Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Solidarita očima mladých lidí

Solidarita očima mladých lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Vaníčková
Šetření:28. 02. 2013 - 19. 03. 2013
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ahoj ,

jmenuji se Adéla Vaníčková a jsem studentkou JU ZSF v Českých Budějovicích. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro výzkum k mé bakalářské práci. Proto prosím o vyplnění dotazníku, který je anonymní. Vybranou odpověď prosím označte, popřípadě doplňte. 

Děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Který názor Vás nejlépe vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 Souhlasím s tím, aby se mi měsíčně srážela určitá částka ze mzdy, ale chci si sám rozhodovat o tom, kolik peněz budu z platu odvádět.7741,62 %41,85 %  
1 Souhlasím s tím, aby mi zaměstnavatel měsíčně srážel určitou částku ze mzdy, abych byl finančně zajištění pro případ, že onemocním.5529,73 %29,89 %  
3 Nechci, aby mi zaměstnavatel nebo kdokoli jiný strhával peníze ze mzdy. V případě nemoci se o sebe vždycky postarám sám.4725,41 %25,54 %  
4 Jsem OSVČ , nemocenské pojištění si neplatím.63,24 %3,26 %  

Graf

2. Na koho byste se obrátil (a) v případě, že Vaše příjmy budou tak nízké, že nevystačí ani na Vaše základní životní potřeby? (Prosím, označte následující možnosti v pořadí, v jakém byste sám/ sama postupoval (a) – od 1 do 6)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
požádám o pomoc přátele či známé3.3511.439
peníze si někde půjčím (u nějaké nebankovní společnosti)4.9081.932
obrátím se na charitativní a neziskové organizace4.8651.609
půjdu na „sociálku“ a stát mi bude platit sociální dávky3.5191.731
budu se snažit si poradit sám a půjdu hledat další práci1.9411.591
požádám o pomoc rodinu či partnera2.1731.689

Graf

3. Souhlasíte s tím, aby stát poskytoval rodičům, kteří pečují o nezaopatřené děti sociální příplatek v případě, že jejich příjem je tak nízký, že nestačí k úhradě nutných potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Ano, souhlasím.9852,97 %53,26 %  
2 Spíše souhlasím.5127,57 %27,72 %  
4 Nesouhlasím, rozhodnutí mít děti je dobrovolnou volbou každého člověka, zabezpečit rodinu je tak pouze jeho starost.2312,43 %12,5 %  
3 Spíše nesouhlasím.137,03 %7,07 %  

Graf

4. Člověk, který je nemocný, čerpá zdravotní péči více, než člověk, který je zdravý. Oba ale povinně platí veřejné zdravotní pojištění. Co si o tom myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 Souhlasím. Nikdo neví, kdy bude nemocný a kdy bude potřebovat zdravotní péči.14779,46 %79,89 %  
3 V případě, že poskytovaná péče převýší určitou částku, tak by si nemocný člověk měl na zdravotní péči připlácet ze svého.2211,89 %11,96 %  
1 Zdravý člověk by měl mít výši zdravotního pojištění nižší, než člověk nemocný.168,65 %8,7 %  

Graf

5. Zaměstnaní občané odvádí část ze své mzdy na důchodové zabezpečení současným seniorům. Co si o tom myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Souhlasím, ale pouze v případě, že až já sám dovrším důchodového věku, tak se zaměstnaní občané budou také podílet na důchodovém zabezpečení.11260,54 %60,87 %  
2 V současné době by si zaměstnaní občané měli spíše šetřit na své stáří místo toho, aby odváděli část ze své mzdy současným důchodcům.7339,46 %39,67 %  

Graf

6. Považujete za důležité platit si penzijní připojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Ano.9852,97 %53,26 %  
3 Nevím.4524,32 %24,46 %  
2 Ne.4222,7 %22,83 %  

Graf

7. Vykonával (a) jste nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 Ne (Prosím, pokračujte na otázku č. 9)12768,65 %69,02 %  
1 Ano (Prosím, pokračujte na otázku č. 8)5831,35 %31,52 %  

Graf

8. Proč jste vykonával(a) nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Rád pomáhám druhým.3245,07 %17,39 %  
2 Považuji za svou morální povinnost pomáhat druhým.2129,58 %11,41 %  
3 Vykonávat dobrovolnickou činnost považuji za dobrou přípravu na mé budoucí povolání.1723,94 %9,24 %  
4 Zlepšuje to mou „image“ a tak budu víc oblíbený(á) u ostatních.11,41 %0,54 %  

