Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální podnikání obcí v České republice

Sociální podnikání obcí v České republice

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Šugárová
Šetření:29. 03. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

dostává se Vám do rukou dotazníkové šetření, které bude podkladem pro zpracování výstupů v rámci diplomové práce, kterou v současné době píši na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci pod názvem "Možnosti sociálního podnikání obcí v České republice".

 

Záměrem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, zda Vaše obec je informována o problematice sociálního podnikání a možnostech zapojení Vaší obce do projektu "Sociální družstva a podniky" jejichž zřizovateli jsou obce. 

 

Vámi sdělené údaje budou použity jako podklady pro zpracování diplomové práce.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

Kateřina Šugárová, studentka Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Sociální družstvo je podnikatelský subjekt, převážně malý podnik, který provozováním své podnikatelské činnosti na volném trhu získává prostředky pro svou další činnost. Odlišnost od klasického družstva spočívá v zaměření se na plnění sociální funkce, čímž se rozumí vytváření dlouhodobých a konkurenceschopných pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

 

Sociální družstvo obcí je možné v počáteční fázi využívat na uspokojování základních potřeb obcí, jako je úklid a péče o veřejnou zeleň. Postupně může vznikat řada dalších potřeb a tedy i služeb, vše na tržní bázi.

 


Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o pojmu "sociální podnikání"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím, co to znamená.otázka č. 2, Ano, ale nevím, co to znamená.otázka č. 2, Ne.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, co to znamená.2135 %36,21 %  
Ne.2033,33 %34,48 %  
Ano, ale nevím, co to znamená.1931,67 %32,76 %  

Graf

2. Při jaké příležitosti jste se s pojmem "sociální podnikání" setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky1742,5 %29,31 %  
činnost neziskové organizace717,5 %12,07 %  
nic717,5 %12,07 %  
škola512,5 %8,62 %  
odborné publikace410 %6,9 %  
výstavy a konference37,5 %5,17 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s projektem řešícím tuto problematiku? Pokud ano, napište o jaký projekt se jednalo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano, ale přesně nevím

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne, obce nejsou podnikatelské subjekty a na veřejně prospěšné práce zaměstnávají průběžně určitý počet nezaměstnaných ze své obce

Ne.

nesetkal

Nesetkal jsem se s tím.

Nesetkali

S problematikou jsem se setkala při studiu na VŠ, v praxi nikoli.

Spokojený domov

4. Máte zájem se o "sociálním podnikání" dozvědět více prostřednictvím workshopu nebo vzdělávacího kurzu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3558,33 %60,34 %  
ano2541,67 %43,1 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o projektu "Sociální družstva a podniky", který je zaměřen na podporu vzniku nových družstev, s důrazem na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, lidé předdůchodového věku, lidé s nedostatečným vzděláním, ženy s malými dětmi atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3660 %62,07 %  
ano2440 %41,38 %  

Graf

6. Měli byste zájem dozvědět se více o tomto projektu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3355 %56,9 %  
ne2745 %46,55 %  

Graf

7. Myslíte si, že sociální podnikání prostřednictvím obecních sociálních družstev je využitelné při řešení sociální inkluze a zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3456,67 %58,62 %  
ano2033,33 %34,48 %  
ne610 %10,34 %  

Graf

8. Jaké služby by mohlo zajišťovat obecní sociální družstvo ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úklid a údržba obce3355 %56,9 %  
nic1321,67 %22,41 %  
organizace kulturních a společenských akcí813,33 %13,79 %  
práce v lese711,67 %12,07 %  
údržba cyklostezek, služby pro turisty58,33 %8,62 %  
jiné46,67 %6,9 %  
sběrný dvůr35 %5,17 %  
technické služby23,33 %3,45 %  

Graf

9. Kdo u Vás v obci zabezpečuje služby pro obec (např. údržba veřejného prostranství, údržba zeleně, čištění příkopů atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací, které do obce pošle úřad práce2846,67 %48,28 %  
nic2541,67 %43,1 %  
lidé při obecně prospěšných prací (vykonávají lidé odsouzení k alternativním trestům)610 %10,34 %  
nezaměstnaní viz.první b. a zaměstnanci tech.služe11,67 %1,72 %  

Graf

10. Realizuje Vaše obec projekty, které jsou zaměřeny na poskytování pracovních příležitostí lidem znevýhodněným na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5490 %93,1 %  
ano610 %10,34 %  

