Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální skupiny a jejich vliv na vývoj jedince

Sociální skupiny a jejich vliv na vývoj jedince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatava Krouparová
Šetření:27. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Svatava Krouparová a jsem studentkou oboru Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož výstupy budou použity v mé bakalářské práci.

 

Děkuji za spolupráci,

S.

Odpovědi respondentů

1. Prosím zaškrtněte správnou variantu. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6768,37 %68,37 %  
muž3131,63 %31,63 %  

Graf

2. Zaškrtněte Váš současný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný (-á)6263,27 %63,27 %  
ženatý (vdaná)3232,65 %32,65 %  
rozvedený (-á)44,08 %4,08 %  

Graf

3. Uveďte, prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let4646,94 %46,94 %  
15 - 25 let2424,49 %24,49 %  
36 - 45 let2222,45 %22,45 %  
46 let a více66,12 %6,12 %  

Graf

4. Máte vlastní rodinu? (za rodinu je v tomto případě považován i sezdaný bezdětný pár či druh a družka vychovávající dítě ve společné domácnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vlastní rodinu5152,04 %52,04 %  
ano, máme i děti3030,61 %30,61 %  
ano, dosud však nemáme děti1616,33 %16,33 %  
ano, děti však neplánujeme11,02 %1,02 %  

Graf

5. Znáte pojem "sociální skupina"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9596,94 %96,94 %  
ne33,06 %3,06 %  

Graf

6. Pokud ano, jak byste pojem "sociální skupina" definoval (-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou jimi rodina, přátelé, kolegové, lidé v zájmovém kroužku atp.6669,47 %67,35 %  
jsou to specifické skupiny/menšiny (romové, etnické skupiny atp.)1010,53 %10,2 %  
jedná se o skupiny závislé na finanční pomoci státu (nezaměstnaní, postižení atp.)99,47 %9,18 %  
je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role; skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedinců členy skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, očekáv11,05 %1,02 %  
jakákoli skupina více lidí, kde platí nějaká pravidla.11,05 %1,02 %  
teoreticky asi vše výše uvedené11,05 %1,02 %  
Spíše bych to viděl jako jakoukoli skupinu lidí spojených učitým sociálním statusem. Mohou to tedy být jak Rómové, tak nezaměstnaní, tak náboženská sekta. Ale i jmenovaní přátelé, kolegové, přátelé na FB apod. Člověk je paksoučástí více sociálních skupin.11,05 %1,02 %  
3 a více osob11,05 %1,02 %  
Sociálními skupinami rozumím rozdělení lidí, které je charakterizované nějakým atributem. Může to být rozdělení podle financí (chudší, bohatší), ale i rozdělení na svobodné a sezdané (dnešní fenomén generace singles) atd.11,05 %1,02 %  
je to skupina, která je charakterizovaná některými společnými znaky...nemusí zdaleka jít jen o menšiny Pod...navíc většinou jeden člověk spadá do více soc. skupin11,05 %1,02 %  
skupina lidí, které sdílejí obdobný náhled na svět kolem sebe a také přístup k životu11,05 %1,02 %  
jakákoli skupina která má společné znaky, cíl, záměr, nebo nějak kooperuje. Velká, střední, atd. 11,05 %1,02 %  
jakákoli skupina, kterou spojují nějaké vnitřní nebo vnější vazby (sociální status, náboženství, národnost, zájem, práce...)11,05 %1,02 %  

Graf

7. Které období Vašeho života mělo, podle Vás, největší vliv na Váš vývoj a utváření osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doba studia na střední, případně vysoké škole3535,71 %35,71 %  
předškolní věk (od narození po nástup na základní školu)2727,55 %27,55 %  
doba studia na základní škole2626,53 %26,53 %  
do kdy se utváří osobnost, není definováno podle jake teorie se zde definuje.11,02 %1,02 %  
doma studia na základní i střední škole11,02 %1,02 %  
fakt netuším, asi vysoká škola?11,02 %1,02 %  
každé období na mě mělo svůj vliv, osobnost si utvářím dodnes11,02 %1,02 %  
Vrozené dispozice11,02 %1,02 %  
dle meho se to neda takto presne vydefinovat, podle meho vsechna obdobi11,02 %1,02 %  
řekla bych že z každého toho období něco.11,02 %1,02 %  
celý život11,02 %1,02 %  
pracovni pomer11,02 %1,02 %  
každé mělo nějaký vliv, nedá se upřednostnit jedno před druhým11,02 %1,02 %  

Graf

8. Prosím doplňte. Vyrůstal (-a) jsem v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné rodině (s oběma rodiči)6768,37 %68,37 %  
neúplné rodině (rodiče se rozvedli)2525,51 %25,51 %  
úplné (s oběma rodiči)55,1 %5,1 %  
nejprve v neúplné rodině, později s matkou a nevlastním otcem11,02 %1,02 %  

Graf

9. Vychovával, (-a), vychováváte či chystáte se vychovávat své děti podle vzoru výchovy svých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,18 %59,18 %  
ano4040,82 %40,82 %  

Graf

10. Prosím uveďte důvod kladné či záporné odpovědi na předešlou otázku:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

ano

Bezdětná

dávám jim daleko více, než mě moji rodiče

dětem je třeba otevřít pohled na svět, nediktovat jim, jakým směrem se mají vydat, dle představ rodičů

dětem se budu více věnovat

děti ještě nemám

diky vychove svych rodicu jsem ziskala autoritu k rodicum, pojem o dulezitych hodnotach v zivote a vlastni sebevedomi.