Graf

9. Byl (a) byste ochoten/ochotna pomáhat druhým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Chtěl (a) bych pomáhat, ale nemám na to dostatek času.7946,47 %42,93 %  
4 Ano, byl(a) bych ochoten/ ochotna, ale nemám o tom dost informací.6236,47 %33,7 %  
1 Ne, nemám potřebu pomáhat druhým, každý ať se o sebe stará sám.169,41 %8,7 %  
2 Ne, není za to žádný plat ani jiná odměna.137,65 %7,07 %  

Graf

10. Jednou z činností charit je darování věcí rodinám, které jsou chudé. Co si o tom myslíte? (Jedná se o věci, jako jsou opotřebované hračky, oblečení, starší nábytek apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Ano, souhlasím. Je správné, že chudým rodinám někdo pomáhá.11260,54 %60,87 %  
2 Spíše souhlasím, ale domnívám se, že mnoho rodin této pomoci zneužívá. Charity by tak měly více prověřovat, zda je rodina skutečně chudá.6535,14 %35,33 %  
2 Spíše souhlasím, ale domnívám se, že mnoho rodin této pomoci zneužívá. Charity by tak měly více prověřovat, zda je rodina skutečně chudá.42,16 %2,17 %  
3 Nesouhlasím. Chudoba je záležitostí rodiny, proto se rodina musí snažit sama tuto situaci vyřešit.42,16 %2,17 %  

Graf

11. Jak byste reagoval (a) kdyby Vaši pomoc potřeboval z nenadání starší občan? (Jednalo by se například o pomoc s nákupem, do schodů apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Bez zaváhání bych mu pomoc ihned poskytl (a).15885,41 %85,87 %  
2 Nejprve bych se rozhlédl (a), zda v okolí není někdo jiný, kdo by mu mohl pomoci. V případě že by nebyl, tak bych pomoc poskytl (a) sám/ sama.2312,43 %12,5 %  
3 Tvářil (a) bych se, že seniora nevidím a snažil (a) bych se co nejdříve z místa zmizet.42,16 %2,17 %  

Graf

12. V České republice existuje mnoho organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, s cílem zlepšit jejich životní situaci. Pomoc je poskytována někdy bezplatně. Jaký je na to Váš názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Souhlasím. Tito lidé potřebují pomoc, a proto by pomoc měla být poskytována vždy bezplatně.14578,38 %78,8 %  
2 Spíše souhlasím, ale myslím si, že by za pomoc měli platit vždy.3317,84 %17,93 %  
3 Nesouhlasím. Pomoc těmto lidem mi přijde zcela zbytečná.73,78 %3,8 %  

Graf

13. 13) Co si myslíte o tom, že osoby po propuštění z vězení mohou požádat o dávku hmotné nouze a to ve výši 1000,-?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 Souhlasím. Každému by měla být dána šance na nový začátek.9651,89 %52,17 %  
1 Nesouhlasím. Do vězení se člověk dostal svoji vinou, tak ať si peníze sežene někde sám.8948,11 %48,37 %  

Graf

14. V poslední době se vedou velké diskuze o tom, že populace stárne, senioři se postupně ocitají v izolaci. Co si o tom myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1Myslím si, že by mladí lidé měli věnovat více času seniorům. Ti by tak měli větší možnost osvojit si nové dovednosti a aktivně se zapojovali do dění ve společnosti.12567,57 %67,93 %  
2 Myslím si, že jejich situaci není třeba zlepšovat. Tak jak to je mi připadá normální.5931,89 %32,07 %  
1Myslím si, že by mladí lidé měli věnovat více času seniorů. Ti by tak měli větší možnost osvojit si nové dovednosti a aktivně se zapojovali do dění ve společnosti.10,54 %0,54 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 Žena12567,57 %67,93 %  
1 Muž6032,43 %32,61 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223418,38 %18,48 %  
232614,05 %14,13 %  
24168,65 %8,7 %  
26126,49 %6,52 %  
25115,95 %5,98 %  
20115,95 %5,98 %  
2194,86 %4,89 %  
1984,32 %4,35 %  
2784,32 %4,35 %  
2884,32 %4,35 %  
ostatní odpovědi 18
32
33
31
34
17
13
36
čtyřicet let
dvacetdva
43
13 let
dvacettři
37
35
46
30
29
15
40
50
44
ASDF
102
4222,7 %22,83 % 

