Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - Musilová

Sociální pedagogika - Musilová

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Musilová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento test se týká základních znalostí z oboru Sociální pedagogiky.

Odpovědi respondentů

1. Sociální pedagogika vznikla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 2. pol. 19. st480 %80 %  
v 17. st.120 %20 %  

Graf

2. Mezi hlavní představitele sociální pedagogiky patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pestalozzi, Lindner5100 %100 %  

Graf

3. Počátek sociální pedagogiky v ČR je spojován se jménem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lindner480 %80 %  
Natorp120 %20 %  

Graf

4. Sociální pedagogika se zaměřuje na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vztahy ve společnosti5100 %100 %  

Graf

5. Sociální pedagogika se zabývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovou, chováním5100 %100 %  

Graf

6. Soubor pravidel posuzovaných z hlediska dobra a zla, ovlivňujících chování a jednání lidí v dané společnosti se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etika240 %40 %  
morálka240 %40 %  
norma120 %20 %  

Graf

7. Věda zkoumající morálku a mravnost v historickém kontextu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mravní výchova360 %60 %  
etika120 %20 %  
morálka120 %20 %  

Graf

8. Řád, který zabezpečuje existenci jednotlivce i skupin se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mrav240 %40 %  
norma120 %20 %  
morálka120 %20 %  
kázeň120 %20 %  

Graf

9. Proces záměrného působení na osobnost s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mravní výchova360 %60 %  
estetická výchova120 %20 %  
etická výchova120 %20 %  

Graf

10. Výchova, která pomáhá rozvíjet činnost smyslových orgánů – rozvíjí myšlení a řeč – podporuje rozvoj fantazie, se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
estetická480 %80 %  
mravní120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Musilová, P.Sociální pedagogika - Musilová (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-musilova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.