Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Socialny kapital tyranych deti

Socialny kapital tyranych deti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdaléna Halacová
Šetření:03. 11. 2009 - 15. 01. 2010
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):35 / 17.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondent, milá respondentka,
tento dotazník je určený pre všetkých vo vo veku od 15 rokov až do ukončenia strednej, alebo vysokej školy. Je anonymný, preto prosím, aby si ho vyplnil/a pravdivo. Slúži pre účel tvorby mojej bakalárskej práce, ktorou chcem urobiť výskum na tému Sociálny kapitál týraných a zneužívaných adolescentov (Týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa definuje ako akékoľvek vedomé aj nevedomé konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej osoby, ktoré poškodzuje telesný, duševný alebo sociálny vývin dieťaťa). Každú otázku zváž a prosím vyber jednu alternatívu, ktorá najviac vystihuje Tvoj postoj.

Odpovědi respondentů

1. Týral ťa už niekto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 2, nieotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie11677,33 %77,33 %  
áno3422,67 %22,67 %  

Graf

2. Na koho sa vtedy obrátiš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na kamaráta1544,12 %10 %  
na niekoho z rodiny720,59 %4,67 %  
na nikoho411,76 %2,67 %  
na súrodenca25,88 %1,33 %  
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)25,88 %1,33 %  
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)12,94 %0,67 %  
nikoho12,94 %0,67 %  
nanikoho12,94 %0,67 %  
nik12,94 %0,67 %  

Graf

3. Ako často si/ bol týraný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denne1132,35 %7,33 %  
stalo sa to párkrát 1132,35 %7,33 %  
týždenne617,65 %4 %  
neviem sa vyjadriť617,65 %4 %  

Graf

4. Kým si/bol týraný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otcom1235,29 %8 %  
spolužiakom/čkou v škole 926,47 %6 %  
matkou514,71 %3,33 %  
priatelom25,88 %1,33 %  
priatelkou25,88 %1,33 %  
súrodencom25,88 %1,33 %  
příbuzný12,94 %0,67 %  
instruktor na letním táboře12,94 %0,67 %  

Graf

5. Keď si/bol týraný/á , tak akým spôsobom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychicky1852,94 %12 %  
telesne514,71 %3,33 %  
šikanovanie v škole514,71 %3,33 %  
sexuálne411,76 %2,67 %  
kombinaciou telesneho a psychickeho tyrania12,94 %0,67 %  
druhotne(svedok násilia)12,94 %0,67 %  

Graf

6. Ako by si sa charakterizoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stretávam sa len s úzkym okruhom priateľov 1441,18 %9,33 %  
som spoločenský typ 1132,35 %7,33 %  
najradšej som sám926,47 %6 %  

Graf

7. Čo chceš v živote dosiahnuť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať1132,35 %7,33 %  
neviem čo ďalej823,53 %5,33 %  
chcem ďalej študovať823,53 %5,33 %  
chcem sa čo najskôr zamestnať a odísť z domu514,71 %3,33 %  
pracovat12,94 %0,67 %  
osvícení :-)12,94 %0,67 %  

Graf

8. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31647,06 %10,67 %  
4720,59 %4,67 %  
1514,71 %3,33 %  
2411,76 %2,67 %  
525,88 %1,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.99
Směrodatná odchylka:1
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41132,35 %7,33 %  
1823,53 %5,33 %  
3617,65 %4 %  
5514,71 %3,33 %  
2411,76 %2,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.03
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:3
Modus:4

Graf

10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21338,24 %8,67 %  
31029,41 %6,67 %  
4617,65 %4 %  
1514,71 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:2
Modus:2