Dítě, které čekám se budu snažit vychovávat v úplně rodině. Bude-li to možné.

Domnívám se, že mě rodiče vychovali podle dobrého vzoru, který kopíruji a v případě potřeby doplňuji o své výchovné metody.

dostal jsem dobrý základ do života co a jak a hlavně podporu v dospělém životě, většinou nenásilnou formou zkušeností.

Chci být lepším rodičem.

Chci se vyhnout jistým stereotypům ve výchově (holkám růžovou a panenky/kluků autíčka a modrou, to je holčičí/to je klučičí, kluci nebrečí, žena se stará o domácnost/muž rodinu živí...), ale rozhodně nehodlám opustit jisté vzory (pevná pravidla a morální hodnoty - lež je špatná, vždy pozudrav....) a ani nehodlám upustit od tělesných trestů (někdy je jedna přes zadek mnohem produktivnější než sáhodlouhé vysvětlování).

Chci se vyvarovat chybám svých rodičů. Takže výsledkem je směs toho co považuji za nejlepší (nezávisle na zdroji).

chci úplnou rodinu

je jiná doba a jiný pohled na svět vyžaduje jinou výchovu než nám dali naši rodiče...

je jiná doba a taky ten jejich přístup nebyl úplně nejlepší

je to něco, s čím mám zkušenost, co znám, vím jak funguje...samozřejmě ne do detailů a krajností, jsou věci, které budu dělat jinak, ale v zákl. obrysech se hodně budu držet toho, jka jsem byla vychovávána já...

jiny vzor nez rodice nemam a domnivam se, ze vzor rodicu je ten nejlepsi

Jsem si vědom následků, které má výchova rodičů. Stejných chyb se budu vyvarovat, aby mé dítě nepociťovalo stejné pocity jako dříve já

Jsme smíšené manželství (Cech/cizinec), takže budeme uplatňovat jiný styp výchovy než naši rodiče, abychom nakombinovali dvě kultury, různé jazyky.

Každý rodič dělá chyby, takže to co se mi nelíbilo nebo s tím nesouhlasila, teď už na svém dítěti nechci praktikovat. Proč? Uvědomuji si, že je to špatně a nechci v tom pokračovat. Jsem si vědomě, že rodiče to mnohdy nedělali vědomně, ale pokračovali ve výchově, kterou im dali jejich rodiče. Na rodiče se každopádně nezlobím...chápu, že jim to přišlo přirozené, aby ne, když v tom byli vychováni.

kladne: laska, podpora, starost zaporne: vetsi samostatnost, vzdelani

Líbí se mi styl výchovy mých rodičů - liberální, ale s pevně danými hranicemi, myslím, že byl úspěšný :-)

Líbil se mi jejich přístup výchovy k zodpovědnosti a čestnosti, kterrou praktikovali, tím, že ode mne očekávali objasnění proč jsem co udělala a jak, a naopak když jsem něco provedla, vše se mnou probrali ze všech stran a možných důsledků. Nelíbilo se mi však, že své problémy přenášeli na děti. To, kdybych je měla dělat nechci.

mám jiné názory než rodiče

Mám jiný pohled na výchovu dětí.

Mám při výchově jiné priority, dávám důraz na volnost a kreativitu.

mám vlastní odlišné názory na výchovu dětí

manžel je z rozvrácené rodiny a chybí jakákoliv empatie k druhému, já jí mám na rozdíl od něj někdy si myslím až moc

Matka mě vychovávala a vychovává zcela správně, demokraticky a se zájmem o mou osobnost, zájmy a potřeby.

Mé dětství bylo hezké, ráda bych, aby jej mělo hezké i mé dítě. Vyrostl ze mne (alespoň doufám) slušný člověk a tudíž bych ráda, aby takové bylo i mé dítě.

měl jsem volnost, když jsem dodržoval pravidla

moji rodice mne dobre vychovali

Moji rodiče mě vychovávali na principu negací (nesmíš, nedělej, to nezvládneš, ani se o to nepokoušej atd.). Musela jsem na sobě dlouho pracovat, abych se těchto konstruktů aspoň částečně zbavila.

Možná zvyk, tradice, snaha o spravedlnost...

Mym ukolem je pretnout zacarovany kruh vychovy, ktera se v nasi rodine opakuje jiz mnoho cyklu.

myslím si, že mě rodiče vychovali dobře

myslím si, že mým dětem zajistíme lepší a zdravější prostředí, než dokázali moji rodiče

Myslím, že do dnešního světa je třeba dítě připravit trochu jinak, ovšem netvrdím, že vše bylo špatně, zčásti se inspirovat určitě budu :-)

myslím, že má výchova byla vyvážená, proto.

Myslím, že mě vychovali v duchu čestnosti a morálních zásad

na výchovu mám jiný názor

naučili mě co bylo potřeba...

Nebudu používat fyzické tresty, jinak se svojí výchovou rodičů naprosto souhlasím

Nebudu používat laskavou manipulaci obecně a hodnocení ve smyslu "ty jsi šikovný", ale "to se ti skvěle povedlo"

necítila jsem nikdy pocit podpory

Nechci v žádném přípaě, aby moje ditě procházelo stejným dětstvím a dospíváním. Moje matka je schizofrení alkoholička a můj otec je neustále pod palbou exekutorů.

