Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cílená reklama a bezpečnost na sociálních sítích - final II

Cílená reklama a bezpečnost na sociálních sítích - final II

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Soukup
Šetření:03. 03. 2016 - 03. 03. 2016
Počet respondentů:305
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentem České zemědělské univerzity v Praze a v současné době píši bakalářskou práci na téma Sociální sítě a nová média.

V této souvislosti bych Vás rád poprosil o vyplnění dotazníku. Otázky jsou zejména zaškrtávací, tudíž by Vám dotazník neměl zabrat příliš času (cca 5 min).

Předkládaný dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podpůrný materiál ke zpracování mé bakalářské práce. 

Tento dotazník je určen uživatelům sociálních sítí.

 

Děkuji za Váš čas a ochotu podílet se na výzkumu.

Martin Soukup

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19262,95 %62,95 %  
Muž11337,05 %37,05 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2511236,72 %36,72 %  
13-207925,9 %25,9 %  
26-357022,95 %22,95 %  
36 a více4414,43 %14,43 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13343,61 %43,61 %  
Vysokoškolské9832,13 %32,13 %  
Bez vzdělání3712,13 %12,13 %  
Základní175,57 %5,57 %  
Středoškolské113,61 %3,61 %  
Vyšší odborné92,95 %2,95 %  

Graf

4. Jaké sociální sítě využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook29095,08 %95,08 %  
YouTube26085,25 %85,25 %  
Instagram13945,57 %45,57 %  
LinkedIn5919,34 %19,34 %  
Twitter4514,75 %14,75 %  
Jiné3712,13 %12,13 %  

Graf

5. Ze kterých zařízení se na tyto sociální sítě připojujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní zařízení (smartphone, tablet, chytré hodinky atp.)26586,89 %86,89 %  
Přenosný počítač23376,39 %76,39 %  
Stolní počítač13644,59 %44,59 %  
Jiné51,64 %1,64 %  

Graf

6. K čemu nejčastěji využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s přáteli27690,49 %90,49 %  
K získávání nových informací21871,48 %71,48 %  
Sdílení informací a médií12841,97 %41,97 %  
Poznávání nových lidí309,84 %9,84 %  
Jiné196,23 %6,23 %  

Graf

7. Sdílíte osobní informace a soukromá média* skrze sociální sítě?

*Pod pojmem soukromé média jsou myšleny osobní fotky nebo videa atp..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdílím informace i média15450,49 %50,49 %  
Nesdílím7323,93 %23,93 %  
Sdílím pouze média5217,05 %17,05 %  
Sdílím pouze informace268,52 %8,52 %  

Graf

8. Máte na svém profilu v přátelích pouze lidi, které osobně znáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15249,84 %49,84 %  
spíše souhlasím11236,72 %36,72 %  
spíše nesouhlasím216,89 %6,89 %  
nesouhlasím165,25 %5,25 %  
nevím41,31 %1,31 %  

Graf

9. Čtete před registrací licenční podmínky dané sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23878,03 %78,03 %  
Ano6721,97 %21,97 %  

Graf

10. Z jakého důvodu nečtete licenční podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezajímají mě11950 %39,02 %  
Jiné8535,71 %27,87 %  
Nerozumím jejich obsahu3414,29 %11,15 %  

Graf

11. Jste si vědom/a možnosti prodeje Vašich osobních informací třetím stranám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23376,39 %76,39 %  
ne7223,61 %23,61 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou sociální sítě bezpečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13042,62 %42,62 %  
nesouhlasím6822,3 %22,3 %  
spíše souhlasím5317,38 %17,38 %  
nevím4314,1 %14,1 %  
souhlasím113,61 %3,61 %  

Graf

13. Jak vnímáte reklamu na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně17156,07 %56,07 %  
Negativně12039,34 %39,34 %  
Pozitivně144,59 %4,59 %  

Graf

14. Motivovala Vás někdy internetová reklama k zakoupení produktu nebo služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17958,69 %58,69 %  
ano12641,31 %41,31 %  

Graf

15. Sledujete na sociálních sítích určité značky či společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímají mne novinky16353,44 %53,44 %  
Nesleduji11437,38 %37,38 %  
Ano, zaujala mě jejich reklama185,9 %5,9 %  
Jiné103,28 %3,28 %  

