Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současná imigrace do České Republiky

Současná imigrace do České Republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Jiroutová
Šetření:28. 03. 2016 - 15. 04. 2016
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním cílem tohoto dotazníku je zjistit vztah veřejnosti k otázkám současné imigrace a jejich názor na současnou migrační krizi.

Odpovědi respondentů

1. Sledujete aktuální dění v oblasti migrační politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, snažím se sledovat aktuální dění.7153,38 %53,38 %  
Ano, o tuto problematiku se aktivně zajímám.4030,08 %30,08 %  
O tuto problematiku se zajímám pouze okrajově.2115,79 %15,79 %  
Ne, aktuální problematika migrace mě nezajímá.10,75 %0,75 %  

Graf

2. Měla by podle Vás Česká Republika přijímat imigranty, kteří projeví zájem o trvalý pobyt na našem území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, Česká Republika by měla imigraci omezovat.5642,11 %42,11 %  
Česká republika by měla přijímat pouze některé imigranty na základě selekce.4735,34 %35,34 %  
Ano, Česká Republika by měla podporovat legální imigraci.2317,29 %17,29 %  
Nemám jasný názor na přijímání imigrantů do České Republiky.75,26 %5,26 %  

Graf

3. Co považujete za oprávněný důvod k přijetí imigrantů do České Republiky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1410,61 %10,53 %  
žádný75,3 %5,26 %  
válka43,03 %3,01 %  
nevím43,03 %3,01 %  
ohrožení života32,27 %2,26 %  
-21,52 %1,5 %  
ohrožení na životě21,52 %1,5 %  
...21,52 %1,5 %  
.10,76 %0,75 %  
Výjimečné znalosti a schopnosti žadatele (imigranta). Výjimečné finanční prostředky, které se žadatel (imigrant) zaváže investovat/spotřebovat v ČR.10,76 %0,75 %  
ostatní odpovědi Útěk před perzekucí kvůli náboženství nebo politickému smýšlení.
skutečná potřeba pronásledovaných - např. křesťanů
Toto malé pole není pro rozebírání této komplexní problematiky dostačující
Imigranti by měli být ochotní naučit se český jazyk, přizpůsobit se nám a v neposledním řadě ukázat, že nepohrdají křesťany a ateisty. Také projevit vděk, ne to, co je možné vidět na některých videích. Samozřejmě jsou mezi nimi i lidé, kteří opravdu utíkají a vděční jsou, těmto by se pomáhat mělo, ale většina je v mých očích neintegrovatelná.
utek pred nebezpecim, cisty trestni rejstrik, pracovni povoleni, rodina na uzemi cr
Je na každém jednotlivci koho k sobě přijme a já jsem dalek toho, zkoumat jakousi oprávněnost.
válečný konflikt v zemi imigrantů, a další uvedené v Úmluvě o uprchlících zásadním dokumentu pro činnost UNHCR
útěk žen a dětí z válečných oblastí
válku v zemi původu
hrozba ztráty života v mateřské zemi
vzhledem k tomu, že každá země musí dle mezinárodního zákona (Ženevská konvence) přijmout každého žadatele o azyl, oprávněným důvodem se tedy stává žádost jako taková
Ohrožení života válečným stavem vlasti dotyčného nebo náboženskou diskriminací, nemožnost vlastní obrany (ženy, děti) plus jasné vyjádření vůle akceptovat zákony České republiky a respektovat její kulturu, trestní bezúhonnost.
přijímat pouze imigranty, kteří přišli ze zemí, kde je válka
oprávněný strach o život, a to za podmínek, že budou respektovat naše zákony, zvyky a způsob života
válka, porušování jejich lidských práv v minulé zemi
Ohrožení zejména rodin s dětmi na životě
společenská prospěšnost přistěhovalce, pronásledovaní pro křesťanskou víru či židovský původ
perzekuce, válka
pronásledování osob
Jsou to lidé, kteří potřebují pomoci.
Lidskost
zadny
Valka v jejich domove
Neumí se adaptovat na naši kulturu, prosazují svoji zvyky a zvyklosti agresivním způsobem
Perzekuci, diskriminaci, nedemokratický režim.
vážné a doložené ohrožení života žen a dětí
špatná situace (ať už politická či ekonomická) v zemi, ze které migrant pochází
nemám na to názor
