Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociologický obraz studenta Ekonomiky a managementu

Sociologický obraz studenta Ekonomiky a managementu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kalina
Šetření:28. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):34 / 29.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento výzkum slouží k porovnání mezigenerační mobility v rámci rodiny. V dotazníku budeme porovnávat údaje osob cca 20 let starých, jejich rodičů a prarodičů. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25642,86 %42,86 %  
61 a více428,57 %28,57 %  
41 - 60214,29 %14,29 %  
26 - 40214,29 %14,29 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1178,57 %78,57 %  
muž321,43 %21,43 %  

Graf

3. Jaký je váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á857,14 %57,14 %  
vdovec/vdova321,43 %21,43 %  
ženatý/á214,29 %14,29 %  
rozvedený/á17,14 %7,14 %  

Graf

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou, vyšší odborné857,14 %57,14 %  
vysokoškolské (státní zkouška)428,57 %28,57 %  
výuční list214,29 %14,29 %  

Graf

5. 5. Kdo, nebo co na vás mělo největší vliv ve vývoji, nebo při průběhu vašeho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina14100 %100 %  
přátelé750 %50 %  
škola321,43 %21,43 %  
zájmový kroužek214,29 %14,29 %  
spolupracovníci214,29 %14,29 %  
sourozenci17,14 %7,14 %  

Graf

6. Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina14100 %100 %  
zdraví1285,71 %85,71 %  
kamarádství750 %50 %  
peníze535,71 %35,71 %  
vzdělání428,57 %28,57 %  
společenské postavení214,29 %14,29 %  

Graf

7. Jaké role v současnosti zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sourozenec1071,43 %71,43 %  
dcera/syn750 %50 %  
přátel/kyně750 %50 %  
student/ka642,86 %42,86 %  
vnuk/vnučka535,71 %35,71 %  
zaměstnanec/kyně535,71 %35,71 %  

Graf

8. Jaké plány máte do dalších 10let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finančně se zajistit1178,57 %78,57 %  
úspěšně dostudovat642,86 %42,86 %  
najít si práci642,86 %42,86 %  
vycestovat428,57 %28,57 %  
pořídit si děti428,57 %28,57 %  
postavit si dům321,43 %21,43 %  
usadit se321,43 %21,43 %  

Graf

9. Jste spokojení s morálkou dnešní společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %85,71 %  
ano214,29 %14,29 %  

Graf

10. Myslíte si, že před dvaceti lety byla lepší morálka společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

11. Jak nyní vnímáte mezigenerační mobilitu ve vaší rodině? (mezigenerační rozdíly)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprojevuje se964,29 %64,29 %  
vznikají konflikty535,71 %35,71 %  

Graf

12. Jak nyní vnímáte mobilitu v rámci jedné osoby ve vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
standardní posun642,86 %42,86 %  
vůbec642,86 %42,86 %  
nadstandardní posun v intergenerační mobilitě214,29 %14,29 %  

Graf

13. Jakou máte profesi?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student218,18 %14,29 %  
účetní218,18 %14,29 %  
státní zaměstnanec19,09 %7,14 %  
Asistentka19,09 %7,14 %  
studentka19,09 %7,14 %  
opravář zemědělských strojů a traktorů19,09 %7,14 %  
důchodkyně19,09 %7,14 %  
pojišťovací zprostředkovatel19,09 %7,14 %  
právnička19,09 %7,14 %  

Graf

14. Jaký máte podíl moci ve své práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec888,89 %57,14 %  
výkonný pracovník111,11 %7,14 %  

Graf

15. Jaké máte životní možnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mobilní telefon1285,71 %85,71 %  
počítač, notebook964,29 %64,29 %  
automobil750 %50 %  
vlastní bydlení642,86 %42,86 %  
nájemní bydlení321,43 %21,43 %  

Graf

16. Jaké problémy naší společnosti považujete za zásadní (ČR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomické857,14 %57,14 %  
politické428,57 %28,57 %  
politické a ekonomické17,14 %7,14 %  
mravní17,14 %7,14 %  

Graf

17. Jaké problémy naší společnosti jsou spíše okrajové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ekologické

ekologické

ekologické

ekologické

ekologické a mravní

mravní

mravní

nedostatek školek

nízké důchody apod.

okrajových je málo, pokud je problém tak je spíše vážnější

politické

Problémy státních institucí. Např. zpomalené jednání soudů

zdravotnictví, nestabilní stát

18. Jak se vás osobně tyto problémy dotýkají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
personálně428,57 %28,57 %  
finančně321,43 %21,43 %  
vůbec214,29 %14,29 %  
kvůli prarodičům17,14 %7,14 %  
osobně17,14 %7,14 %  
.17,14 %7,14 %  
nedotýkají se mě17,14 %7,14 %  
celkově17,14 %7,14 %  

Graf

19. Co víte o situaci v oblasti porodnosti v době vašeho narození, narození vašich rodičů a vašich prarodičů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dříve byla porodnost vyšší, pak se v 70.letech zvýšila. Následoval pokles a nyní je zase nárůst protože děti ze 70.let mají děti. Ale očekával se větší babyboom než nastal...

já - standardní porodnost rodiče - vyšší porodnost prarodiče - po válce vysoká porodnost

já - standardní porodnost rodiče - vysoká porodnost po válce prarodiče - standardní porodnost

já - vysoká porodnost po válce rodiče - standardní porodnost prarodiče - vyšší porodnost

jsme silné ročníky

Mé narození - velice silná porodnost (válečný ročník) Narození mých rodičů - neznám Narození mých prarodičů - neznám

