Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální síť LinkedIn

Sociální síť LinkedIn

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Eliášová
Šetření:17. 02. 2020 - 01. 03. 2020
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou 3. ročníku Ostravské univerzity, oboru andragogika. Téma mé bakalářské práce je: "Nábor zaměstnanců s využitím sítě LinkedIn".

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který použiji v mé bakalářské práci. Tento dotazník je určen všem uživatelům internetu. Vyplnění dotazníku zabere cca 5 minut. Po ukončení dotazníkového šetření si lze výsledky prohlédnout na stránkách "vyplnto.cz".

 

Děkuji za vyplnění a přeji příjemný den

Jana Eliášová

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-495648,28 %48,28 %  
18-295143,97 %43,97 %  
50-6986,9 %6,9 %  
méně než 18 let10,86 %0,86 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7564,66 %64,66 %  
muž4135,34 %35,34 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6152,59 %52,59 %  
středoškolské s maturitou4337,07 %37,07 %  
vyšší odborné76,03 %6,03 %  
středoškolské bez maturity32,59 %2,59 %  
základní21,72 %1,72 %  

Graf

4. Jaký je Váš aktuální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 6, zaměstnaný/áotázka č. 5, studuji a pracujiotázka č. 5, na mateřské dovolenéotázka č. 6, nezaměstnaný/áotázka č. 6, v důchoduotázka č. 6, jinýotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á6858,62 %58,62 %  
student1412,07 %12,07 %  
na mateřské dovolené1311,21 %11,21 %  
studuji a pracuji1210,34 %10,34 %  
jiný54,31 %4,31 %  
nezaměstnaný/á43,45 %3,45 %  

Graf

5. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kancelářské profese (účetní, úřednice, bezpečnostní technik, správce sítě apod.)3541,18 %30,17 %  
Vědecko-technické profese (biolog, chemik, analytik, programátor, chirurg apod.)1618,82 %13,79 %  
Podnikavé profese (obchodník, advokát, pojišťovací agent apod.)1315,29 %11,21 %  
Sociální a zdravotnické profese (pomáhající profese, učitel, personalista, zdr. sestra apod.1112,94 %9,48 %  
Řemeslné profese (stavebnictví, strojírenství, elektromechanik apod.)55,88 %4,31 %  
technolog výroby11,18 %0,86 %  
Umělecké profese (malíř, sochař, fotograf, designer apod.)11,18 %0,86 %  
retail11,18 %0,86 %  
Mám firmu11,18 %0,86 %  
Doprava + kancelář11,18 %0,86 %  

Graf

6. Znáte sociální síť LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10388,79 %88,79 %  
ne1311,21 %11,21 %  

Graf

7. Má firma, ve které pracujete profil na některé sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9, nepracujiotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5755,34 %49,14 %  
nevím2120,39 %18,1 %  
ne1312,62 %11,21 %  
nepracuji1211,65 %10,34 %  

Graf

8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook4680,7 %39,66 %  
LinkedIn4171,93 %35,34 %  
Instagram1628,07 %13,79 %  
určitě FB a IG, nevím jestli mají LinkedIn11,75 %0,86 %  

Graf

9. Máte profil na sociální síti LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ano, ale nechodím tamotázka č. 10, ne → konec dotazníku, ne, ale navštěvujiotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4947,57 %42,24 %  
ne2928,16 %25 %  
ano, ale nechodím tam1918,45 %16,38 %  
ne, ale navštěvuji65,83 %5,17 %  

Graf

10. Jak často navštěvujete stránku LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 11, alespoň 4-6x týdněotázka č. 11, alespoň 1-3x týdněotázka č. 11, méně než 1x týdněotázka č. 11, méně než 1x za měsícotázka č. 11, nechodím tam → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x týdně2027,03 %17,24 %  
méně než 1x za měsíc1824,32 %15,52 %  
alespoň 1-3x týdně1520,27 %12,93 %  
nechodím tam1114,86 %9,48 %  
denně810,81 %6,9 %  
alespoň 4-6x týdně22,7 %1,72 %  

