Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - Pavlíková

Sociální pedagogika - Pavlíková

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pavlíková
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplňte prosím tento krátký dotazník - test z metodologie...děkuji:-DDD

Odpovědi respondentů

1. V kterém roce vznikla Společnost sociálních pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1995150 %50 %  
1990150 %50 %  

Graf

2. Sociální práce se dělí na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
primární, sekundární, terciární150 %50 %  
individuální, skupinovou, komunitní150 %50 %  

Graf

3. Jména jako Hollisová, Perlmannová a Krakešová se pojí se sociální prací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální150 %50 %  
pedagogickou150 %50 %  

Graf

4. Termín operativní podmiňování je spojeno se jménem jednoho amerického psychologa, kterého:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adams150 %50 %  
Skinner150 %50 %  

Graf

5. Mezi 4 nejpoužívanější techniky učení nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
operační150 %50 %  
respondentní150 %50 %  

Graf

6. Kognitivně - behaviorální terapie v sociální práci vznikla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30. léta 20. století150 %50 %  
60. - 70. léta 20. století150 %50 %  

Graf

7. nekultivované jednání, časté vulgarismy, hlučnost, nelogický řečový projev, robusní postava, podezíravost. To je charakteristika kterého typu klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkostný150 %50 %  
bezohledně - agresivní150 %50 %  

Graf

8. Mezi role sociální pracovníka patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečovatel, poskytovatel a zprostředkovatel služeb, poradce, terapeut, 2100 %100 %  

Graf

9. Mezi kompetence sociálního pracovníka podle Zastrowa nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost sebereflexe150 %50 %  
znalost historie sociální práce150 %50 %  

Graf

10. Otázky teorie výchovy rozebíráme ze tří hledisek, ze kterých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologické hledisko, přírodovědné hledisko, sociálně - patologické hledisko150 %50 %  
filozoficko - axiologické hledisko, osobnostně - procesuální hledisko, bezprostředně - realizační hledisko150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (67,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíková, B.Sociální pedagogika - Pavlíková (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-pavlikova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.