Graf

17. Jaká je Vaše současná pracovní pozice? (Zaškrtněte prosím možnost, která připadá nejvíce v úvahu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Student10456,22 %56,52 %  
2 Zaměstnanec4624,86 %25 %  
7 V současné době nezaměstnaný94,86 %4,89 %  
4 Podnikatel (OSVČ)94,86 %4,89 %  
6 Na mateřské / rodičovské dovolené63,24 %3,26 %  
5 Osoba v invalidním důchodu ( ZTP, ZTP/P)21,08 %1,09 %  
Zaměstnankyně a studentka.10,54 %0,54 %  
zaměstnanec i student10,54 %0,54 %  
student + brigada10,54 %0,54 %  
Student, příležitostně pracující10,54 %0,54 %  
mateřská + brigáda10,54 %0,54 %  
souběh více DPČ a dobrovolnictví10,54 %0,54 %  
3 Zaměstnavatel10,54 %0,54 %  
aupair10,54 %0,54 %  
specificky zamestnanec10,54 %0,54 %  

Graf

18. V případě že jste student, jakou školu studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
65,56 %3,26 %  
Gymnázium43,7 %2,17 %  
Vysokou 32,78 %1,63 %  
..21,85 %1,09 %  
Policejní akademie České republiky v Praze21,85 %1,09 %  
ZSF21,85 %1,09 %  
Vysoká škola21,85 %1,09 %  
UHK21,85 %1,09 %  
Slezská univerzita v Opavě21,85 %1,09 %  
FSS Masarykova univerzita10,93 %0,54 %  
ostatní odpovědi PřF UK.
VŠB.
VŠP
JČU ZSF :)
matematicko fyzikální fakulta univerzity karlovy
FF UK
lyceum
magisterské studium v Praze
VOŠ automobilní a technická, České Budějovice
Univerzitu
Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta
JČU, Pedagogická fakulta
zdravotně sociální fakultu
Vyšší odborná škola sociálně právní (Praha)
PF JČU
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v ČB
Vysoká škola- metropolitní univerzita
Vyšší odborná škola, přenos a zpracování informací
Vysoká škola ZČU
pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Ekonomickou fakultu
zemědělská fakulta na jču
ZČU Plzeň
ZČU v Plzni FEK
Fakulta ekomomická ZČU
jču zemědělská fakulta
czu
Policejní akademie ČR v Praze - dálkově

voš
Zdravotní - obor Nutriční asistent
všeobecné gymnázium
FEL - ČVUT
Vysoká škola ekonomická
ČVUT Praha
VŠPJ
stredni skola obchodu a sluzeb alejny 12
ČVUT
JCU
vysoka ekonomicka
policejni akademie
základní
3. lf UK
VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb
gymnasium
humanitní směr na vš
vysoká
UJEP
VŠ Mendelova univerzita
zdravotnictví
Vysokou školu
Farmaceutická fakulta UK
vysokou (masarykova univerzita)
Jihočeská Univerzita
JU v Českých Budějovicích
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ZSF JCU
Kuchař-číšník
ČVUT FS - obor TZSI
VOŠ Volyně
ZČU Plzeň, Fakulta pedagogická, obor Sociální práce
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografie
UJAK
Masarykova univerzita v Brně
vysokou Ing.
UTB ve Zlíně
Pedagogickou
Gymnázium a SOŠ, Nový Jičín
Univerzita Palackého Olomouc
gymnázium Nad Štolou
Právnická fakulta UP v Olomouci, obor Právo
Mendelova univerzita v Brně
všeobecné gymnasium
pedagogika
ČZU
VSFS
XCVB
skoukromá střední odborná škola živnostenská Cejl61, Brno
ddasd
tuke kosice
cžu
8275,93 %44,57 % 

Graf

19. Kolik máte dětí, které vyživujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné16086,49 %86,96 %  
Jedno179,19 %9,24 %  
Dvě a více84,32 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Na koho byste se obrátil (a) v případě, že Vaše příjmy budou tak nízké, že nevystačí ani na Vaše základní životní potřeby? (Prosím, označte následující možnosti v pořadí, v jakém byste sám/ sama postupoval (a) – od 1 do 6)

  • odpověď budu se snažit si poradit sám a půjdu hledat další práci=1:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi požádám o pomoc rodinu či partnera=2 na otázku 2. Na koho byste se obrátil (a) v případě, že Vaše příjmy budou tak nízké, že nevystačí ani na Vaše základní životní potřeby? (Prosím, označte následující možnosti v pořadí, v jakém byste sám/ sama postupoval (a) – od 1 do 6)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Který názor Vás nejlépe vystihuje?

