Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika - znalosti

Sociální pedagogika - znalosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Krejčová
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

tento dotazník se týká ověření znalostí z oblasti sociální pedagogiky.

Odpovědi respondentů

1. Kdy vznikla sociální pedagika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na počátku 18. století233,33 %33,33 %  
na počátku 20. století233,33 %33,33 %  
na počátku 19. století233,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké jsou hlavní faktory vývoje člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostředí a výchova466,67 %66,67 %  
prostředí a sociální status116,67 %16,67 %  
dědičnost a výchova116,67 %16,67 %  

Graf

3. Kdo je považován za základního činitele ve výchově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel6100 %100 %  

Graf

4. Doplň větu: "Morálka je soubor pravidel posuzovaných z hlediska dobra a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zla466,67 %66,67 %  
výchovy233,33 %33,33 %  

Graf

5. Z jakého směru vychází kvantitativní výzkum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fenomenologie350 %50 %  
pozitivismus233,33 %33,33 %  
filozofie116,67 %16,67 %  

Graf

6. Co pomáhá rozvíjet estetická výchova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký cit583,33 %83,33 %  
sociální návyky116,67 %16,67 %  

Graf

7. Jak se charakterizuje autoritativní výchovný styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče neakceptují potřeby dítěte583,33 %83,33 %  
porozumění a respektování práv a potřeb dítěte116,67 %16,67 %  

Graf

8. Pro koho je určené podporované bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro zdravotně postižené 466,67 %66,67 %  
pro matky s dětmi233,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké je číslo zákona o sociálních službách z roku 2006?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
108583,33 %83,33 %  
112116,67 %16,67 %  

Graf

10. Kdo je ministrem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ing. Zdeněk Škromach350 %50 %  
PhDr. Stanislav Volák233,33 %33,33 %  
JUDr. Jaroslav Šimerka116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krejčová, R.Sociální pedagogika - znalosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika-znalosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.