Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - znalosti

Sociální pedagogika - znalosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Krejčová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

tento dotazník se týká ověření znalostí z oblasti sociální pedagogiky.

Odpovědi respondentů

1. Kdy vznikla sociální pedagika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na počátku 18. století233,33 %33,33 %  
na počátku 20. století233,33 %33,33 %  
na počátku 19. století233,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké jsou hlavní faktory vývoje člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostředí a výchova466,67 %66,67 %  
prostředí a sociální status116,67 %16,67 %  
dědičnost a výchova116,67 %16,67 %  

Graf

3. Kdo je považován za základního činitele ve výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel6100 %100 %  

Graf

4. Doplň větu: "Morálka je soubor pravidel posuzovaných z hlediska dobra a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zla466,67 %66,67 %  
výchovy233,33 %33,33 %  

Graf

5. Z jakého směru vychází kvantitativní výzkum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fenomenologie350 %50 %  
pozitivismus233,33 %33,33 %  
filozofie116,67 %16,67 %  

Graf

6. Co pomáhá rozvíjet estetická výchova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký cit583,33 %83,33 %  
sociální návyky116,67 %16,67 %  

Graf

7. Jak se charakterizuje autoritativní výchovný styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče neakceptují potřeby dítěte583,33 %83,33 %  
porozumění a respektování práv a potřeb dítěte116,67 %16,67 %  

Graf

8. Pro koho je určené podporované bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro zdravotně postižené 466,67 %66,67 %  
pro matky s dětmi233,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké je číslo zákona o sociálních službách z roku 2006?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
108583,33 %83,33 %  
112116,67 %16,67 %  

Graf

10. Kdo je ministrem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ing. Zdeněk Škromach350 %50 %  
PhDr. Stanislav Volák233,33 %33,33 %  
JUDr. Jaroslav Šimerka116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (72,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčová, R.Sociální pedagogika - znalosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-znalosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.