Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vaculíková
Šetření:09. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test by měl u studentů sociální pedagogiky prověřit namátkou znalosti ze všech probíraných předmětů na fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Test by měl potvrdit můj předpoklad, že jsou studenti sociální pedagogiky ve Zlíně těmi nejchtřejšími.

Odpovědi respondentů

1. Vznik sociální pedagogiky se datuje k?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2.pol. 19.století342,86 %42,86 %  
1.pol. 19.století342,86 %42,86 %  
2.pol. 18.století114,29 %14,29 %  

Graf

2. Do speciální pedagogiky nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedopedie457,14 %57,14 %  
psychopedie114,29 %14,29 %  
etopedie114,29 %14,29 %  
logopedie114,29 %14,29 %  

Graf

3. Funkce rodiny jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovná571,43 %71,43 %  
biologicko- erotická342,86 %42,86 %  
ekonomicko- zabezpečovací342,86 %42,86 %  
ovlivňovací342,86 %42,86 %  
emocionální114,29 %14,29 %  

Graf

4. Jak se říká patologickému strachu z homosexuálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
homofobie685,71 %85,71 %  
homofonie114,29 %14,29 %  

Graf

5. Mezi typy výchovy patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autoritativní výchova571,43 %71,43 %  
Demokratická výchova571,43 %71,43 %  
Liberální výchova457,14 %57,14 %  
Permisivní výchova342,86 %42,86 %  

Graf

6. O socializaci platí že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to proces probíhající celý685,71 %85,71 %  
je to začleńování do společnosti457,14 %57,14 %  
je podmínkou zlidštění342,86 %42,86 %  
je to proces probíhající do 18. roku života114,29 %14,29 %  
je to vyčleňování ze společnosti114,29 %14,29 %  

Graf

7. Mediace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
způsob řešení konfliktu685,71 %85,71 %  
aktivní odpočinek114,29 %14,29 %  

Graf

8. Afekt je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reakce s rychlým vznikem a krátkým trváním7100 %100 %  
reakce s bouřlivým průběhem457,14 %57,14 %  
reakce s rychlým vznikem a dlouhým trváním114,29 %14,29 %  
reakce s klidným průběhem114,29 %14,29 %  

Graf

9. Mezi druhy experimentů NEpatří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ověřovací342,86 %42,86 %  
tvořivý228,57 %28,57 %  
účelový114,29 %14,29 %  
laboratorní114,29 %14,29 %  

Graf

10. Je nějaký rozdíl mezi sociální a speciální pedagogikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdíl mezi nimi je- vím co studuju571,43 %71,43 %  
rozdíl mezi nimi není žadný - nevím co studuju228,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vaculíková, J.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-pedagogika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.