Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Ulrychová
Šetření:14. 04. 2016 - 20. 04. 2016
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím krátký čas mému dotazníku, jeho výsledky budou použity jako podklad bakalářské práce na téma Sociální zabezpečení v ČR a SRN, stejný dotazník v německém jazyce vyplní respondenti s německým státním příslušenstvím a následně budou výsledky obou dotazníků porovnány.

Otázky 1-5 prověřují znalost Sociálního zabezpečení, nehledejte prosím správné odpovědi, odpovídejte tak, jak si myslíte, že je správné.

Zbylé otázky se týkají spokojenosti a zkušeností s daným systémem a nezbytné identifikace respondenta, která pomůže se vyhodnocením dotazníku.


 

Odpovědi respondentů

1. Do sociálního zabezpečení v České republice řadíme mimo jiné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemocenské pojištění4071,43 %71,43 %  
sociální pomoc3867,86 %67,86 %  
zdravotní pojištění2646,43 %46,43 %  
pojištění proti ztrátě zaměstnání610,71 %10,71 %  
úrazové pojištění58,93 %8,93 %  
nevím47,14 %7,14 %  
pojištění proti zdtrátě zaměstnání23,57 %3,57 %  

Graf

2. Dělíme systémy v rámci českého socíální zabezpečení na pojistné a nepojistné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2341,07 %41,07 %  
ano2239,29 %39,29 %  
ne1119,64 %19,64 %  

Graf

3. Kolik druhů dávek se poskytuje v rámci důchodového pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1526,79 %26,79 %  
41323,21 %23,21 %  
11119,64 %19,64 %  
2712,5 %12,5 %  
5 a více58,93 %8,93 %  
347,14 %7,14 %  
žádné11,79 %1,79 %  

Graf

4. Jmenujte alespoň dvě dávky nemocenského pojištění:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

/

dávka v případě nemoci do 14 dnů prac. neschopnosti a nad rámec 14 dnů prac. neschopnosti

Davka za noc v nemocnici Davka za trvale nasledky Za uraz

dávky v nemoci, dávky při rodičovské dovolené

Invalidita, pracovní úraz

Materska. Nemocenska

Mateřská, nemocenska

náhradu za výdělek za každý den nemoci, dávka za hospitalizaci

nemocenská mateřská

Nemocenska

Nemocenská

nemocenská a mateřská

nemocenská, mateřská

nemocenská, mateřská a ošetřovné

Nemocenská, Ošetřovné

Nemocenská, Ošetřovné, Peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství

nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství

nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství

nemocenská, rodičovská

Nemocenská,ošetřovné

Nemocenské Ošetřovné

nemocenské ošetřovný

nemocenské peněžitá pomoc v mateřství

nemocenské a zdravottnní

nemocenské, ošetřovné

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné

neschopenka

Nevim

Nevim

Nevím

nevím

Nevim

Nevím

nevím

Nevim

nevim

Nevim

Nevim a nevim

Nevím.

Nezanm

neznám

Ošetřování člena rodiny, nemocenská

Ošetřovné dítěte, ošetřovné manžel/ka, peněžitá pomoc v mateřství,

Penezita pomoc v materstvi, nemocenska

peněžitá pomoc v mateřství , nemocenská

Peněžitá pomoc v mateřství a těhotenství, nemocenská

peněžitá pomoc v mateřství,

Potřeba ošetřování dítěte Neschopenka

Případ nemoci, případ úrazu?

rodičovský příspěvek, nemocenská

starobní a invalidní důchod

V případě nemoci náhrada mzdy a invalidní dávky...

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, nemocenské dávky

ze zákona a z naspořeného dobrovolně navíc

5. Zařaďte pojem "sociální pomoc":

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
patří mezi nepojistné3257,14 %57,14 %  
nevím1017,86 %17,86 %  
patří mezi pojistné712,5 %12,5 %  
tento pojem české sociální zabezpečení nezná712,5 %12,5 %  

Graf

6. Setkali jste se ve škole s pojmem "Sociální zabezpečení"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2341,07 %41,07 %  
ano - učitel okrajově nastínil danou problematiku2239,29 %39,29 %  
ano - učitel podrobně vysvětlil základy fungování českého systému1119,64 %19,64 %  

Graf

7. Kdy nebo jak jste se poprvé dozvěděli o existenci "Sociálního zabezpečení"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole2137,5 %37,5 %  
od okolí v dospělosti1526,79 %26,79 %  
od rodičů v dětství1017,86 %17,86 %  
až při osobní potřebě daný systém využít47,14 %7,14 %  
Zrejme nikdy11,79 %1,79 %  
když jsem byl nucen do toho protrženého pytle začít odvádět11,79 %1,79 %  
Od okolí v dětství.11,79 %1,79 %  
A to myslíte vážně? Proč bych si měl takovou nepodstatnou věc pamatovat?11,79 %1,79 %  
při studiu na nástavbě11,79 %1,79 %  
To je prostě takové sousloví, souhrnné označení pro různá opatření státu pro pomoc lidem v nouzi, není to nic konkrétního, co by "existovalo". 11,79 %1,79 %  

Graf

8. Máte osobní zkušenost se systémem sociálního zabezpečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2850 %50 %  
ano2850 %50 %  

Graf

9. V jaké situaci jste se se sociálním systémem setkali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Invalidni duchod

jako sociální pracovnice na odd. péče o děti

Jako účetní ve firmě

Materska

mateřská, nezaměstnanost

Matka má invalidní důchod

nemoc

nemocenské výplata důchodu

neschopenka

Peče o seniora

Podpora soc. slabším do věku 18 let a výhod, které mají studenti.

