Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sociální pedagogika-petra.matyas

sociální pedagogika-petra.matyas

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Matyášová
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o test ze sociální pedagogiky pro studenty 2. ročníku prezenčního studia.

Odpovědi respondentů

1. Vyber správné typy rozhovoru :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terapeutický5100 %100 %  
diagnostický480 %80 %  
rodinný 120 %20 %  

Graf

2. Zakroužkuj správné tvrzení : dotazník by měl mít tyto parametry

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otázky musí být jasné a stručné480 %80 %  
být časově úměrný360 %60 %  
otázky by měly obsahovat neznámé pojmy 240 %40 %  

Graf

3. Zakroužkujte správnou odpověď : Paradigma je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je souhrn vědeckých postupů k získávání poznatků 240 %40 %  
je teorie o vědě samotné 240 %40 %  
je nový úhel pohledu na určitý problém120 %20 %  
je souhrn vědeckých postupů k získávání poznatků 120 %20 %  

Graf

4. Zakroužkujte správnou odpověď : Pozorování volné nebo-li orientační je charakterizováno jako :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhodné pozorování ,které probíhá na základě upoutání pozornosti pozorovatele a nepodléhá žádným pravidlům480 %80 %  
volně pozoruje a orientujeme se na věci, které máme předem stanovené, pozorování je volné ale cílené 120 %20 %  

Graf

5. Vyber správné možnosti: sociální pedagogika čerpá z :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filosofie5100 %100 %  
psychologie480 %80 %  
sociologoie 480 %80 %  

Graf

6. vyber správnou možnost: Sociální pedagogika vznikla :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na konci 19. století 360 %60 %  
na počátku 20. století 240 %40 %  
v druhé polovině 19. století 120 %20 %  

Graf

7. Vyber správné typy stylů rodinné výchovy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní 5100 %100 %  
demokratický 480 %80 %  
liberální 480 %80 %  
benevolentní 120 %20 %  

Graf

8. Mezi autory píšící k tématu sociální pedagogiky nepatří :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klementa360 %60 %  
Klapilová 240 %40 %  
Kraus120 %20 %  
Pelikán 120 %20 %  

Graf

9. Sociální pedagogika se nezabývá :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sekundárním sektorem 480 %80 %  
etnologií 240 %40 %  

Graf

10. Vyber osobnosti, které významně zasáhli do oboru sociální pedagogika

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Blahoslav Kraus 5100 %100 %  
Paul Nathorp 360 %60 %  
Emil Durkheim 360 %60 %  
Pavel Pelikán120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Matyášová, P.sociální pedagogika-petra.matyas (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-petra-matyas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.