Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociologická průzkum na téma internet a komunikace

Sociologická průzkum na téma internet a komunikace

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:René Braun
Šetření:07. 03. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum na téma internetu a socíálních sítí

Odpovědi respondentů

1. Máte internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7198,61 %98,61 %  
ne11,39 %1,39 %  

Graf

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak tři hodiny3346,48 %45,83 %  
dvě až tři hodiny2028,17 %27,78 %  
jednu až dvě hodny1521,13 %20,83 %  
méně jak hodinu34,23 %4,17 %  

Graf

3. Máte účet na síti Facebook?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6387,5 %87,5 %  
ne912,5 %12,5 %  

Graf

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Styk s přáteli5576,39 %76,39 %  
Prohlížení fotografií2940,28 %40,28 %  
Zábava - hry, kvízy a další1926,39 %26,39 %  
nepoužívám34,17 %4,17 %  
organizovanie udalosti11,39 %1,39 %  
nepoužívám nemákm11,39 %1,39 %  
Neužívám11,39 %1,39 %  
nesnáším facebook11,39 %1,39 %  
fotky,drby11,39 %1,39 %  
závislost11,39 %1,39 %  
nemám11,39 %1,39 %  
mám účet, ale zrušil jsem jej11,39 %1,39 %  
nemám účet na síti Facebook!11,39 %1,39 %  

Graf

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0- 20%2028,57 %27,78 %  
60% - 80%2028,57 %27,78 %  
40% - 60%1217,14 %16,67 %  
20% - 40%912,86 %12,5 %  
80% - 100%912,86 %12,5 %  

Graf

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6995,83 %95,83 %  
ne34,17 %4,17 %  

Graf

7. Jak často je tento program zapnut ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy když jsem u PC3550,72 %48,61 %  
Jenom když něco potřebuji2231,88 %30,56 %  
Je zapnut neustále1217,39 %16,67 %  

Graf

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3650 %50 %  
výborný1926,39 %26,39 %  
dobrý1318,06 %18,06 %  
dostatečný34,17 %4,17 %  
nedostatečný11,39 %1,39 %  

Graf

9. Muž / žena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4359,72 %59,72 %  
Muž2940,28 %40,28 %  

Graf

10. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 214562,5 %62,5 %  
21 - 301926,39 %26,39 %  
10 - 1556,94 %6,94 %  
30 a více22,78 %2,78 %  
0 - 1011,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

  • odpověď více jak tři hodiny:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je zapnut neustále na otázku 7. Jak často je tento program zapnut ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte internet?

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

3. Máte účet na síti Facebook?

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

7. Jak často je tento program zapnut ?

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

9. Muž / žena

10. Váš věk ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte internet?

2. Kolik času denně trávíte na internetu ?

3. Máte účet na síti Facebook?

4. K jakému účelu užíváte Facebook ?

5. Kolik procent z času na internetu trávíte na síti Facebook ?

6. Vlastníte nějaký komunikační program (ICQ, Skype,...)

7. Jak často je tento program zapnut ?

8. Jak hodnotíte poskytování internetu ve svém regionu? ()

9. Muž / žena

10. Váš věk ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Braun, R.Sociologická průzkum na téma internet a komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://sociologicka-pruzkum-na-tema-internet-a-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.