Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sociální pedagogika-petra.matyas

sociální pedagogika-petra.matyas

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Matyášová
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o test ze sociální pedagogiky pro studenty 2. ročníku prezenčního studia.

Odpovědi respondentů

1. Vyber správné typy rozhovoru :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terapeutický5100 %100 %  
diagnostický480 %80 %  
rodinný 120 %20 %  

Graf

2. Zakroužkuj správné tvrzení : dotazník by měl mít tyto parametry

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otázky musí být jasné a stručné480 %80 %  
být časově úměrný360 %60 %  
otázky by měly obsahovat neznámé pojmy 240 %40 %  

Graf

3. Zakroužkujte správnou odpověď : Paradigma je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je souhrn vědeckých postupů k získávání poznatků 240 %40 %  
je teorie o vědě samotné 240 %40 %  
je nový úhel pohledu na určitý problém120 %20 %  
je souhrn vědeckých postupů k získávání poznatků 120 %20 %  

Graf

4. Zakroužkujte správnou odpověď : Pozorování volné nebo-li orientační je charakterizováno jako :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhodné pozorování ,které probíhá na základě upoutání pozornosti pozorovatele a nepodléhá žádným pravidlům480 %80 %  
volně pozoruje a orientujeme se na věci, které máme předem stanovené, pozorování je volné ale cílené 120 %20 %  

Graf

5. Vyber správné možnosti: sociální pedagogika čerpá z :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filosofie5100 %100 %  
psychologie480 %80 %  
sociologoie 480 %80 %  

Graf

6. vyber správnou možnost: Sociální pedagogika vznikla :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na konci 19. století 360 %60 %  
na počátku 20. století 240 %40 %  
v druhé polovině 19. století 120 %20 %  

Graf

7. Vyber správné typy stylů rodinné výchovy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní 5100 %100 %  
demokratický 480 %80 %  
liberální 480 %80 %  
benevolentní 120 %20 %  

Graf

8. Mezi autory píšící k tématu sociální pedagogiky nepatří :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klementa360 %60 %  
Klapilová 240 %40 %  
Kraus120 %20 %  
Pelikán 120 %20 %  

Graf

9. Sociální pedagogika se nezabývá :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sekundárním sektorem 480 %80 %  
etnologií 240 %40 %  

Graf

10. Vyber osobnosti, které významně zasáhli do oboru sociální pedagogika

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Blahoslav Kraus 5100 %100 %  
Paul Nathorp 360 %60 %  
Emil Durkheim 360 %60 %  
Pavel Pelikán120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (87,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matyášová, P.sociální pedagogika-petra.matyas (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-petra-matyas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.