Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální síť na Svitavsku

Sociální síť na Svitavsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Buchta
Šetření:11. 12. 2012 - 14. 12. 2012
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážení respondenti,

 

tento dotazník je naprosto anonymní a jeho cílem je alespoň okrajově zmapovat povědomí osob žijících v regionu Svitavsko o možnostech poskytování sociálních služeb v jejich okolí.

Jedná se pouze o malý průzkum.

 

Odpovědi respondentů

1. Vyberte kraj Vašeho trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hlavní město Praha → konec dotazníku, Středočeský kraj → konec dotazníku, Jihočeský kraj → konec dotazníku, Plzeňský kraj → konec dotazníku, Karlovarský kraj → konec dotazníku, Ústecký kraj → konec dotazníku, Liberecký kraj → konec dotazníku, Královéhradecký kraj → konec dotazníku, Pardubický krajotázka č. 2, Kraj Vysočina → konec dotazníku, Jihomoravský kraj → konec dotazníku, Olomoucký kraj → konec dotazníku, Moravskoslezský kraj → konec dotazníku, Zlínský kraj → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pardubický kraj1386,67 %86,67 %  
Hlavní město Praha213,33 %13,33 %  

Graf

2. Vyberte okres Vašeho trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chrudim → konec dotazníku, Pardubice → konec dotazníku, Svitavyotázka č. 3, Ústí nad Orlicí → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svitavy1184,62 %73,33 %  
Pardubice17,69 %6,67 %  
Ústí nad Orlicí17,69 %6,67 %  

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž654,55 %40 %  
Žena545,45 %33,33 %  

Graf

4. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24327,27 %20 %  
17218,18 %13,33 %  
23218,18 %13,33 %  
25218,18 %13,33 %  
2119,09 %6,67 %  
1819,09 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.11
Minimum:17
Maximum:25
Variační rozpětí:8
Rozptyl:8.11
Směrodatná odchylka:2.85
Medián:23
Modus:24

Graf

5. Zaškrtněte, nakolik znáte tyto organizace poskytující sociální služby na území regionu Svitavsko:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Uveďte na škále, jak jste spokojeni s úrovní poskytovaných sociálních služeb na Svitavsku (1 - nejvíce spokojeni, 10 - nejméně spokojeni):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4327,27 %20 %  
1218,18 %13,33 %  
5218,18 %13,33 %  
2218,18 %13,33 %  
319,09 %6,67 %  
719,09 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:4
Modus:4

Graf

7. Oznámkujte jako ve škole, jak kvalitní je podle Vás sociální práce na Svitavsku s následujícími cílovými skupinami (1 - velmi kvalitní, 5 - velmi nekvalitní):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Etnické menšiny31.273
Imigranti a azylanti30.545
Oběti domácího násilí3.2730.744
Oběti obchodu s lidmi3.1820.512
Oběti trestné činnosti2.4550.793
Osoby bez přístřeší3.0911.174
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče3.2731.653
Osoby komerčně zneužívané3.3640.777
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách2.6360.777
Osoby v krizi2.4551.339
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách2.4551.157
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy30.545
Pachatelé trestné činnosti2.5450.793
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy1.7270.198
Rodiny s dítětem/dětmi1.8180.331
Osoby s chronickým duševním onemocněním2.2730.744
Osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněními2.4550.612
Senioři1.9090.628

Graf

8. Popište pár slovy, co podle Vás chybí v oblasti sociálních služeb na Svitavsku:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chybí dostatečná péče o lidi bez domova (kapacita Azylového domu nevyhovuje).

v oblasti soc. služeb mi chybí více služeb zaměřené pro děti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchta, J.Sociální síť na Svitavsku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://socialni-sit-na-svitavsku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.