Nejsem spokojen s formou výchovy mých rodičů, proto budu postupovat jinak.

některé věci se mi na výchově nelíbíli,ale v podstatě bych chtěla své děti vychovávat podobně jako mí rodiče...Ale určitě ne ve všem stejně

Nelíbí se mi příliš přísné omezování ze strany rodičů, zároveň vím, kde jsou mé hranice a jsem motivována je dodržovat

nemám děti

nemám děti

nemám děti

Nemám děti, ale i kdybych měl tak je vědomě vychovávám tak jak sám uznám za vhodné. Nevědomě možná podle vzoru výchovy mých rodičů.

Nemám děti, nicméně mám k výchově svých rodičů mnoho výhrad a nechci být taková pedantka, jako byli oni.

Nemám děti.

Nemám děti.

neměla být povinná, Sašenko, nevychovával jsem děti :)

Neuměla jsem to jinak. I když rozhodně nějaké odlišnosti byly

Otec proutník, matka psychopatka.

Otec s námi moc nebyl. Nevedl mě a nic mi nepředal.

Po analýze způsobu výchovy mými rodiči si uvědomuji spoustu věcí, které nebyly úplně ideální. Bohužel to byly zásadní věci na kterých stál celý způsob výchovy. Proto nechci převzít daný model a hledám odlišný, který bude kvalitnější.

Považuji se za dobře vychovanou. Něco určitě změním, ale to souvisí s jinými povahovými rysy rodičů a mých.

považuji výchovu mých rodičů za dobrou, v některých oblastech bych ráda vedla své děti k větší samostatnosti

Protože je chci vychovávat jinak.

Protože jejich výchova se mi zamlouvá a na sobě mohu pozorovat, že funguje

protože nevím jak probíha výchova jenom s jedným rodičem. Podle sebe usuzuji, že dítě potřebuje stejně i mámu i tátu.

protože tam nachzím určité vzory, ALE nekopíruji a už vůbec ne všechno

Příliš autoritativní výchova

Přísnost rodičů vede k mému benevolentímu a velmi liberálnímu přístupu k dětem. Svoboda nadevše!!

rodiče = vzor

Rodiče dělali zásadní výchovné chyby.

Rodiče mne vychovávali k úctě sebe samému i k ostatním lidem, proto výchova mých dětí směřuje stejným směrem.

Rodičovský styl mých rodičů se mi zdá málo bezpečný, jasný, s nedostatečným vymezením hranic, kompetencí a povinností.

Rodina a potomci je můj cíl a vzoru svých rodičů využiji proto, že mě vychovali dobře :)

rodina byla a je základem pro utváření osobnosti jedince

rozhodně nechci mít pro děti otce alkoholika a kuřáka

Sama jsem se dlouho musela srovnávat s důsledky vyrůstaní v neúplné rodině. Nechci, aby toto postoupilo na mé děti

Samozřejmě jsou i detaily které se budu snažit změnit, ale v celku si myslím že mě i mé sourozence rodiče vychovali dobře v normálního slušného jedince a je to i z důvodu že jsou stále spolu. Moje snaha tedy bude děti vychovat co nejméně "zatížené" stresem, a dalšími pro ně zásadními změnami jako je rozvod, změna partnera, změna domova.....

snažím se ve výchově uplatnit teorii ,,vysvětlení,, ne příkaz nebo zákaz bez toho aniž by to bylo vysvětleno

souhlasim s vychovou k samostatnosti

teď mám úplnou rodinu, dvě děti se vychovávají jinak než jedno a ještě kluci, asi máme spíše vzor v manželových rodičích...

Už si nepamatuji tu předchozí, omlouvám se :-(

V dnešní době jsou jiné podmínky, pro výchovu dětí.

V některých případech se naše názory odlišují. Na výchově mé matky vidím pozitiva i negativa. Ráda bych se poučila z jejích chyb.

většinu věcí bych chtěla dělat stejně jako dělali moji rodiče, protože si myslím, že to dělali dobře:-)

výborné rodinné zázemí,tolerantní a rozumní rodiče,žádné příkazy a zákazy

výchova rodičů nebyla špatná, ale spíše mě vychovával starší bratr, jeho způsob výchovy je mi bližší

Vychovávala jsem děti dle svého.

Vychovávám je více demokraticky, snažím se vyvarovat toho co mě vadilo na mé výchově mými rodiči

Vychovávat rodinu je i o zkušenostech a ty si od rodičů přebírám.

Výchovu mých rodičů považuju za poměrně svobodomyslnou a rozumnou včetně občasných na zadek ;).

vyrůstala jsem v dobře fungující rodině, mí rodiče jsou pro mě vzor

Vždy jsem měla s rodiči přátelský vztah a fungovalo to perfektně.

Zastávám názor, stejně jako rodiče, že dítě má mít dostatek aktivit kde se může vybouřit a pak nemá důvod vymýšlet různé blbosti.

žádné děti nemám

11. Jak byste charakterizoval (-a) vztahy ve Vaší rodině (myšleno mezi rodiči, sourozenci, prarodiči)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako velmi dobréotázka č. 13, jako ucházejícíotázka č. 13, jako špatnéotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako velmi dobré5859,18 %59,18 %  
jako ucházející3333,67 %33,67 %  
jako špatné77,14 %7,14 %  

Graf

12. Co si myslíte, že je příčinou špatných vztahů ve Vaší rodině?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

direktivní styl výchovy

jedna osoba, která ji rozbíjí

Nemoc matka a závislost na penězích, které naši nikdy neměli. Tak je stále chtějí po svých dětech. Jsou nevyrovnaní a nikdy nedosáhli vlastní seberealizace takže mají tendenci za to vinit své okolí. Nemají rádi sami sebe natož aby měli rádi nás.

rozvod, dědictví

Spatna komunikace.

vměšování prarodičů, nevěra otce, hysterie matky, potíže v komunikaci

13. Na co jste si v dětství nejraději a nejčastěji hrál (-a) a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani nevím

Asi na policajta, mám takové větší ochranařské pudy :)

běžné dětské holčiči hry - princezny, na mámu a na tátu - myslím že je to přirozené a nemusí to být podmíněno žádným důvodem

běžné dětské hry (venku)

Často jsem si hrál s něčím, kostky, auta, panáčci. Příběh už nějaký vznikl. A pak samozřejmě na schovku :)

četl jsem si - poznával nové světy

četla jsem

doktorku,libilo se mi to

Hrával jsem hokej, takže hokejista :)

Hry jsem velmi střídal a to v závislosti na TV. Indián, kosmonaut, horolezec, závodník, vědec apod.

