Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - studijní materiály

Sociální pedagogika - studijní materiály

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Taťána Milošová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento test se týká ověření znalostí z předmětu Sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Který z představitelů sociální pedagogiky je pokládán za nejvýznamnějšího autora polské sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
R. Wroczyński583,33 %83,33 %  
G. A. Linder116,67 %16,67 %  

Graf

2. Zakladatelem Milíčova domu v Praze na Žižkově byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemysl Pitter583,33 %83,33 %  
Janusz Korczak116,67 %16,67 %  

Graf

3. Azylový dům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zařízení, které slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a lidem v nouzi a nabízí jim potřebnou pomoc6100 %100 %  

Graf

4. Za významné vnější znaky šikany považujeme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakování583,33 %83,33 %  
oběť prožívá tzv. "legraci" nepříjemně466,67 %66,67 %  
samoúčelnost agrese233,33 %33,33 %  

Graf

5. "Zanedbáváním dítěte rozumíme nedostatek péče o dítě, díky němuž dochází k vážné újmě na vývoji dítěte po stránce duševní i tělesné." Zanedbávání rozlišujeme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citové6100 %100 %  
tělesné350 %50 %  
bezpečí233,33 %33,33 %  
seberealizace233,33 %33,33 %  
sexuální116,67 %16,67 %  
ekonomické116,67 %16,67 %  

Graf

6. Vývoj sociální práce lze ve světě poprvé sledovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 19. století466,67 %66,67 %  
v 17. století116,67 %16,67 %  
v 18. století116,67 %16,67 %  

Graf

7. Který z těchto sociálních pracovníků do praxe vkládá své osobní hodnoty (ale nedělá to pro poskytnutí maximální péče) a je odměřený vůči klientovi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angažovaný sociální pracovník466,67 %66,67 %  
Radikální sociální pracovník116,67 %16,67 %  
Byrokratický sociální pracovník116,67 %16,67 %  

Graf

8. Kdo napsal knihu: Základy sociální pedagogiky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bohuslav Kraus6100 %100 %  

Graf

9. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. zabezpečuje předměty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální práce a multikulturní výchova6100 %100 %  

Graf

10. Andragogika je věda zabývající se výchovou a vzděláváním...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dospělých583,33 %83,33 %  
seniorů116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Milošová, T.Sociální pedagogika - studijní materiály (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-studijni-materialy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.