Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv sociálních sítí na nábor zaměstnanců-pro personalisty

Vliv sociálních sítí na nábor zaměstnanců-pro personalisty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Eliášová
Šetření:26. 02. 2016 - 24. 03. 2016
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vyšší odborné školy, obor Ekonomika podniku a management. Téma mé Absolventské práce je:  „Sociální sítě a jejich vliv na nábor zaměstnanců“.

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který použiji v mé absolventské práci. Tento dotazník je určen pro personalisty a pracovníky, kteří se podílejí na přijímání zaměstnanců. Vyplnění trvá asi 3 minuty. Po ukončení šetření si budete moci v případě zájmu prohlédnout výsledky na stránkách vyplnto.cz.

Děkuji a přeji příjemný den

Odpovědi respondentů

1. Podílíte se na náboru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5359,55 %59,55 %  
Ne3640,45 %40,45 %  

Graf

2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzercí na vlastních webových stránkách3973,58 %43,82 %  
Inzercí na pracovních portálech (Jobs.cz, práce.cz a jiné)3566,04 %39,33 %  
Zveřejněním pozice na sociálních sítích (Facebook, LinkedIN, Twitter a jiné)3158,49 %34,83 %  
Doporučení známých2852,83 %31,46 %  
Aktivním prohledáváním portálů2241,51 %24,72 %  
Inzercí v tisku1324,53 %14,61 %  
executive search11,89 %1,12 %  
Rozhlasové spoty, billboardy11,89 %1,12 %  
pomocí personální agentury/headhunterů11,89 %1,12 %  
plakáty11,89 %1,12 %  
Vyhledávání profilů na LinkedIn11,89 %1,12 %  
Doporučení od zaměstnanců, prohledávání internetu11,89 %1,12 %  
Oslovení studentů v rámci exkurze v závodě11,89 %1,12 %  

Graf

3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3769,81 %41,57 %  
Ne1630,19 %17,98 %  

Graf

4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook2978,38 %32,58 %  
LinkedIN2567,57 %28,09 %  
Twitter38,11 %3,37 %  
apatykar.cz12,7 %1,12 %  
Všechny, ale ne na nábor.12,7 %1,12 %  

Graf

5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3286,49 %35,96 %  
Ne410,81 %4,49 %  
Nevím12,7 %1,12 %  

Graf

6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook2681,25 %29,21 %  
LinkedIN1959,38 %21,35 %  
Twitter39,38 %3,37 %  
na všech uvedených13,13 %1,12 %  

Graf

7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den.1340,63 %14,61 %  
Jednou týdně.928,13 %10,11 %  
Několikrát denně.928,13 %10,11 %  
Neaktivní, profil je pouze vytvořený.13,13 %1,12 %  

Graf

1- nejčastěji používám, 2 - používám, 3 - občasně pouţiji, 4- alespoň jednou jsem ji využil/a, 5 - nikdy jsem ji nepoužil/a

8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Facebook2.5412.086
LinkedIN2.4591.438
Twitter3.8382.028

Graf

9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1630,19 %17,98 %  
spíše souhlasím1324,53 %14,61 %  
nevím1120,75 %12,36 %  
souhlasím815,09 %8,99 %  
nesouhlasím59,43 %5,62 %  

Graf

10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, někdy.2241,51 %24,72 %  
Ne1935,85 %21,35 %  
Ano, vždy si hledám další informace o uchazečích.1222,64 %13,48 %  

Graf

1 - nejdůležitější, 2 - důležité, 3 - přihlédnu k nim, 4 - spíše nedůležité, 5 - nejsou vůbec důležité

11. Ohodnoťte na škále 1-5, jak jsou informace o uchazeči získané ze sociální sítě pro Vás důležité při rozhodování o jeho přijetí

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32040 %22,47 %  
21020 %11,24 %  
5918 %10,11 %  
1612 %6,74 %  
4510 %5,62 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.02
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.31
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Podílíte se na náboru zaměstnanců?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním prohledáváním portálů na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení známých na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzercí na pracovních portálech (Jobs.cz, práce.cz a jiné) na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzercí na vlastních webových stránkách na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inzercí v tisku na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zveřejněním pozice na sociálních sítích (Facebook, LinkedIN, Twitter a jiné) na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, někdy. na otázku 10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy si hledám další informace o uchazečích. na otázku 10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 11. Ohodnoťte na škále 1-5, jak jsou informace o uchazeči získané ze sociální sítě pro Vás důležité při rozhodování o jeho přijetí
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 11. Ohodnoťte na škále 1-5, jak jsou informace o uchazeči získané ze sociální sítě pro Vás důležité při rozhodování o jeho přijetí
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook=1 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN=2 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter=5 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.

2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?

 • odpověď Inzercí na pracovních portálech (Jobs.cz, práce.cz a jiné):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
 • odpověď Inzercí na vlastních webových stránkách:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN=2 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter=5 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
 • odpověď Zveřejněním pozice na sociálních sítích (Facebook, LinkedIN, Twitter a jiné):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook=1 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter=5 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?

3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zveřejněním pozice na sociálních sítích (Facebook, LinkedIN, Twitter a jiné) na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook=1 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN=2 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Twitter=5 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním prohledáváním portálů na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy si hledám další informace o uchazečích. na otázku 10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)

4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?

 • odpověď Facebook:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook=1 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
 • odpověď LinkedIN:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN=2 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.

5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den. na otázku 7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zveřejněním pozice na sociálních sítích (Facebook, LinkedIN, Twitter a jiné) na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LinkedIN na otázku 4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook=1 na otázku 8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním prohledáváním portálů na otázku 2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podílíte se na náboru zaměstnanců?

2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?

3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?

5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?

6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?

7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?

8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.

9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?

10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)

11. Ohodnoťte na škále 1-5, jak jsou informace o uchazeči získané ze sociální sítě pro Vás důležité při rozhodování o jeho přijetí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podílíte se na náboru zaměstnanců?

2. Jak vyhledáváte nové zaměstnance?

3. Využíváte při náboru zaměstnanců sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě využíváte při náboru zaměstnanců?

5. Má vaše firma profil na nějaké sociální síti?

6. Na jaké sociální síti má vaše firma profil?

7. Jak často je Vaše firma aktivní na sociálních sítích?

8. Dle vlastní zkušenosti ohodnoťte sociální sítě podle četnosti využití při náboru.

9. Myslíte si, že v budoucnu mohou sociální sítě nahradit ostatní způsoby náboru?

10. Prohlížíte si profil kandidáta na sociální síti? (Např. na Facebooku)

11. Ohodnoťte na škále 1-5, jak jsou informace o uchazeči získané ze sociální sítě pro Vás důležité při rozhodování o jeho přijetí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Eliášová, J.Vliv sociálních sítí na nábor zaměstnanců-pro personalisty (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://socialni-site-a-personalisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.