Představte si, že byste chtěla žít v jiné zemi. Jak byste postupovala? Prostě byste přišla a "starejte se o mě"? Asi ne. Kdyby se civilizovaný člověk chtěl přestěhovat do jiné země, zjistí si, jaké jsou v ní podmínky, zda v ní má uplatnění, udělal by si nějaký rozpočet, aby měl na nájem či na koupi nemovitosti k bydlení, zajistil by si práci a přestěhoval se. Tak takové migranty by měl každý stát přijímat. Takové, kteří přijdou jen proto, abychom je živili, tak takové určitě ne. Proč taky?
Pokud ji hledá rodina, která doopravdy utíká před válkou, chce se přizpůsobit a ne měnit čr a nutit nám jejich víru, zvyky, tradice, chce pracovat a ne se nechat živit..
Útěk z válečné oblasti, ne! ekonomický
oprávněné důvody stanovují zákony a mezinárodní smlouvy; já s oprávněností mnohých z těchto důvodů nesouhlasím
pronásledování
žádný oprávněný důvod není
nad konkrétním důvodem jsem nepřemýšlela
Pokud jim hrozí bezprostřední nebezpečí a oni nejsou schopní mu čelit.
útěk před válkou, ale musí se prokázat pravým dokladem
sloučení rodiny, ohrožení života
ohrožení na životě, ohrožení na důstojné kvalitě života, náboženská segregace v epicentru, života na prahu chudoby,...
humanita, základní civilizační hodnoty
Vážné nebezpečí v jejich zemi nebo jejich dostatečné vzdělání a prospěšnost pro společnost
válka, politicke důvody, nabozenske
Prospěch pro českou společnost.
Jsou opravdu z místa postiženého válkou,jsou ochotni se přizpůsobit našim zvyklostem, jsou zdraví a jde o děti a ženy
Vzdělání
Práce, studium
Krestanstvi, bezpeci, ne ekonomicti imigranty
dočasné přijetí jen po dobu kdy , např. v Sýrii, trvá válečný konflikt
Nic! Je to naše vlast a přijímání imigrantů je neúcta k našim předkům.
pokoru a vděk
Žádný! Je-li v jejich zemi válka, ať si poradí a nebo požádají o pomoc, není nutné, aby tím otravovali a infikovali jiné lidi
1. dlouhodobé ohrožení života či svobody nebo 2. projevený zájem a schválení ze strany státních orgánů
pronásledování islámským režimem ...
Jsem striktně proti přijetí muslimykých uprchlíků.
Nic,nejsem toho zastánce.
ohrožení života v rodné zemi
reálná hrozba na životě v případě nepřijetí
dle našich plat.zákonů: lidé v ohrožení života, či svobody, pronásledovaní, ...
Živelná pohroma v místě původu; uplatnění specifické dovednosti na trhu práce; prokazatelná asimilace do české kultury
Jedině přímé ohroženi života
Jejich aktivní zájem zde trvale žít a pracovat a přdem domluvené pracovní povolení.
pokud odcházejí ze země svého původu z důvodu oprávněné obavy o svůj život a mají zájem žít právě v %CR
Zaplacení kauce 100000€
války agresorske nikoliv občanské
ohroženínživota
je ohrožen život migrantů v jejich domovské zemi
ohrožení života v domovské krajině (válkou, ztrátou lidských práv)
Když imigrant projeví zájem o práci tady, o studium češtiny a je tolerantní
Ochrana migranta, možnost žít bez ohrožení
Kdyby posledním státem na světě byla Česká republika, jinak žádný.
Pokud už zde mají několik let část rodiny, nebo hrozí reálné nebezpečí od vlastní komunity.
být v přímém nebezpečí, usilující o holý život
ohrožení v důsledku války
upek před valkou
PRO TOHLE NENÍ DŮVOD.
Matky s dětmi, které nemají kam jít.
nebezpeční na jejich životě
Omlazení populace.
Každý důvod je oprávněný.
válka v domovské zemi, pronásledování
ekonomický zájem firem, ovsem pouze migranty z kompatibilních kultur a civilizací, ideálně Slovensko či Ukrajina
cokoli
Skutečný zájem pracovat a naučit se místním zvykům a přizpůsobit se naší společnosti.
útěk před válkou, hladomorem
Politicke, nebo nabozenske pronasledovani
Nemají domov, bojí se, chtějí žít v ČR a zajímají se o ČR
žádný důvod
Skutečný útěk před válkou nebo ideologií, ne současnou muslimskou invazi.
válka, pronásledování z náboženských nebo politických důvodů v jejich rodné zemi
Nemůžu najít žádný oprávněný důvod o přijetí imigrantů.
uprchlík prchající před válkou
zachrana zivota ne ekonomicky duvod
9269,7 %69,17 % 

