Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Solipsismus a společnost

Solipsismus a společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Holubová
Šetření:23. 11. 2017 - 05. 12. 2017
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 
jsem studentkou třetího ročníku gymnázia a ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky mi pomohou při sestavování seminární práce. 
Předem děkuji,
Kristýna  
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Tento dotazník se zabývá povědomím společnosti o solipsismu, jakožto filozofickém směru, jenž uznává pouze existenci vlastní mysli a vlastního já. Okolní svět je v solipsismu pouze výtvorem našeho vědomí a představivosti. 

I v případě, že se s tímto pojmem setkáváte poprvé, pokračujte prosím ve vyplňování. Tato skutečnost nijak neovlivní hodnotu vašich výpovědí. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4159,42 %59,42 %  
Muž2840,58 %40,58 %  

Graf

2. Jaký je váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 252333,33 %33,33 %  
26 - 352231,88 %31,88 %  
36 - 501014,49 %14,49 %  
51 - 7068,7 %8,7 %  
15 - 1957,25 %7,25 %  
25 - 3534,35 %4,35 %  

Graf

3. Jaká filozofie nebo náboženství je vám nejbližší a nejlépe odpovídá vašemu přístupu k životu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateismus3246,38 %46,38 %  
Jiné1014,49 %14,49 %  
Křesťanství913,04 %13,04 %  
Budhismus57,25 %7,25 %  
Existencialismus57,25 %7,25 %  
Pohanství34,35 %4,35 %  
Fatalismus22,9 %2,9 %  
Hinduismus22,9 %2,9 %  
Satanismus11,45 %1,45 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy předtím o solipsismu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3753,62 %53,62 %  
ano3246,38 %46,38 %  

Graf

5. Představovali jste si někdy sami sebe v roli pozorovatele, který okolní dění sleduje spíše zpovzdálí? (Podobně jako film nebo divadelní představení)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5275,36 %75,36 %  
ne1724,64 %24,64 %  

Graf

6. Měli jste někdy pocit, že okolní svět není skutečný ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3449,28 %49,28 %  
ne2840,58 %40,58 %  
nevím710,14 %10,14 %  

Graf

7. Pokud ano, připadá vám tato myšlenka spíše uklidňující nebo znepokojivá ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znepokojivá3672 %52,17 %  
Uklidňující1428 %20,29 %  

Graf

8. Četli jste někdy nějakou knihu (případně viděli film), kde by byly patrné projevy solipsismus ? Pokud ano, napište prosím jejich názvy níže:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne523,81 %7,25 %  
Třeba Matrix. Podobnou tematiku využívá i film Inception (Počátek).14,76 %1,45 %  
filosofické přednášky Járy Cimrmana14,76 %1,45 %  
nevzpomínám si14,76 %1,45 %  
no Matrix přece14,76 %1,45 %  
nevím14,76 %1,45 %  
jakožto Cimrmanovec jsem zastáncem Cimrmanovy myšlenky externismu :)14,76 %1,45 %  
Projevy solipsismu tak, jak jej chápu já, jsem snad nezaznamenala nikde... Nicméně - myšlenka, že okolní svět není skutečný mi připadá velmi znepokojivá. A to proto, protože bych musela být neuvěřitelně odporná a zvrácená bytost abych vymyslela něco takového.14,76 %1,45 %  
Matrix14,76 %1,45 %  
nečetl, ve filmu jsem si toho nevšimnul14,76 %1,45 %  
ostatní odpovědi Donnie Darko
něco jsem viděl , nevzpominam si na titul
1984
Duch, Vnitřní vesmír
nevím - viděl a četl jsem už toho příliš mnoho
Série knih od Carlose Castanedy - Učení dona Juana, Matrix
Onanismus
733,33 %10,14 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaká filozofie nebo náboženství je vám nejbližší a nejlépe odpovídá vašemu přístupu k životu ?

4. Slyšeli jste někdy předtím o solipsismu ?

5. Představovali jste si někdy sami sebe v roli pozorovatele, který okolní dění sleduje spíše zpovzdálí? (Podobně jako film nebo divadelní představení)

6. Měli jste někdy pocit, že okolní svět není skutečný ?

7. Pokud ano, připadá vám tato myšlenka spíše uklidňující nebo znepokojivá ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jaký je váš věk ?

3. Jaká filozofie nebo náboženství je vám nejbližší a nejlépe odpovídá vašemu přístupu k životu ?

4. Slyšeli jste někdy předtím o solipsismu ?

5. Představovali jste si někdy sami sebe v roli pozorovatele, který okolní dění sleduje spíše zpovzdálí? (Podobně jako film nebo divadelní představení)

6. Měli jste někdy pocit, že okolní svět není skutečný ?

7. Pokud ano, připadá vám tato myšlenka spíše uklidňující nebo znepokojivá ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holubová, K.Solipsismus a společnost (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://solipsismus-a-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.