Pracuji v oboru, denně se setkávám se sociálním systémem. Když jsem byla nezletilou osobou, matka pobírala Příspěvek na péči.

pri ztrate zamestnani

Přerušení studia

Při péči o invalidní neteř.

při péči o matku

Přídavek na dite

Trestným činem, na kterém se podílel i soud, jsme zůstali zcela bez prostředků.

Umrti

v době nezaměstnanosti

v době přerušení studia

v nezaměstnanosti - podpora

v nouzi

V ramci praxe na vš

v těhotenství

Vyplaceni nemocenske, invalidniho duchodu, materske

žádost o důchod

žádost o invalidní důchod

10. Pomohl systém s vyřešením vaší situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2382,14 %41,07 %  
ne517,86 %8,93 %  

Graf

11. Věříte, že v případě potřeby Vám český systém sociálního zabezpečení pomůže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2035,71 %35,71 %  
spíše ano2035,71 %35,71 %  
ano712,5 %12,5 %  
ne58,93 %8,93 %  
nevím47,14 %7,14 %  

Graf

12. Jakou formu pomoci byste uvítali nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční výpomoc3867,86 %67,86 %  
pracovní příležitost3053,57 %53,57 %  
odborné poradenství2748,21 %48,21 %  
aby mi nekradli peníze, pak je menší šance, že budu nějakou pomoc potřebovat11,79 %1,79 %  
A hlavně normální slušný přístup těch osob, to chování je mnohdy otřesné, jak v padesátých letech (Bystřice p. H., Úřad práce např.)11,79 %1,79 %  
více výhod invalidům11,79 %1,79 %  
Od státu? Raději žádnou. 11,79 %1,79 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4071,43 %71,43 %  
muž1628,57 %28,57 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let2646,43 %46,43 %  
31-65 let2341,07 %41,07 %  
66 let a více610,71 %10,71 %  
0-18 let11,79 %1,79 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3257,14 %57,14 %  
vysokoškolské1628,57 %28,57 %  
základní47,14 %7,14 %  
vyšší odborné35,36 %5,36 %  
vyuční obor11,79 %1,79 %  

Graf

16. Aktuální bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl. město Praha2850 %50 %  
Středočeský kraj916,07 %16,07 %  
Moravskoslezský kraj47,14 %7,14 %  
Zlínský kraj47,14 %7,14 %  
Kraj Vysočina35,36 %5,36 %  
Jihomoravský kraj23,57 %3,57 %  
Olomoucký kraj23,57 %3,57 %  
Pardubický kraj11,79 %1,79 %  
Královehradecký kraj11,79 %1,79 %  
Liberecký kraj11,79 %1,79 %  
Jihočeská kraj11,79 %1,79 %  

Graf

17. Počet dospělých členů domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22850 %50 %  
3916,07 %16,07 %  
1712,5 %12,5 %  
4712,5 %12,5 %  
558,93 %8,93 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.52
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Celkový měsíční příjem domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 001 - 50 000 Kč2239,29 %39,29 %  
50 001 - 100 000 Kč1323,21 %23,21 %  
15 001 - 25 000 Kč1323,21 %23,21 %  
více47,14 %7,14 %  
0-15 000 Kč47,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Dělíme systémy v rámci českého socíální zabezpečení na pojistné a nepojistné?

  • odpověď nevím:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Zařaďte pojem "sociální pomoc":

8. Máte osobní zkušenost se systémem sociálního zabezpečení?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Pomohl systém s vyřešením vaší situace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do sociálního zabezpečení v České republice řadíme mimo jiné:

2. Dělíme systémy v rámci českého socíální zabezpečení na pojistné a nepojistné?

3. Kolik druhů dávek se poskytuje v rámci důchodového pojištění?

4. Jmenujte alespoň dvě dávky nemocenského pojištění:

5. Zařaďte pojem "sociální pomoc":

6. Setkali jste se ve škole s pojmem "Sociální zabezpečení"?

7. Kdy nebo jak jste se poprvé dozvěděli o existenci "Sociálního zabezpečení"?

8. Máte osobní zkušenost se systémem sociálního zabezpečení?

10. Pomohl systém s vyřešením vaší situace?

11. Věříte, že v případě potřeby Vám český systém sociálního zabezpečení pomůže?

12. Jakou formu pomoci byste uvítali nejvíce?

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Aktuální bydliště:

17. Počet dospělých členů domácnosti:

18. Celkový měsíční příjem domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do sociálního zabezpečení v České republice řadíme mimo jiné:

2. Dělíme systémy v rámci českého socíální zabezpečení na pojistné a nepojistné?

3. Kolik druhů dávek se poskytuje v rámci důchodového pojištění?

4. Jmenujte alespoň dvě dávky nemocenského pojištění:

5. Zařaďte pojem "sociální pomoc":

6. Setkali jste se ve škole s pojmem "Sociální zabezpečení"?

7. Kdy nebo jak jste se poprvé dozvěděli o existenci "Sociálního zabezpečení"?

8. Máte osobní zkušenost se systémem sociálního zabezpečení?

10. Pomohl systém s vyřešením vaší situace?

11. Věříte, že v případě potřeby Vám český systém sociálního zabezpečení pomůže?

12. Jakou formu pomoci byste uvítali nejvíce?

13. Pohlaví:

14. Věk:

15. Nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Aktuální bydliště:

17. Počet dospělých členů domácnosti:

18. Celkový měsíční příjem domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ulrychová, B.Sociální zabezpečení v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://socialni-zabezpeceni-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.