Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současnost a perspektivy segmentu OOH reklamy – dotazník

Současnost a perspektivy segmentu OOH reklamy – dotazník

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Poláková
Šetření:01. 04. 2022 - 03. 04. 2022
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:100 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníků týkající se reklamy. Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom rádi zjistili jaký druh reklamy je nejoblíbenější a jakou má reklama budoucnost.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3366 %66 %  
Muž1734 %34 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 – 40 let2958 %58 %  
21 – 30 let1530 %30 %  
Více než 41 let510 %10 %  
Méně než 20 let12 %2 %  

Graf

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborná škola,1734 %34 %  
Střední škola bez maturity918 %18 %  
Vysoká škola816 %16 %  
Střední škola s maturitou816 %16 %  
Gymnázium,816 %16 %  

Graf

4. Kde se s reklamou nejvíce setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na billboardech, venkovních reklamních panelech2040 %40 %  
v digitálním prostoru ( internetová reklama)1122 %22 %  
v tisku (časopisy, noviny)918 %18 %  
v letácích510 %10 %  
v rádiu48 %8 %  
v televizi12 %2 %  

Graf

5. Sledujete venkovní reklamu (billboardy, megaboardy, citylighty, poutače, plakáty, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4284 %84 %  
Ne816 %16 %  

Graf

6. Ovlivňuje vaše nákupy venkovní reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne1836 %36 %  
Spíše ano1836 %36 %  
Spíše ne714 %14 %  
Určitě ano714 %14 %  

Graf

7. Oslovil Vás některý z konkrétních billboardů natolik, že byste si službu/produkt vyhledal/a zakoupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne1836 %36 %  
Spíše ano1836 %36 %  
Určitě ano1020 %20 %  
Spíše ne48 %8 %  

Graf

8. Čeho si na billboardech nejvíce všimnete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkové koncepce1938 %38 %  
sdělení (slogan)1632 %32 %  
obrázků816 %16 %  
barevnosti510 %10 %  
zobrazovaných osob24 %4 %  

Graf

9. Všímáte si, které reklamní agentuře venkovní nosiče patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,4284 %84 %  
Ne816 %16 %  

Graf

10. Myslíte si, že jsou billboardy nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2652 %52 %  
spíše ano1224 %24 %  
ano714 %14 %  
ne510 %10 %  

Graf

11. Myslíte si, že do budoucna bude billboardová reklama úspěšná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2244 %44 %  
Ne1734 %34 %  
Nevím1122 %22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Kde se s reklamou nejvíce setkáváte?

5. Sledujete venkovní reklamu (billboardy, megaboardy, citylighty, poutače, plakáty, atd.)

6. Ovlivňuje vaše nákupy venkovní reklama?

7. Oslovil Vás některý z konkrétních billboardů natolik, že byste si službu/produkt vyhledal/a zakoupil/a?

8. Čeho si na billboardech nejvíce všimnete?

9. Všímáte si, které reklamní agentuře venkovní nosiče patří?

10. Myslíte si, že jsou billboardy nebezpečné?

11. Myslíte si, že do budoucna bude billboardová reklama úspěšná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

4. Kde se s reklamou nejvíce setkáváte?

5. Sledujete venkovní reklamu (billboardy, megaboardy, citylighty, poutače, plakáty, atd.)

6. Ovlivňuje vaše nákupy venkovní reklama?

7. Oslovil Vás některý z konkrétních billboardů natolik, že byste si službu/produkt vyhledal/a zakoupil/a?

8. Čeho si na billboardech nejvíce všimnete?

9. Všímáte si, které reklamní agentuře venkovní nosiče patří?

10. Myslíte si, že jsou billboardy nebezpečné?

11. Myslíte si, že do budoucna bude billboardová reklama úspěšná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poláková, I.Současnost a perspektivy segmentu OOH reklamy – dotazník (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://soucasnost-a-perspektivy-seg.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.