Graf

4. Domníváte se, že přijímání imigrantů může vést ke zvyšování kriminality v zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s růstem imigrantů roste i kriminalita v zemi.7052,63 %52,63 %  
Přijímání imigrantů může mít vliv na kriminalitu v zemi.5339,85 %39,85 %  
Ne, přijímání imigrantů nemá vliv na růst kriminality v zemi.107,52 %7,52 %  

Graf

5. Myslíte si, že vzhledem k aktuální migrační krizi by Česká Republika mohla čelit masivnímu přílivu uprchlíků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, příliv uprchlíků do České Republiky není tak razantní, jako v jiných zemích.5843,61 %43,61 %  
Ano, vzhledem k současné situaci to považuji za reálnou možnost.4533,83 %33,83 %  
Ne, Česká Republika nepatří k zemím vyhledávaných uprchlíky.3022,56 %22,56 %  

Graf

6. Považujete aktuální migrační krizi za reálnou hrozbu pro Evropskou unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, aktuální migrační krize je problémem celé Evropy a vyžaduje plné zapojení všech států.10780,45 %80,45 %  
Migrační krizi vnímám jako reálnou hrozbu pouze pro nejvíce zasažené státy.1914,29 %14,29 %  
Ne, aktuální migrační krizi nepovažuji za reálnou hrozbu.75,26 %5,26 %  

Graf

7. Má podle Vás každá členská země Evropské unie právo samovolně rozhodovat v oblasti přijímání uprchlíků nebo by se měla řídit stanovenými kvótami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Členské státy by měly mít právo samovolně rozhodovat o přijímání uprchlíků na svá území.10175,94 %75,94 %  
Členské státy by měly mít možnost alespoň částečně rozhodovat o přijetí uprchlíků na svá území.2418,05 %18,05 %  
Členské státy by se měly řídit jednotně stanovenými kvótami v rámci celé Evropské unie.86,02 %6,02 %  