Indiáni, cowboyové - touha po dobrodružství.

jakékoli hlouposti, hlavně s dalšíma kamarádáma

Již si přesně nepamatuji, ale většina aktivit byla ve venkovním prostředí, ne u TV, PC jak je dnes běžné.

krotitelku zvířat, veterinářku, atd... - zájem o zvířata

málokdy jsem si hrál na něco, spíše nějak a s někým

Moc času na hraní nebylo, moc práce nařízená rodiči. Ale jako z příkladů uvadím v souvislosti s tebou..vaření žrádla pro psi...

Na bezdomovce-lákala mě představa nejistoty

na cestovatele, protože to bylo zábavné a dobrodružné

Na četníky a zloděje, na paní učitelku, prodavačku.

Na četníky a zloděje. Větší zábava je s muži.

na doktora

Na doktorku, rodiče, učitelku. Snaha napodobit vzory, být velký

Na doktory - sranda

na doktory...vojáky...

Na Indiány - žili v přírodě, lovili zvěř

na indiány a kovboje, na vojáky, asi jsem byl ovlivněn televizí a kamarády

Na indiány a kovboje. Bavilo mě to.

na indiány, nevím

Na indiány. Byl v kurzu Vinnetou.

Na knihovnici nebo prodavačku a proč opravdu nevím.

Na kovboje a indiány. Bylo to vždy akční a bavilo nás to.

Na kuchařku, protože mě od dětství tato profese lákala.

na maminku a na tatínka, asi nácvik do budoucna :-D

Na modelku v nádherných červených lodickach maminky,protože jsem chtěla být krasna jako ona a na prodavačku- u té důvod fakt nevím.

na nemocneho abych nemusel do skoly

Na nic

na nic konkrétního jsem si nejčastěji nehrál...

Na paní učitelku. Nevím proč, asi se mi líbilo zadávat úkoly a následně je kontrolovat

na policajty a lupiče, bylo u toho lítání lezení po střechách atd

na prodavačku :-), bavilo mě to + jsem od rodiny inkasovala drobné za mé pohoštění :-)

Na prodavačku, protože mě to bavilo, líbila se mi práce v obchodě.

na prodavačku, tanečnici,

na rodinu s panenkami

na rodinu, učitelku...

Na řidiče .... byl jsem kluk

na sekretářku, protože jsme si se sestřenicí vyrobily papírový psací stroj

na servirku a na zpevacku ci herecku - bavilo me byt stredem pozornosti.

na stanování

na školu a na rodiče. A proč? Na školu jsem se v té době těšila a rodina proto, že už v dětství jsem chtěla být jako rodiče.

na školu, na partyzány, na prodavačky

na učitelku

Na učitelku a překladatelku. Asi jsem k tomu měla blízko, vystodovala jsem učitelství angličtiny.

na učitelku, na policajty

Na učitelku, neboť má matka byla učitelka a mě přišlo úžasné a zodpovědné někoho vzdělávat.

na učitelku;bylo mi to blízké

Na vaření :-) Pečovala jsem o slepice a králíky mojí babičky a nosila jim "vybraná" jídla jako byly různé druhy listů a hmyzu. To mě zabavilo na dlouhé hodiny

Na vojáka. Zřejmě kvůli filmům Terminátor 2, Predátor, Smrtonosná Past a podobně. Také díky počítačovým hrám, kde se střílí.

na vojáky :), respektive s cvrnkacíma kuličkama, kdy různě barevné kuličky byly různé týmy a ti slabší vždycky vyhráli ;)

na vojáky, protože se jednalo o pořádek a odpovědnost

Nedokážu odpovědět.

nejčastěji? nepamatuji se na nejčastější hraní si na něco ... lékařka, zpěvačka atp.

nejraději jsem četla, pak o prázninách hrála skupinové hry s dětmi co přijeli k babičkám. Jinak jsem musela pracovat na zahradě a doma.

nepamatuji se

Nepamatuji si.

nepamatuju si

Nevím

nevím, sportoval jsem a asi si nikdy na nic nehrál tak, aby mě to zůstalo v paměti

Nevím, už si nepamatuji.

Nevím, zda jsem si přímo na něco hrál. Ale rád jsem stavěl domy z kostek, železnice, silnice atd.

Nevím.

Nevybavuji si jednu zásadní. Hrála jsem si na učitelku,sekretářku,porod...proč?Netuším

nevzpomínám si

nevzpominam si, ze bych si hrala na nakou preofesi

obchod, doktorka, princezna...nevím, bylo to asi také tou dobou...dnes už jsou děti jiné a obklopeny jinou realitou

policajt a zloděj ... Rozdíl dobra a zla

Princezna-kdo by nechtěl ty šaty?:) Maminka- hraní si s miminkem a převlékání- proč? to bych taky ráda věděla

pro mě nejlespší hrou byli různe výlety do přírody, kde jsem se naučila poznávat stromy, rostliny, zvířatka

proc to nevim, asi ze me to bavilo. na prodavacku a doktorku

prodavačka, uklizečka, právnička, astronautka - bavilo mě to a chtěla jsem to dělat jako dospělá

různé sporty - soutěživost, radost z výhry

řidič, hasič atp.

