Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální role na pracovišti

Sociální role na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Řáha
Šetření:02. 04. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):14 / 14.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k bakalářské práci na téma "Sociální role na pracovišti".

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3181,58 %83,78 %  
muž718,42 %18,92 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-401539,47 %40,54 %  
18-261334,21 %35,14 %  
41-59923,68 %24,32 %  
60+12,63 %2,7 %  

Graf

3. Počet obyvatel ve Vašem bydlišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 +2873,68 %75,68 %  
5 001-20 000410,53 %10,81 %  
1 501-5 000410,53 %10,81 %  
501-1 50012,63 %2,7 %  
méně než 50012,63 %2,7 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2463,16 %64,86 %  
střední odborné zakončené maturitou718,42 %18,92 %  
vyšší odborné37,89 %8,11 %  
gymnázium25,26 %5,41 %  
střední odborné25,26 %5,41 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete v současném podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více1231,58 %32,43 %  
1-2 roky1128,95 %29,73 %  
méně než rok923,68 %24,32 %  
3-5615,79 %16,22 %  

Graf

6. Jak dlouho zastáváte současnou pozici v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než rok1231,58 %32,43 %  
5 a více1128,95 %29,73 %  
1-2 roky923,68 %24,32 %  
3-5615,79 %16,22 %  

Graf

7. Kolikrát jste byl(a) povýšen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02463,16 %64,86 %  
1821,05 %21,62 %  
237,89 %8,11 %  
425,26 %5,41 %  
312,63 %2,7 %  

Graf

8. Zastáváte vedoucí pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3284,21 %86,49 %  
ano615,79 %16,22 %  

Graf

9. Jak hodnotíte možnost růstu ve Vašem podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný1334,21 %35,14 %  
dobrý923,68 %24,32 %  
dostatečný821,05 %21,62 %  
chvalitebný615,79 %16,22 %  
výborný25,26 %5,41 %  

Graf

10. Je pro Vás důležitá možnost dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2873,68 %75,68 %  
nevím615,79 %16,22 %  
ne410,53 %10,81 %  

Graf

11. Jak hodnotíte vztahy se spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1642,11 %43,24 %  
výborný1026,32 %27,03 %  
dobrý821,05 %21,62 %  
dostatečný37,89 %8,11 %  
nedostatečný12,63 %2,7 %  

Graf

12. Jak byste hodnotil(a) stav bezpečnosti na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1744,74 %45,95 %  
chvalitebný1128,95 %29,73 %  
dobrý615,79 %16,22 %  
dostatečný37,89 %8,11 %  
nedostatečný12,63 %2,7 %  

Graf

13. Je pro Vás důležité veřejné uznání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1539,47 %40,54 %  
ne1231,58 %32,43 %  
nevím1128,95 %29,73 %  

Graf

14. Co Vás v práci nejvíce motivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzdové ohodnocení1334,21 %35,14 %  
pracovní kolektiv718,42 %18,92 %  
obsah práce615,79 %16,22 %  
osobní rozvoj513,16 %13,51 %  
jistota práce410,53 %10,81 %  
smysl práce12,63 %2,7 %  
Nic.12,63 %2,7 %  
obsah práce i osobní rozvoj12,63 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řáha, J.Sociální role na pracovišti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://socialni-role-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.