Graf

8. Jaká stanoviska by podle Vás měla Evropská unie zaujmout v reakci na aktuální migrační krizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropská unie by měla zvýšit kontroly na vnějších i vnitřních hranicích a omezit tak příliv uprchlíků do členských zemí.9873,68 %73,68 %  
Evropská unie by měla poskytnout dočasný azyl pro uprchlíky, ale zároveň by se měla snažit o následný návrat uprchlíků do zemí původu.5440,6 %40,6 %  
Evropská unie by měla uprchlíky přijímat a následně jim pomoci s integrací do naší společnosti.1511,28 %11,28 %  
Evropská unie by měla zvýšit postih pro pčevaděče a tvrdším způsobem vyjednávat s Tureckem.10,75 %0,75 %  
EU by měla dělat to, co si přejí její občané a ne to, co vymyslé její vedení nebo ještě hůř-někdo v USA...10,75 %0,75 %  
eu by mela velmi peclive selektovat prijimane uprchliky a bez milosti deportovat vsechny, kteri se sem dostali neopravnene ci jim azyl byl zamitnut10,75 %0,75 %  
Evropská unie už by měla jít k čertu.10,75 %0,75 %  
Evropská unie nemá žádné vlastní území, kde by mohla zaopatřovat migranty a svrchovaným státům do jejich politiky nemá co kecat.10,75 %0,75 %  
EU by se měla aktivně ve spolupráci s Amerikou, Švýcarskem a jinými zeměmi aktivně podílet na zničení ISIS10,75 %0,75 %  
začít vymáhat dodržování již platných zákonů10,75 %0,75 %  
opevnit hranice, zabranit vstupu vsem 10,75 %0,75 %  
měli bychom je všechny postřílet10,75 %0,75 %  
Evropská unie by se měla zasadit o řešení problému v epicentru10,75 %0,75 %  
Nepřijímat10,75 %0,75 %  
Nepřijímat!10,75 %0,75 %  
Měla by uzavřít hranice a jejich nelegální překročení trestat nucenými těžkými pracemi10,75 %0,75 %  
Členové EU by měli mnohem více o problematice, zdánlivě planě, diskutovat, abychom si ujasnili, co jsou to teda ty "evropské hodnoty" a proč jsme vlastně spolu. 10,75 %0,75 %  
Nemilosrdně deportovat všechny, kteří porušují zákony místních zemí10,75 %0,75 %  
Tvrdá kontrola, omezení a velmi přísný výběr několika málo migrantů se zájmem o pobyt a práci.10,75 %0,75 %  
vrácení10,75 %0,75 %  
nemám konkrétní nápad10,75 %0,75 %  
EU by měla vyřešit problém v jeho ohnisku za pomocí tamějších států a OSN.10,75 %0,75 %  
Eu by se mela aktivne podilet a to i vojensky na zmene politickeho rozlozeni v zemich odkud uprchlici prichazi10,75 %0,75 %  
Není to otázka Evropské unie jako takové, ale spíše jednotlivých zemí. Státy by měli mít poslední slovo. 10,75 %0,75 %  

Graf

9. Myslíte si, že všechny migranty, bez ohledu na jejich národnost či náboženství lze začlenit do naší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, lépe se začlení migranti, kteří mají blíže k naší kultuře a náboženství.6649,62 %49,62 %  
Rozhodně ne, lidé s odlišným náboženstvím či národností se nedokážou začlenit do naší společnosti.5037,59 %37,59 %  
Ano, národnost ani náboženství v tomto případě nehraje zvláštní roli.1712,78 %12,78 %  

Graf

10. Co by podle Vás mohlo vést k vyřešení aktuální migrační krize?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- -

- vyhlášení " Pevnosti Evropa " - v opačném připadě celou naši kulturní oblast založenou na židovsko - křesťansko - antické tradici v budoucnu smete a pohltí islám !!

.

„Hitlerova cirkulárka“

aby se Brusel v čele s Merkelovou k tomu postavili s rozumem a pragmaticky, a ne pod rouškou pseudohumanity

Aby se USA přestaly vměšovat do arabských a podobných států-které byly před jejich vměšováním stabilní + aktivně napravili škody (což je asi nereálné...).

Buď domluva v EU a uzavření všech vnějších hranic nebo vystoupení z EU a uzavření svých hranic.

copak já vím?

don´t panic

důsledná ostraha hranic EU, případně jednotlivých členských zemí

eliminace Daesh

granát

Humanitární pomoc na území států, odkud uprchlíci přicházejí

Identifikace každého migranta (otisky prstů jsou snímány všem, kteří cestují do Spojených států, nevidím na tom nic neetického), osvětové a vzdělávací programy v zemích EU (zejména zákony a všeobecně uznávané normy chování) i v zemích, odkud přichází nejvíce migrantů (realita života v zemích EU, všeobecně uznávané normy chování), dohled nad migranty, deportace nepřizpůsobivých, podávání pravdivých informací občanům zemí EU skrze média.

intenzivní ochrana hranic, ploty, vojsko, policie

Kdyby se o této problematice nejen mluvilo, ale i něco dělalo. Poslat humanitární pomoc do ohrožených míst, pomáhat v dané zemi, ochrana především vnějších hranic, kontrola kdo do Evropy přichází.

kdyby se Rusko a USA spojili a společně zaútočili na Sýrii a další islámské země...

