Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pomoc obětem povodní 2009

Sociální pomoc obětem povodní 2009

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiri Vesely
Šetření:18. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem Slezské univerzity v Opavě a momentálně pracuji na bakalářské práci s názvem "Sociální pomoc obětem povodní 2009 na území Moravskoslezského kraje. Rád bych Vás tímto požádal o laskavou pomoc při sběru dat prostřednictvím následujícího dotazníku. Mnohokrát děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Dotkly se Vás osobně nějak povodně v roce 2009?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7878 %78 %  
ne2222 %22 %  

Graf

2. Jaké škody Vám povodně způsobily?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Materiální5876,32 %58 %  
Psychickou újmu4761,84 %47 %  
Finanční3748,68 %37 %  
Jiné, dopište jaké...22,63 %2 %  

Graf

3. Kdo Vám nabídl pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složky IZS (hasiči, policie, záchranná služba)5673,68 %56 %  
Příbuzní5167,11 %51 %  
Místní samospráva (obecní/městský úřad)3140,79 %31 %  
Sousedé3039,47 %30 %  
Humanitární organizace 2127,63 %21 %  
Státní správa1519,74 %15 %  
Jiné osoby, organizace. Vypište jaké.. 22,63 %2 %  
psycholog11,32 %1 %  
nikdo11,32 %1 %  
dobrovolní hasiči11,32 %1 %  

Graf

4. Kdo Vám pomohl jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složky IZS (hasiči, policie, záchranná služba)4458,67 %44 %  
Příbuzní3546,67 %35 %  
Sousedé1722,67 %17 %  
Místní samospráva (obecní/městský úřad)56,67 %5 %  
Humanitární organizace56,67 %5 %  
Státní správa22,67 %2 %  
psycholog11,33 %1 %  
nikdo11,33 %1 %  

Graf

5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odklízení následků povodně6078,95 %60 %  
Záchrana majetku3951,32 %39 %  
Materiální pomoc3748,68 %37 %  
Finanční pomoc3039,47 %30 %  
Psychická/Morální opora1925 %19 %  
Záchrana života1925 %19 %  

Graf

6. Pokud jste využil pomoc příbuzných, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14580,36 %45 %  
2610,71 %6 %  
535,36 %3 %  
411,79 %1 %  
311,79 %1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11645,71 %16 %  
21337,14 %13 %  
3411,43 %4 %  
412,86 %1 %  
512,86 %1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.73
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:2
Modus:1

Graf

8. Pokud jste využil pomoc složek IZS (hasiči, záchranáři, policie), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14472,13 %44 %  
2813,11 %8 %  
546,56 %4 %  
334,92 %3 %  
423,28 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.44
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:1
Modus:1

Graf

9. Pokud jste využil pomoc místní samosprávy (obecní, městský úřad), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21025,64 %10 %  
4923,08 %9 %  
1820,51 %8 %  
3615,38 %6 %  
5615,38 %6 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.86
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.84
Směrodatná odchylka:1.36
Medián:3
Modus:2

Graf

10. Pokud jste využil pomoc státní správy, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3627,27 %6 %  
2627,27 %6 %  
4522,73 %5 %  
1313,64 %3 %  
529,09 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Pokud jste využil pomoc humanitárních, nezsikových organizací, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11659,26 %16 %  
5414,81 %4 %  
4311,11 %3 %  
327,41 %2 %  
227,41 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Jak dlouho jste se s následky povodní vypořádával/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do několika měsíců2027,03 %20 %  
Do několika týdnů 1925,68 %19 %  
Do několika dnů 1621,62 %16 %  
Více než rok1317,57 %13 %  
Dosud jsem se nevypořádal/a68,11 %6 %  

Graf

13. Vyjádřete Vaše škody způsobené povodní částkou v korunách (Kč):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 – 99 tisíc2228,21 %22 %  
méně než 50 tisíc1924,36 %19 %  
100 – 249 tisíc1417,95 %14 %  
250 – 499 tisíc1114,1 %11 %  
500 tisíc – milion Kč67,69 %6 %  
žádná škoda45,13 %4 %  
více než milion Kč22,56 %2 %  

Graf

14. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4051,95 %40 %  
Žena3748,05 %37 %  

Graf

15. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 39 let 2532,47 %25 %  
40 – 49 let 1924,68 %19 %  
50 – 59 let 1620,78 %16 %  
60 – 75 let 1012,99 %10 %  
75 let a více 79,09 %7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké škody Vám povodně způsobily?

 • odpověď Materiální:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záchrana života na otázku 5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitární organizace na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 250 – 499 tisíc na otázku 13. Vyjádřete Vaše škody způsobené povodní částkou v korunách (Kč):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sousedé na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?

3. Kdo Vám nabídl pomoc?

 • odpověď Příbuzní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příbuzní na otázku 4. Kdo Vám pomohl jako první?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.
 • odpověď Složky IZS (hasiči, policie, záchranná služba):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitární organizace na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 9. Pokud jste využil pomoc místní samosprávy (obecní, městský úřad), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místní samospráva (obecní/městský úřad) na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státní správa na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Složky IZS (hasiči, policie, záchranná služba) na otázku 4. Kdo Vám pomohl jako první?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 8. Pokud jste využil pomoc složek IZS (hasiči, záchranáři, policie), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.
 • odpověď Sousedé:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?

 • odpověď Odklízení následků povodně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 250 – 499 tisíc na otázku 13. Vyjádřete Vaše škody způsobené povodní částkou v korunách (Kč):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Místní samospráva (obecní/městský úřad) na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Materiální pomoc na otázku 5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finanční pomoc na otázku 5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do několika měsíců na otázku 12. Jak dlouho jste se s následky povodní vypořádával/a?
 • odpověď Záchrana majetku:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Státní správa na otázku 3. Kdo Vám nabídl pomoc?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dotkly se Vás osobně nějak povodně v roce 2009?

2. Jaké škody Vám povodně způsobily?

3. Kdo Vám nabídl pomoc?

4. Kdo Vám pomohl jako první?

5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?

6. Pokud jste využil pomoc příbuzných, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

8. Pokud jste využil pomoc složek IZS (hasiči, záchranáři, policie), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

9. Pokud jste využil pomoc místní samosprávy (obecní, městský úřad), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

11. Pokud jste využil pomoc humanitárních, nezsikových organizací, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

12. Jak dlouho jste se s následky povodní vypořádával/a?

13. Vyjádřete Vaše škody způsobené povodní částkou v korunách (Kč):

14. Jste:

15. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dotkly se Vás osobně nějak povodně v roce 2009?

2. Jaké škody Vám povodně způsobily?

3. Kdo Vám nabídl pomoc?

4. Kdo Vám pomohl jako první?

5. Jakou pomoc jste konkrétně čerpal/a?

6. Pokud jste využil pomoc příbuzných, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

7. Pokud jste využil pomoc sousedů, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

8. Pokud jste využil pomoc složek IZS (hasiči, záchranáři, policie), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

9. Pokud jste využil pomoc místní samosprávy (obecní, městský úřad), ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

11. Pokud jste využil pomoc humanitárních, nezsikových organizací, ohodnoťte ji jako ve škole 1-5.

12. Jak dlouho jste se s následky povodní vypořádával/a?

13. Vyjádřete Vaše škody způsobené povodní částkou v korunách (Kč):

14. Jste:

15. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vesely, J.Sociální pomoc obětem povodní 2009 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://socialni-pomoc-obetem-povodn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.