Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - Pavlíková

Sociální pedagogika - Pavlíková

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pavlíková
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplňte prosím tento krátký dotazník - test z metodologie...děkuji:-DDD

Odpovědi respondentů

1. V kterém roce vznikla Společnost sociálních pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1995150 %50 %  
1990150 %50 %  

Graf

2. Sociální práce se dělí na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
primární, sekundární, terciární150 %50 %  
individuální, skupinovou, komunitní150 %50 %  

Graf

3. Jména jako Hollisová, Perlmannová a Krakešová se pojí se sociální prací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální150 %50 %  
pedagogickou150 %50 %  

Graf

4. Termín operativní podmiňování je spojeno se jménem jednoho amerického psychologa, kterého:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adams150 %50 %  
Skinner150 %50 %  

Graf

5. Mezi 4 nejpoužívanější techniky učení nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
operační150 %50 %  
respondentní150 %50 %  

Graf

6. Kognitivně - behaviorální terapie v sociální práci vznikla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30. léta 20. století150 %50 %  
60. - 70. léta 20. století150 %50 %  

Graf

7. nekultivované jednání, časté vulgarismy, hlučnost, nelogický řečový projev, robusní postava, podezíravost. To je charakteristika kterého typu klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkostný150 %50 %  
bezohledně - agresivní150 %50 %  

Graf

8. Mezi role sociální pracovníka patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečovatel, poskytovatel a zprostředkovatel služeb, poradce, terapeut, 2100 %100 %  

Graf

9. Mezi kompetence sociálního pracovníka podle Zastrowa nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost sebereflexe150 %50 %  
znalost historie sociální práce150 %50 %  

Graf

10. Otázky teorie výchovy rozebíráme ze tří hledisek, ze kterých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologické hledisko, přírodovědné hledisko, sociálně - patologické hledisko150 %50 %  
filozoficko - axiologické hledisko, osobnostně - procesuální hledisko, bezprostředně - realizační hledisko150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pavlíková, B.Sociální pedagogika - Pavlíková (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-pavlikova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.