Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Zezulová
Šetření:19. 04. 2010 - 26. 04. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá základními otázkami z oboru Sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Se kterým z následujících oborů je nejvíce spjata Sociální pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie2392 %92 %  
ekonomie14 %4 %  
ekologie14 %4 %  

Graf

2. S jakými lidmi/ skupinami se Sociální pedagogika nejvíce zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociálně znevýhodněnými skupinami2392 %92 %  
bezproblémovými rodinami14 %4 %  
dětmi v mateřských školách14 %4 %  

Graf

3. Ve které době se obor Sociální pedagogiky nejvíce rozvinul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počátek 20. století1560 %60 %  
2. polovina 60. let 19. století936 %36 %  
na konci 17. století 14 %4 %  

Graf

4. Se kterým jménem je spojován vývoj Sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gustav Adolf Lindner2184 %84 %  
Carl Gustav Jung312 %12 %  
Gustav Mahler14 %4 %  

Graf

5. Co znamená, že je Sociální pedagogika "transdisciplinární" obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojí se s více jednotlivými obory.2392 %92 %  
Nevyvinula se z jednotlivých oborů.14 %4 %  
Funguje jako samostatný obor.14 %4 %  

Graf

6. Co je podstatou procesu socializace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní adaptace společenskému životu a normám2288 %88 %  
krátkodobý proces začlenění se do společnosti312 %12 %  

Graf

7. Jak dlouho proces socializace trvá dle J. Bláhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to dlouhodobý proces2392 %92 %  
záleží hlavně na ostatních lidech14 %4 %  
poměrně rychlý proces14 %4 %  

Graf

8. Který autor napsal monografii "Úvod do speciální pedagogiky" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
R. Wroczynsky1248 %48 %  
J. Korczak832 %32 %  
A. S. Makarenko520 %20 %  

Graf

9. Který druh výzkumu je propojen s hermeneutickou pedagogikou založenou na porozumění a odkrývání smyslu věci ve spolupráci s druhými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitativní.1872 %72 %  
Nedá se určit, souvisí s oběma.624 %24 %  
Kvantitativní.14 %4 %  

Graf

10. Vyberte alespoň 3 kritéria, která by měla splňovat kvalitativní výzkum.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt s osobami, situacemi, jevy2184 %84 %  
menší počet respondentů1872 %72 %  
terénní výzkum 1352 %52 %  
kazuistika1144 %44 %  
explorativní metody416 %16 %  
faktrografický přístup416 %16 %  
správně formulované otázky14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zezulová, A.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-zakladni-otazky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.