Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - studijní materiály

Sociální pedagogika - studijní materiály

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Taťána Milošová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento test se týká ověření znalostí z předmětu Sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Který z představitelů sociální pedagogiky je pokládán za nejvýznamnějšího autora polské sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
R. Wroczyński583,33 %83,33 %  
G. A. Linder116,67 %16,67 %  

Graf

2. Zakladatelem Milíčova domu v Praze na Žižkově byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemysl Pitter583,33 %83,33 %  
Janusz Korczak116,67 %16,67 %  

Graf

3. Azylový dům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zařízení, které slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a lidem v nouzi a nabízí jim potřebnou pomoc6100 %100 %  

Graf

4. Za významné vnější znaky šikany považujeme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakování583,33 %83,33 %  
oběť prožívá tzv. "legraci" nepříjemně466,67 %66,67 %  
samoúčelnost agrese233,33 %33,33 %  

Graf

5. "Zanedbáváním dítěte rozumíme nedostatek péče o dítě, díky němuž dochází k vážné újmě na vývoji dítěte po stránce duševní i tělesné." Zanedbávání rozlišujeme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citové6100 %100 %  
tělesné350 %50 %  
bezpečí233,33 %33,33 %  
seberealizace233,33 %33,33 %  
sexuální116,67 %16,67 %  
ekonomické116,67 %16,67 %  

Graf

6. Vývoj sociální práce lze ve světě poprvé sledovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 19. století466,67 %66,67 %  
v 17. století116,67 %16,67 %  
v 18. století116,67 %16,67 %  

Graf

7. Který z těchto sociálních pracovníků do praxe vkládá své osobní hodnoty (ale nedělá to pro poskytnutí maximální péče) a je odměřený vůči klientovi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angažovaný sociální pracovník466,67 %66,67 %  
Radikální sociální pracovník116,67 %16,67 %  
Byrokratický sociální pracovník116,67 %16,67 %  

Graf

8. Kdo napsal knihu: Základy sociální pedagogiky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bohuslav Kraus6100 %100 %  

Graf

9. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. zabezpečuje předměty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální práce a multikulturní výchova6100 %100 %  

Graf

10. Andragogika je věda zabývající se výchovou a vzděláváním...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dospělých583,33 %83,33 %  
seniorů116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (64,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Milošová, T.Sociální pedagogika - studijní materiály (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-studijni-materialy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.