S klukama v lese. Na lovce, neandrtálce, pozorovatele zvířat apod. Později na doktora. :-)

s miminkama, že se o ně starám a hlídám

tak starý ještě nejsem abych so na to vzpomněl, vybaví se v mnohem starším věku

Těžko říct, časem se to měnilo. Ale napadají mě želvy ninja, ty nám vydržely docela dlouho :-). A proč? Bylo to populární, zkrátka vliv televize...

učitelka

venku

vyrůstala jsem mezi chlapci tak nejčastěji na indiány, ap.

Vzdy jsem si hral spise s necim nez na neco.

zdr. sestra - léčit nemocné,pomáhat dětem na svět

zdravotní sestra, kadeřnice, prodavačka později kosmetička Proč? asi mi to přišlo hezké

14. Označte, prosím, dle důležitosti, kterou pro Vás dané položky mají (od nejdůležitější po nejméně důležitou)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
studium3.6811.58
kariéra3.6481.415
cestování4.1211.535
přátelé2.7691.32
rodina1.782.435
jiné53.033

Graf

15. Máte v rodině někoho, kdo je pro Vás vzorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4852,75 %48,98 %  
ano4347,25 %43,88 %  

Graf

16. Pokud ano, koho a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

babička- neměla jednoduchý život i přesto byla stále veselá a uměla život prožít pozitivně

Babička. Z mála udělala hodně.

bratr

Bratr - má spokojnou rodinu a hodně přátel

bratr - vzdělaný, chytrý, má přehled, nápady, umí vydělat peníze

Bratrance, líbí se mi jeho životní styl.

Celá má rodina je mi vzorem, každý mi může ukázat směr života, je jen na mě rozhodnout se kterým směrem se vydám..

Děda .. vlastní několik pantentů v p oblasti průmyslové chemie

děda a otec s matkou, vzdělaní a schopní mi předat alespoň, bohužel, jen část svých znalostí

dědu,kvůli jeho pracovitosti

Jako vzor jsem měla svého dědu a to z toho důvodu, že to byl velice chytrý, čestný a dobrý člověk, který svými vlastními schopnostmi, snahou a pílí dokázal, že lze žít čestně v souladu s dobrými mravy, obklopen přáteli a zároveň být zabezpečený a užívat života a jeho krás. I v době, kdy se změnil režim a na něj byl vyvíjen veliký tlak, tak i za cenu vlastního nepohodlí a újmy, nezradil svoje zásady. V mých očích to byla Osobonost.

máma a táta, protože jsou skvělí rodiče a dokáží vždy podpořit

Maminka - dobre nas vychovala a byla pritom i velmi uspesna ve sve profesi

maminka - realisticky pohled na svet, vciteni se do druheho a smysl pro humor, oblibenost v kolektivu.

maminka, babička, jsou trpělivé a jen tak je něco nezlomí, nevzdávají se

maminka, protože je prostě výborný rodič

Maminka. Je to skvělý člověk.

Maminko, vždy mi byla a je oporou i kamarádkou.

Mamka, je vždy ochotná pomoci, ale dokáže být i přísná, když je to potřeba.

mamka, protože se sama dokázala vypracovat na velmi vysokou pozici

manžel - pro jeho životní postoje a vztah s rodinou

matka, je schopná

Matku

Matku, za její obětavost, oporu a podporu ve všem co dělám.

moje mamča, hodně toho v životě dokázala

Můj táta. Je vzdělaný, moudrý, s přirozenou autoritou, ale zároveň laskavý a milující

Nemám, ale je to chyba

Nevlastní otec - od 20 let se stará o 3 děti a vždy jsme měli co jíst

oba rodiče - chtěl bych být jako oni dohromady

Oba rodiče. Maminka je silná žena kterou jsem snad nikdy neviděla na dně a proto si sebou nesu, pocit že vše se vždy dá zvládnout, a taky se zvládne. Tatínek je zase zásadový a poctivý chlap a dal vzor tomu jakého partnera bych si měla vybrat.

Oba rodiče. Protože jsou oba jedineční.

otec - je chytrý, tvrdý a vtipný matka - je jemná, hodná a usměvavá

Otec, je to prostě borec, sice už mu trošku chrabe na maják, má na to roky :)

otec, nevim proc. je to vzor

otec, pro jeho postoj k životu a profesi

rodiče

Rodiče

rodiče a přátelé.

sestřenice, její rozhodnost, pohled na svět, péče o rodinu

strejda, byl čestný, akční, šikovný a měl správně utříděné hodnoty

táta a máma

tatínek, vyslechne poradí, ale do ničeho se neplete, vždycky tu je pro nás

Všichni členové rodiny, dokázali si zařídit život podle svého nejlepšího předvědčení, priorit a hodnot.

17. Bylo ve Vašem dětství něco, co jste postrádal (-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4751,65 %47,96 %  
ano4448,35 %44,9 %  

Graf

18. Pokud ano, co to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezpecnost, hracky, vzdelani, krouzky

cestování

Cestování.