Kdyby se všechny státy dohodli a uprchlíkům kteří azyl potřebují ho poskytly a ti kteří ho nutně nepotřebují by prozatím vrátili organizovaně zpět do místa původu

Kdybych to věděla tak bych s tím dávno začala něco dělat.

konec Schengenu

Konec světa, katastrofa, vyhlazení islamistů...

konec války

konec války na Blízkém východě

Konec války v Sýrii

Krize? Ukončení konfliktů a zvýšení bezpečnosti ve zdrojových zemích. Migrace? Nic. Migrace do Evropy? Kdyby se tu žilo hůř než jinde.

Kulomety a miny na hranicích

lepší koordinace migrační politiky v rámci EU

Lepší ochrana hranic, ukončení války v Sýrii.

MASOVÝ HROBY.

měli bychom se zaměřit spíše na řešení špatné situace v původních zemích uprchlíků.

Na hranicích EU vytvořit záchytné tábory a zákonem oprávněné žadatele o azyl přijímat, ostatní odesílat zpět. Podílet se na řešení válečných konfliktů. Podporovat humanitární pomoc ve válečných oblastech a oblastech zasažených extrémní chudobou. Nepodílet se na dodávkách zbraní pro válečné účely. Podílet se na legislativě, aby firmy z vyspělých zemí nezneužívaly ty chudé, což k migraci značně přispívá. Informovat pravdivě, přijmout, že migrace tady vždy byla a bude, nezasévat nenávist a strach.

na hranicích je posílat zpět.

navraceni kompetenci pro zachazeni s uprchliky zpet suverennim statum - at se eu nemicha do toho, co si kazdy stat dela se svymi hranicemi, uzemim, obcany a pripadnymi imigranty - suverenni staty musi chranit samy sebe dle svych vlastnich platnych zakonu, nikoli dle jakychsi pochybnych evropskych paskvilu

Návrat diktatury v zemi

Nechci se rozčilovat, tak odpovím jednoduše: nepřijímat a nenechat se vydírat. Na světě není jen vyspělá Evropa.

nemám názor

Nepouštět

nepřijímat, vracet zpět, nechtějí a nemají zájem respektovat naše zvyklosti a zákony

nepustit nikoho a ty, co už jsou tady, odvézt

neřešitelná situace - oni se nechtějí začlenit, nemají o to zájem, tím pádem postrádá smysl nabízet pomoc

netuším

Nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím....

nn

Nulová tolerance nelegální migrace, inspirace v Austrálii

Obnova hranic států a jejich střežení.

obnovení hranic, přísná selekce a identifikace osob žádajících o azyl, vyřešení války v jejich zemích a humanitární pomoc tam ... odchod ze země není řešení

ochrana hranic, radikálně zpřísnit imigrační politiku

okamžitě (lépe před rokem) začít vymáhat dodržování již platných zákonů

Omezení dávek imigrantům a povinnost si vše odpracovat.

