Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Zezulová
Šetření:19. 04. 2010 - 26. 04. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá základními otázkami z oboru Sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Se kterým z následujících oborů je nejvíce spjata Sociální pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie2392 %92 %  
ekonomie14 %4 %  
ekologie14 %4 %  

Graf

2. S jakými lidmi/ skupinami se Sociální pedagogika nejvíce zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociálně znevýhodněnými skupinami2392 %92 %  
bezproblémovými rodinami14 %4 %  
dětmi v mateřských školách14 %4 %  

Graf

3. Ve které době se obor Sociální pedagogiky nejvíce rozvinul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počátek 20. století1560 %60 %  
2. polovina 60. let 19. století936 %36 %  
na konci 17. století 14 %4 %  

Graf

4. Se kterým jménem je spojován vývoj Sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gustav Adolf Lindner2184 %84 %  
Carl Gustav Jung312 %12 %  
Gustav Mahler14 %4 %  

Graf

5. Co znamená, že je Sociální pedagogika "transdisciplinární" obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojí se s více jednotlivými obory.2392 %92 %  
Nevyvinula se z jednotlivých oborů.14 %4 %  
Funguje jako samostatný obor.14 %4 %  

Graf

6. Co je podstatou procesu socializace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní adaptace společenskému životu a normám2288 %88 %  
krátkodobý proces začlenění se do společnosti312 %12 %  

Graf

7. Jak dlouho proces socializace trvá dle J. Bláhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to dlouhodobý proces2392 %92 %  
záleží hlavně na ostatních lidech14 %4 %  
poměrně rychlý proces14 %4 %  

Graf

8. Který autor napsal monografii "Úvod do speciální pedagogiky" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
R. Wroczynsky1248 %48 %  
J. Korczak832 %32 %  
A. S. Makarenko520 %20 %  

Graf

9. Který druh výzkumu je propojen s hermeneutickou pedagogikou založenou na porozumění a odkrývání smyslu věci ve spolupráci s druhými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitativní.1872 %72 %  
Nedá se určit, souvisí s oběma.624 %24 %  
Kvantitativní.14 %4 %  

Graf

10. Vyberte alespoň 3 kritéria, která by měla splňovat kvalitativní výzkum.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt s osobami, situacemi, jevy2184 %84 %  
menší počet respondentů1872 %72 %  
terénní výzkum 1352 %52 %  
kazuistika1144 %44 %  
explorativní metody416 %16 %  
faktrografický přístup416 %16 %  
správně formulované otázky14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zezulová, A.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-zakladni-otazky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.