Graf

11. Kto patrí do tvojho najbližšieho okolia, rozumej ak by si potreboval „aj o polnoci“ pomôcť, či sa máš na koho obrátiť(vypíš konkrétne napr.: jedna kamarátka a mama alebo dvaja kamaráti a triedna učiteľka)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2 kamarádi

atka, babička 2 kamarádi a učitelka

cca. 15 kamarádů a 2 příbuzní

jeden kamarat

jedna kamarádka a rodina - finanční pomoc

Kamarádi

kamarati 5ti

kamaratka

kamarátka a jeden kamarát

kňaz

mama

mama

mama a kamaratka

mama, jeden kamarát

mama, otec

mama, priateľka, jeden kamarát,

Mama, sestra, švagor

nik

nik

nik

Nikto

priateľ

priatel, rodina

priateľ, sesternica

priateľka, mama, kamarátka

přítel

přítel

Přítel, jedna velmi dobrá kamarádka

rodiče, bratr, dvě kamarádky

rodina

rodina

sestra, brat, mama

sestrenica

surodenec - sestra

12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
priateľa/ku1029,41 %6,67 %  
na matku1029,41 %6,67 %  
spolužiaka/ čku514,71 %3,33 %  
triedneho učiteľa/ku38,82 %2 %  
na otca25,88 %1,33 %  
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)25,88 %1,33 %  
na nikoho25,88 %1,33 %  

Graf

13. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by ti mohol pomôcť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2470,59 %16 %  
ano720,59 %4,67 %  
nevím38,82 %2 %  

Graf

14. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské2058,82 %13,33 %  
základné823,53 %5,33 %  
vysokoškolské617,65 %4 %  

Graf

15. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské2264,71 %14,67 %  
základné720,59 %4,67 %  
vysokoškolské514,71 %3,33 %  

Graf

16. Pochádzaš z rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplnej2367,65 %15,33 %  
neúplnej (rodičia sú rozvedení, si polosirota) 1132,35 %7,33 %  

Graf

17. Tvoj vek:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20720,59 %4,67 %  
17514,71 %3,33 %  
22411,76 %2,67 %  
2338,82 %2 %  
2138,82 %2 %  
1838,82 %2 %  
1538,82 %2 %  
1625,88 %1,33 %  
2612,94 %0,67 %  
2812,94 %0,67 %  
ostatní odpovědi 19
27
25,88 %1,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.78
Minimum:15
Maximum:27
Variační rozpětí:12
Rozptyl:8.69
Směrodatná odchylka:2.95
Medián:20
Modus:20

Graf

18. Tvoje pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2779,41 %18 %  
Muž720,59 %4,67 %  

Graf

19. Počul si o niekom, kto bol/je týraný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6354,31 %42 %  
ne3126,72 %20,67 %  
nevím2218,97 %14,67 %  

Graf

20. Ako by si sa charakterizoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
som spoločenský typ 7161,21 %47,33 %  
stretávam sa len s úzkym okruhom priateľov3126,72 %20,67 %  
najradšej som doma s rodinou65,17 %4 %  
najradšej som sám43,45 %2,67 %  
zálezí na mnohých okolnostiach napr.: nálade 10,86 %0,67 %  
Naj radsej som niekde von 10,86 %0,67 %  
někdy mám ráda společnost, jindy miluji samotu10,86 %0,67 %  
miliujem zabavua a kamaratov 10,86 %0,67 %  

Graf

21. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34942,24 %32,67 %  
44135,34 %27,33 %  
21613,79 %10,67 %  
565,17 %4 %  
143,45 %2,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.26
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3
Modus:3

Graf

22. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55345,69 %35,33 %  
43530,17 %23,33 %  
31412,07 %9,33 %  
1108,62 %6,67 %  
243,45 %2,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.1
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:5

Graf

23. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35345,69 %35,33 %  
22521,55 %16,67 %  
42118,1 %14 %  
1119,48 %7,33 %  
565,17 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.87
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

24. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na matku4639,66 %30,67 %  
priateľa/ku2723,28 %18 %  
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)76,03 %4,67 %  
spolužiaka/ čku76,03 %4,67 %  
známeho65,17 %4 %  
na otca65,17 %4 %  
triedneho učiteľa/ku43,45 %2,67 %  
na nikoho 32,59 %2 %  
je to moj oosobny problem, hladam priciny u mna10,86 %0,67 %  
neviem co by som robil, nestalo sa mi to10,86 %0,67 %  
oboch rodicov 10,86 %0,67 %  
kamaráda10,86 %0,67 %  
neviem10,86 %0,67 %  
na krčmu:D 10,86 %0,67 %  
Na svůj teleskopický obušek, který vše vyřeší.10,86 %0,67 %  
na nikoho, takéto veci si človek musí vyriešiť sám10,86 %0,67 %  
otec aj matka10,86 %0,67 %  
nechodim do skoly:D10,86 %0,67 %  

Graf

25. Čo chceš v živote dosiahnuť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chcem ďalej študovať4740,52 %31,33 %  
chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať4034,48 %26,67 %  
chcem sa čo najskôr zamestnať a odísť z domu1613,79 %10,67 %  
neviem, čo ďalej43,45 %2,67 %  
skolu berem ako moj osobny rast, podnikam10,86 %0,67 %  
chcem dostudovat a ostat v praci kde som10,86 %0,67 %  
rodina, praca ... vsetko tak dobre ako sa len da10,86 %0,67 %  
doštudovať,zamestnať sa a založiť si rodinu10,86 %0,67 %  
zamestnat sa10,86 %0,67 %  
pracu mam tak rodinu a hudobne uspechy10,86 %0,67 %  
študovať a dosiahnúť úspech v športe 10,86 %0,67 %  
rodina a dobra praca10,86 %0,67 %  
stadium rozhodnutia:D10,86 %0,67 %  

Graf

26. Čo si myslíš, na koho sa môže a chce obrátiť niekto, kto bol objektom týrania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)3429,31 %22,67 %  
na niekoho z rodiny3328,45 %22 %  
na kamaráta3227,59 %21,33 %  
na súrodenca54,31 %3,33 %  
na triedneho učiteľa 54,31 %3,33 %  
na nikoho10,86 %0,67 %  
zálezí to asi od zivotných skúsenosti tyr. osoby 10,86 %0,67 %  
kontakty z internetu10,86 %0,67 %  
neviem to je na nom komu viacej veri ze mu pomoze10,86 %0,67 %  
To záleží hodně na konkrétním případu10,86 %0,67 %  
linka důvěry10,86 %0,67 %  
na hocikoho komu dovoerujem10,86 %0,67 %  

Graf

27. Na koho by si sa TY obrátil v prípade, že by si bol ty v „koži“ týraného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na niekoho z rodiny4639,66 %30,67 %  
na kamaráta3328,45 %22 %  
na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt)1916,38 %12,67 %  
na triedneho učiteľa 54,31 %3,33 %  
na súrodenca54,31 %3,33 %  
asi podla toho kto by ma tyral10,86 %0,67 %  
podla toho kto by ma tyral ale na niekoho blizkeho10,86 %0,67 %  
na rodiča a keď nie tak na políciu10,86 %0,67 %  
NAJLEPSI KAMARAT10,86 %0,67 %  
na nikoho len na seba10,86 %0,67 %  
Na nikoho... Své problémy řeším sám10,86 %0,67 %  
linka důvěry10,86 %0,67 %  
přítel10,86 %0,67 %  

Graf

28. Aký je tvoj názor na to, kto je najčastejšie tyran (je jedno v akej forme)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otec5244,83 %34,67 %  
spolužiak/čka v škole 4740,52 %31,33 %  
matka108,62 %6,67 %  
súrodenec43,45 %2,67 %  
zalezi od prosstredia v ktorom tzen dany clovek vy10,86 %0,67 %  
keždý kto to nemá v hlave vporiadku10,86 %0,67 %  
cudzi clovek10,86 %0,67 %  

Graf

29. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka zaoberajúceho sa pomocou pre týrané deti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6556,03 %43,33 %  
ano2622,41 %17,33 %  
nevím2521,55 %16,67 %  

Graf

30. Kto patrí do tvojho najbližšieho okolia, rozumej ak by si potreboval „aj o polnoci“ pomôcť, či sa máš na koho obrátiť(vypíš konkrétne napr.: jedna kamarátka a mama alebo dvaja kamaráti a triedna učiteľka)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2 kamarádi, bratr, matka, otec a celá širší rodina.