2. Na koho byste se obrátil (a) v případě, že Vaše příjmy budou tak nízké, že nevystačí ani na Vaše základní životní potřeby? (Prosím, označte následující možnosti v pořadí, v jakém byste sám/ sama postupoval (a) – od 1 do 6)

3. Souhlasíte s tím, aby stát poskytoval rodičům, kteří pečují o nezaopatřené děti sociální příplatek v případě, že jejich příjem je tak nízký, že nestačí k úhradě nutných potřeb?

4. Člověk, který je nemocný, čerpá zdravotní péči více, než člověk, který je zdravý. Oba ale povinně platí veřejné zdravotní pojištění. Co si o tom myslíte?

5. Zaměstnaní občané odvádí část ze své mzdy na důchodové zabezpečení současným seniorům. Co si o tom myslíte?

6. Považujete za důležité platit si penzijní připojištění?

7. Vykonával (a) jste nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

8. Proč jste vykonával(a) nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

9. Byl (a) byste ochoten/ochotna pomáhat druhým?

10. Jednou z činností charit je darování věcí rodinám, které jsou chudé. Co si o tom myslíte? (Jedná se o věci, jako jsou opotřebované hračky, oblečení, starší nábytek apod.)

11. Jak byste reagoval (a) kdyby Vaši pomoc potřeboval z nenadání starší občan? (Jednalo by se například o pomoc s nákupem, do schodů apod.)

12. V České republice existuje mnoho organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, s cílem zlepšit jejich životní situaci. Pomoc je poskytována někdy bezplatně. Jaký je na to Váš názor?

13. 13) Co si myslíte o tom, že osoby po propuštění z vězení mohou požádat o dávku hmotné nouze a to ve výši 1000,-?

14. V poslední době se vedou velké diskuze o tom, že populace stárne, senioři se postupně ocitají v izolaci. Co si o tom myslíte?

15. Jste:

16. Kolik je Vám let?

17. Jaká je Vaše současná pracovní pozice? (Zaškrtněte prosím možnost, která připadá nejvíce v úvahu)

19. Kolik máte dětí, které vyživujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Který názor Vás nejlépe vystihuje?

2. Na koho byste se obrátil (a) v případě, že Vaše příjmy budou tak nízké, že nevystačí ani na Vaše základní životní potřeby? (Prosím, označte následující možnosti v pořadí, v jakém byste sám/ sama postupoval (a) – od 1 do 6)

3. Souhlasíte s tím, aby stát poskytoval rodičům, kteří pečují o nezaopatřené děti sociální příplatek v případě, že jejich příjem je tak nízký, že nestačí k úhradě nutných potřeb?

4. Člověk, který je nemocný, čerpá zdravotní péči více, než člověk, který je zdravý. Oba ale povinně platí veřejné zdravotní pojištění. Co si o tom myslíte?

5. Zaměstnaní občané odvádí část ze své mzdy na důchodové zabezpečení současným seniorům. Co si o tom myslíte?

6. Považujete za důležité platit si penzijní připojištění?

7. Vykonával (a) jste nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

8. Proč jste vykonával(a) nebo vykonáváte dobrovolnickou činnost?

9. Byl (a) byste ochoten/ochotna pomáhat druhým?

10. Jednou z činností charit je darování věcí rodinám, které jsou chudé. Co si o tom myslíte? (Jedná se o věci, jako jsou opotřebované hračky, oblečení, starší nábytek apod.)

11. Jak byste reagoval (a) kdyby Vaši pomoc potřeboval z nenadání starší občan? (Jednalo by se například o pomoc s nákupem, do schodů apod.)

12. V České republice existuje mnoho organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením, s cílem zlepšit jejich životní situaci. Pomoc je poskytována někdy bezplatně. Jaký je na to Váš názor?

13. 13) Co si myslíte o tom, že osoby po propuštění z vězení mohou požádat o dávku hmotné nouze a to ve výši 1000,-?

14. V poslední době se vedou velké diskuze o tom, že populace stárne, senioři se postupně ocitají v izolaci. Co si o tom myslíte?

15. Jste:

16. Kolik je Vám let?

17. Jaká je Vaše současná pracovní pozice? (Zaškrtněte prosím možnost, která připadá nejvíce v úvahu)

19. Kolik máte dětí, které vyživujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaníčková, A.Solidarita očima mladých lidí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://solidarita-ocima-mladych-lid.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.