Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika- Sládková

Sociální pedagogika- Sládková

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Sládková
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím vás o vyplnění následujícího nenáročného dotazníku, jehož cílem bude zjistit vše, co víte o sociální pedagogice.

Děkuji, Sládková

Odpovědi respondentů

1. Charakteristika socialni pedagogiky jako pedagogické discipliny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je pedagogickou disciplínou, která ve své tematické struktuře sleduje vztah výchovy a prostředí, výchovu a vzdělávání (edukaci) chápe antropologicky jako právní nárok člověka i jako pomoc všem věkovým kategoriím.1100 %100 %  

Graf

2. Rozlišujeme dvě dimenze sociální pedagogiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální, pedagogické1100 %100 %  

Graf

3. 3 modely vzájemného vztahu sociální pedagogiky a sociální práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
identifikační, diferencovaný, konvergentní1100 %100 %  

Graf

4. Kdo je zakladatelem pedagogiky jako vědy o výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jan Ámos Komenský1100 %100 %  

Graf

5. Kdy vznikla sociální pedagogika jako teoretická disciplína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhá pol. 19. stol.1100 %100 %  

Graf

6. Významní představitelé sociální pedagogiky v historii jsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Linder, P. Natorp , R. Wroczyński 1100 %100 %  

Graf

7. Čtyři pilíře procesu výchovy a vzdělávání podle Delorse:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, Učit se být1100 %100 %  

Graf

8. Jak byste definovaly pojem socializace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Socializací rozumíme zapojení jednotlivce do společnosti po stránce společenské, pracovní i subjektivní.1100 %100 %  

Graf

9. V sociální pedagogice se rozlišují 4 negativní typy sociálního pracovníka, uveď které:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi přísný pracovník, typ shovívavý, typ lhostejný, typ pedant1100 %100 %  

Graf

10. Prostředí rozdělujeme podle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle prostoru, povahy, charakteru, působících podnětů1100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sládková, K.Sociální pedagogika- Sládková (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-sladkova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.