Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální stigmatizace v české společnosti

Sociální stigmatizace v české společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Vejnar
Šetření:01. 01. 2014 - 02. 01. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

chtěl bych vás poprosit o vyplnění dotazníku na téma Sociální stigmatizace v české společnosti.
Téma zní hrozně, ale ničeho se nebojte - jedná se pouze o pár otázek jak vnímáte (zjednodušeně řečeno) lidi, "lišící se" ať už vírou, sexuální orientací, zdravotním postižením či jinými "stigmaty", jež jedni za stigma považují, a druzí ne.
Děkuji za váš čas,

 

Odpovědi respondentů

Stigma je definována jako jakákoliv fyzická či psychická vlastnost, která odlišuje jedince nebo skupinu od většiny populace a vyvolává u této většiny podezření nebo nepřátelské pocity

1. Setkali jste se v reálném životě s někým, kdo by byl sociálně stigmatizovaný ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9292 %92 %  
ne88 %8 %  

Graf

2. Pokud jste se s někým takovým setkali, dotyčný

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Své stigma skrývalotázka č. 3, Své stigma neskrývalotázka č. 3, Stigma bylo na první pohled viditelnéotázka č. 3, S nikým takovým jsem se nesetkalotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stigma bylo na první pohled viditelné3939 %39 %  
Své stigma neskrýval3333 %33 %  
Své stigma skrýval1919 %19 %  
S nikým takovým jsem se nesetkal99 %9 %  

Graf

3. Byl stigmatizovaný pro své stigma zdrojem zvláštního chování ze strany ostatních ze svého okolí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, často býval terčem posměchuotázka č. 4, Ano, bývalo s ním pro jeho stigma jednáno ohleduplnějiotázka č. 4, Ne, jednalo se s ním jako s člověkem bez stigmatuotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, často býval terčem posměchu3737 %37 %  
Ne, jednalo se s ním jako s člověkem bez stigmatu2222 %22 %  
Ano, bývalo s ním pro jeho stigma jednáno ohleduplněji2121 %21 %  
Nevím2020 %20 %  

Graf

4. Považujete některou z následujících možností za sociální stigma ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mentální postižení7070 %70 %  
Drogová závislost (v potaz berte i marihuanu)5959 %59 %  
Fyzické postižení5050 %50 %  
Homosexualita4848 %48 %  
Odlišná barva pleti4242 %42 %  
Záznam v trestním rejstříku3838 %38 %  
Chudoba3030 %30 %  
Jakákoliv forma náboženství2929 %29 %  
Žádná z uvedených1313 %13 %  
vejnarství11 %1 %  
nepovažuji ani jednu z výše uvedených11 %1 %  
nízká výška11 %1 %  
debil si důvod vždycky najde.vše je zaškrtnuté11 %1 %  
Vejny, pozdravuj bábu :D11 %1 %  
Pohlaví11 %1 %  
sociálním stigmatem může být jakákoliv odlišnost, jinakost11 %1 %  
éjrsofťáctví11 %1 %  
zvláštní záliby11 %1 %  
duševní nemoc11 %1 %  
Komunismus, Nacismus a podobně11 %1 %  
Zatrhuji, co je stigma pro většinovou společnost, osobně mi vadí uživatelé tvrdých drog11 %1 %  
velkej nos11 %1 %  
bezdětnost11 %1 %  
úspěch11 %1 %  
Malý péro11 %1 %  
1 oko11 %1 %  
islamismus11 %1 %  
obezita11 %1 %  

Graf

5. Vyvstává podle vás s některou z výše uvedených skupin sociálně stigmatizovaných větší problém se zapojením do společnosti ?

Například : "Ano, větší společenský problém vidím se zapojením lidí s mentálním postižením do společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, problém nastává u lidí s mentálním postižením7272 %72 %  
Ano, problém nastává u drogově závislých5252 %52 %  
Ano, problém nastává u lidí s odlišnou barvou pleti4444 %44 %  
Ano, problém nastává u lidí se záznamem v trestním rejstříku3838 %38 %  
Ano, problém nastává u lidí s fyzickým postižením3838 %38 %  
Ano, problém nastává u lidí žijících v chudobě3131 %31 %  
Ano, problém nastává u homosexuálně orientovaných2121 %21 %  
Ano, problém nastává u věřících lidí (rozuměj - praktikujících náboženství)1818 %18 %  
nepovažuji ani jednu z výše uvedených11 %1 %  
záleží na výši nátlaku a době nátlaku11 %1 %  
na tuto otázku není možné odpovědět jednoznačně. Kultura společnosti, její zvyky a tradice, předsudky, ideologie, politický systém, společenské normy, atp. ovlivňují odlišný přístup lidí-občanů k výše uvedeným "problémům11 %1 %  
myslím, že ne, ale máš tam chudobu dvakrát :>11 %1 %  
Ano, problém nastává u lidí s netypickými zálibami11 %1 %  
nevím, je to individuální11 %1 %  
viz. výše11 %1 %  
problém nastává s cikány11 %1 %  
U mentalne deviovanych, jejichz deviace je dana vautosocializaci11 %1 %  
u bezdětných11 %1 %  
Ne, ani u jedné skupiny, kdo si problém nepřipouští, ten ho nemá.11 %1 %  
1 oko11 %1 %  

Graf

6. Je pro vás absence některé/některých z následujících možností důvodem pro sociální stigmatizaci ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejnovější typ mobilního telefonu872,73 %8 %  
Nejnovější módní trend654,55 %6 %  

Graf

7. Vnímáte Českou republiku jako tolerantní vůči sociálně stigmatizovaným ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše tolerantní4747 %47 %  
Spíše netolerantní3434 %34 %  
Netolerantní99 %9 %  
Určitě tolerantní66 %6 %  
Nevím44 %4 %  

Graf

8. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let8282 %82 %  
30-45 let66 %6 %  
15-18 let66 %6 %  
45-60 let55 %5 %  
60 let a více11 %1 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6868 %68 %  
Vysokoškolské2222 %22 %  
Základní55 %5 %  
Středoškolské44 %4 %  
Vyučen s maturitou11 %1 %  

Graf

10. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5454 %54 %  
Žena4646 %46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se v reálném životě s někým, kdo by byl sociálně stigmatizovaný ?

2. Pokud jste se s někým takovým setkali, dotyčný

3. Byl stigmatizovaný pro své stigma zdrojem zvláštního chování ze strany ostatních ze svého okolí ?

4. Považujete některou z následujících možností za sociální stigma ?

5. Vyvstává podle vás s některou z výše uvedených skupin sociálně stigmatizovaných větší problém se zapojením do společnosti ?

7. Vnímáte Českou republiku jako tolerantní vůči sociálně stigmatizovaným ?

8. Váš věk ?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

10. Jste :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se v reálném životě s někým, kdo by byl sociálně stigmatizovaný ?

2. Pokud jste se s někým takovým setkali, dotyčný

3. Byl stigmatizovaný pro své stigma zdrojem zvláštního chování ze strany ostatních ze svého okolí ?

4. Považujete některou z následujících možností za sociální stigma ?

5. Vyvstává podle vás s některou z výše uvedených skupin sociálně stigmatizovaných větší problém se zapojením do společnosti ?

7. Vnímáte Českou republiku jako tolerantní vůči sociálně stigmatizovaným ?

8. Váš věk ?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání ?

10. Jste :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vejnar, L.Sociální stigmatizace v české společnosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://socialni-stigmatizace-v-cesk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.