z hlediska jeho samého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní3100 %100 %  

Graf

10. Jaký typ výzkumného problému je popis trestů používaných ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deskriptivní266,67 %66,67 %  
kauzální133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balcarová, J.Sociální pedagogika - metodologie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-metodologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.