Omezení státní moci napříč Evropou, zejména omezení tzv. sociálního státu.

omezit sociální zabezpečení imigrantů v Evropě a zapojit je do práce

Označení "krize" je pouze mediální. Takže nic.

oznámit, že nikoho nebereme

Politicka zmena a vojensky zasah v zemich jako je iran irak a syrie

pomoc lidem v jejich zemi - řešit jádro problému, nejen důsledky, neposílat jim zbraně, kontrolovat hranice

Pomoc ve státech, odkud uprchlíci pocházejí. Je tam chudoba a války a ti lidé potřebují pomoc. Bohatý sever by měl podat pomocnou ruku chudému jihu, aby lidé neměli důvod migrovat.

pomoci migrantům v jejich zemi

Pomoct jim na jejich území a pomoct jim vyřešit situaci (konflikt, kvůli kterému opouštějí domovinu).

posílení pomoci v napadených zemí

Poslat je všechny zpátky, kam patří

Poslat migranty zpět, odkud přišli.

pouziti zbrani na hranicich

Předchozí otázka je dost zavádějící - začlenit lze bez ohledu na národnost či náboženství - ale ne všechny, musí být vůle. (A) azyl pouze dočasný, nárok na občanství běžným postupem (počet let, začlenění); (Aa) důslednější kontroly začlenění); (B) V případě války v příslušné zemi by vojnou povinní měli být vraceni do bojů.

přestat je přijímat, více hlídat hranice

Přestat migranty podporovat, oni by přestali přicházet. ČR má v tomto ohledu velmi dobrou pověst, je o ní známo, že zde (až na výjimky, financované neziskovkami) migranti dostanou jen jídlo v internačním táboře. A hle, funguje to. Skoro nikdo sem nemigruje.

Přijetí pouze skutečných běženců na přechodnou dobu, deportace ostatních nezákonných přistěhovalců, repatriace radikálních imámů a jejich podporovatelů, omezení sociálních dávek pro případně přijaté běžence, velmi přísný a tvrdý přístup k islamistům a jejich sympatizantům, nulová tolerance pro barbarské islámské zvyklosti

razantní postihy všech převaděčů - polapený převaděč by musel ze svého zaplatit veškeré náklady spojené s pobytem uprchlíka ( uprchlíků ) které propašoval do EU než budou zpět vyhoštěni

Razantní řešení válečného konfliktu v Sýrii apod.

Řešení samotného válečného konfliktu ve vlasti imigrantů, jasná komunikace směrem k imigrantům (jaké jsou podmínky života v Evropě, co nelze očekávat v pozici imigranta, jaké budou jejich povinnosti, kdo má a kdo nemá šanci získat práci, jaká je evropská společnosti), aby se předešlo vlně ekonomických migrantů s nerealistickými očekáváními, zveřejnění záměru Evropských států (koho a do jaké míry přijmou) a také jejich důsledné plnění (vracení ekonomických migrantů, přísné bezpečnostní kontroly, tvrdé postihy za agresi a porušování zákona).

Řešení situace na místě - hledání způsobů, jak migrantům zabezpečit bezpečný život v jejich státě.

řešení situace, která migraci vyvolává, v zemí resp. zemích, odkud migranti do EU přicházejí

Snížení sociálních podpor, zvýšení trestu za převaděčství, pokus o zlepšení podmínek v jejich domovských zemí, rozsáhlá kampaň (v zemích původu), že Evropa nebude přijímat ilegální imigranty, naopak je bude vracet.

Sociální systém, který nebude dovolovat cizincům takové "kapesné" jako dosud, na které si kolikrát ani pracující člověk nevydělá. Eliminace rasismu a ideologické nenávisti ze strany převážně muslimských ilegálů ať už výukou nebo jednoduchým vyhoštěním zpátky odkud přitáhli.

Spravedlivé rozdělení uprchlíky mezi státy EU, a v tom lepším případě, konec válek.

stabilizace politické a náboženské situace v zemích.

Tato otázka si zasloužila vlastní disertační práci.

to netuším

Toho je vice

Udeleni docasneho pobytu v pripade, ze jim hrozi nebezpeci.