3 kamaráti,bratranec

3 kamarátky a 1 kamarát, mama

3 kamaratky, priateľ, rodina (mama, otec), kamaratky so školy, profesorka v škole

3 NAJLEPSI KAMARATI Z TOHO DVAJA SU CHALANI A JEDNE BABA

3 priatelia 2 súrodencii

4 kamarati

ANO MAM DVE SPOLUZIACKY KAMILA A KIKA EVKA MOJ KAMARAT SANIK NATIKA SIMONKA A URCITE AJ MAMIKA TO VIEM URCITE ZE BY MI POMOHLI AJ O POL NOCI MAM TO ODSKUSANE:-DDD

ano mam kamaratov na ktorych sa mozen spolahnut. Myslim si ze by ich bolo dost ale už to mam aj odskusane takze viem ze je to naozaj tak.

asi 4 kamaráti, mama, súrodenec

asi takeho nemam

brat

dlouholetý kamarád, rodiče a další velmi blízcí rodinní příslušníci

Dvaja kamarati a mama

dvaja kamarati a triedna učiteľka

dvě kamarádky, třídní učitelka

dve kamarátky

dve kamarátky,mama,otec

Grula

jeden kamarád, kamarádka, rodiče

jeden kamarat a mama, otec,

jedna kamaratka

jedna kamaratka, surodenci

kamarád a kamarádka

kamarád a přítel

kamarádka a rodiče

kamarádka, přítel

kamarati

kamarati, rodina

kamarati, surodenci, rodicia

kamarátka

kamarátka, priateľ

Kontretne dvaja kamarati , mama a trener.

Lukas Sihelsky,Peter Bystriansky a samozrejme rodina...na vsetkych si teraz nespomeniem...

mada

mama

mama

mama

mama

mama

mama

mama

Mama

mama a kamarátka

mama a kamarátka

mama a môj partner-frajer

mama a par kamaratov

mama, dve kamarátky

mama, kamaratka

mama, otec, kamarátka

mama, priatel

mama, sestra, naj kamoska

mama, vela kamaratov, triedna ucitelka, vychovavatelka, starí rodicia

mama,otec,brat,jedna kamarátka a traja kamaráti

mama,otec,priatel,brat

mama,otec,sestra

mamina

maminka, babička

maminka, přítel

mamka, nejlepsi kamarad

mamka, potom asi priateľka a kamarát

mamka, přítel, jedna kamarádka, sestra

mamka, tatka, jedna kamaradka

matka

matka

Matka,otec,přítel,děda

moj priatel, rodicia, kamaratka

môj priateľ, sestra, rodičia, 2 kamarátky

moja baba

Moja spolubyvajuca na intraku a baba ktora byva opoti mne , moj chalan a asi aj mama

najskor asi na kamaratku, pretoze mam 2 velmi dobre kamaratky, ktorym sa zdoverim so vsetkym a potom este mama...ale skor ta kamaratka, pretoze jej sa viem viac otvorit...

Nevím

nevjem

no tak mama to je jasne,potom by to bol moj otec len ten je v base ale mam plno kamaratov ktory vzdy pomohly a pomozu

ocko, sestry

otec

otec , kamaradka, kamarad

otec mama

Otec, mama, bratranec, kamaratky

pár kamarátov

piati kamarati, dvaja bratranci a nakoniec najblizsia rodina

priateľ

priateľ

priaťel Jakub

priateľ, psychologička, mama

priateľ, sestra, švagor a jedna kamarátka

priatelia, rodičia

priatelka

priatelka mama oco triedna ucitelka kamaratky kamarati

priateľka, kamarátka, mama

pritel, mamka, dve segry, dale sirsi rodina a pratele - je toho dost, myslim :)

přítel, dvě kamarádky, kamarád

rodice, nekolik kamaradu

rodicia priatelka traja kamarati

rodicia,sestra,4 priatelia,bratranec

rodiče a tři kamarádky

rodiče, přítel

rodičia

rodičia, traja kamarati, kamaratka

rodina

rodina

rodina a niekolko kamaratov

rodina kamarati

sdfghjklkjhgf

Sestra , kamarát, kamarátka

sestra , priatelka, priatel

sestra, kamartka, kamarat

sestra..a..priatel..