Děda

děda

Díky zmíněnému rozvodu rodičů ve velmi nízkém věku společné dovolené, více času rozvrženého mezi oba rodiče.

dostatečnou zásobu hraček a věcí které jsem jako dítě viděl jako důležité, ale nebyly na to peníze.

důvěrnost, láska

Jedině snad, protože jsem velká rodina, společné dovolené na lyžích a vůbec sportovní aktivita. Ke sportu si nějak hledám stále cestu sama.

klid a úplná rodina

komunikaci

Moje sestra byla věkově přiliš vzdálená na to aby mohla být "přítelem" nebo někým s kým bych si hrál ;-) A ted když už je to ok, tak si hrát už nechci! :-( :-D

Mužský prvek ve výchově.

mužský vzor

Nevím co to přesně bylo..ale vím, že to něco bylo..bylo by to na dlouhé přemýšlení..

oba rodice v jedne domacnosti ( rodice jsou rozvedeni)

Otec

otec

Otec.

Penize

podpora

pocházím z 5 dětí, neměli sme peníze na různe koníčky, kroužky, školní zájezdy, aby nás rodiče mohli směrovat k dalšímu rozvoji a seberealizaci

pochopení a účast rodičů na mém životě

pochvala

Prachy a normální rodina.

pravý otec

příliš osobní otázka

Rodinné zázemí

Sociální zařazení, přátele, skupina, do které bych patřil, rodinné dovolené.

sourozenci

sourozenec

Úplná rodina, více svobody a možnosti projevu, finanční zázemí

V dětství jsem si myslel, že hračky. Dnes to vidím spíše na větší "kamarádství" s rodiči.

Větší důraz na adekvátní sociální vztahy pro mne.

Větší podpora v usktuečňování vlastních snů a zájmů (materiální i duchovní).

větší samostatnost a důvěra

Větší zájem otce

Více cestování.

Více informací

více komunikace, ptaní se co vlastně chci a jestli jsem spokojená a něco mě netrápí

Více pochopení a zájmu.

Více volnosti

Vůbec jsem nezapadla mezi své vrstevníky. Chybělo mi uznání a přijetí ze strany spolužáků už od školky.

zpětnou vazbu, pochvalu,uznání,dodání sebevědomí

19. Máte ve vzpomínkách na své dětství nějakou, kterou byste rád (-a) změnil (-a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5358,24 %54,08 %  
ano3841,76 %38,78 %  

Graf

20. Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nelze uvést konkrétní případ. Spíše jde o přístup některých spolužáků, popř. dětí z okolí, k fyzickým odlišnostem...

byla jsem hodne citlive dite takze urcite plac...

Byla jsem zlá na sestru.

Dobu, kdy jsem obdivovala svou sestřenici. Bylo to rozmazlné, ješitné, sebestředné a neuvěřitelně hloupé stvoření...teprve teď s tím začala něco dělat.

drobnosti ve výchově, které ve mně zůstaly, i když teď už vím, že to rodiče nemysleli zle

Hádka s babičkou kvůli rozvodu rodičů

hádky rodičů

hádky rodičů

cholericke zachvaty otce

Jakou vzpomínku? Tajnou, ani sem se mi ji nechce psát i když je to anonymní.

Jedná se spíše o pubertální období, kdy jsem si příliš nerozuměla s tátou.

Když mi umřel děda

Krádež bonbonu v obchodě

Mnoho traumatických vzpomínek ohledně základní škola. Šikana, úzkost...

moc osobní

nechci být konkrétní

Nechci ji zmiňovat

nechci komentovat

nechci odpovídat

nechci se zmínit

Několikrát jsem se nechoval dobře, někdy jsem egoista.

nepovím

nucenní do učení

Otce alkoholika

přestal jsem hrát na klavír protože jsem se domníval že to nemá cenu

rozvod rodičů

rybareni

Tajne

To je osobní.

ukradla jsem tatínkovi nějaké drobné peníze a on na to samozřejmě přišel

úmrtí prrodičů

víc bych si ho vážila

více času s rodiči

vzpominky v souvislosti s odlukou a rozvodem rodicu.

vztah rodičů

vztah rodičů

Zachovala bych se jinak v pubertě.

zdravotní stav - méně prožitých dní v nemocnicích.

21. Vnímáte rozdíl mezi Vašim dětstvím a dětstvím dnešních dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8189,01 %82,65 %  
ne1010,99 %10,2 %  

Graf

22. Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bylo méně počítačů a internetu, telefonů, změna v komunikaci a rychlosti informací.

cigarety, marihuana, alkohol, chování, oblékání, vzory,.......

Děti mají více prostoru k vyjádření, jsou "rychlejší", pohotovější, mají více možností. Umí se lépe prosadit. Jsou ale také více drzí, chybí jim respekt a úcta k autoritám a ke starším lidem.

dnes děti více sedí u televize a navíc u počítačů

dnes jde všechno rychleji, my jsme si více hráli..

dnes je více možností osobního rozvoje, například.

dnes je život rychlejší

dnes jsou děti ovlivňovány moderními technologiemi

Dnes jsou děti vystaveny větším rizikům a většímu stresu.

Dnes mají děti mnohem větší volnost a postrádají sebekázeň. Jsou drzé a neodkáží si vážit věcí, které dostanou

dnesni deti ovlivnuje prilis casto moderni technologie a nedostatek casu svych rodicu.