Uklidnění situace v rozvrácených zemích

Ukončení konfliktů na Blízkém a Středním Východě.

ukončení konfliktů v zemích původu

Ukončení válečných konfliktů v zemích, odkud lidé migrují.

ukončení války v syrii a iraku

úplné uzavření hranic s důkladnou kontrolou vnější hranice EU, vracení nelegálních uprchlíků ihned zpět, otáčení a odvoz lodí s imigranty na moři zpět odkud připluly

urovnání životní situace v místech, odkud k nám uprchlíci přícházejí

uzavreni hranic a vraceni migrantu

Uzavření vnitrnich hranic

Uzavření a razantnÍ dodržování státních hranic.

uzavření hranic

Uzavření hranic

Uzavření hranic

Uzavření hranic a jejich překročení trestat přísnými, nejlépe doživotními, tresty s nucenými těžkými pracemi. Toto by ..... odradilo od nelegálního putování do evropy, neb 101% "migrantů" sem jde pouze s vidinou snadných financí ze sociálního systému. Pokud chtějí pracovat, jak říkají/lžou, ať si pracují ve své domovině a tím jí zvelebují.

uzavření hranic a samostatné rozhodování každého státu

Uzavření hranic, vracení imigrantů - jasné sdělení, že je cesta sem zbytečná.

uzavření jiznich hranic EU, sprisneni sankci za neopravnene prekrocení

uzavření vnějších hranic

Uzavření vnějších hranic EU. Respektování azylové politiky jednotlivých států EU.

Uzavřít hranice EU zřídit koalici NATO + Rusko s Čínou a zničit Islámský stát. Pokud IS bude zničen nebude důvod k migraci.

Uzavřít hranice, nebo je posílat rovnou do Německa, když je tam tak chtějí. Samozřejmě, že by napomohlo vyřešení politických problémů v zemích, odkud lidé migrují, ale uzavření hranic by mělo být na prvním místě, protože oni by se stejně zpět domů nevrátili, i kdyby nepokoje ustaly.

Velmi přísné hraniční kontroly. Vracení imigrantů okamžitě po překročení hranice zpět. Humanitární pomoc v uprchlických táborech v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Tvrdší vyjednávání a tlak na Turecko, aby bránilo v ilegálním překračování svých hranic s Bulharskem a Řeckem. Důsledná deportace imigrantů, kteří nemají nárok na azyl a již se nacházejí na území EU.

větší kontroly na přechodu hranic

větší regulace, kontrola na hranicích, inspirovat se u Austrálie a posílat z5, přijímat jen ženy a děti, muži ať bojují za svou vlast

větší solidarita, méně egoismu a laciného populismu

Všechny uprchlíky poslat zpět odkud přišli a hlídat více hranice.

vyhnat USA

Výrazné snížení sociálních dávek pro migranty. Dokud nebudou mít pracovní smlouvy, musí být migranti v uzavřených a střežených táborech. Pokud ani po roce nebude zaměstnán tak vrátit zpět do bezpečných zemí odkud přišli.

Vyřešení problémů v zemi původu migrantů

Zákaz propagace a šíření islámu na území EU; armádní blokáda všech imigračních tras, s použitím smrtící síly vůči každému, kdo se pokusí blokádu narušit či obejít; okamžitá deportace všech ilegálních imigrantů bez platných dokladů do zemí původu (uprchlík uvede svou zemi původu, jinak bude vyklopen v mezinárodních vodách); okamžitá deportace azylantů, kteří se dopustí jakéhokoli trestného činu. A defenestrovat Angelu Merkel.

zastavit válčení v jejich zemích kde jsou doma

zavrit hranice

zavřít hranice

Zavřít hranice a pokud už někoho přijímat, tak matky s dětmi, které fakticky utíkají před válkou a smrtí, ne fanatiky, kteří chtějí zemi zotrocit a udělat z ní islamisticky stát, protože svou vlast uz zničili

Zavřít hranice šengenu

zavřít hranice, zavést přísné kontroly, vracet migranty, snaži se pomoct přímo zemím zasaženým válkou, zastavit války

Zlepšení informativnosti, práce s předsudky ve většinové společnosti a promyšlené jednání vlády Čr co se týká veřejných projevů...