spolubydlič

stara znama:-)

táta, sestra a přítel

traja kamarati

traja kamarati, mama, oco, brat

triedna ucitelka, priatel kamratka najlepsia

učitel na psychologii.....je fakt nejlepsí psychog co znam.

viaceri kamarati a rodina

31. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské9077,59 %60 %  
vysokoškolské1916,38 %12,67 %  
základné76,03 %4,67 %  

Graf

32. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské8271,93 %54,67 %  
vysokoškolské2925,44 %19,33 %  
základné32,63 %2 %  

Graf

33. Pochádzaš z rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplnej8875,86 %58,67 %  
neúplnej (rodičia sú rozvedení, si polosirota) 2824,14 %18,67 %  

Graf

34. Aké je tvoje pohlavie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7564,66 %50 %  
Muž4135,34 %27,33 %  

Graf

35. Aký je tvoj vek?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211815,52 %12 %  
221714,66 %11,33 %  
171613,79 %10,67 %  
231210,34 %8 %  
18108,62 %6,67 %  
2097,76 %6 %  
1697,76 %6 %  
1976,03 %4,67 %  
2454,31 %3,33 %  
1543,45 %2,67 %  
ostatní odpovědi 26
25
38
31
27
28
12
97,76 %6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.12
Minimum:16
Maximum:26
Variační rozpětí:10
Rozptyl:6.6
Směrodatná odchylka:2.57
Medián:21
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Týral ťa už niekto?

 • odpověď áno:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na kamaráta na otázku 2. Na koho sa vtedy obrátiš?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi denne na otázku 3. Ako často si/ bol týraný/á?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalo sa to párkrát na otázku 3. Ako často si/ bol týraný/á?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi otcom na otázku 4. Kým si/bol týraný/á?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychicky na otázku 5. Keď si/bol týraný/á , tak akým spôsobom?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi som spoločenský typ na otázku 6. Ako by si sa charakterizoval/a?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stretávam sa len s úzkym okruhom priateľov na otázku 6. Ako by si sa charakterizoval/a?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať na otázku 7. Čo chceš v živote dosiahnuť?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 8. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 9. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na matku na otázku 12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi priateľa/ku na otázku 12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stredoškolské na otázku 14. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi stredoškolské na otázku 15. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neúplnej (rodičia sú rozvedení, si polosirota) na otázku 16. Pochádzaš z rodiny:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplnej na otázku 16. Pochádzaš z rodiny:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by ti mohol pomôcť?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 18. Tvoje pohlavie:

16. Pochádzaš z rodiny:

 • odpověď úplnej:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalo sa to párkrát na otázku 3. Ako často si/ bol týraný/á?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať na otázku 7. Čo chceš v živote dosiahnuť?

18. Tvoje pohlavie:

 • odpověď Žena:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať na otázku 7. Čo chceš v živote dosiahnuť?

31. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • odpověď stredoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na odborníka (psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník, lekár, policajt) na otázku 27. Na koho by si sa TY obrátil v prípade, že by si bol ty v „koži“ týraného?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi priateľa/ku na otázku 24. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 23. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

32. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

 • odpověď stredoškolské:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 22. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

