Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální reformy 2011

Sociální reformy 2011

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Vosyková
Šetření:08. 02. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za vyplnění mého dotazníku :)

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4162,12 %62,12 %  
muž2537,88 %37,88 %  

Graf

2. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3654,55 %54,55 %  
2639,39 %39,39 %  
vyučení23,03 %3,03 %  
základní23,03 %3,03 %  

Graf

3. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252842,42 %42,42 %  
26-402537,88 %37,88 %  
41-551218,18 %18,18 %  
56 a více11,52 %1,52 %  

Graf

4. V jaké oblasti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor2436,36 %36,36 %  
student2334,85 %34,85 %  
státní správa1319,7 %19,7 %  
mateřská a rodičovská dovolená46,06 %6,06 %  
nezaměstnaný23,03 %3,03 %  

Graf

5. Jaká ze sociálních reforem z roku 2011 se Vás nejzásadněji dotkla?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"chtělo to napsat možnosti"

1-zásahy do stavebního spoření (do té doby jediný slušný produkt pro obyč,občana k uložení peněz) 2-zyvšování daní a tím i cen 3-zrušení společného zdanění manželů (ale to bylo už dříve - součástí reformy "deformy")

daňová

důchodové pojištění

důchodové zabezpečení

Hrozba sKaret, veřejně prospěšných prací a docházení na CzechPoint v případě ztráty zaměstnání.

Jsem student, nijak zvlášť to nevnímám

Mateřská a porodné

mateřská a rodičovská

mě osobně žádná

mě osobně žádná, ale v okolí znám více případů

n

Nedokážu posoudit

nepozoruji, že by se mě některá reforma nějak výrazně dotkla

neumím jmenovat jednu konkrétní

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím, asi žádná

penzijní

Po pravdě asi žádná, ale některé části reformy mi příjdou jako lehce nedomyšlené. Například projekt Skaret, či veřejně prospěšné práce.

Poplatky u lékaře

povinne sKarty

Pracovní neschopnost

Převod agendy hmotné nouze pod úřad práce - z profesního hlediska. Jsem sociální pracovnice v neziskovce a dotklo se to řady mých klientů.

Reformy? Jaké reformy? Posledních patnáct let soudruzi jenom zvyšují daně a zadlužení.

rodinná politika a péče o děti + snížení mzdy

sKarta rodičovský příspěvek

skarty

snížení podpor v nezaměstnanosti a zavedení S_karet

zadna

zadna

Zavedení dalšího pilíře důchodového pojištění. Ale tento krok schvaluji, pro stát není momentální způsob financování udržitelný.

zavedení sociálních karet

zdravotnická reforma

změna v systému vyplácení rodičáku, omezení vycházek v těhotenství, když je žena na nemocenské

ZMĚNY V ZAMĚSTNANOSTI

ztráta porodného, Skarta

Zvednutí daní

zvýšení daní

zvýšení DPH

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

6. Jste plně srozuměn/a s obsahem sociálních reforem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen málo2943,94 %43,94 %  
ano1624,24 %24,24 %  
ne1522,73 %22,73 %  
nerozumím jim69,09 %9,09 %  

Graf

7. Jaký máte názor na Skarty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záporný4263,64 %63,64 %  
nezajímají mne1624,24 %24,24 %  
kladný812,12 %12,12 %  

Graf

8. Byl/a jste někdy uchazečem/kou na Úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4669,7 %69,7 %  
ano - méně než 1 rok1725,76 %25,76 %  
ano - více než 1 rok34,55 %4,55 %  

Graf

9. V případě onemocnění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
onemocnění přecházíte2740,91 %40,91 %  
využíváte tzv. volný den1624,24 %24,24 %  
čerpáte pracovní dovolenou1218,18 %18,18 %  
čerpáte pracovní neschopnost1116,67 %16,67 %  

Graf

10. Jakou změnu v oblasti zákonu o zaměstnanosti nejvíce oceňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rovné zacházení a zákaz diskriminace2943,94 %43,94 %  
příspěvek Úřadu práce na chráněná pracovní místa2334,85 %34,85 %  
přenesení pravomoci v oblasti kontrolní činnosti na Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, celní úřady a krajské pobočky úřadu práce1421,21 %21,21 %  

Graf

11. Myslíte si, že v je správné v současné hospodářské situaci otevřít trh práce osobám z EU a 3. zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3654,55 %54,55 %  
nevím1827,27 %27,27 %  
ano1218,18 %18,18 %  

Graf

12. Jste přesvědčen/a, že jsou sociální reformy přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4872,73 %72,73 %  
ano1827,27 %27,27 %  

Graf

13. Kde jste získal/a informace o sociálních reformách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3756,06 %56,06 %  
televize1725,76 %25,76 %  
jiné812,12 %12,12 %  
zákony23,03 %3,03 %  
úřad státní správy23,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Do jaké věkové skupiny patříte?

  • odpověď 18-25:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. V jaké oblasti pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaké máte vzdělání?

3. Do jaké věkové skupiny patříte?

4. V jaké oblasti pracujete?

5. Jaká ze sociálních reforem z roku 2011 se Vás nejzásadněji dotkla?

6. Jste plně srozuměn/a s obsahem sociálních reforem?

7. Jaký máte názor na Skarty?

8. Byl/a jste někdy uchazečem/kou na Úřadu práce?

9. V případě onemocnění:

10. Jakou změnu v oblasti zákonu o zaměstnanosti nejvíce oceňujete?

11. Myslíte si, že v je správné v současné hospodářské situaci otevřít trh práce osobám z EU a 3. zemí?

12. Jste přesvědčen/a, že jsou sociální reformy přínosné?

13. Kde jste získal/a informace o sociálních reformách?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaké máte vzdělání?

3. Do jaké věkové skupiny patříte?

4. V jaké oblasti pracujete?

5. Jaká ze sociálních reforem z roku 2011 se Vás nejzásadněji dotkla?

6. Jste plně srozuměn/a s obsahem sociálních reforem?

7. Jaký máte názor na Skarty?

8. Byl/a jste někdy uchazečem/kou na Úřadu práce?

9. V případě onemocnění:

10. Jakou změnu v oblasti zákonu o zaměstnanosti nejvíce oceňujete?

11. Myslíte si, že v je správné v současné hospodářské situaci otevřít trh práce osobám z EU a 3. zemí?

12. Jste přesvědčen/a, že jsou sociální reformy přínosné?

13. Kde jste získal/a informace o sociálních reformách?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vosyková, P.Sociální reformy 2011 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://socialni-reformy-2011.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.