Graf

16. Jak se nejčastěji dozvídáte o nových produktech a službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu27991,48 %91,48 %  
Z TV14647,87 %47,87 %  
Z venkovní reklamy9129,84 %29,84 %  
Z tisku5919,34 %19,34 %  
Z newsletterů4815,74 %15,74 %  
Z rádia4013,11 %13,11 %  
Jiné227,21 %7,21 %  

Graf

17. Komunikoval/a jste někdy se společností nebo institucí pomocí jejich profilu na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17657,7 %57,7 %  
Ano12942,3 %42,3 %  

Graf

18. Jak tuto komunikaci vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně7860,47 %25,57 %  
Neutrálně4635,66 %15,08 %  
Negativně53,88 %1,64 %  

Graf

19. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volím radši tradiční formu komunikace9051,14 %29,51 %  
Prozatím k tomu nebyla příležitost7743,75 %25,25 %  
Jiné95,11 %2,95 %  

Graf

20. Setkali jste se s pojmem „cílová skupina“ v on-line marketingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23878,03 %78,03 %  
Ne6721,97 %21,97 %  

Graf

21. Dokážete se zařadit do cílové skupiny na základě Vašich dostupných informací na Vašem profilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17573,53 %57,38 %  
ne6326,47 %20,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 13-20:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez vzdělání na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

17. Komunikoval/a jste někdy se společností nebo institucí pomocí jejich profilu na sociálních sítích?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutrálně na otázku 18. Jak tuto komunikaci vnímáte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 18. Jak tuto komunikaci vnímáte?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prozatím k tomu nebyla příležitost na otázku 19. Z jakého důvodu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volím radši tradiční formu komunikace na otázku 19. Z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaké sociální sítě využíváte?

5. Ze kterých zařízení se na tyto sociální sítě připojujete?

6. K čemu nejčastěji využíváte sociální sítě?

7. Sdílíte osobní informace a soukromá média* skrze sociální sítě?

8. Máte na svém profilu v přátelích pouze lidi, které osobně znáte?

9. Čtete před registrací licenční podmínky dané sociální sítě?

10. Z jakého důvodu nečtete licenční podmínky?

11. Jste si vědom/a možnosti prodeje Vašich osobních informací třetím stranám?

12. Myslíte si, že jsou sociální sítě bezpečné?

13. Jak vnímáte reklamu na sociálních sítích?

14. Motivovala Vás někdy internetová reklama k zakoupení produktu nebo služby?

15. Sledujete na sociálních sítích určité značky či společnosti?

16. Jak se nejčastěji dozvídáte o nových produktech a službách?

17. Komunikoval/a jste někdy se společností nebo institucí pomocí jejich profilu na sociálních sítích?

18. Jak tuto komunikaci vnímáte?

19. Z jakého důvodu?

20. Setkali jste se s pojmem „cílová skupina“ v on-line marketingu?

21. Dokážete se zařadit do cílové skupiny na základě Vašich dostupných informací na Vašem profilu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaké sociální sítě využíváte?

5. Ze kterých zařízení se na tyto sociální sítě připojujete?

6. K čemu nejčastěji využíváte sociální sítě?

7. Sdílíte osobní informace a soukromá média* skrze sociální sítě?

8. Máte na svém profilu v přátelích pouze lidi, které osobně znáte?

9. Čtete před registrací licenční podmínky dané sociální sítě?

10. Z jakého důvodu nečtete licenční podmínky?

11. Jste si vědom/a možnosti prodeje Vašich osobních informací třetím stranám?

12. Myslíte si, že jsou sociální sítě bezpečné?

13. Jak vnímáte reklamu na sociálních sítích?

14. Motivovala Vás někdy internetová reklama k zakoupení produktu nebo služby?

15. Sledujete na sociálních sítích určité značky či společnosti?

16. Jak se nejčastěji dozvídáte o nových produktech a službách?

17. Komunikoval/a jste někdy se společností nebo institucí pomocí jejich profilu na sociálních sítích?

18. Jak tuto komunikaci vnímáte?

19. Z jakého důvodu?

20. Setkali jste se s pojmem „cílová skupina“ v on-line marketingu?

21. Dokážete se zařadit do cílové skupiny na základě Vašich dostupných informací na Vašem profilu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soukup, M.Cílená reklama a bezpečnost na sociálních sítích - final II (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://socialnisite-2-2-3.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.