Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociologická průzkum na téma internet a komunikace

Sociologická průzkum na téma internet a komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:René Braun
Šetření:07. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum na téma internetu a socíálních sítí

Odpovědi respondentů

1. Máte internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7198,61 %98,61 %  
ne11,39 %1,39 %  

Graf

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak tři hodiny3346,48 %45,83 %  
dvě až tři hodiny2028,17 %27,78 %  
jednu až dvě hodny1521,13 %20,83 %  
méně jak hodinu34,23 %4,17 %  

Graf

3. Máte účet na síti Facebook?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6387,5 %87,5 %  
ne912,5 %12,5 %  

Graf

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Styk s přáteli5576,39 %76,39 %  
Prohlížení fotografií2940,28 %40,28 %  
Zábava - hry, kvízy a další1926,39 %26,39 %  
nepoužívám34,17 %4,17 %  
organizovanie udalosti11,39 %1,39 %  
nepoužívám nemákm11,39 %1,39 %  
Neužívám11,39 %1,39 %  
nesnáším facebook11,39 %1,39 %  
fotky,drby11,39 %1,39 %  
závislost11,39 %1,39 %  
nemám11,39 %1,39 %  
mám účet, ale zrušil jsem jej11,39 %1,39 %  
nemám účet na síti Facebook!11,39 %1,39 %  

Graf

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0- 20%2028,57 %27,78 %  
60% - 80%2028,57 %27,78 %  
40% - 60%1217,14 %16,67 %  
20% - 40%912,86 %12,5 %  
80% - 100%912,86 %12,5 %  

Graf

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6995,83 %95,83 %  
ne34,17 %4,17 %  

Graf

7. Jak často je tento program zapnut ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy když jsem u PC3550,72 %48,61 %  
Jenom když něco potřebuji2231,88 %30,56 %  
Je zapnut neustále1217,39 %16,67 %  

Graf

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3650 %50 %  
výborný1926,39 %26,39 %  
dobrý1318,06 %18,06 %  
dostatečný34,17 %4,17 %  
nedostatečný11,39 %1,39 %  

Graf

9. Muž / žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4359,72 %59,72 %  
Muž2940,28 %40,28 %  

Graf

10. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 214562,5 %62,5 %  
21 - 301926,39 %26,39 %  
10 - 1556,94 %6,94 %  
30 a více22,78 %2,78 %  
0 - 1011,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

  • odpověď více jak tři hodiny:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zapnut neustále na otázku 7. Jak často je tento program zapnut ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte internet?

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

3. Máte účet na síti Facebook?

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

7. Jak často je tento program zapnut ?

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

9. Muž / žena

10. Váš věk ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte internet?

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

3. Máte účet na síti Facebook?

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

7. Jak často je tento program zapnut ?

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

9. Muž / žena

10. Váš věk ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Braun, R.Sociologická průzkum na téma internet a komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sociologicka-pruzkum-na-tema-internet-a-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.