35. Aký je tvoj vek?

 • odpověď < 12 - 17 >:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 1. Týral ťa už niekto?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na kamaráta na otázku 2. Na koho sa vtedy obrátiš?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi denne na otázku 3. Ako často si/ bol týraný/á?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stalo sa to párkrát na otázku 3. Ako často si/ bol týraný/á?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi otcom na otázku 4. Kým si/bol týraný/á?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychicky na otázku 5. Keď si/bol týraný/á , tak akým spôsobom?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi som spoločenský typ na otázku 6. Ako by si sa charakterizoval/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stretávam sa len s úzkym okruhom priateľov na otázku 6. Ako by si sa charakterizoval/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chcem ešte študovať, ale popri tom sa zamestnať na otázku 7. Čo chceš v živote dosiahnuť?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 8. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 9. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na matku na otázku 12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi priateľa/ku na otázku 12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stredoškolské na otázku 14. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi stredoškolské na otázku 15. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neúplnej (rodičia sú rozvedení, si polosirota) na otázku 16. Pochádzaš z rodiny:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplnej na otázku 16. Pochádzaš z rodiny:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by ti mohol pomôcť?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 18. Tvoje pohlavie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Týral ťa už niekto?

2. Na koho sa vtedy obrátiš?

3. Ako často si/ bol týraný/á?

4. Kým si/bol týraný/á?

5. Keď si/bol týraný/á , tak akým spôsobom?

6. Ako by si sa charakterizoval/a?

7. Čo chceš v živote dosiahnuť?

8. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

9. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

13. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by ti mohol pomôcť?

14. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

15. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

16. Pochádzaš z rodiny:

17. Tvoj vek:

18. Tvoje pohlavie:

19. Počul si o niekom, kto bol/je týraný?

20. Ako by si sa charakterizoval?

21. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

22. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

23. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

24. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

25. Čo chceš v živote dosiahnuť?

26. Čo si myslíš, na koho sa môže a chce obrátiť niekto, kto bol objektom týrania?

27. Na koho by si sa TY obrátil v prípade, že by si bol ty v „koži“ týraného?

28. Aký je tvoj názor na to, kto je najčastejšie tyran (je jedno v akej forme)

29. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka zaoberajúceho sa pomocou pre týrané deti?

31. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

32. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

33. Pochádzaš z rodiny:

34. Aké je tvoje pohlavie?

35. Aký je tvoj vek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Týral ťa už niekto?

2. Na koho sa vtedy obrátiš?

3. Ako často si/ bol týraný/á?

4. Kým si/bol týraný/á?

5. Keď si/bol týraný/á , tak akým spôsobom?

6. Ako by si sa charakterizoval/a?

7. Čo chceš v živote dosiahnuť?

8. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

9. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

10. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

12. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

13. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka, ktorý by ti mohol pomôcť?

14. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

15. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

16. Pochádzaš z rodiny:

17. Tvoj vek:

18. Tvoje pohlavie:

19. Počul si o niekom, kto bol/je týraný?

20. Ako by si sa charakterizoval?

21. Považuješ sa v triede za obľúbeného? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje najobľúbenejší/a a 1 najmenej obľúbený/á )

22. Ako veľmi dôveruješ členom svojej rodiny? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

23. Ako veľmi dôveruješ iným ľuďom? (odpoveď vyjadri na stupnici od 1 do 5, kde 5 predstavuje veľmi dôverujem a 1 vôbec nedôverujem)

24. Keď máš v škole veľké problémy(rozumej prepadnutie, zníženie známky zo správania, nedostatočné výsledky v škole, šikanovanie, ponižovanie a iné) na koho sa obrátiš?

25. Čo chceš v živote dosiahnuť?

26. Čo si myslíš, na koho sa môže a chce obrátiť niekto, kto bol objektom týrania?

27. Na koho by si sa TY obrátil v prípade, že by si bol ty v „koži“ týraného?

28. Aký je tvoj názor na to, kto je najčastejšie tyran (je jedno v akej forme)

29. Poznáš nejakého sociálneho pracovníka zaoberajúceho sa pomocou pre týrané deti?

31. Aké má tvoja matka najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

32. Aké má tvoj otec najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

33. Pochádzaš z rodiny:

34. Aké je tvoje pohlavie?

35. Aký je tvoj vek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Halacová, M.Socialny kapital tyranych deti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://socialny-kapital-tyranych-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.