Mé narození - velká porodnost Narození mých rodiců - velká porodsnost Narození mých prarodiců - nevím

Mé narození - velká porodnost Narození mých rodičů - neznám Narození mých prarodičů - neznám

Mé narození - zvýšená porodnost Narození mých rodičů - průměrná Narození mých prarodiců - neznám

moje narození - vysoká porodnost narození rodičů - ve 2. světové válce nižší porodnost narození prarodičů - nemohu posoudit, byla velká bída

nic

nic

nic

nic moc

20. Jaké problémy jsou spojeny s vysokou a s nízkou porodností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek vzdělávacích a vychovávacích institucí535,71 %35,71 %  
nedostatek pracovní síly v dospělosti jedinců428,57 %28,57 %  
nedostatek pracovních míst (nezaměstnanost)214,29 %14,29 %  
nic17,14 %7,14 %  
Děti se rodí stále starším ženám.17,14 %7,14 %  
Málá podporu státu17,14 %7,14 %  

Graf

21. Jaký vliv na společnost má zvyšování střední délky života? (stárnutí populace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodlužování délky produktivních let964,29 %64,29 %  
rekvalifikace zaměstnanců214,29 %14,29 %  
posun věkové hranice důchodové17,14 %7,14 %  
oddalování doby odchodu do důchodu17,14 %7,14 %  
delší odchod do důchodu17,14 %7,14 %  

Graf

22. Do jaké profesně-sociální struktury patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední14100 %100 %  

Graf

23. Do jaké profesně-sociální struktury patří vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední1285,71 %85,71 %  
nižší214,29 %14,29 %  

Graf

24. Do jaké profesně-sociální struktury patří vaši prarodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší750 %50 %  
střední750 %50 %  

Graf

25. Setkali jste se s nezaměstnaností (vlastní, u blízkých)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

26. Pokud jste u otázky nezaměstnanosti vybrali ano, teď napište jaké na vás, nebo na vaše blízké měla dopad.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné535,71 %35,71 %  
žádný, je to zcela dobrovolné, rodiče mají rentu17,14 %7,14 %  
odpověděl jsem NE17,14 %7,14 %  
žádný17,14 %7,14 %  
ne17,14 %7,14 %  
.17,14 %7,14 %  
nepříjemné17,14 %7,14 %  
psychický17,14 %7,14 %  
dopad finanční17,14 %7,14 %  
pěněžní17,14 %7,14 %  

Graf

27. V jaké oblasti nebo oboru pracují vaši rodiče, prarodiče a vy, pokud pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

elekro, zdravotnictví

já - pojištovnictví rodiče - prodej prarodiče - výroba

Já - státní sféra Rodiče - stavebnictví, ošetřovatelství zvířat Prarodiče - zemědělství

já - účetní rodiče - továrna prarodiče - továrna

Já - zemědělství Rodiče - zemědělství, obchod Prarodiče - zemědělství, obchod

nepracuje nikdo z nás, rodiče nemusí a prarodiče jsou v důchodu

obchod, ostraha = rodiče důchodce = prarodiče obchod = já

Prarodiče ve fabrice, rodiče v energetice, já nikde :-D

půjčování a pronájem otec důchodce prarodiče nežijí

rodiče - prodej prarodiče - prodej

Rodiče - státní sféra, půjčování a pronájem Prarodiče - zemědělství Já - školní

Rodiče - zemědělství Prarodiče - zemědělství Já - zemědělství

školství

28. Charakterizujte podnik nebo organizaci, ve které působíte nebo jste působili. Jak dlouho je na trhu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45225 %14,29 %  
30112,5 %7,14 %  
13112,5 %7,14 %  
12112,5 %7,14 %  
15112,5 %7,14 %  
5112,5 %7,14 %  
20112,5 %7,14 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:23.13
Minimum:5
Maximum:45
Variační rozpětí:40
Rozptyl:233.55
Směrodatná odchylka:15.28
Medián:17.5
Modus:45

Graf

29. Jakou má podnikovou kulturu (hodnoty, principy a chování)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

klade důraz na kvalitní práci svých zaměstnanců a jejich slušné vystupování solidní jednání s obchodními partnery

kvalitní

mezinárodní společnost, normy jsou pevně stanoveny

podnikatel, dělám mu účetnictví, podnikovou kulturu moc nemá, hodnoty nejsou určeny, principy též ne

státní institut, pomáhat státu

za doby nacistů, germanizovaný podnik, vládla němčina a pevná ruka němců

30. Jakou má profesní strukturu? (př.: hodně dělníků atd.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dělníci

hodně dělníků

hodně zemědělců

liniově-štábní

skladník, obchodní zástupce, technick-hospodářský pracovník, administrativa

státní zaměstnanci

velké množství vysoce postavených manažerů, prodejci

31. Jste vedoucí pracovník?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9100 %64,29 %  

Graf

32. Pokud jste vedoucí pracovník, kolik máte podřízených?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

33. Jste zaměstnanec?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %50 %  
ne112,5 %7,14 %  

Graf

34. Pokud jste zaměstnanec, kolik máte spolupracovníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5228,57 %14,29 %  
3228,57 %14,29 %  
35114,29 %7,14 %  
7114,29 %7,14 %  
1114,29 %7,14 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:8.43
Minimum:1
Maximum:35
Variační rozpětí:34
Rozptyl:140.95
Směrodatná odchylka:11.87
Medián:5
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalina, P.Sociologický obraz studenta Ekonomiky a managementu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sociologicky-obraz-studenta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.