Dnešní děti hrozně rychle spějí..jsou o dost napřed než my v jejich věku (např. 12). Jak vše postupuje a rozvíjí se, tak i děti rychle dostávají vlastní rozum, mají jiné nároky.

dnešní děti mají mnohem větší možnosti ve všech oblastech, např. vzdělání, technika....na druhou stranu nemají tak blízké vztahy se svými přáteli, rodiči, kteří na ně nemají čas

dnešní děti tráví čas spíš doma u pc nebo tv...nemají takový kontakt s dětmi

dnešní děti vychovávají už rodiče poznamenaní "dnešní dobou" myslím si, že dnešní děti nemají tolik citovou vazbu k rodičům a jsou drzí...

dnešní doba je ve všem uspěchaná

Dnešní fakani to maj všechno jednodušší, všechno maj na stříbrnym podnose. A taky začíná bejt všechno instantní... Děcko chce iPhone, dostane ho a za tejden už je mu to jedno.

dnešní mládež nemá vůbec žádnou úctu k dospělým a starým lidem

dostupnost technologií, příliš mnoho zbytečných hraček

Dostupnost všemožných technologií.

Jak jsem jiz zminila, dnesni deti ziji zcela v jine dobe - je videt take nedusledna vychova rodicu, nenaji tolik ucty, nevazi si veci, druhych, chybi nekdy i respekt..

Jako dítě jsem trávila většinu času venku se svými vrstevníky. Měla jsem hodně kamarádů, vždy byl někdo po ruce a na nudu nebyl čas. Dnešní děti tráví hodně času doma u PC.

jasně, my byli furt venku, dneska mají xboxy, facetwittery a nečtou

Je jiná doba, nebyli jsme zatížení počítačema,TV a nebyly mobil. telefony. Pokud jsem chtěla být s dětma musela jsem jít ven za nimi, nebylo možné zvednout mobil, nebo se připojit na PC...Více jsem si hrály a měly jsme delší dětsví.

Je toho tak moc, že se to nedá vypsat. Takže stručně. Pozitiva: víc možností trávení času mimo domov a to nějak smysluplně, nejen šouláním venku. Negativa: Příliš mnoho vjemů, před kterými nelze dítě dostatečně ochránit na pozdější věk - reklama, porno, obecně internet, počítač, houmlesáci, hustší doprava, extrémně vyšší náklady na provoz dítěte.

jiná doba

Jina zabava, jina volnost, jine moznosti,..

Jiné domácí prostředí a vybavenost, možnost cestování, více koníčků či možností zábavy, na druhou stranu přemíra techniky místo blízkých lidských vztahů, "nedostatek" času ze strany rodičů.

jiné formy her, převládají moderní technologie, vytrácí se osobní kontakt

jiný životní styl

když jsem byla dítě hráli jsme se většinou venku, chodili jsme do školy bez doprovodů rodičů a dnešní děti sedí doma, do školy je doprovázi rodiče.

mají větší volnost a nenutím je se učit když na to nemají náladu

málo pohybu, sedí doma u počítačů

Málo sociálních vazeb, kontaktu s ostatními, izolovanost, samota...

mam možnost jim poskytnout větší komfort, zázemí a možnosti díky době, díky mé profesi a díky mé skvělé ženy

Materiální

Mé dětství se odehrávalo venku a bylo plné rozbitých kolen, prodřeného oblečení, špíny, tátovy dílny, babiččiny zahrady, lesa a jiných báječných věcí. Dnes jsou děti doma (kvůli "nebezpečí, které je všude venku" a lenosti rodičů i dětí) a dětství je protkáno počítači, až úzkostlivou čistotou, McDonaldem, drahými hračkami a orientací na majetek.

Měla jsem přísnější výchovu, která mě (tedy podle mě) více připravila na život.

menčí volnost v pobíhání venku

méně volnosti (nemohou chodit samy ven, všude je rodiče doprovází)

Mnohem méně čtou, sportují, chodí do přírody. Spoustu času tráví u televize nebo počítače.

mnohem méně osobního kontaktu s vrstevníky, méně kreativní hry

Moje dětství bylo ještě dětským dědstvím.

Obecně jiný přístup. Dnes se detem dovoluje mene, vice se o ne strachuje..na druhou starunu se jim vice dava materialne..snad i citove.

obrovsky

Pokračující komercializace, individualizace a materializace spjatá se "zezápadňováním" ČR a kultem kapitalismu - stále extrémnější forma - projevuje se ve všech sférách společenského života (vnímám současné děti jako celkově více "postižené" zmíněnými trendy).

respekt k čemukoliv je nyní menší děti jsou sebevědomější a průbojnější

Rodiče jsou k dětem moc tolerantní, ty ještě samy neví, co je pro ně dobré

Rodiče jsou více tolerantní, děti si mohou více dovolit. Celkově rychlejší vývoj dětí.

Různé možnosti, dané dobou.

sedí jen u pc, nechodí moc ven, pokud ano, flákají se, my jsme hodně sportovali, četli, chodili s kamarády, bavili se s nimi napřímo, né přes sociální sítě

shon rodičů, pracovní vytížení, finanční situace a nedostatek času na děti

soutěživost, negativní vliv internetu, drzost

Stále vidím méně a méně děti hrát si na schovku atd.,ale o to víc děti sedí u internetu. Navíc si myslím,že dospívají rychleji.

Technické možnosti, virtuální svět

technické vymoženosti dříve nebyly, hráli jsme si více venku společně s jinými dětmi, nebyly telefony atd.

technika

to je na doktorandskou práce. přístup k informacím a jejich množství

Ty dnešní mají všechno a ničeho si neváží.

uspěchaná doba, jiný přístup rodičů k dětem - mají na děti méně času a jsou více starostliví a přecitlivělí

V mém dětství - děti byly více spolu v přírodě, dětské hry. Dnešní doba - počítače

v možnostech

velký :)

velmi výrazný. doba je jiná..my běhali venku, nevěděli co je počítač a mobil...apod..

větší starost o jejich budoucnost, kvalitu vzdělávní

Větší technizace a vliv sociálních sítí, což nevidím jako moc dobré pro ně.