Graf

11. O jaké projekty na podporu zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob na trhu práce se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dotace na plat pracovníka pro údržbu zleně

osoby ned 50 let osoby částečně invalidní

PROJEKT „AKTIVIZACE A MOTIVACE KLIENTŮ DOMU HUMANITY A DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH V ČESKÉ LÍPĚ"

sociálně znevýhodněné osoby zaměstnává o.p.s.Komunitní práce, která je přímo podporována městem

Veřejně prospěšné práce

VPP, Veřejná služba

12. Velikost obce podle počtu obyvatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 100 obyvatelotázka č. 13, 101 až 500 obyvatelotázka č. 13, 501 až 1000 obyvatelotázka č. 13, 1001 až 3000 obyvatelotázka č. 13, 3001 až 5000 obyvatelotázka č. 13, více než 5001 obyvatelotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 až 1000 obyvatel1931,67 %32,76 %  
101 až 500 obyvatel1626,67 %27,59 %  
více než 5001 obyvatel813,33 %13,79 %  
1001 až 3000 obyvatel610 %10,34 %  
3001 až 5000 obyvatel610 %10,34 %  
méně než 100 obyvatel58,33 %8,62 %  

Graf

13. Okres

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Liberec → konec dotazníku, Jablonec nad Nisou → konec dotazníku, Semily → konec dotazníku, Česká Lípa → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberec2541,67 %43,1 %  
Semily1728,33 %29,31 %  
Česká Lípa1016,67 %17,24 %  
Jablonec nad Nisou813,33 %13,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte zájem se o "sociálním podnikání" dozvědět více prostřednictvím workshopu nebo vzdělávacího kurzu?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Měli byste zájem dozvědět se více o tomto projektu?

6. Měli byste zájem dozvědět se více o tomto projektu?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Máte zájem se o "sociálním podnikání" dozvědět více prostřednictvím workshopu nebo vzdělávacího kurzu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu "sociální podnikání"?

2. Při jaké příležitosti jste se s pojmem "sociální podnikání" setkali?

3. Setkali jste se někdy s projektem řešícím tuto problematiku? Pokud ano, napište o jaký projekt se jednalo.

4. Máte zájem se o "sociálním podnikání" dozvědět více prostřednictvím workshopu nebo vzdělávacího kurzu?

5. Slyšeli jste někdy o projektu "Sociální družstva a podniky", který je zaměřen na podporu vzniku nových družstev, s důrazem na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, lidé předdůchodového věku, lidé s nedostatečným vzděláním, ženy s malými dětmi atd.)?

6. Měli byste zájem dozvědět se více o tomto projektu?

7. Myslíte si, že sociální podnikání prostřednictvím obecních sociálních družstev je využitelné při řešení sociální inkluze a zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva?

8. Jaké služby by mohlo zajišťovat obecní sociální družstvo ve Vaší obci?

9. Kdo u Vás v obci zabezpečuje služby pro obec (např. údržba veřejného prostranství, údržba zeleně, čištění příkopů atd.)?

10. Realizuje Vaše obec projekty, které jsou zaměřeny na poskytování pracovních příležitostí lidem znevýhodněným na trhu práce?

12. Velikost obce podle počtu obyvatel

13. Okres

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o pojmu "sociální podnikání"?

2. Při jaké příležitosti jste se s pojmem "sociální podnikání" setkali?

3. Setkali jste se někdy s projektem řešícím tuto problematiku? Pokud ano, napište o jaký projekt se jednalo.

4. Máte zájem se o "sociálním podnikání" dozvědět více prostřednictvím workshopu nebo vzdělávacího kurzu?

5. Slyšeli jste někdy o projektu "Sociální družstva a podniky", který je zaměřen na podporu vzniku nových družstev, s důrazem na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, lidé předdůchodového věku, lidé s nedostatečným vzděláním, ženy s malými dětmi atd.)?

6. Měli byste zájem dozvědět se více o tomto projektu?

7. Myslíte si, že sociální podnikání prostřednictvím obecních sociálních družstev je využitelné při řešení sociální inkluze a zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva?

8. Jaké služby by mohlo zajišťovat obecní sociální družstvo ve Vaší obci?

9. Kdo u Vás v obci zabezpečuje služby pro obec (např. údržba veřejného prostranství, údržba zeleně, čištění příkopů atd.)?

10. Realizuje Vaše obec projekty, které jsou zaměřeny na poskytování pracovních příležitostí lidem znevýhodněným na trhu práce?

12. Velikost obce podle počtu obyvatel

13. Okres

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šugárová, K.Sociální podnikání obcí v České republice (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialni-podnikani-obci-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.