Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > solná jeskyně

solná jeskyně

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Vacínová
Šetření:27. 09. 2010 - 27. 10. 2010
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který Vám zabere sotva minutu a mě pomůže při zpracování absolventské práce ověřit náhled veřejnosti na solnou terapii.
Tyto informace použiji i pro svou absolventskou práci, která se týká právě solná terapie.
 

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete solnou jeskyni pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne, ale už jsem tam několikrát byl(a)otázka č. 3, byl(a) jsem tam jen jednouotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale už jsem tam několikrát byl(a)2147,73 %47,73 %  
byl(a) jsem tam jen jednou1636,36 %36,36 %  
ano715,91 %15,91 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete solnou jeskyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně342,86 %6,82 %  
jinak228,57 %4,55 %  
1x měsíčně228,57 %4,55 %  

Graf

3. Proč navštěvujete solnou jeskyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro relaxaci 3068,18 %68,18 %  
kvůli dýchacím problémům1636,36 %36,36 %  
z jiného důvodu818,18 %18,18 %  
kvůli alergii 613,64 %13,64 %  
kvůli problémům s kůží 36,82 %6,82 %  

Graf

4. Využil(a) jste někdy jinou metodu solné terapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano, solné lampy1431,82 %31,82 %  
ano, solné koupele511,36 %11,36 %  
ano, úplně jinou než uvedené12,27 %2,27 %  

Graf

5. S kým navštěvujete solnou jeskyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s někým jiným 2045,45 %45,45 %  
s manželem (manželkou)- partnerem (partnerkou) 1022,73 %22,73 %  
s kamarádem (kamarádkou)818,18 %18,18 %  
sam(a)613,64 %13,64 %  

Graf

6. Odkud jste se dověděl (a) o solné jeskyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel2556,82 %56,82 %  
z médií1738,64 %38,64 %  
od lékaře24,55 %4,55 %  

Graf

7. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3886,36 %86,36 %  
muž613,64 %13,64 %  

Graf

8. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302250 %50 %  
31-40715,91 %15,91 %  
méně než 20715,91 %15,91 %  
41-50511,36 %11,36 %  
51-6036,82 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vacínová, O.solná jeskyně (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://solna-jeskyne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.