Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální reklama a Vaš postoj k ní

Sociální reklama a Vaš postoj k ní

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dasha Gaivanovitch
Šetření:03. 02. 2011 - 10. 02. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazniku je zjistit, jestli je Vam znam pojem sociální reklamy a některé z jejích typů. Pak bych chtěla zjistit, jestli myslite, že sociální reklama muže být učinná a dosahovat jednoho ze svých základních cílů, a to - změnit chování jednotlivců. 

Odpovědi respondentů

1. Víte co to sociální reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel jsem o tom1535,71 %35,71 %  
Ne1433,33 %33,33 %  
Ano, jsem se setkával s ní1330,95 %30,95 %  

Graf

2. Kde se nejčastějí setkávate se sociální reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV1535,71 %35,71 %  
Internet921,43 %21,43 %  
Bigbordy, billbordy511,9 %11,9 %  
Časopisy511,9 %11,9 %  
nevim37,14 %7,14 %  
kdyz nevim co to je...12,38 %2,38 %  
neslyšel jsem o tom..12,38 %2,38 %  
nevím, když nevím, co to je12,38 %2,38 %  
nic12,38 %2,38 %  
nevím co to sociální reklama je12,38 %2,38 %  

Graf

3. Může sociální reklama ovlivnit, podle Vašeho názoru, chování lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1535,71 %35,71 %  
nevím1330,95 %30,95 %  
souhlasím716,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím614,29 %14,29 %  
nesouhlasím12,38 %2,38 %  

Graf

4. Ovlivňuje sociální reklama Váše chování (pokud ano, tak jak?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2559,52 %59,52 %  
ano819,05 %19,05 %  
nevím49,52 %9,52 %  
nevim co to je12,38 %2,38 %  
většinou nemusí12,38 %2,38 %  
chovani moc ne, ale hodne o tom premyslim12,38 %2,38 %  
nevím, když nevím, co to je12,38 %2,38 %  
Chování neznatelně, spíše vnímání problému.12,38 %2,38 %  
nákupní horečka12,38 %2,38 %  
většinou mám předem jasný názor12,38 %2,38 %  
negativně12,38 %2,38 %  

Graf

5. Znáte pojem šoková reklama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2866,67 %66,67 %  
ne1433,33 %33,33 %  

Graf

6. Jaký je vaš postoj k šokové reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, že existuje, a setkával jsem s ní1228,57 %28,57 %  
Vím, že existuje, ale nikdy se na ní nedívám. Vyvolává negativní emoce716,67 %16,67 %  
Nedávám pozor na šokovou reklamu. Stejně jak i na jakoukoliv jinou reklamu614,29 %14,29 %  
Nikdy jsem neviděl šokovou reklamu614,29 %14,29 %  
Vím, že existuje511,9 %11,9 %  
nevim24,76 %4,76 %  
neznám šokovou reklamu12,38 %2,38 %  
nevím, co je to šoková reklama12,38 %2,38 %  
vím,že existuje, hodnotím ji pozitivně12,38 %2,38 %  
mám tendenci vyhýbat se jí, je neetická a uráží12,38 %2,38 %  

Graf

7. Myslíte, že šoková reklama může být učinná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1638,1 %38,1 %  
nevím1433,33 %33,33 %  
souhlasím614,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím49,52 %9,52 %  
nesouhlasím24,76 %4,76 %  

Graf

8. Myslíte, žě šoková reklama může být učinnější, než ostátní typy sociální reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šoková reklama je více učinná, než ostátní typy sociální reklamy1740,48 %40,48 %  
nevim716,67 %16,67 %  
Šoková reklama je stejně NEučinná, jako i ostátní typy sociální reklamy716,67 %16,67 %  
Šoková reklama je stejně učinná, jako i ostátní typy sociální reklamy614,29 %14,29 %  
jak pro koho, celkove je mene ucinna12,38 %2,38 %  
Šoková reklama je méně učinná, než ostátní typy sociální reklamy12,38 %2,38 %  
nevím, když nevím, co to je12,38 %2,38 %  
nemůžu reagovat, neznám pojem12,38 %2,38 %  
výhoda ŠR je jen v rychlém nárůst znalosti reklamy12,38 %2,38 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2866,67 %66,67 %  
Muž1433,33 %33,33 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-253071,43 %71,43 %  
26-401228,57 %28,57 %  

Graf

11. Státní příslušnost

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR1638,1 %38,1 %  
česká1330,95 %30,95 %  
CR24,76 %4,76 %  
česká Republika24,76 %4,76 %  
CZ12,38 %2,38 %  
Ceska12,38 %2,38 %  
česká rep.12,38 %2,38 %  
BLR12,38 %2,38 %  
RUS12,38 %2,38 %  
rusko12,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi Gruzie
Česká zatím
MDA
37,14 %7,14 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gaivanovitch, D.Sociální reklama a Vaš postoj k ní (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://socialni-reklama-a-vas-posto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.