Většinu svého dětství jsem trávila venku se svými kamarády, dnešní převážně městké děti tráví největší část svého dne doma u počítače při komunikaci se svými kamarády po sociálních sítích.

Víc jsem si užívala her a zábavy venku v přírodě, protože nebyly počítače a ostatní technické vymoženosti dnešní doby. Trávila jsem více času se svými kamarády.

víc pohybu venku

více informací,cestování ...

vice moznosti hracek, majetku obecne (obleceni atd.), ale rozhodne mene pobyvani s rodici, povidani si, cteni, hrani venku

Více možností.

Více televize a málo času na děti.

Více volnosti, příležitostí, možností.

vyrůstají v jiné době - přirozený vývoj, kterému se musí podřídit i výchova

Vývoj i vzdělávání dnešních dětí je posunuté vůči možnostem dané doby. Asi to tak bylo vždycky, proto jsme slyšeli od babičky a rodičů větu ve smyslu "Když my jsme byli děti, vypadalo tak a tak...". Stejně jí jednou uslyší naše děti od nás :)

Vzhledem k tomu, že jsem osobně seznámená s osudy dětí z dětských domovů, tak si myslím, že rozdíly jsou opravdu veliké. Oproti těmto dětem mi vůbec nic nechybělo, měla jsem rodiče, vše potřebné pro svůj vývoj a ještě něco navíc. Tyto děti z DD často neměli vůbec nic.

Z mého pohledu jsme trávili mnohem více času hrami venku se skutečnými lidmi, ne jen s těmi virtuálními

Za mého mládí jsme pořád někde lítali, hráli si, měli zájmové kroužky. V dnešní době si myslím, že děti jsou dost rozmazlené a líné.

zadny internet

Zdá se mi že dnešní děti hrozně rychle, nezdravě, "dospívají". Děti se již od málo let koukají na zpravodajství, kde vidí spoustu podvodů dospělích, jsou přítomné při debatách o politicích....A méně a méně komunikují se skutečným okolím, víc pak s tím vyrtuálním. Méně si hrají, jsou kratší dobu bezsatrostné děti...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zaškrtněte Váš současný stav:

  • odpověď svobodný (-á):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 25 let na otázku 3. Uveďte, prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám vlastní rodinu na otázku 4. Máte vlastní rodinu? (za rodinu je v tomto případě považován i sezdaný bezdětný pár či druh a družka vychovávající dítě ve společné domácnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prosím zaškrtněte správnou variantu. Jste:

2. Zaškrtněte Váš současný stav:

3. Uveďte, prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte:

4. Máte vlastní rodinu? (za rodinu je v tomto případě považován i sezdaný bezdětný pár či druh a družka vychovávající dítě ve společné domácnosti)

5. Znáte pojem "sociální skupina"?

6. Pokud ano, jak byste pojem "sociální skupina" definoval (-a)?

7. Které období Vašeho života mělo, podle Vás, největší vliv na Váš vývoj a utváření osobnosti?

8. Prosím doplňte. Vyrůstal (-a) jsem v:

9. Vychovával, (-a), vychováváte či chystáte se vychovávat své děti podle vzoru výchovy svých rodičů?

11. Jak byste charakterizoval (-a) vztahy ve Vaší rodině (myšleno mezi rodiči, sourozenci, prarodiči)?

14. Označte, prosím, dle důležitosti, kterou pro Vás dané položky mají (od nejdůležitější po nejméně důležitou)

15. Máte v rodině někoho, kdo je pro Vás vzorem?

17. Bylo ve Vašem dětství něco, co jste postrádal (-a)?

19. Máte ve vzpomínkách na své dětství nějakou, kterou byste rád (-a) změnil (-a)?

21. Vnímáte rozdíl mezi Vašim dětstvím a dětstvím dnešních dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prosím zaškrtněte správnou variantu. Jste:

2. Zaškrtněte Váš současný stav:

3. Uveďte, prosím, do jaké věkové kategorie se řadíte:

4. Máte vlastní rodinu? (za rodinu je v tomto případě považován i sezdaný bezdětný pár či druh a družka vychovávající dítě ve společné domácnosti)

5. Znáte pojem "sociální skupina"?

6. Pokud ano, jak byste pojem "sociální skupina" definoval (-a)?

7. Které období Vašeho života mělo, podle Vás, největší vliv na Váš vývoj a utváření osobnosti?

8. Prosím doplňte. Vyrůstal (-a) jsem v:

9. Vychovával, (-a), vychováváte či chystáte se vychovávat své děti podle vzoru výchovy svých rodičů?

11. Jak byste charakterizoval (-a) vztahy ve Vaší rodině (myšleno mezi rodiči, sourozenci, prarodiči)?

14. Označte, prosím, dle důležitosti, kterou pro Vás dané položky mají (od nejdůležitější po nejméně důležitou)

15. Máte v rodině někoho, kdo je pro Vás vzorem?

17. Bylo ve Vašem dětství něco, co jste postrádal (-a)?

19. Máte ve vzpomínkách na své dětství nějakou, kterou byste rád (-a) změnil (-a)?

21. Vnímáte rozdíl mezi Vašim dětstvím a dětstvím dnešních dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krouparová, S.Sociální skupiny a jejich vliv na vývoj jedince (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://socialni-skupiny-a-jejich-vl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.