Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současná situace extremistických poměrů v ČR

Současná situace extremistických poměrů v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcel Urbančík
Šetření:05. 05. 2009 - 12. 05. 2009
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník a výstupy z něj budou použity jako podklady pro jednu z částí seminární práce na téma Extremismus 21. století v ČR.

Prosím Vás o důkladné zvážení všech odpovědí, výstupy z dotazníku budou samozřejmě volně dostupné i na těchto stránkách po ukončení dotazování.

Za vyplnění dotazníku předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13255,7 %55,7 %  
Muž10544,3 %44,3 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let16268,35 %68,35 %  
15-20 let2610,97 %10,97 %  
30-40 let198,02 %8,02 %  
25-30 let156,33 %6,33 %  
40-55 let135,49 %5,49 %  
55 let a více20,84 %0,84 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sředoškolské s maturitou12753,59 %53,59 %  
Vysokoškolské - Bc.6427 %27 %  
Vysokoškolské - Ing., Mgr. a vyšší tituly2610,97 %10,97 %  
Základní166,75 %6,75 %  
Vyučen/a41,69 %1,69 %  

Graf

4. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní pravici v ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní odpor17774,68 %74,68 %  
Dělnická strana14561,18 %61,18 %  
Vlastenecká fronta6728,27 %28,27 %  
Národní sjednocení5322,36 %22,36 %  
Národní korporativci3514,77 %14,77 %  
Československá anarchistická federace 3414,35 %14,35 %  
Mladí národní demokraté3213,5 %13,5 %  
Federace anarchistických skupin3113,08 %13,08 %  
Antifašistická akce198,02 %8,02 %  
Komunistický svaz mládeže72,95 %2,95 %  
Komunistická strana Československa41,69 %1,69 %  

Graf

5. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní levici v ČR

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunistický svaz mládeže16770,46 %70,46 %  
Komunistická strana Československa14059,07 %59,07 %  
Antifašistická akce8435,44 %35,44 %  
Československá anarchistická federace 8033,76 %33,76 %  
Federace anarchistických skupin7129,96 %29,96 %  
Dělnická strana5221,94 %21,94 %  
Národní sjednocení125,06 %5,06 %  
Národní odpor104,22 %4,22 %  
Vlastenecká fronta72,95 %2,95 %  
Mladí národní demokraté62,53 %2,53 %  
Národní korporativci41,69 %1,69 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy osobně s extremismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13155,27 %55,27 %  
Ano10644,73 %44,73 %  

Graf

7. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně pravicovým děním v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17172,15 %72,15 %  
Ano6627,85 %27,85 %  

Graf

8. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně levicovým děním v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14259,92 %59,92 %  
Ano9540,08 %40,08 %  

Graf

9. Kdo je podle Vašeho názoru v ČR zodpovědný za problematiku extremismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo vnitra/Policie ČR15163,71 %63,71 %  
Ministerstvo pro lidská práva a menšiny5221,94 %21,94 %  
Kraje a nižší územně správní celky2410,13 %10,13 %  
Bezpečnostní informační služba104,22 %4,22 %  

Graf

10. Souhlasíte s pochodem Dělnické strany sídlištěm Janov v Litvínově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16067,51 %67,51 %  
Ano7732,49 %32,49 %  

Graf

11. Je ve Vašem okolí někdo, kdo by byl členem Národní gardy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22494,51 %94,51 %  
Ano104,22 %4,22 %  
Sám jsem členem31,27 %1,27 %  

Graf

12. Podepsal/a jste/byste petici za zrušení KSČM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podepsal/a bych12854,01 %54,01 %  
Nepodepsal/a7632,07 %32,07 %  
Podepsal/a jsem3313,92 %13,92 %  

Graf

13. Souhlasíte s rozpuštěním Komunistického svazu mládeže ministerstvem vnitra v roce 2008?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zcela14159,49 %59,49 %  
Ano, s výhradami6226,16 %26,16 %  
Ne, nesouhlasím3414,35 %14,35 %  

Graf

14. Která z následujících tvrzení podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje současnou situaci v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ČR je extremismus na vzestupu - jak v levicové, tak i v pravicové formě15967,09 %67,09 %  
Extremismus v ČR stagnuje, existují některá seskupení, které získávají silnější pozici7531,65 %31,65 %  
Extremismus je v ČR na ústupu, pociťuji ho stále méně31,27 %1,27 %  

Graf

15. Zásahy Policie ČR proti extremistickým skupinám jsou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřené, ale klidně by mohly být tvdší10042,74 %42,19 %  
přiměřené, prostě akorát6929,49 %29,11 %  
nepřimeřeně měkké4418,8 %18,57 %  
nepřiměřeně tvrdé218,97 %8,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď 15-20 let:
    • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní levici v ČR

  • odpověď Komunistická strana Československa:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Československá anarchistická federace na otázku 4. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní pravici v ČR

12. Podepsal/a jste/byste petici za zrušení KSČM?

  • odpověď Nepodepsal/a:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nesouhlasím na otázku 13. Souhlasíte s rozpuštěním Komunistického svazu mládeže ministerstvem vnitra v roce 2008?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní pravici v ČR

5. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní levici v ČR

6. Setkal/a jste se někdy osobně s extremismem?

7. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně pravicovým děním v ČR?

8. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně levicovým děním v ČR?

9. Kdo je podle Vašeho názoru v ČR zodpovědný za problematiku extremismu?

10. Souhlasíte s pochodem Dělnické strany sídlištěm Janov v Litvínově?

11. Je ve Vašem okolí někdo, kdo by byl členem Národní gardy?

12. Podepsal/a jste/byste petici za zrušení KSČM?

13. Souhlasíte s rozpuštěním Komunistického svazu mládeže ministerstvem vnitra v roce 2008?

14. Která z následujících tvrzení podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje současnou situaci v ČR?

15. Zásahy Policie ČR proti extremistickým skupinám jsou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní pravici v ČR

5. Označte seskupení (můžete více), která podle Vašeho názoru reprezentují extrémní levici v ČR

6. Setkal/a jste se někdy osobně s extremismem?

7. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně pravicovým děním v ČR?

8. Cítíte se ohrožen/a současným extrémně levicovým děním v ČR?

9. Kdo je podle Vašeho názoru v ČR zodpovědný za problematiku extremismu?

10. Souhlasíte s pochodem Dělnické strany sídlištěm Janov v Litvínově?

11. Je ve Vašem okolí někdo, kdo by byl členem Národní gardy?

12. Podepsal/a jste/byste petici za zrušení KSČM?

13. Souhlasíte s rozpuštěním Komunistického svazu mládeže ministerstvem vnitra v roce 2008?

14. Která z následujících tvrzení podle Vašeho názoru nejlépe vystihuje současnou situaci v ČR?

15. Zásahy Policie ČR proti extremistickým skupinám jsou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbančík, M.Současná situace extremistických poměrů v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://soucasna-situace-extremistickych-pomeru-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.