Zničení ISIS a dalších takových zakomplexovaných sráčů

zničení ISIS nebo poznání Ježíšovy lásky

zpřísnění podmínek pro udělování azylu, ukončení válečných konfliktů v zemích původu imigrantů, eliminace islámského státu

Zpřísnění podmínek přijetí

zpřísnit podmínky pro získání azylu v cílových zemích, větší infomovanost zemí navzájem o migrantech, jejich pohybu, snaha o větší nároky na integraci, zapojení víc sil, financí a pracovníků do celého procesu. Ideálně svět bez válek :-)

Zrušit od okamžitě tzv. Schengenský prostor a zavést opět hranice a hraniční kontroly

zvýšené kontroly na hranicích státu, důkladné prověření lidí, kteří tu chtějí zůstat a usadit se

žádné kvoty,npřijímat

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8765,41 %65,41 %  
Muž4634,59 %34,59 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 255843,61 %43,61 %  
26 – 353828,57 %28,57 %  
36 – 451712,78 %12,78 %  
46 – 5586,02 %6,02 %  
Méně než 1864,51 %4,51 %  
56 a více64,51 %4,51 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6347,37 %47,37 %  
Vysokoškolské5742,86 %42,86 %  
Základní86,02 %6,02 %  
Středoškolské53,76 %3,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měla by podle Vás Česká Republika přijímat imigranty, kteří projeví zájem o trvalý pobyt na našem území?

  • odpověď Ne, Česká Republika by měla imigraci omezovat.:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 3. Co považujete za oprávněný důvod k přijetí imigrantů do České Republiky?

5. Myslíte si, že vzhledem k aktuální migrační krizi by Česká Republika mohla čelit masivnímu přílivu uprchlíků?

  • odpověď Ne, Česká Republika nepatří k zemím vyhledávaných uprchlíky.:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, přijímání imigrantů nemá vliv na růst kriminality v zemi. na otázku 4. Domníváte se, že přijímání imigrantů může vést ke zvyšování kriminality v zemi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sledujete aktuální dění v oblasti migrační politiky?

2. Měla by podle Vás Česká Republika přijímat imigranty, kteří projeví zájem o trvalý pobyt na našem území?

3. Co považujete za oprávněný důvod k přijetí imigrantů do České Republiky?

4. Domníváte se, že přijímání imigrantů může vést ke zvyšování kriminality v zemi?

5. Myslíte si, že vzhledem k aktuální migrační krizi by Česká Republika mohla čelit masivnímu přílivu uprchlíků?

6. Považujete aktuální migrační krizi za reálnou hrozbu pro Evropskou unii?

7. Má podle Vás každá členská země Evropské unie právo samovolně rozhodovat v oblasti přijímání uprchlíků nebo by se měla řídit stanovenými kvótami?

8. Jaká stanoviska by podle Vás měla Evropská unie zaujmout v reakci na aktuální migrační krizi?

9. Myslíte si, že všechny migranty, bez ohledu na jejich národnost či náboženství lze začlenit do naší společnosti?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sledujete aktuální dění v oblasti migrační politiky?

2. Měla by podle Vás Česká Republika přijímat imigranty, kteří projeví zájem o trvalý pobyt na našem území?

3. Co považujete za oprávněný důvod k přijetí imigrantů do České Republiky?

4. Domníváte se, že přijímání imigrantů může vést ke zvyšování kriminality v zemi?

5. Myslíte si, že vzhledem k aktuální migrační krizi by Česká Republika mohla čelit masivnímu přílivu uprchlíků?

6. Považujete aktuální migrační krizi za reálnou hrozbu pro Evropskou unii?

7. Má podle Vás každá členská země Evropské unie právo samovolně rozhodovat v oblasti přijímání uprchlíků nebo by se měla řídit stanovenými kvótami?

8. Jaká stanoviska by podle Vás měla Evropská unie zaujmout v reakci na aktuální migrační krizi?

9. Myslíte si, že všechny migranty, bez ohledu na jejich národnost či náboženství lze začlenit do naší společnosti?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jiroutová, L.Současná imigrace do České Republiky (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://soucasna-imigrace-do-ceske-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.