Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současnost bez sociálních sítí? Nemožné?

Současnost bez sociálních sítí? Nemožné?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Manczalová
Šetření:22. 11. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


jsme studentky ekonomické fakulty VŠB - TU v Ostravě a chtěly bychom Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, co pro nás v současné době znamenají sociální sítě, co nám přináší nebo naopak berou, které z nich nejvíce využíváme a proč.


Výsledky tohoto šetření budou sloužit pro zpracování seminární práce Statistických metod v marketingu.


Mockrát děkujeme za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11889,39 %89,39 %  
Ne1410,61 %10,61 %  

Graf

2. Kterou sociální síť nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook11194,07 %84,09 %  
Twitter32,54 %2,27 %  
MySpace21,69 %1,52 %  
Jiné21,69 %1,52 %  

Graf

3. Poskytuje Vaše soc. síť možnost chránění Vašeho soukromí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10992,37 %82,58 %  
ne97,63 %6,82 %  

Graf

4. Sdílíte své soukromé informace na svém profilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7261,02 %54,55 %  
ano4638,98 %34,85 %  

Graf

5. K jakému účelu soc. síť především používáte? (Zhodnoťte ve škále od 1 do 5, kdy 1 vůbec ne, 2 spíše ne, 3 někdy, 4 často, 5 vždy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce2.0081.297
Reklama1.6951.297
Studium2.5171.385
Komunikace4.1611.169
Aktuální dění3.6611.292
Zábava3.6191.219

Graf

6. Kolik času denně trávíte na soc. síti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 hod3933,05 %29,55 %  
Max. 30 minut2622,03 %19,7 %  
2 - 3 hod2420,34 %18,18 %  
3 - 4 hod1512,71 %11,36 %  
4 - 5 hod1210,17 %9,09 %  
Skoro celý den21,69 %1,52 %  

Graf

7. Je pro Vás důležité zveřejňovat Vaše fotografie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9681,36 %72,73 %  
ano2218,64 %16,67 %  

Graf

8. Vídáte se s přáteli, které máte na svém profilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S většinou ano8269,49 %62,12 %  
Spíš ne1916,1 %14,39 %  
Ano1613,56 %12,12 %  
Vůbec ne10,85 %0,76 %  

Graf

9. Dovedete si představit dnešní moderní dobu bez sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7261,02 %54,55 %  
ano4638,98 %34,85 %  

Graf

10. Myslíte si, že komunikace na sociální sítí nahrazuje komunikaci osobní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8168,64 %61,36 %  
ano3731,36 %28,03 %  

Graf

11. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 22 let8161,36 %61,36 %  
22 - 26 let2821,21 %21,21 %  
15 - 18 let129,09 %9,09 %  
26 - a více let118,33 %8,33 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9471,21 %71,21 %  
Muž3828,79 %28,79 %  

Graf

13. Pocházíte z...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Města9672,73 %72,73 %  
Vesnice3627,27 %27,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte sociální sítě?

2. Kterou sociální síť nejčastěji využíváte?

3. Poskytuje Vaše soc. síť možnost chránění Vašeho soukromí?

4. Sdílíte své soukromé informace na svém profilu?

5. K jakému účelu soc. síť především používáte? (Zhodnoťte ve škále od 1 do 5, kdy 1 vůbec ne, 2 spíše ne, 3 někdy, 4 často, 5 vždy)

6. Kolik času denně trávíte na soc. síti?

7. Je pro Vás důležité zveřejňovat Vaše fotografie?

8. Vídáte se s přáteli, které máte na svém profilu?

9. Dovedete si představit dnešní moderní dobu bez sociálních sítí?

10. Myslíte si, že komunikace na sociální sítí nahrazuje komunikaci osobní?

11. Věková kategorie

12. Pohlaví

13. Pocházíte z...?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte sociální sítě?

2. Kterou sociální síť nejčastěji využíváte?

3. Poskytuje Vaše soc. síť možnost chránění Vašeho soukromí?

4. Sdílíte své soukromé informace na svém profilu?

5. K jakému účelu soc. síť především používáte? (Zhodnoťte ve škále od 1 do 5, kdy 1 vůbec ne, 2 spíše ne, 3 někdy, 4 často, 5 vždy)

6. Kolik času denně trávíte na soc. síti?

7. Je pro Vás důležité zveřejňovat Vaše fotografie?

8. Vídáte se s přáteli, které máte na svém profilu?

9. Dovedete si představit dnešní moderní dobu bez sociálních sítí?

10. Myslíte si, že komunikace na sociální sítí nahrazuje komunikaci osobní?

11. Věková kategorie

12. Pohlaví

13. Pocházíte z...?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Manczalová, P.Současnost bez sociálních sítí? Nemožné? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://soucasnost-bez-socia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.