Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální práce a vězeňství

Sociální práce a vězeňství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Květa Chramostová
Šetření:28. 05. 2014 - 01. 06. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Vyšší odborné školy se zaměřením na sociální práci. Tématem mé ročníkové práce je Sociílní práce s odsouzenými. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní.

Za vyplnění Vám moc děkuji.

Květa Chramostová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5471,05 %71,05 %  
muž2228,95 %28,95 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let4052,63 %52,63 %  
25 - 34 let1823,68 %23,68 %  
35 - 44 let1013,16 %13,16 %  
45 - 54 let56,58 %6,58 %  
55 let a více33,95 %3,95 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3748,68 %48,68 %  
Vysokoškolské2431,58 %31,58 %  
Základní79,21 %9,21 %  
Střední s výučním listem67,89 %7,89 %  
Střední bez maturity22,63 %2,63 %  

Graf

4. Jaký je podle Vás důvod, že lidé páchají trestné činy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné sociální prostředí2330,26 %30,26 %  
Špatná výchova v dětství a dospívání1519,74 %19,74 %  
Nedostatek financí1418,42 %18,42 %  
Narušená osobnost911,84 %11,84 %  
kombinace všech odpovědí11,32 %1,32 %  
Řekla bych, že důvodem je kombinace všech výše uvedených možností.11,32 %1,32 %  
finance, špatné sicoální prostředí i špatná výchova v rodině, nelze jednoznačně určit11,32 %1,32 %  
Proč je nutné vybrat jen jeden důvod?11,32 %1,32 %  
Částečně narušená osobnost spolu s celkovou životní situací ať už je to chudoba, či neuspokojené touhy nebo rozpad vztahů v rodině11,32 %1,32 %  
kombinace různých, i výše zmněných, faktorů11,32 %1,32 %  
vše výše uvedené..11,32 %1,32 %  
Chuť mít to co jiní bez vlastního přičinění. 11,32 %1,32 %  
Od každého trochu :)11,32 %1,32 %  
všechno11,32 %1,32 %  
Špatné sociální prostředí je úzce spjato s nedostatkem financí. Jedinec, který nemá peníze, to tak vnímá. Obecně chtějí mít kriminálníci to samé, co mají druzí. A chtějí kriminálním jednáním dohnat ztracený času, který měli věnovat poctivé práci...11,32 %1,32 %  
všechno výše uvedené11,32 %1,32 %  
všechno uvedené11,32 %1,32 %  
příležitost11,32 %1,32 %  
morálka11,32 %1,32 %  

Graf

5. Byl někdo z Vaší rodiny, přátel nebo Vy sám ve vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6078,95 %78,95 %  
Ano1621,05 %21,05 %  

Graf

6. Na jak dlouho jste se Vy nebo Váš blízký či kamarád ve vězení ocitl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik měsíců637,5 %7,89 %  
několik hodin212,5 %2,63 %  
několik týdnů16,25 %1,32 %  
jeden známý byl myslím přes rok16,25 %1,32 %  
5 let16,25 %1,32 %  
Několik let16,25 %1,32 %  
nevím přesně16,25 %1,32 %  
myslím že rok, už si to přesně nepamatuji16,25 %1,32 %  
kamarád byl na 7 let, po 4 byl propuštěn.16,25 %1,32 %  
rok16,25 %1,32 %  

Graf

1= hrozně, 10=nemůžu si stěžovat

7. Jak s Vámi, popř. s blízkými či přáteli ve vězení jednali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5637,5 %7,89 %  
1212,5 %2,63 %  
4212,5 %2,63 %  
10212,5 %2,63 %  
316,25 %1,32 %  
716,25 %1,32 %  
216,25 %1,32 %  
816,25 %1,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.93
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.3
Směrodatná odchylka:2.3
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Jaký byl po odpykání si trestu Váš (Vašich blízkých, přátel) návrat do normálního života?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

netuším, jaký by byl život dotyčného bez této zkušenosti; před trestem byl vrcholovým sportovcem, po něm už dále nesportoval, pracoval spíše v dělnických a pomocných profesích - ale nejsem si jistá, jaké má vzdělání a nakolik by se uplatnil bez pobytu ve vězení - odehrálo se to dávno, v nějakých 80. letech

bez problému

Chvíli to vypadalo, že z něho bude slušný člověk, a snad to tak i chtěl, ale nenašel práci a brzy se ocitl opět mezi "svými" a začal krást...

Kriminál kamaráda totálně změnil. Je velice pokorný, dal se na víru, a svým nynějším chováním se vcelku snadno začlenil zpět do společnosti. Tedy má práci, novou přítelkyni, domácnost avšak necítí se svobodně.

Muj přítel začal normálně pracovat a daří se mu dobře.

Na návratu do normálního života se stále pracuje.

Návrat ke stejnému stereotypu jako po odsouzení, parazitování na rodině

Nevím

nevím, již se nevídáme

Normalni

Nový začátek byl těžký … začlenit se do kolektivu, najít novou praci

právě probíhá

Těžký, plně odůvodňuje vysoké procento recidivy trestných činů.

Úplně normální. jednalo se jen o přestupek.

v pohodě

Vzhledem ke krátkému pobytu ve vězení byl návrat vcelku normální.

9. Které typy zločinu jsou podle Vás ve vězení nejvíce odsuzovány ostatními vězni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedofilní zločiny (zneužívání, znásilnění, vražda)7092,11 %92,11 %  
Týrání dětí5268,42 %68,42 %  
Znásilnění2634,21 %34,21 %  
Vražda1013,16 %13,16 %  
Týrání zvířat79,21 %9,21 %  
Loupežné přepadení33,95 %3,95 %  
Krádež22,63 %2,63 %  
Přepadení11,32 %1,32 %  

Graf

10. Souhlasíte s tím, že odsouzení za jakýkoli zločin by se po propuštění měli po dobu několika let pravidelně hlásit u sociální pracovnice/kurátorky?

Například v Americe se musí každý propuštěný hlásit i 2x týdně u kurátorky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4457,89 %57,89 %  
spíše souhlasím1722,37 %22,37 %  
spíše nesouhlasím67,89 %7,89 %  
nesouhlasím56,58 %6,58 %  
nevím45,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je podle Vás důvod, že lidé páchají trestné činy?

5. Byl někdo z Vaší rodiny, přátel nebo Vy sám ve vězení?

9. Které typy zločinu jsou podle Vás ve vězení nejvíce odsuzovány ostatními vězni?

10. Souhlasíte s tím, že odsouzení za jakýkoli zločin by se po propuštění měli po dobu několika let pravidelně hlásit u sociální pracovnice/kurátorky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je podle Vás důvod, že lidé páchají trestné činy?

5. Byl někdo z Vaší rodiny, přátel nebo Vy sám ve vězení?

9. Které typy zločinu jsou podle Vás ve vězení nejvíce odsuzovány ostatními vězni?

10. Souhlasíte s tím, že odsouzení za jakýkoli zločin by se po propuštění měli po dobu několika let pravidelně hlásit u sociální pracovnice/kurátorky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chramostová, K.Sociální práce a vězeňství (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://socialni-prace-a-vezenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.