Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální vyloučení nezaměstnaných v Brně

Sociální vyloučení nezaměstnaných v Brně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Svobodová
Šetření:10. 04. 2014 - 13. 04. 2014
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, jehož výstupy budou sloužit jako podklad pro vypracování seminární práce na téma Sociální vyloučení nezaměstnaných v Brně. Celý dotazník Vám nezabere více, jak pět minut a je určen pro nezaměstnané s trvalým pobytem v Brně. Předem Vám velmi děkuji za ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

 

Kristýna Svobodová, studentka Mendelovy univerzity v Brně, oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste nezaměstnaný(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky545,45 %45,45 %  
do 3 měsíců436,36 %36,36 %  
4-6 měsíců19,09 %9,09 %  
více než 2 roky19,09 %9,09 %  

Graf

2. Jak se cítíte od doby, co jste ztratil(a) zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?????

blbě

BLBĚ

blbě :(

cítím se špatně (ale mám čas na sebe)

Hrůza! Frustrace, zoufalství, deprese, bezmocnost. Ze strany státu - šikana, otrokářství, nedůstojnost, nelidskost, nepochopení.

Chuda

méněcenný

nepotřebně a k ničemu

Skvěle

3. Cítíte se jako nezaměstnaný(á) méněcenný(á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím654,55 %54,55 %  
spíše souhlasím327,27 %27,27 %  
nesouhlasím19,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím19,09 %9,09 %  

Graf

4. Jak vnímáte Vaše společenské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?????

Blbe

Dobře

hůře

jako velmi kvalitní..hlavně nad zlatavým mokem si s ostatními rozumím

jsou téměř nulové

Jsou velmi špatné - když musím říct, že jsem nezaměstnaná, tak se stydím a lidé se na mě dívají jako na línej póvl.

NEMÁM S TÍM PROBLÉM

okolí mě bere jako předtím, ale já se necítím vůbec dobře. Hlavně když přijde na téma "práce"...

zhoršily se

5. Změnil se od ztráty zaměstnání okruh Vašich přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne654,55 %54,55 %  
ano545,45 %45,45 %  

Graf

6. Myslíte si, že od doby, kdy jste ztratil(a) práci, se k vám okolí začalo chovat jinak?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím327,27 %27,27 %  
spíše souhlasím327,27 %27,27 %  
souhlasím218,18 %18,18 %  
nesouhlasím218,18 %18,18 %  
nevím19,09 %9,09 %  

Graf

7. Máte tendenci se více izolovat od společnosti od ztráty Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím436,36 %36,36 %  
souhlasím327,27 %27,27 %  
nesouhlasím327,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (81,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, K.Sociální vyloučení nezaměstnaných v Brně (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://socialni-vylouceni-nezamestn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.