Graf

11. Z jakého důvodu navštěvujete stránku LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace z profesního světa4063,49 %34,48 %  
kontakt se současnými/bývalými kolegy1523,81 %12,93 %  
hledání zaměstnání1523,81 %12,93 %  
smazani spamu23,17 %1,72 %  
Mám tam profil, kde chodím schvalovat pozvánky od headhunterů11,59 %0,86 %  
Abych se podíval kolik nevyžádaných nabídek práce přišlo 11,59 %0,86 %  
Nábor zaměstnanců11,59 %0,86 %  
vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice11,59 %0,86 %  
Indormace o nějaké osobě11,59 %0,86 %  
koukám na upozornění11,59 %0,86 %  
dívám se, co dělají ostatní11,59 %0,86 %  
ze zvědavosti11,59 %0,86 %  
Jen tak11,59 %0,86 %  
odstranit notikaci11,59 %0,86 %  
jen tak se tam rozhlížím11,59 %0,86 %  
-11,59 %0,86 %  
Podívat se, co je nového.11,59 %0,86 %  
hledám informace o kandidátech11,59 %0,86 %  

Graf

12. Jak dlouho už máte profil na síti Linkedin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 3 roky3555,56 %30,17 %  
1- 2 roky1422,22 %12,07 %  
méně než 1 rok812,7 %6,9 %  
Nemám23,17 %1,72 %  
nevím23,17 %1,72 %  
Nemám profil11,59 %0,86 %  
nepoužívám ho11,59 %0,86 %  

Graf

13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4063,49 %34,48 %  
ne2133,33 %18,1 %  
nevím23,17 %1,72 %  

Graf

14. Nastoupil/a jste do zaměstnání po oslovení přes LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3895 %32,76 %  
nevím12,5 %0,86 %  
ano12,5 %0,86 %  

Graf

15. Vyhledáváte přes LinkedIn nabídku práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3758,73 %31,9 %  
ano2641,27 %22,41 %  

Graf

16. Na škále 1-10 (1-malá, 10 vysoká) zaznačte hodnotu, jakou důležitost přikládáte Vašemu LinkedIn profilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31726,98 %14,66 %  
8711,11 %6,03 %  
5711,11 %6,03 %  
669,52 %5,17 %  
169,52 %5,17 %  
257,94 %4,31 %  
757,94 %4,31 %  
446,35 %3,45 %  
934,76 %2,59 %  
1034,76 %2,59 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.72
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.31
Směrodatná odchylka:2.3
Medián:4
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské dovolené na otázku 4. Jaký je Váš aktuální status?

4. Jaký je Váš aktuální status?

 • odpověď zaměstnaný/á:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Má firma, ve které pracujete profil na některé sociální síti?

7. Má firma, ve které pracujete profil na některé sociální síti?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instagram na otázku 8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIn na otázku 8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?

9. Máte profil na sociální síti LinkedIn?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1- 2 roky na otázku 12. Jak dlouho už máte profil na síti Linkedin?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1-3x týdně na otázku 10. Jak často navštěvujete stránku LinkedIn?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?
 • odpověď ano, ale nechodím tam:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechodím tam na otázku 10. Jak často navštěvujete stránku LinkedIn?

13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Nastoupil/a jste do zaměstnání po oslovení přes LinkedIn?

14. Nastoupil/a jste do zaměstnání po oslovení přes LinkedIn?

 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš aktuální status?

5. V jakém oboru pracujete?

6. Znáte sociální síť LinkedIn?

7. Má firma, ve které pracujete profil na některé sociální síti?

8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?

9. Máte profil na sociální síti LinkedIn?

10. Jak často navštěvujete stránku LinkedIn?

11. Z jakého důvodu navštěvujete stránku LinkedIn?

12. Jak dlouho už máte profil na síti Linkedin?

13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?

14. Nastoupil/a jste do zaměstnání po oslovení přes LinkedIn?

15. Vyhledáváte přes LinkedIn nabídku práce?

16. Na škále 1-10 (1-malá, 10 vysoká) zaznačte hodnotu, jakou důležitost přikládáte Vašemu LinkedIn profilu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš aktuální status?

5. V jakém oboru pracujete?

6. Znáte sociální síť LinkedIn?

7. Má firma, ve které pracujete profil na některé sociální síti?

8. Na které sociální síti má firma, ve které pracujete profil?

9. Máte profil na sociální síti LinkedIn?

10. Jak často navštěvujete stránku LinkedIn?

11. Z jakého důvodu navštěvujete stránku LinkedIn?

12. Jak dlouho už máte profil na síti Linkedin?

13. Oslovil už Vás někdo s nabídkou práce prostřednictvím stránky LinkedIn?

14. Nastoupil/a jste do zaměstnání po oslovení přes LinkedIn?

15. Vyhledáváte přes LinkedIn nabídku práce?

16. Na škále 1-10 (1-malá, 10 vysoká) zaznačte hodnotu, jakou důležitost přikládáte Vašemu LinkedIn profilu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Eliášová, J.Sociální síť LinkedIn (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://socialni-sit-linkedin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.